JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STYRMANN: Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, sier Anders Olsen.

STYRMANN: Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, sier Anders Olsen.

Privat

Norsk arbeidskraft

SV vil gjøre det billigere å ansette norske sjøfolk

SV vil styrke og lovfeste innholdet i tilskuddsordningen for sjøfolk. Dersom forslaget går igjennom, vil det bli langt billigere for norske rederier å velge norske sjøfolk.22.06.2022
12:49
22.06.2022 14:28

tri@lomedia.no

1. styrmann om bord på Kiel-fergen Color Magic, Anders Olsen, og offshorekaptein Gunnar Paulsen er meget fornøyde med SVs forslag som ble lagt fram på Stortinget i forrige uke.

Nå håper de at et Stortingsflertall vil stemme det igjennom, slik at norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige sammenlignet med billigere utenlandsk arbeidskraft.

Tilskuddsordning er en støtteordning for norske sjøfolk i følgende segmenter: Nærskipsfart/fraktefart, akvakultur, offshore service og passasjerskip.

– En bedre ordning vil helt klart sikre norske sjøfolk i disse segmentene og dermed norsk maritim kompetanse, sier Olsen til Maritim Logg.

– Uten en god tilskuddsordning kan vi ikke konkurrere med utenlandsk besetning. Det går ikke. Tilskuddsordningen er en kjempeviktig ordning som gir rederiene mulighet til å velge norske sjøfolk, fortsetter han.

– Fjern taket på tilskuddsordningen og gi oss en sikker og forutsigbar fremtid, istemmer Paulsen om bord i Solstads «Normand Tonjer».

Han har jobbet offshore siden 2002 og har opplevd både opp- og nedturer i næringen.

– Da offshore hadde nedgangstider i 2015, så vi at nordmenn ble skiftet ut med billigere arbeidskraft for å spare penger. Derfor er det viktig at forskjellen på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig.

– Og det kan en god tilskuddsordning gjøre, sier Paulsen, som særlig vil dra fram effekten av rekruttering med en god ordning.

– Sjøfolk jobber fem-ti-femten år på sjøen før de tar seg jobb på land. Det er utrolig viktig å gjøre arbeidsplasser trygge og forutsigbare for å sikre rekrutteringen, hvis ikke vil sjøfartsnasjonen Norge fort dø ut. Det er jo også krav til opplæringsstillinger for å få tilskudd, så rederiene vil tilstrebe å ha opplæring, sier offshorekapteinen.

KAPTEIN: Det er viktig at kostnaden på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig, mener Gunnar Paulsen.

KAPTEIN: Det er viktig at kostnaden på å bruke norske og utenlandske må minimeres så mye som mulig, mener Gunnar Paulsen.

Privat

Vekk med taket

I dag er det «makstak» på ordningen (se faktaboks). Det er dette taket SV vil ha bort på sikt.

Styrmannen Anders Olsen applauderer også at SV vil lovfeste substansen i ordningen, slik at den ikke må behandles gjennom statsbudsjettet hvert år.

– Ordningen må stå seg slik at ikke valgår og hvem som sitter i regjering skal påvirke sjøfolks arbeidsplasser, sier Olsen.

Nye kollegaer

Matros om bord på supplyskipet Stril Pioner, Geir Thomassen, føler seg heldig fordi han jobber i et rederi som satser på norske sjøfolk; Simon Møkster.

– Jeg har fått nye kollegaer som har kommet hit fordi de har blitt erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft da rederiene sleit. En bedre tilskuddsordning vil helt klart være med på å forhindre det, så jeg synes absolutt at myndigheten bør prioritere dette om de vil bevare norske sjøfolk, sier Thomassen.

 Følger holmefjordutvalget

I SVs forslag står det blant annet: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk» og «Stortinget ber regjeringen lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for å sikre nødvendig forutberegnelighet, slik Holmefjordutvalget legger til grunn».

– Dette er en lissepasning til regjeringen, som selv fremhevet at de ville styrke tilskuddsordningen i «Hurdalsplattformen», sier Erik Brynhildsbakken.

Han er direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, et rederi som selv vurderte å bruke internasjonale sjøfolk for å kutte lønnskostnader på Kiel-fergene.

Etter hard kamp med sjømannsorganisasjonene seiler disse fergene i dag fortsatt på norske flagg med norske vilkår og har hundrevis av sjøfolk på tilskuddsordningen.

– Vi er stolte av å seile med norske flagg og ha norske vilkår og norske sjøfolk om bord. Men til syvende og sist må et hvert rederi være konkurransedyktig. Det kan være avgjørende, ikke bare for oss, men for mange rederier, at tilskuddsordningen er god nok, sier Brynhildsbakken.

COLOR LINE: Hovedtillitsvalgt i NSF, Erina Bryn Kjær, og direktør Erik Brynhildsbakken håper SVs forslag får gjennomslag slik at konkurransekraften til både sjøfolk og rederi styrkes.

COLOR LINE: Hovedtillitsvalgt i NSF, Erina Bryn Kjær, og direktør Erik Brynhildsbakken håper SVs forslag får gjennomslag slik at konkurransekraften til både sjøfolk og rederi styrkes.

Tri Nguyen Dinh

Ikke bare offiserer

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Color Line, Erina Bryn Kjær, håper SVs forslag går gjennom.

– Dagens makstak på ordningen har redusert tilskuddet for veldig mange sjøansatte i Color Line. For rederiet betyr dette svekket konkurransekraft, sier Bryn Kjær.

– Det er ikke bare offiserer som blir berørt av et makstak på ordningen. Det gjelder også sjøfolk på dekk, i maskin og ledere og mellomledere i hotell og restaurant. Tilskuddordningen er enorm viktig for rekruttering til næringen. Hvem tør vel å velge et yrke hvis man er redd for å bli byttet ut med billigere utenlandsk arbeidskraft, spør Bryn Kjær retorisk.

Hun får støtte fra sin forbundsleder, Johnny Hansen, som også er positiv til forslaget, da dette er i tråd med Norsk Sjømannsforbunds standpunkter. 

– Det viktigste er om vi får lovfestet langt mer av innholdet i ordningen. På sikt forventer jeg at regjeringen vil følge sin politiske plattform fra Hurdal, men vi kan ikke forvente at makstaket fjernes over natten. Det viktigste er en markant styrking av ordningen, sier Hansen.

– Vi må også ta inn over oss at Norge og verden er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi er innforstått med at dette innebærer at det må foretas beinharde prioriteringer for å styre oss gjennom dette. Dette er selvsagt krevende for statsråd Skjæran, avslutter han.

Viktig norsk kompetanse

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring, også i fremtiden.

– Den kompetansen norske sjøfolk besitter vil være avgjørende for å sikre Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, fastslår Sande.

 – Men vi må være nyanserte i forhold til det å «fjerne taket». Det er positivt at SV foreslår en gradvis oppjustering og til slutt lovfesting, men husk at dette også er omhandlet i Hurdalsplattformen, sier Sande.

TO TANKER SAMTIDIG: NSF-leder Johnny Hansen og NSOF-leder Hans Sande er godt fornøyd med SVs forslag, og mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring.

TO TANKER SAMTIDIG: NSF-leder Johnny Hansen og NSOF-leder Hans Sande er godt fornøyd med SVs forslag, og mener at en god tilskuddsordning sammen med kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår, er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring.

LO Media

Haster 

En av forslagsstillerne, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), er ikke like tålmodig. Han påpeker at dette haster da sjømannsorganisasjonene tidligere har meldt at utenlandske sjøfolk erstatter norske sjøfolk på grunn av konkurransevilkårene.

– Vi tar fagbevegelsen på alvor når vi kommer med dette forslaget. Sjøfartsnasjonen Norge må ta grep om vi skal ha den rollen som vi har hatt, sier Fylkesnes.

– Men hvorfor prioriterte dere ikke å styrke ordningen gjennom revidert nasjonalbudsjett, når dere var en så viktig part i forhandlingene?

– Det er mange ting i revidert man skulle gjort annerledes, men vi måtte prioritere knallhardt. Derfor mener jeg det er så viktig å lovfeste substansen i ordningen så den ikke blir en kasteball i hver forhandling. Det har nærmest blitt en rutine å foreslå å forkaste ordningen før et parti redder den.

Fylkesnes forventer støtte på Stortinget om denne saken.

– Hurdalsplattformen vil styrke ordningen. Frp har vært positiv til å styrke ordningen lenge. Det er i det hele tatt bred politisk enighet om at ordningen må styrkes for å bevare norsk maritim kompetanse. Hvis partiene holder det de har sagt, så har dette forslaget gode sjanser, mener Fylkesnes.

UTÅLMODIG: Stortingsforslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Sara Bell og Kirsti Bergstø.

UTÅLMODIG: Stortingsforslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Sara Bell og Kirsti Bergstø.

Jan-Erik Østlie

Frp-stikk

Frp er positive til forslaget, men næringspolitisk talsperson Syvert Bjørnstad klarer likevel ikke å la være og gi SV et stikk.

– Det er veldig bra at SV husker på sjøfolkene igjen etter at revidert nasjonalbudsjett er ferdigforhandlet. Det beste hadde selvsagt vært om de løftet dette inn i forhandlingene, men så viktig var ikke saken for dem, sier Bjørnstad syrlig.

– Frp støtter selvsagt alt dette, fordi dette er noe vi selv forhandlet inn i budsjettene med den forrige regjeringen. Vi hadde håpet at SV ville legge politisk tyngde i å reversere de store kuttene som Bjørnar Skjæran gjorde med ordningen, men det virker som det er viktigere med markeringer enn med gjennomslag, sier Bjørnstad.

Dramatisk økonomi

Næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Per Ivar Kjølmoen, er enig i at ordningen er viktig og må styrkes.

Men han finner grunn til å minne SV om at den økonomiske virkeligheten har endret seg dramatisk på svært kort tid. Av den grunn er han skeptisk til deler av SVs forslag.

– Det er alltid lettere å være i opposisjon, enn i posisjon. Vi styrer landet, og må derfor ta hensyn til helheten i alt vi foretar oss. I opposisjon slipper man det på samme måte.

– Hadde vi hatt ubegrenset med penger som vi kunne brukt uten konsekvenser, så hadde selvsagt alt vært mye enklere. Slik er det ikke. «Rentespøkelset» henger over oss hele tiden. For bare noen måneder siden var det ikke slik. Vi må av den grunn hindre at det vi foretar oss fører til usosiale renteøkninger i andre enden, sier Kjølmoen.

– Til tross for dette står vi fast på regjeringsplattformens målsetning om at tilskuddsordningen skal styrkes. Vi må bare sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte. Jeg er trygg på at vi skal klare begge deler, men det kan hende det tar litt mer tid enn vi i utgangspunktet hadde ønsket oss, avslutter Kjølmoen.

Tilskuddsordningen

• Tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal sikre norsk maritim kompe­tanse og rekruttering av norske sjøfolk, samt sikre rederiene konkurransedyktige rammevilkår.

• Rederier får tilskudd per norske sjøfolk de ansetter, slik at kostnadsforskjellen mellom å ansette en utenlandsk sjømann på utenlandske vilkår og en norsk sjømann ikke blir for stor.

• Problemet med dagens ordning, mener arbeidsgivere, er at den har et makstak på kr. 220.000 per ansatt.

22.06.2022
12:49
22.06.2022 14:28Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene, mener Norsk Industri-sjefen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Pris-sjokk: Høyeste prisvekst på 34 år

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt


Flere saker