JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Hvordan havne utenfor arbeidslivet

700 000 norske arbeidstakere står nesten hele arbeidsdagen. Like mange oppgir at de har ensidige arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet har stor betydningen for risikoen for arbeidsuførhet – og i det forebyggende arbeidet.09.10.2014
12:00
09.10.2014 14:22

I 2013 var om lag ni prosent av befolkningen – eller i overkant av 300 000 personer i alderen 18-67 år – mottakere av uførepensjon. Å måtte slutte å jobbe grunnet helseproblemer medfører et stort antall tapte arbeidsår for samfunnet, og for den enkelte fører det til at man blir utestengt fra en viktig samfunnsarena som har betydning for fremtidsutsikter, sosial kontakt og generell tilfredshet med livet.

De fleste av oss har behov for å bli sett, satt pris på og føle at vi er til nytte. I samfunnsdebatten er det en utbredt antagelse at det å være i arbeid i seg selv bidrar til å forebygge sykdom og skape god helse, men forskningen viser også at pensjonering kan gi bedre helse dersom forhold i arbeidsmiljøet oppleves som en fysisk eller psykisk påkjenning.

Arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsuførhet er et sammensatt fenomen som påvirkes av mange faktorer. Sykdom, skade og subjektive helseplager påvirker åpenbart arbeidsevnen og muligheten for å være i jobb, men behovet for å være borte fra jobb på grunn av sykdom vil i de fleste tilfeller også avhenge av arbeidsplassen, arbeidsoppgavene og mulighetene for tilrettelegging. Mange forhold på arbeidsplassen er vist å ha betydning for utvikling av helseplager og kan ha betydning for om helseproblemene fører til uførhet.

Forskningen viser at det å utsettes for mekaniske arbeidsfaktorer, det vil si arbeidsoperasjoner som innebærer stor kraftbruk, repeterende bevegelser og ugunstige arbeidsstillinger, gir økt risiko for å utvikle vedvarende muskelskjelettplager. I den grad slike arbeidsbelastninger direkte bidrar til plagene omtaler vi dette som et arbeidsrelatert helseproblem som igjen kan føre til arbeidsuførhet. Samtidig vil det i mange tilfeller også være slik at vedvarende muskelskjelettplager uansett årsak kan være vanskelig å forene med en jobb som innebærer mange mekaniske belastninger. I slike tilfeller kan vi si at man har et helserelatert arbeidsproblem som kan føre til arbeidsuførhet i visse typer yrker, mens man kanskje fint kunne fortsatt å jobbe på en kontorarbeidsplass med gode muligheter for tilpasning.

Psykososialt arbeidsmiljø omfatter en rekke faktorer knyttet til arbeidets organisering og innhold, samt de mer uformelle sosiale relasjonene på jobben, som kan påvirke individet gjennom psykologiske prosesser. Psykososiale faktorer har betydning for kroppslige og mentale helseplager, motivasjon og trivsel, som igjen kan påvirke arbeidsevnen, arbeidsmotivasjonen og hvorvidt man klarer å stå i jobben med ulike plager. Lav kontroll på jobben, altså få valgmuligheter og liten innflytelse på egen arbeidssituasjon, er den best dokumenterte psykososiale risikofaktoren for arbeidsuførhet i forskningslitteraturen, men dette har i liten grad vært studert i den generelle yrkesbefolkningen i Norge.

Risikofaktorer for uførhet

Ved å benytte data fra Statistisk Sentralbyrå sine levekårsundersøker om arbeidsmiljø fra 2006 og 2009, hvor man har fulgt nesten 7000 yrkesaktive over tre år, har Statens Arbeidsmiljøinstitutt sett nærmere på betydningen av psykososiale og mekaniske faktorer i arbeidsmiljøet for selvrapportert arbeidsuførhet i yrkesbefolkningen i Norge.

I studien anslår vi at arbeidsmiljøet hadde en betydning for nærmere 45 prosent av dem som sluttet å jobbe på grunn av egne helseproblemer eller sykdom i løpet av treårsperioden (arbeidsuførhet). Arbeidsuførhet var mer utbredt blant kvinner, eldre arbeidstakere, yrkesaktive med færre års utdanning og personer med angst og depresjonssymptomer og muskel- og skjelettplager.

De psykososiale risikofaktorene var ensidig arbeid, lite støttende ledelse og mobbing/trakassering.

Mekaniske risikofaktorer var stående arbeid, arbeid med hodet bøyd, tungt fysisk arbeid og helkroppsvibrasjon.

Forebyggende arbeid

Arbeidsuførhet er vanligvis resultatet av en langvarig prosess med gjentatte sykefraværsperioder på grunn av dårligere helse og sviktende evne til å takle kravene i yrkeslivet. Kunnskap om mekaniske og psykososiale faktorer i jobben som har betydning for om man må slutte, kan gi et bedre utgangspunkt for arbeidet med å skape et arbeidsliv som fremmer helse og forhindrer at noen faller ut av arbeidslivet.

Ett av de utviklingstrekkene vi kan se de senere år er at stadig flere oppgir at de har gjentatte arbeidsoppgaver mesteparten av tiden, altså ensidig arbeid. Om lag 29 prosent oppga dette i 2009, noe som tilsvarer om lag 700 000 yrkesaktive. Nærmere sju av ti opplevde sin nærmeste leder som støttende, samtidig oppga 29 prosent at de sjelden eller aldri får tilbakemelding fra nærmeste leder. Forekomsten av seksuell trakassering og/eller mobbing har vært relativt stabilt de siste tjue årene på om lag 5 prosent, tilsvarende om lag
120 000 personer.

Mekaniske eksponeringer i arbeidssituasjonen er blitt noe mindre utbredt de siste tjue årene, men det er store yrkesforskjeller, og et stort antall yrkesaktive utsettes fortsatt for slike arbeidseksponeringer. Arbeid som medfører gjentatte og ensidige hånd- eller armbevegelser utgjør en av de absolutt vanligste mekaniske eksponeringene, og i 2009 rapporterte flere enn én av fire at de var utsatt for dette tre fjerdedeler av arbeidsdagen, noe som tilsvarer om lag 550 000 yrkesaktive. Om lag 30 prosent oppga at de står oppreist tre fjerdedeler av arbeidstiden. Det vil si at mer enn 700 000 personer står nesten hele arbeidsdagen.

Foreløpig finnes det relativt begrenset med dokumentasjon på hvorvidt tiltak på arbeidsplassen kan forebygge at helseplager fører til arbeidsuførhet. Sannsynligheten for å vinne fram vil trolig være større dersom man lykkes med å sette inn tiltak på ulike nivåer samtidig. På den ene side bør man jobbe systematisk for å redusere arbeidsrelaterte årsaker til sykdom, på den annen side bør man tilrettelegge arbeidet for å redusere konsekvensene av sykdom, slik at flere kan stå i jobb på tross av plager. Støttende lederskap og tilrettelegging i form av variasjon i arbeidsoppgavene, samt tiltak som bidrar til å redusere de negative effektene av mekaniske belastninger, vil være viktig i det forebyggende arbeidet.

Stadig flere oppgir at de har ensidig arbeid mesteparten av tiden.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.10.2014
12:00
09.10.2014 14:22Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

Jan-Erik Østlie

Søppelmann Jansson festival: Full av politikk og internasjonalt engasjement

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Kritikken hagler mot tidligere Høyre-ordførers 22. juli-utspill

Arkivfoto

Arkivfoto

Sissel M. Rasmussen

Sykehusklovner kan tape millioner på rødgrønn regelendring

Tormod Ytrehus

Kabinansatte har både opplevd permitteringer og smittefare. Nå ser det litt lysere ut, ifølge forbundsleder

Gyldendal

Fastfood – fy faan!

Aschehoug

Begjær til besvær


Flere saker