JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Tillitsvalgte kan gjøre en forskjell

Lov mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet ble innført fra 1. januar 2014. Den gjelder på alle samfunnsområder, unntatt privatliv og familiesfære.11.04.2014
12:00
11.04.2014 10:14

Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) velger å skjule sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet og det skjer diskriminering på arbeidsplassene. Den nye antidiskrimineringsloven innfører aktivitets- og rapporteringsplikt som skal fremme inkludering og mangfold i norsk arbeidsliv. Tillitsvalgte kan spille en nøkkelrolle for å følge opp dette.

Aktivitets- og rapporteringsplikt

Lov mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet ble innført fra 1. januar 2014. Den gjelder på alle samfunnsområder, unntatt privatliv og familiesfære. Med loven kom også aktivitets- og rapporteringsplikt for virksomheter i offentlig sektor og for virksomheter med over 50 ansatte i privat sektor.

Aktivitets- og rapporteringsplikten innebærer at større virksomheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med tiltak for å skape inkluderende arbeidsplasser for lhbt-personer. Det er opp til virksomhetene selv å bestemme hva slags tiltak som er relevante og aktuelle å gjennomføre. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har ansvar for at aktivitets- og rapporteringsplikten følges opp og for å gi veiledning.

Lhbt-diskriminering på arbeidsplassen

De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om situasjonen for lhbt-gruppene, noe som blant annet oppsummeres i antologien Holdninger, levekår og livsløp. Forsk-
ning om lesbiske homofile og bifile som ble utgitt på Universitetsforlaget ved årsskiftet. Selv om samfunnsutviklingen og holdningene de siste årene har utviklet seg i positiv retning, er arbeidslivet fortsatt en utfordrende arena for mange lhbt-personer.

I en spørreundersøkelse blant arbeidstakere i Bergen kommune fra 2010 fant Fafo at rundt 2 av 3 lesbiske, homofile og bifile (lhb) var åpne om seksuell orientering på arbeidsplassen, mens 16 prosent ikke var åpne. Svært få svarte at de hadde opplevd diskriminering, men flere svarte «vet ikke», noe som kan tyde på usikkerhet om hva som «kvalifiserer» til å regnes som diskriminering.

Uni Helses levekårsundersøkelse fra 2013 viste at rundt 10 prosent blant lesbiske og homofile hadde opplevd diskriminering på arbeidsplassen, i form av å miste arbeidsoppgaver, bli forbigått ved ansettelse, bli tvunget til å slutte, eller gå glipp av forfremmelse. Færre bifile hadde opplevd diskriminering. Undersøkelsen fant lite systematiske forskjeller mellom heterofile og lhb-personer knyttet til opplevelser av trakassering. Mellom 30 og 42 prosent blant lhb-respondentene hadde imidlertid observert negative holdninger og handlinger rettet mot andre lhb-personer på arbeidsplassen. Forskning fra både Norge og Sverige tyder på at det også er forskjeller mellom bransjer og sektorer.

I undersøkelsen fant Uni Helse at rundt sju av ti lesbiske og homofile var åpne. Langt færre bifile var åpne, kun 20 prosent bifile menn og 30 prosent bifile kvinner. Lhbt-personer har ulike synspunkter og preferanser knyttet til hvor åpne de ønsker å være på arbeidsplassen, og åpenhet er på ingen måte en plikt. Samtidig er det viktig å ha et inkluderende miljø. Internasjonal forskning viser at det er mange positive effekter, som økt trivsel, bedre helse og økt produktivitet, knyttet til å skape et trygt rom for åpenhet på arbeidsplassen.

I den første levekårsundersøkelsen i Norge blant transpersoner, fant van der Ros’ at arbeidslivet er en vanskelig arena for mange, selv om flere også hadde opplevd arbeidsplassen som mer inkluderende. Også EU LGBT Survey 2013, en komparativ, webbasert spørreundersøkelse i alle EU-land, fant at transpersoner opplever mer diskriminering i arbeidslivet enn lhb-personer og heterofile.

Få diskrimineringssaker hos LDO

En mulig måte å belyse diskrimineringsomfanget på er å se på antall saker hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Arbeidstakere som mener seg utsatt for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen kan melde dette til LDO. I Fafo-rapporten «LHBT i arbeidslivet» (2013) kartla vi ombudssakene innen lhbt og arbeidsliv for perioden 2006-2012. LDO behandlet totalt fem klagesaker om diskriminering på grunn av seksuell orientering og under 40 veiledningssaker. Det lave antallet saker tyder på at det er få av de som erfarer diskriminering som kontakter LDO, og at enda færre ønsker å «gå hele veien» i form av en formell klagesak. Dette kan skyldes at det oppleves som belastende for enkeltpersoner å gå inn i en slik prosess.

Tillitsvalgte har en viktig rolle

Aktivitets- og rapporteringsplikten må i tiden fremover følges opp ute i virksomhetene og på arbeidsplassene. Arbeidsgiverne har hovedansvaret for å skape inkluderende organisasjoner. Også tillitsvalgte kan spille en nøkkelrolle ved å jobbe aktivt for mangfold og mot diskriminering. Forskning fra blant annet Sverige og Nederland har vist at fagbevegelse og tillitsvalgte spiller en nøkkelrolle for godt inkluderingsarbeid på arbeidsplassen.

Det er viktig å få lhbt-fokus inn i målsettinger og planer i virksomheten. Dette krever bevisstgjøring hos ledelsen og oppfølging fra tillitsvalgte. Få virksomheter har mål om likestilling og mangfold knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet. En spørreundersøkelse gjennomført av Fafo i 2010, viste at én av fem virksomheter i offentlig sektor og én av seks i privat sektor hadde formulert slike likestillingsmål.

Virksomhetene bestemmer selv hva som er relevante grep for å fremme lhbt-inkludering hos seg. Tillitsvalgte kan spille en viktig rolle i dette arbeidet ved å være et bindeledd mellom ansatte og ledelse. Eksempler på tiltak er lhbt-temadager, lhbt-nettverk, at man arrangerer seminar med lhbt-organisasjoner som Rosa kompetanse og LLH, opplæring av nyansatte, kompetansehevende tiltak som webkurs og refleksjonsgrupper. Det er behov for utprøving og spredning av erfaringer rundt hva som er gode tiltak. Nettverk i fagbevegelsen kan være gode arenaer for slik erfaringsspredning.

Tillitsvalgte kan også spille en viktig rolle i å støtte kolleger som har negative erfaringer på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønns-identitet. Det kan dreie seg om diskriminering, trakassering, negative bemerkninger, utestenging, baktaling, med mer. Tillitsvalgte kan bidra til mekling og oppklaring, gi støtte for å ta opp saken med ledelsen, og støtte kolleger som ønsker å melde saken til LDO. Vår gjennomgang av diskrimineringssakene viste at i de få sakene som hadde blitt klagesaker, hadde tillitsvalgte og fagforbund spilt en viktig rolle.

Fagbevegelsen har gjennom flere år vært opptatt av arbeidet for lhbt-personers rettigheter i arbeidslivet, for å styrke inkludering og motvirke diskriminering. LO ble tildelt Homofrydprisen under Skeive dager i 2009. Med aktivitets- og rapporteringsplikten er det ekstra viktig å bygge videre på det grunnlaget man har og jobbe aktivt for kompetanseheving og bevisstgjøring hos de tillitsvalgte. Lhbt-spørsmål bør i større grad inn i skoleringen av tillitsvalgte og verneombud.

Mer om temaet i Fafo-rapporten «LHBT i arbeidslivet»(2013:25), eller antologien Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske homofile og bifile (Universitetsforlaget).

Rundt 10 prosent blant lesbiske og homofile hadde opplevd diskriminering på arbeidsplassen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.04.2014
12:00
11.04.2014 10:14Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten denne uka. Se hvem som rammes

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

Brian Cliff Olguin

Tone trodde ikke sine egne ører da sjefen ringte og ville ha henne tilbake i arbeid

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

EUs jernbanepakke 4 blir en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Artikkelen om Noora (6) som hadde for få leker ble produsert av en løgnfabrikk. Faktisk.no avdekket den raskt som en klassisk falsk nyhet.

Artikkelen om Noora (6) som hadde for få leker ble produsert av en løgnfabrikk. Faktisk.no avdekket den raskt som en klassisk falsk nyhet.

Colourbox/LO Media

Løgnfabrikker og grupper på Facebook sprer falske nyheter om barnevernet

Christina Siljan Hjerpekjøn konsentrerer seg om å hjelpe barnet når hun kommer inn i familier som tror på konspirasjonsteorier om barnevernet.

Christina Siljan Hjerpekjøn konsentrerer seg om å hjelpe barnet når hun kommer inn i familier som tror på konspirasjonsteorier om barnevernet.

Hanna Skotheim

Christina har fått spørsmål om hun får bonus for å stjele barn

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Arkivfoto: Saipem

Etter at oljearbeideren fikk benprotese, startet konflikten. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

Sissel M. Rasmussen

Krister (45): – Skulle jeg fortsatt å jobbe på samme måte som i dag, hadde jeg ikke holdt til jeg ble 50 år engang

LIKESTILLING: Taksameter og digitale apper skal likestilles i drosjenæringa, hvis den avtroppende regjeringen får det som den vil.

LIKESTILLING: Taksameter og digitale apper skal likestilles i drosjenæringa, hvis den avtroppende regjeringen får det som den vil.

Ole Palmstrøm

Regjeringen vil fjerne krav om taksameter i drosjene

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

Kalle Punsvik

Etter 20 års kamp fikk Alf Åge 1,8 millioner i erstatning: – De prøver å trette ut folk

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

Sissel M. Rasmussen

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

– De siste årene har vi jobbet mye mer systematisk for å rydde i feilinformasjon, desinformasjon og konspirasjonsteorier som spres, sier Theres Saur, seniorrådgiver i UD.

– De siste årene har vi jobbet mye mer systematisk for å rydde i feilinformasjon, desinformasjon og konspirasjonsteorier som spres, sier Theres Saur, seniorrådgiver i UD.

Anne Myklebust Odland

Slik jobber UD for å begrense desinformasjon om barnevernet

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten


Flere saker