JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Tillitsvalgte kan gjøre en forskjell

Lov mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet ble innført fra 1. januar 2014. Den gjelder på alle samfunnsområder, unntatt privatliv og familiesfære.11.04.2014
12:00
11.04.2014 10:14

Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) velger å skjule sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet og det skjer diskriminering på arbeidsplassene. Den nye antidiskrimineringsloven innfører aktivitets- og rapporteringsplikt som skal fremme inkludering og mangfold i norsk arbeidsliv. Tillitsvalgte kan spille en nøkkelrolle for å følge opp dette.

Aktivitets- og rapporteringsplikt

Lov mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet ble innført fra 1. januar 2014. Den gjelder på alle samfunnsområder, unntatt privatliv og familiesfære. Med loven kom også aktivitets- og rapporteringsplikt for virksomheter i offentlig sektor og for virksomheter med over 50 ansatte i privat sektor.

Aktivitets- og rapporteringsplikten innebærer at større virksomheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med tiltak for å skape inkluderende arbeidsplasser for lhbt-personer. Det er opp til virksomhetene selv å bestemme hva slags tiltak som er relevante og aktuelle å gjennomføre. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har ansvar for at aktivitets- og rapporteringsplikten følges opp og for å gi veiledning.

Lhbt-diskriminering på arbeidsplassen

De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om situasjonen for lhbt-gruppene, noe som blant annet oppsummeres i antologien Holdninger, levekår og livsløp. Forsk-
ning om lesbiske homofile og bifile som ble utgitt på Universitetsforlaget ved årsskiftet. Selv om samfunnsutviklingen og holdningene de siste årene har utviklet seg i positiv retning, er arbeidslivet fortsatt en utfordrende arena for mange lhbt-personer.

I en spørreundersøkelse blant arbeidstakere i Bergen kommune fra 2010 fant Fafo at rundt 2 av 3 lesbiske, homofile og bifile (lhb) var åpne om seksuell orientering på arbeidsplassen, mens 16 prosent ikke var åpne. Svært få svarte at de hadde opplevd diskriminering, men flere svarte «vet ikke», noe som kan tyde på usikkerhet om hva som «kvalifiserer» til å regnes som diskriminering.

Uni Helses levekårsundersøkelse fra 2013 viste at rundt 10 prosent blant lesbiske og homofile hadde opplevd diskriminering på arbeidsplassen, i form av å miste arbeidsoppgaver, bli forbigått ved ansettelse, bli tvunget til å slutte, eller gå glipp av forfremmelse. Færre bifile hadde opplevd diskriminering. Undersøkelsen fant lite systematiske forskjeller mellom heterofile og lhb-personer knyttet til opplevelser av trakassering. Mellom 30 og 42 prosent blant lhb-respondentene hadde imidlertid observert negative holdninger og handlinger rettet mot andre lhb-personer på arbeidsplassen. Forskning fra både Norge og Sverige tyder på at det også er forskjeller mellom bransjer og sektorer.

I undersøkelsen fant Uni Helse at rundt sju av ti lesbiske og homofile var åpne. Langt færre bifile var åpne, kun 20 prosent bifile menn og 30 prosent bifile kvinner. Lhbt-personer har ulike synspunkter og preferanser knyttet til hvor åpne de ønsker å være på arbeidsplassen, og åpenhet er på ingen måte en plikt. Samtidig er det viktig å ha et inkluderende miljø. Internasjonal forskning viser at det er mange positive effekter, som økt trivsel, bedre helse og økt produktivitet, knyttet til å skape et trygt rom for åpenhet på arbeidsplassen.

I den første levekårsundersøkelsen i Norge blant transpersoner, fant van der Ros’ at arbeidslivet er en vanskelig arena for mange, selv om flere også hadde opplevd arbeidsplassen som mer inkluderende. Også EU LGBT Survey 2013, en komparativ, webbasert spørreundersøkelse i alle EU-land, fant at transpersoner opplever mer diskriminering i arbeidslivet enn lhb-personer og heterofile.

Få diskrimineringssaker hos LDO

En mulig måte å belyse diskrimineringsomfanget på er å se på antall saker hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Arbeidstakere som mener seg utsatt for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen kan melde dette til LDO. I Fafo-rapporten «LHBT i arbeidslivet» (2013) kartla vi ombudssakene innen lhbt og arbeidsliv for perioden 2006-2012. LDO behandlet totalt fem klagesaker om diskriminering på grunn av seksuell orientering og under 40 veiledningssaker. Det lave antallet saker tyder på at det er få av de som erfarer diskriminering som kontakter LDO, og at enda færre ønsker å «gå hele veien» i form av en formell klagesak. Dette kan skyldes at det oppleves som belastende for enkeltpersoner å gå inn i en slik prosess.

Tillitsvalgte har en viktig rolle

Aktivitets- og rapporteringsplikten må i tiden fremover følges opp ute i virksomhetene og på arbeidsplassene. Arbeidsgiverne har hovedansvaret for å skape inkluderende organisasjoner. Også tillitsvalgte kan spille en nøkkelrolle ved å jobbe aktivt for mangfold og mot diskriminering. Forskning fra blant annet Sverige og Nederland har vist at fagbevegelse og tillitsvalgte spiller en nøkkelrolle for godt inkluderingsarbeid på arbeidsplassen.

Det er viktig å få lhbt-fokus inn i målsettinger og planer i virksomheten. Dette krever bevisstgjøring hos ledelsen og oppfølging fra tillitsvalgte. Få virksomheter har mål om likestilling og mangfold knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet. En spørreundersøkelse gjennomført av Fafo i 2010, viste at én av fem virksomheter i offentlig sektor og én av seks i privat sektor hadde formulert slike likestillingsmål.

Virksomhetene bestemmer selv hva som er relevante grep for å fremme lhbt-inkludering hos seg. Tillitsvalgte kan spille en viktig rolle i dette arbeidet ved å være et bindeledd mellom ansatte og ledelse. Eksempler på tiltak er lhbt-temadager, lhbt-nettverk, at man arrangerer seminar med lhbt-organisasjoner som Rosa kompetanse og LLH, opplæring av nyansatte, kompetansehevende tiltak som webkurs og refleksjonsgrupper. Det er behov for utprøving og spredning av erfaringer rundt hva som er gode tiltak. Nettverk i fagbevegelsen kan være gode arenaer for slik erfaringsspredning.

Tillitsvalgte kan også spille en viktig rolle i å støtte kolleger som har negative erfaringer på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønns-identitet. Det kan dreie seg om diskriminering, trakassering, negative bemerkninger, utestenging, baktaling, med mer. Tillitsvalgte kan bidra til mekling og oppklaring, gi støtte for å ta opp saken med ledelsen, og støtte kolleger som ønsker å melde saken til LDO. Vår gjennomgang av diskrimineringssakene viste at i de få sakene som hadde blitt klagesaker, hadde tillitsvalgte og fagforbund spilt en viktig rolle.

Fagbevegelsen har gjennom flere år vært opptatt av arbeidet for lhbt-personers rettigheter i arbeidslivet, for å styrke inkludering og motvirke diskriminering. LO ble tildelt Homofrydprisen under Skeive dager i 2009. Med aktivitets- og rapporteringsplikten er det ekstra viktig å bygge videre på det grunnlaget man har og jobbe aktivt for kompetanseheving og bevisstgjøring hos de tillitsvalgte. Lhbt-spørsmål bør i større grad inn i skoleringen av tillitsvalgte og verneombud.

Mer om temaet i Fafo-rapporten «LHBT i arbeidslivet»(2013:25), eller antologien Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske homofile og bifile (Universitetsforlaget).

Rundt 10 prosent blant lesbiske og homofile hadde opplevd diskriminering på arbeidsplassen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.04.2014
12:00
11.04.2014 10:14Mest lest

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

Tri Nguyen Dinh

Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Tri Nguyen Dinh

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

Børge Sandnes/Colourbox

Flere permitterte eldre må tilbakebetale dagpenger

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

Leif Martin Kirknes

MDG, Rødt og SV fremmer forslag om stans i tildeling av letelisenser på norsk sokkel

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området

Jan-Erik Østlie

Ny måling: KrF i krise. Nå tviler også egne velgere på partiet

NY ARBEIDSGIVER: De siste fem årene har renholderne  Nina Karlsen (f.v.), Lise Paulsen og Cecilie Myrland jobbet i ISS, men vasket for Forsvaret. Nå har den påtroppende regjeringen vedtatt at de skal bli ansatt i staten.

NY ARBEIDSGIVER: De siste fem årene har renholderne Nina Karlsen (f.v.), Lise Paulsen og Cecilie Myrland jobbet i ISS, men vasket for Forsvaret. Nå har den påtroppende regjeringen vedtatt at de skal bli ansatt i staten.

Katharina Dale Håkonsen

400 renholdere kan få staten som arbeidsgiver: – Vill gjetting om vi får det bedre

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte


Flere saker