JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Moss kommune forlenger kontrakten med Norlandia

Moss kommune har tillit til at beboerne får forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo- og servicesenter, sier helse- og sosialsjef i Moss, Gro Gustavsen.
FORTSETTER: Kontrakten mellom Norlandia og Moss kommune utløper i januar neste år. Det ligger mulighet for to års forlengelse i kontrakten. I sommer bestemte kommunen å forlenge kontrakten.

FORTSETTER: Kontrakten mellom Norlandia og Moss kommune utløper i januar neste år. Det ligger mulighet for to års forlengelse i kontrakten. I sommer bestemte kommunen å forlenge kontrakten.

Øystein Windstad

yngvil@lomedia.no

Moss kommune har det overordnede ansvaret for at de eldre på sykehjem og bo- og servicesentrene får forsvarlig behandling. FriFagbevegelse spurte helse- og sosialsjefen i kommunen hvordan kommunen forholdt seg til oppfølgingen av og dødsfallet til Åge Villi Kristiansen. Helse- og sosialsjef i Moss, Gro Gustavsen, svarer på spørsmål via e-post:

HAR TILLIT TIL NORLANDIA: Moss kommune har tillit til at beboerne får nødvendige og forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo- og service senter, sier helse- og sosialsjef i Moss, Gro Gustavsen.

HAR TILLIT TIL NORLANDIA: Moss kommune har tillit til at beboerne får nødvendige og forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo- og service senter, sier helse- og sosialsjef i Moss, Gro Gustavsen.

Moss kommune

– Meldte Norlandia fra til Moss kommune om at en av pasientene på Skoggata bo- og servicesenter fikk larver i sine sår i fjor (det skjedde 6.10.16)? Hvis ja, når?

– Moss kommune har taushetsplikt og kan ikke kommentere taushetsbelagte opplysninger. Pårørende har ikke mulighet til å «oppheve» kommunens taushetsplikt overfor avdøde. Ved å besvare dette spørsmålet ville vi brutt taushetsplikten.

– Hvis ja, hva har Moss kommune gjort for å følge opp dette avviket overfor Norlandia?

– Vi har som kjent ikke mulighet til å kommentere enkeltpasienter av hensyn til taushetsplikten. Moss kommune har gode rutiner for å følge opp hendelser og avvik hos leverandører av kommunale helse- og omsorgstjenester i Moss kommune, inkludert Norlandia Skoggata Bo- og service senter. Norlandia Skoggata rapporter regelmessig avvik til kommunen. Dette er en del av kommuens oppfølging av kontrakten med Norlandia. Alvorlige avvik blir informert om fortløpende og blir fulgt opp. Moss kommune har tillit til at beboerne får nødvendige og forsvarlige tjenester ved Norlandia Skoggata Bo- og service senter.

Åge fikk levende larver i såret

– Åge Villi Kristiansen fikk hjertestans 11.10.16. Ifølge ambulansepersonell hadde personellet på Skoggata avsluttet hjertelungeredning før ambulansen kom. Han var fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning. Ingen var ved Åges side da ambulansepersonellet ankom. Hva har Moss kommune gjort for å følge opp dette avviket overfor Norlandia?

– Moss kommune mottok 28.10.2016 et samhandlingsavvik fra ambulansetjenesten. Avviket omhandlet Norlandia Skoggagats oppfølging av beboer ved hjertestans. Norlandia Skoggata besvarte avviket i tråd med samhandlingsrutinene med sykehuset og redegjorde der for hendelsen. Moss kommune hadde ingen innvendiger til Norlandia Skoggatas behandling av avviket.

– Moss kommune fulgte opp avviket i tråd med samhandlingsrutinene med sykehuset Østfold og som svart tidligere hadde vi ingen innvendiger til Norlandia Skoggatas behandling av avviket.

Åge ble fratatt sjansen til vellykket gjenopplivning

– Hvem har ansvaret for de ovennevnte hendelsene?

– I henhold til kontrakten mellom Norlandia og Moss kommune har Norlandia ansvar for å sørge for at bebeoerne får faglig forsvarlige tjenester i tråd med den enkelte beboers vedtak om helse- og omsorgstjenester. Moss kommune har ansvar for å påse at Norlandia oppfyller kontraktsforpliktelsene med kommunen.

– Hadde de andre bo- og servicesentrene i Moss kommune hjertestarter i oktober i fjor? Har bo- og servicesentrene i Moss kommune hjertestarter nå?

– Nei, Moss kommune har ikke hjertestartere på sine bo- og servicesentre.

– Hva som vil være å anse som et brudd på kontrakten vil være en konkret vurdering basert på vilkårene i avtalen.

– Det er ikke uvvanlig med avvik og uheldige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Gode avvikssystemer gjør at avvik blir fulgt opp og at tiltak blir iverksatt for å redusere risikoen for at avviket skjer igjen. Avvik og uheldige hendelser er derfor ikke i utgangspunktet brudd på kontrakten mellom Moss kommune og Norlandia Care Norge AS.

Norlandia sender saken til Helsetilsynet

Moss forlenger kontrakten med Norlandia

I sommer bestemte helse- og sosialsjefen i Moss at Norlandia får forlenget Skoggata-kontrakten med ett år til, opplyser Gustavsen på sms til FriFagbevegelse. Kontrakten ble inngått i 2012 for fem år med mulighet for to års forlengelse, som kan utløses for ett og ett år.

Se video

Warning
Annonse
Annonse