JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NY DAG: John Christian Hanssen og advokat Edvard Holm Bakke parat med skriftlig bevismateriale på morgenkvisten torsdag.

NY DAG: John Christian Hanssen og advokat Edvard Holm Bakke parat med skriftlig bevismateriale på morgenkvisten torsdag.

Leif Martin Kirknes

Prosedyre i saken John Christian Hanssen mot Evry:

– Hans gode og samvittighetsfulle utførelse av tillitsvalgtrollen har blitt brukt mot ham

Usaklig oppsigelse, mener LO-advokaten. – Totalt uenig, svarer NHOs advokat.27.01.2017
13:44
21.08.2023 17:14

Leif.kirknes@lomedia.no

Rettssaken John Christian Hanssen og LO mot selskapet Evry og NHO gled torsdag formiddag over fra vitneprov og over i prosess, der advokatene forsøker å oppsummere vitnemålene og sakens beviser sett opp lover, avtaler og dommer avsagt i lignende saker.

Les også:

• Intro: Tillitsvalgt ble oppsagt: LO-advokat stusser over mangelfull skriftlig dokumentasjon

Hard grilling av Evrys HR-sjef

Avdelingsleder: – Det er ikke bare å skru en videokanon i taket

Først ut var saksøker, Hanssens advokat Edvard Holm Bakke. Han startet med å minne om at arbeidsmiljøloven er en lov som er til for å verne arbeidstakere best mulig og at det er generelt høy terskel for oppsigelse.

– Vi avviser ikke Evrys behov for nedskjæringer, men ønsker å peke på vernet av arbeidstaker og saklighetskravet for utvelgelsen og oppsigelsen, sier Bakke, som mener reglene er de samme for nedbemanninger uansett om det er en eller 1000 som må gå i selskapene som nedbemanner.

I Evrys tilfelle er det bortimot 1000 som har blitt nedbemannet de siste få åra.

– Når dere skal vurdere denne saken må dere konkret ta stilling til om andre kunne bli sagt opp før Hanssen. Hvis arbeidsgiver mener det er saklig grunn til å fravike ansiennitetsprinsippet må dere forlange at arbeidsgiver fører bevis for dette og ta stilling til om bevisene er gode nok, sa Bakke med henvendelse til dommerpanelet bestående av tingrettsdommer Nils Ole Bay og meddommerne Adolf Larsen og Stuart James Taylor.

Skriftlighet

Han gjentar poenget fra dag en om at det mangler skriftlig dokumentasjon. Det er ikke fastslått et konkret krav at slike saker skal dokumenteres skriftlig, medgir han, men mener derimot kravet om etterprøvbarhet som regel vil forutsette at det finnes skriftlig dokumentasjon.

– Den andre siden hevder at det i store nedbemanninger ikke er så vanlig med skriftlighet. Det mener jeg er positivt feil. Tvert imot mener jeg det er helt vanlig at arbeidsgiver sikrer seg skriftlig grunnlag som sikrer etterprøvbarhet, sier Bakke, og henviser blant annet til oljebransjens runder.

Han mener det ikke er fremlagt noe skriftlig hverken rundt utvelgelsesprosess eller om fremtidig kompetansebehov.

– Det er et totalt fravær av skriftlighet, slår han fast.

KLARGJØRES: Klare for ny dag i retten.

KLARGJØRES: Klare for ny dag i retten.

Leif Martin Kirknes

– Usaklig

Konkret mener han oppsigelse av Hanssen er usaklig. Han mener Evry har lagt til grunn feil jus, feil fakta og dessuten har alvorlige feil i saksbehandlingen. Utvelgelsen av den som sies opp må være forsvarlig, skje uten usaklig forskjellsbehandling og i alle fall særlig for tariffbundne bedrifter som Evry skje med høy grad av hensyn til ansiennitet.

Hanssen har bakgrunn fra Posten-delen av det som har blitt Evry og hadde på oppsigelsestidspunktet 33 års ansiennitet i konsernet. Det har selvfølgelig begynt folk i konsernet siden den tid, men Hansen ble vurdert i en gruppe på 170 der 70 måtte gå. Bakke mener utvelgelseskretsen, som gjennom rettssaken er kjent som SG&A, ikke nødvendigvis var korrekt.

Av dommer som har skjedd på feltet viser han gjennom sitt resonnement gjentatte ganger til den såkalte Gresvig*1-saken og til den nylig avsagte Nokas-dommen der tre vektere ved Sola helikopterterminal fikk tilbake jobben fordi retten var enig med Arbeidsmandsforbundet i at utvelgelseskretsen måtte være Sør-Rogaland og ikke bare den ene kontrakten på Sola.

Les også: Nokas-vektere får tilbake jobben etter seier i Arbeidsretten

*1 Steenrup Stordrange om Gresvig-saken (ekstern lenke)

Uenige om Assist-organisering

Bakke mener SG&A-avgrensningen, «Selling, General and Administrative Expenses», er gal avgrensning. Han mener ikke at EL og ITs forslag om å ha hele selskapet på over 3000 ansatte som utvelgelseskrets nødvendigvis er rasjonelt heller og erkjenner at en avgrensing kan være hensiktsmessig, men mener det uansett er usaklig med SG&A og at det er opp til bedriften å bevise det motsatte.

– Vi mener i alle fall det er usaklig. Så får selskapet si hva som er saklig. Det er et forpliktende arbeid de må ta på seg. En større utvelgelseskrets må en tariffbunden bedrift tåle.

Han baserer sin mening på det faktum at Assist-avdelingen som Hanssen jobbet i da han mottok oppsigelse er et internt bemanningsbyrå og at dem som «utleid» ikke nødvendigvis faller inn under SG&A-beskrivelsen selv om Assist-avdelingen på organisasjonskartet faller inn under HR og dermed administrasjonskostnader.

– Hvis du bare jobbet én plass, og det er den valgte kretsen, så er det ikke så unaturlig at du må tåle det, men det er noe annet når du jobber på tvers. Vi vet at Assist er organisert under HR, men de ansatte der kommer fra områder som «Posten-vertikalen», Operations og andre operative forretningsområder, sier Bakke, som mener det er feil å sammenligne folk fra operative stillinger mot stabs- og støttefunksjoner i SG&A.

– En de facto uthulelse av ansiennitetsprinsippet, mener han.

Bakke fastholder dessuten at Evry ikke var i en prekær økonomisk situasjon, og henviser blant annet til utbyttet første halvår 2016 som Evrys HR-direktør Trond Vinje mener var på halvannen milliard der Bakke først hadde anslått to milliarder kroner. Bakke er enig i at lønnsomheten for selskapet i 2015 ikke nødvendigvis var spesielt god, men peker på at selskapet likevel hadde god likviditet og svært god soliditet. Bakke mener avgrensningen ikke bygget på etablert praksis og at det ikke var noen løpende tilpasning til markedssituasjonen.

Hva ligger i kompetanse?

Han mener oppsigelsen heller ikke står seg innenfor SG&A-kretsen. Han mener kompetanseforskjell kan gi bakgrunn for oppsigelse, men at kompetanseulikhet som kan avhjelpes med opplæring innenfor en vis tidsperiode skal hensyntas. Opplæringsbehovet er ikke vurdert, mener Bakke, som legger til at vitner har beskrevet Hanssen som en lærevillig kar.

Videre mener han at ting som innholdet i kompetansebegrepet må være etterprøvbart og være basert på objektive vurderinger, mens subjektive vurderinger kan bli kjent usaklig.

– Man kan ikke fravike ansiennitet med generell henvisning til kompetansegrunnlag, mener Bakke.

– Jeg har ikke greid å ta rede på hva som ligger i begrepet annet enn at man vektlegger det særlig. Jeg vet heller ikke hvordan Evry har vektet, vurdert og anvendt sine kriterier. Det er ikke lagt frem skriftlig bevisførsel av behandlingen. Derfor har vi ingen mulighet til å etterprøve det.

Han legger til at i en forsvarlig behandling tas ansatte og tillitsvalgte med i prosessen.

PROSEDERTE: LO-advokat Edvard Holm Bakke la frem sine avslutningsbemerkninger før NHO-advokat Kurt Weltzien la frem Evrys side av saken.

PROSEDERTE: LO-advokat Edvard Holm Bakke la frem sine avslutningsbemerkninger før NHO-advokat Kurt Weltzien la frem Evrys side av saken.

Leif Martin Kirknes

Rollen som tillitsvalgt

Med tanke på vurdering av kompetanse mener han Evry dessuten ikke har redegjort for hvordan det er tatt hensyn til tillitsvalgtrollen.

– Man må vurdere betydningen av at Hanssen har vært tillitsvalgt med tanke på kompetanse og at han derfor i utgangspunktet har et særskilt oppsigelsesvern. Bestemmelsene om tillitsvalgte er der fordi de er avgjørende for at dette arbeidet foregår under trygge rammer, sier Bakke.

– Ut fra bevisførselen forstår jeg det dit at Hanssens gode og samvittighetsfulle utførelse av tillitsvalgtrollen i praksis har blitt brukt mot ham.

Han har åpenbart hengt med i kompetansereisen fra da han ble ansatt i 1983 og vært i stand til å tilegne seg ny kunnskap underveis, argumenterer Bakke, og bemerker at Hanssens tidligere leder Sissel Mosvoll har trukket frem praktisk erfaring som mangel.

Bakke erkjenner at arbeidsfordelingen i klubben muligens kunne vært gjort annerledes, men påpeker samtidig at de tillitsvalgte i oppsigelsesmøter og forhandlinger møter et proft apparat på andre siden av bordet med store ressurser mens fagforeningen ikke har det slik.

– Trond Vinje kan mobilisere HR og forretningspartnere i alle sine områder. Hanssen kan ikke det. Han kan ringe Per Gunnar Salomonsen i IKT Bransjens Fagforening og få råd, men hvis han skal utføre rollen han holder må han bruke tid. Og det har han brukt. Men ut fra oppstillingen av timer har ikke EL og IT sammenlagt brukt mer timer enn andre, sier Bakke.

– Det er derfor han ikke har fått praksisen Sissel Mosvoll mener han mangler, sier Bakke, som dessuten mener anslagene for tiden Hanssen hadde trengt til opplæring er vesentlig forskjellig mellom Evrys opprinnelige tilsvar og vitnenes uttalelser, der en av Evrys avdelingslederes erkjente et estimat på tre-fire måneder på et av områdene sine.

Sprikende forklaringer

Bakke peker også på en påstått mismatch av hvordan Evry har forsøkt å fremstille Hanssen før rettssaken og hvordan Evrys egne vitner beskriver ham, med særlig henvisning til forklaringene fra Hanssens tidligere leder Sissel Mosvoll.

– Hun hadde store problemer med å forsvare det åpenbare misforholdet mellom Evrys beskrivelse av Hanssen og hennes egne notater om Hanssen fra medarbeidersamtaler. I den skriftlige dokumentasjonen er det et klart misforhold.

I anklagen om at Evry har diskriminert EL og IT sett opp mot Negotias spesialavtale for tillitsvalgte peker han på at Negotia har vært skjermet fra nedbemanning og utvelgelse grunnet sin organisatoriske plassering og den nevnte avtalen. Men som erstatning for dette mener han 5000 kroner er nok. Fort tort og svie anslår han mellom 50 og 75.000 i erstatning.

Les også: Evry-tillitsvalgt John Christian Hanssen ble sagt opp - støttespillere frykter for fagbevegelsens fremtid

Konsulent-behov

NHO-advokat Kurt Weltzien, som representerer Evry, startet med å fastslå klinkende klart:

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen.

– Evry fremstilles som et selskap som grovt urimelig og helt uten etterprøvbarhet har gått frem og sagt opp en fagforenings-tillitsvalgt, sier Weltzien, og fortsetter:

– Ja; han er sagt opp, men det har vært en prosess. Det er over 1000 mennesker som har forlatt selskapet de siste årene.

Han fremhever at kompetansekravene i bransjen har endret seg og at endringene går stadig raskere. Arbeidsoppgaver blir satt ut. Man sitter igjen med konsulentarbeid, og det krever en annen type organisasjon og kompetanse, ifølge Weltzien.

Han ser tre problemstillinger i saken. Er utvelgelseskretsen SG&A saklig? Hvis den er det, er utvelgelseskriteriene riktig? Og til slutt spørsmålet om fagforeningsdiskriminering.

– Vi påstår frifinnelse, sier Weltzien.

BEREDT: Advokat Kurt Weltzien og Evrys HR-sjef Trond Vinje finner frem sine dokumenter, klare for nok en dag i retten.

BEREDT: Advokat Kurt Weltzien og Evrys HR-sjef Trond Vinje finner frem sine dokumenter, klare for nok en dag i retten.

Leif Martin Kirknes

Uenige om ansiennitetsforståelse

Når det gjelder utvalgskrets påpeker Weltzien at loven sier oppsigelsen skal være saklig, men at det står ingenting om utvalgskrets.

– Ingenting, gjentar Weltzien retorisk.

– Men utvalgskretsen må være saklig, de man velger må være saklig. Oppsigelsen av Hanssen må være saklig etter en konkret og individuell vurdering.

Han vedkjenner seg at ansiennitet skal tillegges vekt i en tariffbunden bedrift, men legger til at LO og NHO er uenige om forståelsen av dette. Forenklet, forklarer han, mener LO man skal ta utgangspunkt i aksjeselskapet og lage en liste på 3000 navn i Evrys tilfelle og begynne nederst. Mens NHO, forklarer han, vil man først skal finne en saklig utvalgskrets og så vurdere ansiennitet og at ansiennitet kan være utslagsgivende om det er like vilkår.

Edru tilnærming i Nokas-saken

Når det gjelder Nokas-dommen Bakke henviste til, legger Weltzien vekt på at Arbeidsmandsforbundet i saken gikk inn for Sør-Rogaland som utvelgelseskrets og altså ikke hele Nokas – ikke engang hele Rogaland. Som ikke engang er en konkret boks på organisasjonskartet.

Og at retten altså ga forbundet medhold i at kontrakten på tre ansatte på Sola var for snever krets når det kunne vært brukt geografisk avgrensning i hele Sør-Rogaland

– Man trenger ikke å lage en utvalgskrets basert på en boks i organisasjonskartet, men finner det ofte naturlig med geografisk og funksjonell avgrensning, sier han

Mens han peker på at EL og IT ønsker at Evry skal legge til grunn alle ansatte i Evry Norge AS med litt over 3000 ansatte.

– Om det er et engangstiltak er det ikke urimelig om utvelgelsen skjer i hele selskapet. Men om det er et stadig tilbakevendende tiltak vil dette gi uro og mangel på stabilitet, mener Weltzien.

– Hadde EL og IT vært gode samarbeidspartnere ville de komme opp med et fornuftig forslag. Jeg tror vi er enige om at 3000 ansatte blir vrient, sier Weltzien.

Dessuten fremhever han at vektere som jobber med sikring på Sola heliport med rimelig enkle grep kan omskoleres til vektere på kjøpesentre eller andre steder.

Cluster

Han beskriver Evry som en kunnskapsbasert bedrift med bredt produktspekter og mange kunder av ulike størrelser. Det trengs en betydelig mengde spesialistkompetanse. Han tar i bruk ordet kompetansecluster som en måte å gruppere områdene på.

– Det høres kanskje litt fjongt ut å snakke om kompetansecluster, men det er jo ikke så annerledes enn å kalle noe for Posten-vertikalen, sier Weltzien.

Posten-vertikalen er gruppen med folk som har spesialkompetanse på Posten fra tiden da Posten hadde storkontrakter med Evry. Det var her Hanssen hørte til i sine mest aktive IT-dager og det var bortfallet av denne kontrakten som gjorde at Hanssen opprinnelig havnet på overtallighetslista før han altså ble overført til Assist og litt senere havnet på overtallighetslista på nytt.

– De som jobbet med Posten har kompetanse på IT og Posten og sånn sett var Posten-vertikalen et cluster. Men kontrakten clusteret hadde er gått til India. Den spesialkompetansen man får, gjør at det ikke er så lett å flytte kompetanse mellom clustre. Særlig med tanke på hvor fort utviklingen går, sier Weltzien om hvorfor de måtte begrense utvalgskretsen.

Arbeidsgiver sjef

Han fastholder at utvalgskretsen vil kunne variere fra sak til sak.

– Det er ikke noe «one size fits all».

Weltzien trekker også frem at det har vært drøftinger rundt prosessene med fagforeninger, og at det også blant fagforeninger er uenighet, der Tekna vektlegger kompetanse som kriterium.

Han konstaterer at partene ikke har vært enige om utvalgskrets, men mener det til syvende og sist er opp til Evry.

– Man må ikke ha enighet. Dette er et styringsrettspørsmål. Det skal drøftes, men på slutten av dagen er det arbeidsgiver som beslutter.

Også på kriterier trekker Weltzien frem styringsretten.

– Utgangspunktet for utvelgelseskriteriene er arbeidsgivers styringsrett.

Han mener de saksøkte har ført bevis for en drøfting av kompetansen som trengs for fremtiden, og at det finnes en skriftlig tidsplan i permene med bevis om at det er lagt opp til møte med fagforeninger i anledningen.

Adecco/Statoil

Når det gjelder økonomi påpeker Weltzien at det ikke er noe krav om at situasjonen må være prekær. Videre henviser han til Vinjes vitneprov der HR-direktøren peker på en driftsmargin på 5,1 i 2015 for aksjeselskapet som Vinje mener er dårlig sammenlignet med konkurrenter i samme bransje som Tieto, som på den tiden hadde 10-11 prosent driftsmargin. Han nevner også nedskrivinger og nedbemanninger.

– Oppsigelsesvernet kan ikke forstås slik at det kan styre bedriftens behov for å forsterke seg. Da ville alle arbeidsplasser stått i fare. Evry har strammet inn på alle felt og i tillegg måttet foreta nedbemanninger for å skape et solid selskap for fremtiden og alle ansatte. Tiltaket har vært helt nødvendig for å sikre videre drift, mener Weltzien.

Han avfeier også argumentet om at personer i Assist-avdelingen må regnes som ansatt i avdelingen der er utleid til og ikke til HR.

– Tenk deg nedbemanning i Adecco – «jeg kan ikke sies opp fra Adecco, for jeg er jo leid ut til Statoil»?, problematiserer Weltzien, som uansett peker på at Hanssen har vært utleid til Academy som møtevert og dermed uansett hører naturlig til HR i sitt arbeid nå.

Han legger til at han mener hverken retten eller LO har anledning til å diktere selskapets organisasjonskart.

NY DAG, NY SAL: Rettssaken mellom John Christian Hanssen og Evry var flyttet til sal 1 i Asker og Bærum tingrett. Dagen startet med tre vitner på rappen, før advokatene startet sine avsluttende prosedyrer.

NY DAG, NY SAL: Rettssaken mellom John Christian Hanssen og Evry var flyttet til sal 1 i Asker og Bærum tingrett. Dagen startet med tre vitner på rappen, før advokatene startet sine avsluttende prosedyrer.

Leif Martin Kirknes

Ingen krav om skriftlighet

Når det gjelder prosessens ryddighet understreker Weltzien at loven sier oppsigelsen skal være saklig. Et saklig sluttprodukt krever at prosessen til det punktet må være riktig, men det er ikke altså ikke krav om skriftlig dokumentasjon.

– Arbeidsmiljøloven stiller ingen slike absolutter med tanke på dokumentasjon, argumenterer Weltzien.

– Det er avgitt forklaringer rundt dette. Dere kan tro forklaringene eller ikke, men det er ført som bevis. Så kan man si det er kritikkverdig å si at det ikke er skriftlig. Men det er altså ikke noe krav.

Når det gjelder mangel på skriftlig dokumentasjon av kompetansevurderingene mot Hanssen lener Weltzien seg på vitneutsagn fra Vinje, der Vinje forklarte at man gjør det skriftlig på egne skjema hvis man er i tvil og at disse skjemaene er å anse som verktøy heller enn krav.

Generisk

Hanssens kompetanse slår ut ansienniteten, ifølge Weltzien. Kompetansen er basert på info fra CV-en og fra Vinjes underordnede. (Det hører med til historien her at Vinje altså tiltrådte som HR-ansvarlig mot slutten av 2015 og sånn sett hadde begrenset erfaring med Hanssen på tidspunktet da oppsigelsen ble gitt.)

– HR-avdelingen har hatt mye med Hanssen som tillitsvalgt å gjøre, så de kjenner ham, sier Weltzien.

I prosedyren henviser han også til Hanssens egne uttalelser om IT-generisk kompetanse. Han legger også vekt på vitneprovet fra Hanssens tidligere leder Mosvoll og tolker det dithen at Hanssen tok sertifiseringer, kurs og oppdaterte sin CV, men «ganske sent i prosessen og etter betydelig påtrykk».

– Det var et mulighetsvindu på halvannet år etter bortfall av Posten-kontrakten, og Mosvoll tok det ansvaret veldig alvorlig. Hun sier hun satte av 15 minutter hver mandag for å skrive CV med ham. Hvor arbeidskrevende kan det være for en voksen mann å skrive en CV? Og det tok et år? Hun lurte på om han kunne fordele belastningen av tillitsvalgtarbeidet, men han hadde ikke samme «sence of urgency» som hun hadde, sier Weltzien.

Egenansvar

Han mener klubb-nestlederen burde kunnet avlaste Hanssen mens Hanssen tok noen grep for å bedre sin posisjon, selv om nestlederen i sin vitneforklaring forklarte at han var 100 prosent utleid til konsulent i Posten og mente det ville være misbruk av tid om han skulle sette seg inn i aktuelle klubbsaker Hanssen allerede hadde stålkontroll på.

– Å delta i 15.1-møter er ikke akkurat «Rocket Science», sier Weltzien, som legger til at Hanssen uansett burde tatt initiativ selv til å forbedre sin posisjon.

– Det er ikke bare arbeidsgiver som er aktuell her, man har et egenansvar også. Det året Hanssen hadde mulighet til å kvalifisere seg i Evry ble ikke brukt på tilstrekkelig måte, sier Weltzien.

– Det er opp til enhver klubb å organisere arbeidet hvordan de vil, men arbeidsgiver må jo kunne si at «her er det en konsekvens. Det er et verv, ikke en stilling. Nå brenner det, du må skrive CV og gå på kurs! Kan du ikke snakke med de andre i klubben og forsøke å kvalifisere deg?»

– Ikke fredet

Weltzien legger til at man ikke er fredet som tillitsvalgt. Han understreker at arbeidsgiver har lagt forhold til rette for å kunne kombinere vervet med stillingen.

– Evry har vist hensyn. Men etter som tiden går glir differansen mellom den Hanssen kan gjøre og det Evry trenger. Og et sted går grensen!, sier Weltzien.

Til vitnemålene fra Evrys avdelingsledere der noen av dem erkjente kortere opplæringstid enn hva Evry tidligere hadde påstått, mener han det er irrelevant fordi det uansett er utenfor utvalgskretsen.

Weltzien bestrider også påstander om fagforeningsdiskriminering. Negotias tillitsvalgte har egenhendig fått seg en avtale om sine lønns- og arbeidsvilkår, slik Evry ser det. Det er heller ikke ført bevis for reelt sett diskriminering, argumenterer Weltzien.

«ALL RISE»: Tingrettsdommer Nils Ole Bay hever retten. Meddommer Adolf Larsen t.v. på dommerbenken, og meddommer Stuart James Taylor på motsatt side.

«ALL RISE»: Tingrettsdommer Nils Ole Bay hever retten. Meddommer Adolf Larsen t.v. på dommerbenken, og meddommer Stuart James Taylor på motsatt side.

Leif Martin Kirknes

Usikkerheten

Til slutt nådde rettssaken punktet der Bakke fikk kommentere prosedyren til Weltzien. Her erkjenner han at det hadde gått an å ha en mer edruelig tilnærming enn å kreve at hele Evry Norge AS skulle være utvelgelseskrets, men understreker samtidig at det ikke er arbeidstakersidens oppgave å komme opp med riktig krets – og fravær av fornuftig motforslag fra fagforening samtidig ikke betyr at arbeidsgiver er fri for å velge ut en usaklig krets.

– Det rettslige poenget er den usikkerheten om ligger rundt om det arbeidsgiversiden påstår stemmer eller ikke.

Bakke står fast ved at han mener ansatte i Assist funksjonelt ikke hadde tilknytning til SG&A.

– Dette er ikke snakk om å overprøve styringsbeslutningen for hvor Assist skal plasseres, men at ansatte i Assist ikke hadde primær tiknytning til SG&A.

Bakke mener heller ikke mandagsmøtene mellom Mosvoll og Hanssen kun handlet om å skrive CV, men heller var generelle oppdateringssamtaler. Når det gjelder påstander om Mosvolls vitneprov kjenner ikke Bakke igjen budskapet «nå brenner det!»

– Det er for det første ikke hennes forklaring. For det andre er det bestridt i de skriftlige bevisene vi har der hun skriver at hun er fornøyd og at han viser vilje.

14 dager

Det erkjenner også advokat Weltzien at faller på hans egen tolkning av Mosvoll.

Weltzien står for øvrig fast ved at prosessen som førte til oppsigelsen er en grundig veloverveid og etterprøvbar prosess selv om den mangler skriftlig dokumentasjon.

Med tanke på SG&A peker Weltzien på at de er uenige. Det ville vært noe annet om det var snakk om flerårig langtidsutleie av personell til andre linjeorganisasjoner, men slik var det altså ikke, og dessuten jobben Hanssen konkret som kursvert for Evrys kurssenter Academy, påpeker Weltzien.

Så var saksgangen over, og tingrettsdommer Nils Ole Bay gikk gjennom noen formaliteter før han hevet retten etter følgende budskap:

– Dom kan forventes avsagt om 14 dagers tid.

27.01.2017
13:44
21.08.2023 17:14Mest lest

Hun har politisk ansvar for mye, også pensjonssystemet. Nå får Tonje Brenna høre det fra Pensjonistforbundet.

Hun har politisk ansvar for mye, også pensjonssystemet. Nå får Tonje Brenna høre det fra Pensjonistforbundet.

Sissel M. Rasmussen

50.000 uføre taper tusenvis i året på nye regler

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Sjømenn utsatt for rekordstort lønnstyveri

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

En elektriker jobbet ved et tilfelle 23 timer og 29 minutter i løpet av døgnets 24 timer. (Illustrasjonsfoto)

En elektriker jobbet ved et tilfelle 23 timer og 29 minutter i løpet av døgnets 24 timer. (Illustrasjonsfoto)

Petter Pettersen

Elektriker jobbet 23 timer i strekk – arbeidsgiveren fikk kun advarsel

Nicklas Lorentzen ble resepsjonist for å kunne jobbe med mennesker.

Nicklas Lorentzen ble resepsjonist for å kunne jobbe med mennesker.

Jonas Fagereng Jacobsen

Nicklas hjelper folk fra hele verden: – En kjempejobb

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Rune Sundmoen var veldig fornøyd da mesteparten av pengene han hadde krav på i yrkesskadeerstatning, endelig sto på konto denne uka.

Rune Sundmoen var veldig fornøyd da mesteparten av pengene han hadde krav på i yrkesskadeerstatning, endelig sto på konto denne uka.

Martin Guttormsen Slørdal

Rune skadet seg på jobb for 13 år siden. Nå er endelig millionerstatningen utbetalt

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

– Det er dessverre en stund igjen til valget, sier Høyre-leder Erna Solberg om målingen.

– Det er dessverre en stund igjen til valget, sier Høyre-leder Erna Solberg om målingen.

Terje Bendiksby / NTB

Soleklart borgerlig flertall: – Vi skulle gjerne tatt over i morgen

Bildene fra Vukzalna-gaten gikk verden rundt, etter at russiske invasjonsstyrker for fram med hard hånd. På rekordtid er gaten, og det meste av Butsja, reparert. 

Bildene fra Vukzalna-gaten gikk verden rundt, etter at russiske invasjonsstyrker for fram med hard hånd. På rekordtid er gaten, og det meste av Butsja, reparert. 

Felipe Dana/AP Photo/NTB

Byen som avslørte de første russiske krigsforbrytelsene, reiser seg

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Leif Martin Kirknes, Brian Cliff Olguin

Fotlenke, dyr strøm og gjeld: Sånn har det gått med Gunn-Anita, Mimoun og Isabelle

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di: – Spennende og skummelt

Juan Guillermo Sepúlveda var aktor i rettssaken mot Pablo Escobar for rundt 30 år siden. Nå forsøker han å skape forsoning i byen som tidligere var dominert av karteller.

Juan Guillermo Sepúlveda var aktor i rettssaken mot Pablo Escobar for rundt 30 år siden. Nå forsøker han å skape forsoning i byen som tidligere var dominert av karteller.

Nina Hanssen

Han fikk Pablo Escobar fengslet: – Jeg var aldri redd

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Jonas Fagereng Jacobsen

Ansatte i varehandelen blei lønnstapere i 2023

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje


Flere saker