JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REINDRIFT: Slektningene Ole Henrik Lifjell, Ramona Kappfjell og Eivind Stamnes møtte opp utenfor Stortinget på tirsdag for å protestere mot vindkraftprosjektet i Øyfjellet. Kappfjells far har reindrift i området.

REINDRIFT: Slektningene Ole Henrik Lifjell, Ramona Kappfjell og Eivind Stamnes møtte opp utenfor Stortinget på tirsdag for å protestere mot vindkraftprosjektet i Øyfjellet. Kappfjells far har reindrift i området.

Leif Martin Kirknes

Vindkraftprosjekt i Øyfjellet

Protest mot vindmøller: Reineiere mener vindkraftutbyggerne viser dem liten respekt

Organisasjonen Motvind og lokale reineiere viste denne uka sin motstand mot vindmøller midt i reinbeiteland, og protesterer blant annet over lang klagebehandling.28.05.2021
14:13
31.05.2021 12:54

leif.kirknes@lomedia.no

– Jeg er her og representerer min far, som er den ene som driver med rein i Øyfjellet, sier Ramona Kappfjell.

Tirsdag sto hun utenfor Stortinget, korona-spredt utover Eidsvoll plass sammen med en ikke altfor stor gjeng med andre mennesker og protesterte mot vindkraftprosjektet på Øyfjellet, som samme dag skulle debatteres av politikerne i bygget rett ved siden av.

Øyfjellet ligger på Helgeland, og vindkraftprosjektet vil påvirke Jillen-Njaarke beitedistrikt. Det er samme distrikt som Elsa Laula Renberg i sin tid kom fra.

– Kom inn for sent

Dagens reineiere i Øyfjellet er sinte på prosessen som har pågått i forbindelse med vindkraftprosjektet.

Kappfjell forteller at hennes far har ganske mange tusen rein, men er nødt til å redusere flokken hvis det frie arealet blir mindre.

– Prosessen har ikke vært respektfull overfor oss. Vi har blitt tatt inn i prosessen altfor sent. Utbyggerne har egentlig hele tiden bedt om tilgivelse heller enn tillatelse, sier Kappfjell, som mener konflikten kunne vært unngått om utbyggerne hadde snakket med dem.

Vinning lokalt: Regjeringen foreslår avgift for vindkraftanleggene, så mer av inntektene blir igjen lokalt

Saken fortsetter under bildet.

MOT VINDKRAFT: Motvinds styreleder Eivind Slaen.

MOT VINDKRAFT: Motvinds styreleder Eivind Slaen.

Leif Martin Kirknes

Samefolks rettigheter

Organisasjonen Motvind er også kritiske til prosjektet. De mener mange lovbrudd blir begått. På tirsdagens markering foran Stortinget hadde de hengt opp enorme mengder bannere rundt omkring på Eidsvolls plass, hvorav tolv av dem pekte på konkrete lovbrudd de mener blir brutt, ikke bare i forbindelse med Øygarden, men med vindkraftutbygging generelt.

– I dag har vi markering først og fremst mot Øyfjellet-utbyggingen, men også mot vindkraft generelt, og ulovlighetene vi mener blir begått, sier styreleder i Motvind Norge, Eivind Slaen.

Slaen forteller at folk har tatt turen fra hele landet, samt at en del har fulgt markeringen over videolink. Han er godt fornøyd med møtet gitt korona-begrensninger.

I forbindelse med Øyfjellet mener Motvind det særlig er brudd på rettighetene til urfolk som peker seg spesielt ut.

Slaen mener det er vanskelig å forstå at Stortinget, regjeringen og energimyndighetene kan tillate vindkraftverk midt i reinbeitelandet, i leia der reinen flytter seg fra vinterbeite til sommerbeite, sett opp mot sameparagrafen som ble innlemmet i grunnloven i 1988.

Havvind: Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

Saken fortsetter under bildet.

KORONA: Det var korona-spredning og langt fra fullt utenfor Stortinget.

KORONA: Det var korona-spredning og langt fra fullt utenfor Stortinget.

Leif Martin Kirknes

– Kraftoverskudd

Slaen peker på at reinbeitefamiliene har hatt rett på de rammede arealene i århundrer, blant annet bekreftet med en høyesterettsdom fra 1862.

– At de velger å plassere Europas største vindkraftverk akkurat der, det er spesielt. De må undersøke om det er mulig å få den kraften på en annen måte. I Nordland er det 7 terawatt kraftoverskudd, sier Slaen.

– Men det er jo behov for kraft? Og kraften er jo også miljøvennlig?

– I fjor eksporterte vi 7,5 terawatt kraft. Kraftforsyningen er ikke problemet, men kjøp og salg. Det er å virkelig å strekke energiloven når energilovens muskler brukes til marked, for kjøp og salg av kraft, sier Slaen, som mener det ikke er rett å bedrive ekspropriasjon for at utbyggere skal få posisjoner som de så selger som investeringsprosjekter.

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

Lang klagebehandling og rettssak

Det er stor misnøye med prosessen blant dem som er imot prosjektet. Konsesjon ble gitt i 2016. Den konkrete planen for prosjektet ble godkjent av NVE i desember 2019. Utbygger gikk i gang like etterpå, før klagefristen hadde gått ut.

Sju parter, blant dem Motvind og reineiere, sendte inn klage innen fristen rett før februar 2020. NVE sendte saken til Olje- og energidepartementet (OED) i medio mai samme år, og siden den gang, det vil si i overkant av et år og 16 måneder totalt, har klagen ligget hos OED uten endelig fasit.

I mellomtiden har Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt og Norske Reindriftsamers Landsforbund i samarbeid med Motvind gått til retten for å stanse utbyggingen til dom om gyldigheten av konsesjonsvedtaket i juli fjor foreligger, men tapte i Oslo byfogdembete. Borgarting lagmannsrett avviste i slutten av februar i år en anke.

Atle Rostad fra Industriaksjonen, som også har engasjert seg i Øyfjellet-saken, forklarte fra talerstolen foran Stortinget hva dette handler om:

– I konsesjonsvilkårene står det klart at det er en forutsetning for utbygging at det er etablert enighet med det etablerte reinbeitedistriktet. Men enighet er ikke etablert. Man etablerer ikke enighet ved å legge fram et forslag, men ved å forhandle. Det er helt uakseptabelt, forklarte han.

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

Fikk utvidet frist – Rødt tok saken i Stortinget

Et tredje aspekt Motvind påpeker, er at utbyggeren har søkt om utsettelse for fristen til å få prosjektet ferdig.

Opprinnelig plan var i utgangen av 2021, og de har sagt de fortsatt håper å få til det, men på grunn av mye snø i fjellene og korona søkte de i juli 2020 om utvidet frist til 30. september i 2022.

Dette har NVE godkjent per februar i år, men prosjektets motstandere påpeker at Stortinget i juni 2020 vedtok å «ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon».

Formell klage er sendt NVE, fra både reindistriktet, Motvind lokalt og nasjonalt og Naturvernforbundet i Nordland. NVE har avvist klagene, og sendt saken til OED.

Samtidig har Rødt løftet saken inn i Stortinget, ved et representantforslag fra Seher Aydar, der hun ber regjeringen vurdere vedtaket om forlenging av fristen på nytt av samme årsak som nevnt.

Rødts nei til all vindkraft får kraftig kritikk: – Plasserer seg på sidelinja, mener Greenpeace

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

– Lokalpolitisk aksept

Det var dette som pågikk på Stortinget samme dag som demonstrantene samlet seg utenfor. SV og MDG støttet forslaget, men ikke resten av Stortingsflertallet.

Saksordfører Liv Kari Eskeland (H) fra energi- og miljøkomiteen påpekte at det nå er en klage til behandling hos OED og mente ellers at Stortinget må være varsomme med å bedrive saksbehandling på et slikt nivå.

Ruth Grung (Ap) la til at hun mener prosjektet har bred politisk forankring og er en nødvendighet for å sikre strøm til aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen.

– Reinflyttingen skjer over kort tid og det burde være mulig å komme fram til en forent løsning, sa hun, mens FrP i og SP likhet med de foregående talere påpekte at det har vært lokalpolitisk aksept for prosjektet i Vefsn.

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp: – Gir makt til kommunene

Saken fortsetter under bildet.

VENSTRE: Ola Elvestuen (V) møtte opp og snakket med noen av vindkraftmotstanderne på sidelinja.

VENSTRE: Ola Elvestuen (V) møtte opp og snakket med noen av vindkraftmotstanderne på sidelinja.

Leif Martin Kirknes

– Vefsn venstre imot

Heller ikke Venstre stemte for Rødts forslag. Utenfor Stortinget noen timer tidligere traff Nettverk stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

– Jeg ble spurt av Motvind om å møte opp her i dag, så da gjør jeg det. Venstre i Vefsn har alltid gått imot Øyfjellet lokalt, og jeg er enig med dem i at dette er et av prosjektene som ikke burde vært bygget. Nå er dette prosjektet en klagesak, og det er den regjeringen må ta beslutning på, sier han.

Han mener det er mange vindkraftkonsesjoner som har vært for dårlig utredet og som har fått tillatelser som ikke burde vært gitt.

– Men det er behov for grønn energi, tross alt?

– Vi må se på flere ting, også energiøkonomisering og målet fra 2016 om å spare 10 terawattimer. Vi har også åpnet opp for å gjøre det enklere med oppgradering av vannkraft og er en del av et skandinavisk kraftmarked hvor vi også vil få fordel av den utbyggingen som skjer i Danmark og Sverige. Jeg er for utenlandskabler, vi trenger å være en del sav et større marked. Vi må også satse på havvind, slik vi gjør, og andre typer produksjoner, slik som lokal produksjon med solkraft. Dette er ikke bare et spørsmål om for eller mot vindkraft.

Lenger nede i artikkelen kan du se hva Olje- og energidepartementet sier i sitt tilsvar.

Utbygger: – Lang prosess

Det er selskapet Eolus som gjennomfører byggeprosjektet på vegne av Øyfjellet Wind.

Kommunikasjonssjef i Eolus, Johan Hammarqvist, forteller at prosjektet startet som et lokalt initiativ blant grunneiere og andre lokale aktører.

Eolus kom inn i prosjektet i 2012 og de har vært gjennom en lang demokratisk prosess, der ulike interesser har fått anledning til å si sin mening, også reinbeitedistriktet, sier han.

Vefsn kommune har ved tre tilfeller, etter lokalvalget, gitt beskjed om at de støtter prosjektet og en kraftavtale er signert med Alcoa for å forsyne deres aluminiumverk i Mosjøen med strøm, forteller han.

Prosjektområdet har i prosessen krympet, opplyser Hammarqvist.

– Det nåværende prosjektområdet er mindre enn det opprinnelige ved at blant annet selve Øyfjellet er tatt ut av konsesjonen på vårt initiativ, sier han.

SV skal vurdere vindkraft fra sak til sak og setter ingen sluttdato for olje

– På tilbudssiden

Prosjektet fikk konsesjon i 2014 av NVE, og endelig konsesjon av OED i 2016.

– Gjennom prosessen har reinbeitedistriktet fått mulighet til å komme med sine synspunkter. Vi har også løpende hatt dialog med representanter for reinbeitedistriktet, så vel før som under byggeperioden og har inngått en avtale med dem blant annet angående kompensasjon for at de ikke skal flytte reinflokken gjennom vindkraftverket under den gjenstående byggetiden. Vi har til og med betalt for en rekke utredninger som distriktet har gjort og gitt erstatning for økte kostnader i forbindelse med flytting av reinflokken, sier Hammarqvist.

Han legger til at konsesjonen fastslår at det er mulighet for sameksistens mellom grønn elproduksjon og reindrift i området, og at Eolus både deler det synspunktet og hele tiden har jobbet ut fra det.

– Ingen veto

– De som deltok på tirsdagens protest mener at reineierne ikke har blitt hørt, at ingen avtale er inngått med dem og at konsesjonen derfor ikke er i henhold til vilkårene?

– Konsesjonen gir ikke reinbeitedistriktet et veto, slik det iblant framstilles. Det slås fast at begge parter har et ansvar for å finne en løsning for sameksistens. Vi har signert over 100 frivillige avtaler med ulike interessenter angående vindkraftverket og har jobbet for å få til en forsoning, for hele vindkraftverkets livslengde og ikke bare for byggeperioden, med reinbeitedistriktet. Vi har lang tid, uten å lykkes, forsøkt å få til en avtale med distriktet for de årene vinterbeitesone 5 benyttes. Det er viktig å understreke at dette området og dermed hel flytteleden ikke benyttes hvert år. Det er fortsatt vår klare overbevisning at det går an å ha sameksistens mellom disse ulike interessene, sier Hammarqvist.

Håper å bli ferdig i år

Han forteller at vindkraftverket har stor betydning lokalt, dels gjennom å forsyne Alcoas aluminiumsverk med 1,3 terawattimer grønn og rimelig strøm, men også fordi det skaper lokale arbeidsplasser både direkte og indirekte under byggeperioden og driftsfasen.

– Mange lokale selskaper har blitt benyttet og benyttes fortsatt til byggearbeidene, i tillegg til at det gir forretning til ulike bedrifter i i nærområdet innen overnatting, mat, transport, drivstoff også videre. Dertil har lokal infrastruktur blitt forsterket på utbyggers regning. Betydelige summer vil betales til kommunen i årlig eiendomsskatt, sier Hammarqvist.

Vindkraftverket vil bestå av 72 turbiner av modellen Nordex N149 5, x MW, med en navhøyde på 105 meter. Total installert effekt er 400 megawatt og den årlige elproduksjonen oppgis til 1,3 terawattimer. Hammarqvist opplyser at de nylig har startet med å installere turbinene.

– Målet er å bli ferdige innen årsskiftet, med forbehold for eventuell fortsatt påvirkning fra covid-19-restriksjoner, sier han.

Olje- og energidepartementet: - Ikke ubehandlet, men heller ikke avsluttet

På vegne av OED svarer statssekretær Tony C. Tiller (H) via departementets kommunikasjonsavdeling.

– Jeg forstå det slik at klager sendt inn til NVE innen 25. januar 2020 fortsatt ligger ubehandlet hos dere, så det vil jeg i så fall gjerne ha en kommentar til hvorfor det er slik?

– Klagene på NVEs godkjenning av MTA- og detaljplan er ikke ubehandlet, men den er ikke avsluttet. Størstedelen av klagesaken gjelder hensynet til reindriften. Det var viktig å ha dialog med reindriften som ledd i klagebehandlingen, og det tok av ulike årsaker noe tid før konsultasjon fant sted. Vi har nå konsultert både Jillen Njaarke og Sametinget, og er i en sluttfase, svarer Tiller.

Han legger til at hovedregelen i forvaltningsretten er at vedtak kan iverksettes når de er fattet.

– Det er ikke besluttet utsatt iverksettelse på NVEs godkjenning av MTA og detaljplan, ifølge Tiller.

Stortingets tilslutning

Når det gjelder stortingsvedtak om å ikke gi utsatt frist utover 2021 sier Tiller følgende:

– Klagene på NVEs vedtak om ni måneders utsatt frist ble oversendt departementet for litt siden, og er til behandling. Et flertall i komiteen på Stortinget sluttet seg til departementets vurdering.

Tiller siterer litt av uttalelsen:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til Stortingets anmodningsvedtak nr. 799, 19. juni 2020 som «ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon». Dette flertallet støtter regjeringens vurdering av forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette flertallets intensjon å stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av vertskommunen, og der forsinkelsen skyldes forhold utenfor konsesjonærens kontroll.»

Avvist i retten

– Prosjektets motstandere mener også at en rekke lovbrudd blir begått, deriblant særlig i forbindelse med sameparagrafen i grunnloven, så skulle gjerne hatt en kommentar om det også?

– Saken ble vurdert opp imot folkeretten i konsesjonsbehandlingen. Saken er dessuten prøvd for retten som et spørsmål om midlertidig forføyning. Det er der anført både folkerettsbrudd og brudd på reindriftsloven. To rettsinstanser har så langt avvist disse påstandene, skriver Tiller i tilsvaret.

NVE er også kontaktet med forespørsel om å kommentere saken, men de har ikke besvart Nettverks henvendelse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.05.2021
14:13
31.05.2021 12:54Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker