JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REINDRIFT: Slektningene Ole Henrik Lifjell, Ramona Kappfjell og Eivind Stamnes møtte opp utenfor Stortinget på tirsdag for å protestere mot vindkraftprosjektet i Øyfjellet. Kappfjells far har reindrift i området.

REINDRIFT: Slektningene Ole Henrik Lifjell, Ramona Kappfjell og Eivind Stamnes møtte opp utenfor Stortinget på tirsdag for å protestere mot vindkraftprosjektet i Øyfjellet. Kappfjells far har reindrift i området.

Leif Martin Kirknes

Vindkraftprosjekt i Øyfjellet

Protest mot vindmøller: Reineiere mener vindkraftutbyggerne viser dem liten respekt

Organisasjonen Motvind og lokale reineiere viste denne uka sin motstand mot vindmøller midt i reinbeiteland, og protesterer blant annet over lang klagebehandling.28.05.2021
14:13
31.05.2021 12:54

leif.kirknes@lomedia.no

– Jeg er her og representerer min far, som er den ene som driver med rein i Øyfjellet, sier Ramona Kappfjell.

Tirsdag sto hun utenfor Stortinget, korona-spredt utover Eidsvoll plass sammen med en ikke altfor stor gjeng med andre mennesker og protesterte mot vindkraftprosjektet på Øyfjellet, som samme dag skulle debatteres av politikerne i bygget rett ved siden av.

Øyfjellet ligger på Helgeland, og vindkraftprosjektet vil påvirke Jillen-Njaarke beitedistrikt. Det er samme distrikt som Elsa Laula Renberg i sin tid kom fra.

– Kom inn for sent

Dagens reineiere i Øyfjellet er sinte på prosessen som har pågått i forbindelse med vindkraftprosjektet.

Kappfjell forteller at hennes far har ganske mange tusen rein, men er nødt til å redusere flokken hvis det frie arealet blir mindre.

– Prosessen har ikke vært respektfull overfor oss. Vi har blitt tatt inn i prosessen altfor sent. Utbyggerne har egentlig hele tiden bedt om tilgivelse heller enn tillatelse, sier Kappfjell, som mener konflikten kunne vært unngått om utbyggerne hadde snakket med dem.

Vinning lokalt: Regjeringen foreslår avgift for vindkraftanleggene, så mer av inntektene blir igjen lokalt

Saken fortsetter under bildet.

MOT VINDKRAFT: Motvinds styreleder Eivind Slaen.

MOT VINDKRAFT: Motvinds styreleder Eivind Slaen.

Leif Martin Kirknes

Samefolks rettigheter

Organisasjonen Motvind er også kritiske til prosjektet. De mener mange lovbrudd blir begått. På tirsdagens markering foran Stortinget hadde de hengt opp enorme mengder bannere rundt omkring på Eidsvolls plass, hvorav tolv av dem pekte på konkrete lovbrudd de mener blir brutt, ikke bare i forbindelse med Øygarden, men med vindkraftutbygging generelt.

– I dag har vi markering først og fremst mot Øyfjellet-utbyggingen, men også mot vindkraft generelt, og ulovlighetene vi mener blir begått, sier styreleder i Motvind Norge, Eivind Slaen.

Slaen forteller at folk har tatt turen fra hele landet, samt at en del har fulgt markeringen over videolink. Han er godt fornøyd med møtet gitt korona-begrensninger.

I forbindelse med Øyfjellet mener Motvind det særlig er brudd på rettighetene til urfolk som peker seg spesielt ut.

Slaen mener det er vanskelig å forstå at Stortinget, regjeringen og energimyndighetene kan tillate vindkraftverk midt i reinbeitelandet, i leia der reinen flytter seg fra vinterbeite til sommerbeite, sett opp mot sameparagrafen som ble innlemmet i grunnloven i 1988.

Havvind: Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

Saken fortsetter under bildet.

KORONA: Det var korona-spredning og langt fra fullt utenfor Stortinget.

KORONA: Det var korona-spredning og langt fra fullt utenfor Stortinget.

Leif Martin Kirknes

– Kraftoverskudd

Slaen peker på at reinbeitefamiliene har hatt rett på de rammede arealene i århundrer, blant annet bekreftet med en høyesterettsdom fra 1862.

– At de velger å plassere Europas største vindkraftverk akkurat der, det er spesielt. De må undersøke om det er mulig å få den kraften på en annen måte. I Nordland er det 7 terawatt kraftoverskudd, sier Slaen.

– Men det er jo behov for kraft? Og kraften er jo også miljøvennlig?

– I fjor eksporterte vi 7,5 terawatt kraft. Kraftforsyningen er ikke problemet, men kjøp og salg. Det er å virkelig å strekke energiloven når energilovens muskler brukes til marked, for kjøp og salg av kraft, sier Slaen, som mener det ikke er rett å bedrive ekspropriasjon for at utbyggere skal få posisjoner som de så selger som investeringsprosjekter.

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

Lang klagebehandling og rettssak

Det er stor misnøye med prosessen blant dem som er imot prosjektet. Konsesjon ble gitt i 2016. Den konkrete planen for prosjektet ble godkjent av NVE i desember 2019. Utbygger gikk i gang like etterpå, før klagefristen hadde gått ut.

Sju parter, blant dem Motvind og reineiere, sendte inn klage innen fristen rett før februar 2020. NVE sendte saken til Olje- og energidepartementet (OED) i medio mai samme år, og siden den gang, det vil si i overkant av et år og 16 måneder totalt, har klagen ligget hos OED uten endelig fasit.

I mellomtiden har Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt og Norske Reindriftsamers Landsforbund i samarbeid med Motvind gått til retten for å stanse utbyggingen til dom om gyldigheten av konsesjonsvedtaket i juli fjor foreligger, men tapte i Oslo byfogdembete. Borgarting lagmannsrett avviste i slutten av februar i år en anke.

Atle Rostad fra Industriaksjonen, som også har engasjert seg i Øyfjellet-saken, forklarte fra talerstolen foran Stortinget hva dette handler om:

– I konsesjonsvilkårene står det klart at det er en forutsetning for utbygging at det er etablert enighet med det etablerte reinbeitedistriktet. Men enighet er ikke etablert. Man etablerer ikke enighet ved å legge fram et forslag, men ved å forhandle. Det er helt uakseptabelt, forklarte han.

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

Fikk utvidet frist – Rødt tok saken i Stortinget

Et tredje aspekt Motvind påpeker, er at utbyggeren har søkt om utsettelse for fristen til å få prosjektet ferdig.

Opprinnelig plan var i utgangen av 2021, og de har sagt de fortsatt håper å få til det, men på grunn av mye snø i fjellene og korona søkte de i juli 2020 om utvidet frist til 30. september i 2022.

Dette har NVE godkjent per februar i år, men prosjektets motstandere påpeker at Stortinget i juni 2020 vedtok å «ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon».

Formell klage er sendt NVE, fra både reindistriktet, Motvind lokalt og nasjonalt og Naturvernforbundet i Nordland. NVE har avvist klagene, og sendt saken til OED.

Samtidig har Rødt løftet saken inn i Stortinget, ved et representantforslag fra Seher Aydar, der hun ber regjeringen vurdere vedtaket om forlenging av fristen på nytt av samme årsak som nevnt.

Rødts nei til all vindkraft får kraftig kritikk: – Plasserer seg på sidelinja, mener Greenpeace

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

– Lokalpolitisk aksept

Det var dette som pågikk på Stortinget samme dag som demonstrantene samlet seg utenfor. SV og MDG støttet forslaget, men ikke resten av Stortingsflertallet.

Saksordfører Liv Kari Eskeland (H) fra energi- og miljøkomiteen påpekte at det nå er en klage til behandling hos OED og mente ellers at Stortinget må være varsomme med å bedrive saksbehandling på et slikt nivå.

Ruth Grung (Ap) la til at hun mener prosjektet har bred politisk forankring og er en nødvendighet for å sikre strøm til aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen.

– Reinflyttingen skjer over kort tid og det burde være mulig å komme fram til en forent løsning, sa hun, mens FrP i og SP likhet med de foregående talere påpekte at det har vært lokalpolitisk aksept for prosjektet i Vefsn.

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp: – Gir makt til kommunene

Saken fortsetter under bildet.

VENSTRE: Ola Elvestuen (V) møtte opp og snakket med noen av vindkraftmotstanderne på sidelinja.

VENSTRE: Ola Elvestuen (V) møtte opp og snakket med noen av vindkraftmotstanderne på sidelinja.

Leif Martin Kirknes

– Vefsn venstre imot

Heller ikke Venstre stemte for Rødts forslag. Utenfor Stortinget noen timer tidligere traff Nettverk stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

– Jeg ble spurt av Motvind om å møte opp her i dag, så da gjør jeg det. Venstre i Vefsn har alltid gått imot Øyfjellet lokalt, og jeg er enig med dem i at dette er et av prosjektene som ikke burde vært bygget. Nå er dette prosjektet en klagesak, og det er den regjeringen må ta beslutning på, sier han.

Han mener det er mange vindkraftkonsesjoner som har vært for dårlig utredet og som har fått tillatelser som ikke burde vært gitt.

– Men det er behov for grønn energi, tross alt?

– Vi må se på flere ting, også energiøkonomisering og målet fra 2016 om å spare 10 terawattimer. Vi har også åpnet opp for å gjøre det enklere med oppgradering av vannkraft og er en del av et skandinavisk kraftmarked hvor vi også vil få fordel av den utbyggingen som skjer i Danmark og Sverige. Jeg er for utenlandskabler, vi trenger å være en del sav et større marked. Vi må også satse på havvind, slik vi gjør, og andre typer produksjoner, slik som lokal produksjon med solkraft. Dette er ikke bare et spørsmål om for eller mot vindkraft.

Lenger nede i artikkelen kan du se hva Olje- og energidepartementet sier i sitt tilsvar.

Utbygger: – Lang prosess

Det er selskapet Eolus som gjennomfører byggeprosjektet på vegne av Øyfjellet Wind.

Kommunikasjonssjef i Eolus, Johan Hammarqvist, forteller at prosjektet startet som et lokalt initiativ blant grunneiere og andre lokale aktører.

Eolus kom inn i prosjektet i 2012 og de har vært gjennom en lang demokratisk prosess, der ulike interesser har fått anledning til å si sin mening, også reinbeitedistriktet, sier han.

Vefsn kommune har ved tre tilfeller, etter lokalvalget, gitt beskjed om at de støtter prosjektet og en kraftavtale er signert med Alcoa for å forsyne deres aluminiumverk i Mosjøen med strøm, forteller han.

Prosjektområdet har i prosessen krympet, opplyser Hammarqvist.

– Det nåværende prosjektområdet er mindre enn det opprinnelige ved at blant annet selve Øyfjellet er tatt ut av konsesjonen på vårt initiativ, sier han.

SV skal vurdere vindkraft fra sak til sak og setter ingen sluttdato for olje

– På tilbudssiden

Prosjektet fikk konsesjon i 2014 av NVE, og endelig konsesjon av OED i 2016.

– Gjennom prosessen har reinbeitedistriktet fått mulighet til å komme med sine synspunkter. Vi har også løpende hatt dialog med representanter for reinbeitedistriktet, så vel før som under byggeperioden og har inngått en avtale med dem blant annet angående kompensasjon for at de ikke skal flytte reinflokken gjennom vindkraftverket under den gjenstående byggetiden. Vi har til og med betalt for en rekke utredninger som distriktet har gjort og gitt erstatning for økte kostnader i forbindelse med flytting av reinflokken, sier Hammarqvist.

Han legger til at konsesjonen fastslår at det er mulighet for sameksistens mellom grønn elproduksjon og reindrift i området, og at Eolus både deler det synspunktet og hele tiden har jobbet ut fra det.

– Ingen veto

– De som deltok på tirsdagens protest mener at reineierne ikke har blitt hørt, at ingen avtale er inngått med dem og at konsesjonen derfor ikke er i henhold til vilkårene?

– Konsesjonen gir ikke reinbeitedistriktet et veto, slik det iblant framstilles. Det slås fast at begge parter har et ansvar for å finne en løsning for sameksistens. Vi har signert over 100 frivillige avtaler med ulike interessenter angående vindkraftverket og har jobbet for å få til en forsoning, for hele vindkraftverkets livslengde og ikke bare for byggeperioden, med reinbeitedistriktet. Vi har lang tid, uten å lykkes, forsøkt å få til en avtale med distriktet for de årene vinterbeitesone 5 benyttes. Det er viktig å understreke at dette området og dermed hel flytteleden ikke benyttes hvert år. Det er fortsatt vår klare overbevisning at det går an å ha sameksistens mellom disse ulike interessene, sier Hammarqvist.

kartlagt

Håper å bli ferdig i år

Han forteller at vindkraftverket har stor betydning lokalt, dels gjennom å forsyne Alcoas aluminiumsverk med 1,3 terawattimer grønn og rimelig strøm, men også fordi det skaper lokale arbeidsplasser både direkte og indirekte under byggeperioden og driftsfasen.

– Mange lokale selskaper har blitt benyttet og benyttes fortsatt til byggearbeidene, i tillegg til at det gir forretning til ulike bedrifter i i nærområdet innen overnatting, mat, transport, drivstoff også videre. Dertil har lokal infrastruktur blitt forsterket på utbyggers regning. Betydelige summer vil betales til kommunen i årlig eiendomsskatt, sier Hammarqvist.

Vindkraftverket vil bestå av 72 turbiner av modellen Nordex N149 5, x MW, med en navhøyde på 105 meter. Total installert effekt er 400 megawatt og den årlige elproduksjonen oppgis til 1,3 terawattimer. Hammarqvist opplyser at de nylig har startet med å installere turbinene.

– Målet er å bli ferdige innen årsskiftet, med forbehold for eventuell fortsatt påvirkning fra covid-19-restriksjoner, sier han.

Olje- og energidepartementet: - Ikke ubehandlet, men heller ikke avsluttet

På vegne av OED svarer statssekretær Tony C. Tiller (H) via departementets kommunikasjonsavdeling.

– Jeg forstå det slik at klager sendt inn til NVE innen 25. januar 2020 fortsatt ligger ubehandlet hos dere, så det vil jeg i så fall gjerne ha en kommentar til hvorfor det er slik?

– Klagene på NVEs godkjenning av MTA- og detaljplan er ikke ubehandlet, men den er ikke avsluttet. Størstedelen av klagesaken gjelder hensynet til reindriften. Det var viktig å ha dialog med reindriften som ledd i klagebehandlingen, og det tok av ulike årsaker noe tid før konsultasjon fant sted. Vi har nå konsultert både Jillen Njaarke og Sametinget, og er i en sluttfase, svarer Tiller.

Han legger til at hovedregelen i forvaltningsretten er at vedtak kan iverksettes når de er fattet.

– Det er ikke besluttet utsatt iverksettelse på NVEs godkjenning av MTA og detaljplan, ifølge Tiller.

Stortingets tilslutning

Når det gjelder stortingsvedtak om å ikke gi utsatt frist utover 2021 sier Tiller følgende:

– Klagene på NVEs vedtak om ni måneders utsatt frist ble oversendt departementet for litt siden, og er til behandling. Et flertall i komiteen på Stortinget sluttet seg til departementets vurdering.

Tiller siterer litt av uttalelsen:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til Stortingets anmodningsvedtak nr. 799, 19. juni 2020 som «ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon». Dette flertallet støtter regjeringens vurdering av forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette flertallets intensjon å stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av vertskommunen, og der forsinkelsen skyldes forhold utenfor konsesjonærens kontroll.»

Avvist i retten

– Prosjektets motstandere mener også at en rekke lovbrudd blir begått, deriblant særlig i forbindelse med sameparagrafen i grunnloven, så skulle gjerne hatt en kommentar om det også?

– Saken ble vurdert opp imot folkeretten i konsesjonsbehandlingen. Saken er dessuten prøvd for retten som et spørsmål om midlertidig forføyning. Det er der anført både folkerettsbrudd og brudd på reindriftsloven. To rettsinstanser har så langt avvist disse påstandene, skriver Tiller i tilsvaret.

NVE er også kontaktet med forespørsel om å kommentere saken, men de har ikke besvart Nettverks henvendelse.

28.05.2021
14:13
31.05.2021 12:54Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

Nærmere 10 prosent av sykepleiere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere var ifølge SSB til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom i andre kvartal i år. 

Nærmere 10 prosent av sykepleiere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere var ifølge SSB til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom i andre kvartal i år. 

Colourbox

Ingen er mer borte fra jobb enn de som tar vare på oss andre

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

Eirik Dahl Viggen

Hvor mange fengselsbetjenter blir syke av jobben? Tallene fra Danmark sjokkerer

Kommentar

Vet Sylvi Listhaug ikke, eller later hun som at hun ikke vet, at Putins energikrig startet lenge før invasjonen? undres Hege Ulstein.

Vet Sylvi Listhaug ikke, eller later hun som at hun ikke vet, at Putins energikrig startet lenge før invasjonen? undres Hege Ulstein.

Leif Martin Kirknes

«Stortingets strømmøte var mest av alt et pinlig teaterstykke»


Flere saker