JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REINDRIFT: Slektningene Ole Henrik Lifjell, Ramona Kappfjell og Eivind Stamnes møtte opp utenfor Stortinget på tirsdag for å protestere mot vindkraftprosjektet i Øyfjellet. Kappfjells far har reindrift i området.

REINDRIFT: Slektningene Ole Henrik Lifjell, Ramona Kappfjell og Eivind Stamnes møtte opp utenfor Stortinget på tirsdag for å protestere mot vindkraftprosjektet i Øyfjellet. Kappfjells far har reindrift i området.

Leif Martin Kirknes

Vindkraftprosjekt i Øyfjellet

Protest mot vindmøller: Reineiere mener vindkraftutbyggerne viser dem liten respekt

Organisasjonen Motvind og lokale reineiere viste denne uka sin motstand mot vindmøller midt i reinbeiteland, og protesterer blant annet over lang klagebehandling.28.05.2021
14:13
31.05.2021 12:54

leif.kirknes@lomedia.no

– Jeg er her og representerer min far, som er den ene som driver med rein i Øyfjellet, sier Ramona Kappfjell.

Tirsdag sto hun utenfor Stortinget, korona-spredt utover Eidsvoll plass sammen med en ikke altfor stor gjeng med andre mennesker og protesterte mot vindkraftprosjektet på Øyfjellet, som samme dag skulle debatteres av politikerne i bygget rett ved siden av.

Øyfjellet ligger på Helgeland, og vindkraftprosjektet vil påvirke Jillen-Njaarke beitedistrikt. Det er samme distrikt som Elsa Laula Renberg i sin tid kom fra.

– Kom inn for sent

Dagens reineiere i Øyfjellet er sinte på prosessen som har pågått i forbindelse med vindkraftprosjektet.

Kappfjell forteller at hennes far har ganske mange tusen rein, men er nødt til å redusere flokken hvis det frie arealet blir mindre.

– Prosessen har ikke vært respektfull overfor oss. Vi har blitt tatt inn i prosessen altfor sent. Utbyggerne har egentlig hele tiden bedt om tilgivelse heller enn tillatelse, sier Kappfjell, som mener konflikten kunne vært unngått om utbyggerne hadde snakket med dem.

Vinning lokalt: Regjeringen foreslår avgift for vindkraftanleggene, så mer av inntektene blir igjen lokalt

Saken fortsetter under bildet.

MOT VINDKRAFT: Motvinds styreleder Eivind Slaen.

MOT VINDKRAFT: Motvinds styreleder Eivind Slaen.

Leif Martin Kirknes

Samefolks rettigheter

Organisasjonen Motvind er også kritiske til prosjektet. De mener mange lovbrudd blir begått. På tirsdagens markering foran Stortinget hadde de hengt opp enorme mengder bannere rundt omkring på Eidsvolls plass, hvorav tolv av dem pekte på konkrete lovbrudd de mener blir brutt, ikke bare i forbindelse med Øygarden, men med vindkraftutbygging generelt.

– I dag har vi markering først og fremst mot Øyfjellet-utbyggingen, men også mot vindkraft generelt, og ulovlighetene vi mener blir begått, sier styreleder i Motvind Norge, Eivind Slaen.

Slaen forteller at folk har tatt turen fra hele landet, samt at en del har fulgt markeringen over videolink. Han er godt fornøyd med møtet gitt korona-begrensninger.

I forbindelse med Øyfjellet mener Motvind det særlig er brudd på rettighetene til urfolk som peker seg spesielt ut.

Slaen mener det er vanskelig å forstå at Stortinget, regjeringen og energimyndighetene kan tillate vindkraftverk midt i reinbeitelandet, i leia der reinen flytter seg fra vinterbeite til sommerbeite, sett opp mot sameparagrafen som ble innlemmet i grunnloven i 1988.

Havvind: Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

Saken fortsetter under bildet.

KORONA: Det var korona-spredning og langt fra fullt utenfor Stortinget.

KORONA: Det var korona-spredning og langt fra fullt utenfor Stortinget.

Leif Martin Kirknes

– Kraftoverskudd

Slaen peker på at reinbeitefamiliene har hatt rett på de rammede arealene i århundrer, blant annet bekreftet med en høyesterettsdom fra 1862.

– At de velger å plassere Europas største vindkraftverk akkurat der, det er spesielt. De må undersøke om det er mulig å få den kraften på en annen måte. I Nordland er det 7 terawatt kraftoverskudd, sier Slaen.

– Men det er jo behov for kraft? Og kraften er jo også miljøvennlig?

– I fjor eksporterte vi 7,5 terawatt kraft. Kraftforsyningen er ikke problemet, men kjøp og salg. Det er å virkelig å strekke energiloven når energilovens muskler brukes til marked, for kjøp og salg av kraft, sier Slaen, som mener det ikke er rett å bedrive ekspropriasjon for at utbyggere skal få posisjoner som de så selger som investeringsprosjekter.

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

Lang klagebehandling og rettssak

Det er stor misnøye med prosessen blant dem som er imot prosjektet. Konsesjon ble gitt i 2016. Den konkrete planen for prosjektet ble godkjent av NVE i desember 2019. Utbygger gikk i gang like etterpå, før klagefristen hadde gått ut.

Sju parter, blant dem Motvind og reineiere, sendte inn klage innen fristen rett før februar 2020. NVE sendte saken til Olje- og energidepartementet (OED) i medio mai samme år, og siden den gang, det vil si i overkant av et år og 16 måneder totalt, har klagen ligget hos OED uten endelig fasit.

I mellomtiden har Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt og Norske Reindriftsamers Landsforbund i samarbeid med Motvind gått til retten for å stanse utbyggingen til dom om gyldigheten av konsesjonsvedtaket i juli fjor foreligger, men tapte i Oslo byfogdembete. Borgarting lagmannsrett avviste i slutten av februar i år en anke.

Atle Rostad fra Industriaksjonen, som også har engasjert seg i Øyfjellet-saken, forklarte fra talerstolen foran Stortinget hva dette handler om:

– I konsesjonsvilkårene står det klart at det er en forutsetning for utbygging at det er etablert enighet med det etablerte reinbeitedistriktet. Men enighet er ikke etablert. Man etablerer ikke enighet ved å legge fram et forslag, men ved å forhandle. Det er helt uakseptabelt, forklarte han.

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

Fikk utvidet frist – Rødt tok saken i Stortinget

Et tredje aspekt Motvind påpeker, er at utbyggeren har søkt om utsettelse for fristen til å få prosjektet ferdig.

Opprinnelig plan var i utgangen av 2021, og de har sagt de fortsatt håper å få til det, men på grunn av mye snø i fjellene og korona søkte de i juli 2020 om utvidet frist til 30. september i 2022.

Dette har NVE godkjent per februar i år, men prosjektets motstandere påpeker at Stortinget i juni 2020 vedtok å «ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon».

Formell klage er sendt NVE, fra både reindistriktet, Motvind lokalt og nasjonalt og Naturvernforbundet i Nordland. NVE har avvist klagene, og sendt saken til OED.

Samtidig har Rødt løftet saken inn i Stortinget, ved et representantforslag fra Seher Aydar, der hun ber regjeringen vurdere vedtaket om forlenging av fristen på nytt av samme årsak som nevnt.

Rødts nei til all vindkraft får kraftig kritikk: – Plasserer seg på sidelinja, mener Greenpeace

Saken fortsetter under bildet.

Leif Martin Kirknes

– Lokalpolitisk aksept

Det var dette som pågikk på Stortinget samme dag som demonstrantene samlet seg utenfor. SV og MDG støttet forslaget, men ikke resten av Stortingsflertallet.

Saksordfører Liv Kari Eskeland (H) fra energi- og miljøkomiteen påpekte at det nå er en klage til behandling hos OED og mente ellers at Stortinget må være varsomme med å bedrive saksbehandling på et slikt nivå.

Ruth Grung (Ap) la til at hun mener prosjektet har bred politisk forankring og er en nødvendighet for å sikre strøm til aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen.

– Reinflyttingen skjer over kort tid og det burde være mulig å komme fram til en forent løsning, sa hun, mens FrP i og SP likhet med de foregående talere påpekte at det har vært lokalpolitisk aksept for prosjektet i Vefsn.

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp: – Gir makt til kommunene

Saken fortsetter under bildet.

VENSTRE: Ola Elvestuen (V) møtte opp og snakket med noen av vindkraftmotstanderne på sidelinja.

VENSTRE: Ola Elvestuen (V) møtte opp og snakket med noen av vindkraftmotstanderne på sidelinja.

Leif Martin Kirknes

– Vefsn venstre imot

Heller ikke Venstre stemte for Rødts forslag. Utenfor Stortinget noen timer tidligere traff Nettverk stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

– Jeg ble spurt av Motvind om å møte opp her i dag, så da gjør jeg det. Venstre i Vefsn har alltid gått imot Øyfjellet lokalt, og jeg er enig med dem i at dette er et av prosjektene som ikke burde vært bygget. Nå er dette prosjektet en klagesak, og det er den regjeringen må ta beslutning på, sier han.

Han mener det er mange vindkraftkonsesjoner som har vært for dårlig utredet og som har fått tillatelser som ikke burde vært gitt.

– Men det er behov for grønn energi, tross alt?

– Vi må se på flere ting, også energiøkonomisering og målet fra 2016 om å spare 10 terawattimer. Vi har også åpnet opp for å gjøre det enklere med oppgradering av vannkraft og er en del av et skandinavisk kraftmarked hvor vi også vil få fordel av den utbyggingen som skjer i Danmark og Sverige. Jeg er for utenlandskabler, vi trenger å være en del sav et større marked. Vi må også satse på havvind, slik vi gjør, og andre typer produksjoner, slik som lokal produksjon med solkraft. Dette er ikke bare et spørsmål om for eller mot vindkraft.

Lenger nede i artikkelen kan du se hva Olje- og energidepartementet sier i sitt tilsvar.

Utbygger: – Lang prosess

Det er selskapet Eolus som gjennomfører byggeprosjektet på vegne av Øyfjellet Wind.

Kommunikasjonssjef i Eolus, Johan Hammarqvist, forteller at prosjektet startet som et lokalt initiativ blant grunneiere og andre lokale aktører.

Eolus kom inn i prosjektet i 2012 og de har vært gjennom en lang demokratisk prosess, der ulike interesser har fått anledning til å si sin mening, også reinbeitedistriktet, sier han.

Vefsn kommune har ved tre tilfeller, etter lokalvalget, gitt beskjed om at de støtter prosjektet og en kraftavtale er signert med Alcoa for å forsyne deres aluminiumverk i Mosjøen med strøm, forteller han.

Prosjektområdet har i prosessen krympet, opplyser Hammarqvist.

– Det nåværende prosjektområdet er mindre enn det opprinnelige ved at blant annet selve Øyfjellet er tatt ut av konsesjonen på vårt initiativ, sier han.

SV skal vurdere vindkraft fra sak til sak og setter ingen sluttdato for olje

– På tilbudssiden

Prosjektet fikk konsesjon i 2014 av NVE, og endelig konsesjon av OED i 2016.

– Gjennom prosessen har reinbeitedistriktet fått mulighet til å komme med sine synspunkter. Vi har også løpende hatt dialog med representanter for reinbeitedistriktet, så vel før som under byggeperioden og har inngått en avtale med dem blant annet angående kompensasjon for at de ikke skal flytte reinflokken gjennom vindkraftverket under den gjenstående byggetiden. Vi har til og med betalt for en rekke utredninger som distriktet har gjort og gitt erstatning for økte kostnader i forbindelse med flytting av reinflokken, sier Hammarqvist.

Han legger til at konsesjonen fastslår at det er mulighet for sameksistens mellom grønn elproduksjon og reindrift i området, og at Eolus både deler det synspunktet og hele tiden har jobbet ut fra det.

– Ingen veto

– De som deltok på tirsdagens protest mener at reineierne ikke har blitt hørt, at ingen avtale er inngått med dem og at konsesjonen derfor ikke er i henhold til vilkårene?

– Konsesjonen gir ikke reinbeitedistriktet et veto, slik det iblant framstilles. Det slås fast at begge parter har et ansvar for å finne en løsning for sameksistens. Vi har signert over 100 frivillige avtaler med ulike interessenter angående vindkraftverket og har jobbet for å få til en forsoning, for hele vindkraftverkets livslengde og ikke bare for byggeperioden, med reinbeitedistriktet. Vi har lang tid, uten å lykkes, forsøkt å få til en avtale med distriktet for de årene vinterbeitesone 5 benyttes. Det er viktig å understreke at dette området og dermed hel flytteleden ikke benyttes hvert år. Det er fortsatt vår klare overbevisning at det går an å ha sameksistens mellom disse ulike interessene, sier Hammarqvist.

Håper å bli ferdig i år

Han forteller at vindkraftverket har stor betydning lokalt, dels gjennom å forsyne Alcoas aluminiumsverk med 1,3 terawattimer grønn og rimelig strøm, men også fordi det skaper lokale arbeidsplasser både direkte og indirekte under byggeperioden og driftsfasen.

– Mange lokale selskaper har blitt benyttet og benyttes fortsatt til byggearbeidene, i tillegg til at det gir forretning til ulike bedrifter i i nærområdet innen overnatting, mat, transport, drivstoff også videre. Dertil har lokal infrastruktur blitt forsterket på utbyggers regning. Betydelige summer vil betales til kommunen i årlig eiendomsskatt, sier Hammarqvist.

Vindkraftverket vil bestå av 72 turbiner av modellen Nordex N149 5, x MW, med en navhøyde på 105 meter. Total installert effekt er 400 megawatt og den årlige elproduksjonen oppgis til 1,3 terawattimer. Hammarqvist opplyser at de nylig har startet med å installere turbinene.

– Målet er å bli ferdige innen årsskiftet, med forbehold for eventuell fortsatt påvirkning fra covid-19-restriksjoner, sier han.

Olje- og energidepartementet: - Ikke ubehandlet, men heller ikke avsluttet

På vegne av OED svarer statssekretær Tony C. Tiller (H) via departementets kommunikasjonsavdeling.

– Jeg forstå det slik at klager sendt inn til NVE innen 25. januar 2020 fortsatt ligger ubehandlet hos dere, så det vil jeg i så fall gjerne ha en kommentar til hvorfor det er slik?

– Klagene på NVEs godkjenning av MTA- og detaljplan er ikke ubehandlet, men den er ikke avsluttet. Størstedelen av klagesaken gjelder hensynet til reindriften. Det var viktig å ha dialog med reindriften som ledd i klagebehandlingen, og det tok av ulike årsaker noe tid før konsultasjon fant sted. Vi har nå konsultert både Jillen Njaarke og Sametinget, og er i en sluttfase, svarer Tiller.

Han legger til at hovedregelen i forvaltningsretten er at vedtak kan iverksettes når de er fattet.

– Det er ikke besluttet utsatt iverksettelse på NVEs godkjenning av MTA og detaljplan, ifølge Tiller.

Stortingets tilslutning

Når det gjelder stortingsvedtak om å ikke gi utsatt frist utover 2021 sier Tiller følgende:

– Klagene på NVEs vedtak om ni måneders utsatt frist ble oversendt departementet for litt siden, og er til behandling. Et flertall i komiteen på Stortinget sluttet seg til departementets vurdering.

Tiller siterer litt av uttalelsen:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til Stortingets anmodningsvedtak nr. 799, 19. juni 2020 som «ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31. desember 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon». Dette flertallet støtter regjeringens vurdering av forvaltningsskjønnet. Det var ikke dette flertallets intensjon å stoppe vindkraftanlegg som er sterkt ønsket av vertskommunen, og der forsinkelsen skyldes forhold utenfor konsesjonærens kontroll.»

Avvist i retten

– Prosjektets motstandere mener også at en rekke lovbrudd blir begått, deriblant særlig i forbindelse med sameparagrafen i grunnloven, så skulle gjerne hatt en kommentar om det også?

– Saken ble vurdert opp imot folkeretten i konsesjonsbehandlingen. Saken er dessuten prøvd for retten som et spørsmål om midlertidig forføyning. Det er der anført både folkerettsbrudd og brudd på reindriftsloven. To rettsinstanser har så langt avvist disse påstandene, skriver Tiller i tilsvaret.

NVE er også kontaktet med forespørsel om å kommentere saken, men de har ikke besvart Nettverks henvendelse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.05.2021
14:13
31.05.2021 12:54Mest lest

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

Tri Nguyen Dinh

Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Tri Nguyen Dinh

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

Børge Sandnes/Colourbox

Flere permitterte eldre må tilbakebetale dagpenger

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

Leif Martin Kirknes

MDG, Rødt og SV fremmer forslag om stans i tildeling av letelisenser på norsk sokkel

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området

Jan-Erik Østlie

Ny måling: KrF i krise. Nå tviler også egne velgere på partiet

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

NY ARBEIDSGIVER: De siste fem årene har renholderne  Nina Karlsen (f.v.), Lise Paulsen og Cecilie Myrland jobbet i ISS, men vasket for Forsvaret. Nå har den påtroppende regjeringen vedtatt at de skal bli ansatt i staten.

NY ARBEIDSGIVER: De siste fem årene har renholderne Nina Karlsen (f.v.), Lise Paulsen og Cecilie Myrland jobbet i ISS, men vasket for Forsvaret. Nå har den påtroppende regjeringen vedtatt at de skal bli ansatt i staten.

Katharina Dale Håkonsen

400 renholdere kan få staten som arbeidsgiver: – Vill gjetting om vi får det bedre

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

Roy Solstad/Werner Juvik

SV og Rødt sikrer stortingsflertall om norsk lønn for sjøfolk


Flere saker