JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innenlands helikoptertrafikk:

Statnett skjerper sikkerhetskrav til helikoptertrafikk: – Dette vil spare liv, sier LO

Statnett innfører LOs sikkerhetskrav til innenlands helikoptertrafikk i sine kravdokumenter. Nå håper EL og IT Forbundet at flere kraft- og nettselskap følger Statnetts eksempel.
SPARER LIV: Forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Kai Christoffersen, mener de nye sikkerhetskravene vil spare liv i det som er og har vært en ulykkesutsatt bransje.

SPARER LIV: Forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Kai Christoffersen, mener de nye sikkerhetskravene vil spare liv i det som er og har vært en ulykkesutsatt bransje.

Knut Viggen

knut.viggen@lomedia.no

– Vi håper og tror at det nå skal bli lettere å få om bord de andre selskapene som fremdeles ikke er med, sier Erik Hamremoen, luftfart- og beredskapsansvarlig i LO.

Forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Kai Christoffersen, er glad for at Statnett nå viser vei i det som så langt har vært en lang og tidkrevende prosess for å få bransjen til å innføre strengere sikkerhetskrav i innenlands helikoptertrafikk.

LES: LOs «innlandshelikoptergruppe» advarer om dårlige sikkerhetsholdninger

– Dette vil uten tvil medvirke til at liv spares, mener Kai Christoffersen, som har deltatt i prosjektgruppen som har frontet dette på vegne av LO.

Erik Hamremoen er glad for at Statnett nå er om bord og innfører sikkerhetskravene LO har foreslått.

– Vi håper og tror at det nå skal bli lettere å få ombord de andre selskapene som fremdeles ikke er med, sier Erik Hamremoen, luftfart- og beredskapsansvarlig i LO.

– Vi håper og tror at det nå skal bli lettere å få ombord de andre selskapene som fremdeles ikke er med, sier Erik Hamremoen, luftfart- og beredskapsansvarlig i LO.

Knut Viggen

– Statnett er den største brukeren av innlandshelikopter i Norge i dag, og for oss er dette et gjennomslag, sier Hamremoen.

Etter en grundig prosess og mange møter med Statnett over lang tid har de nå oppdatert kravdokumentet sitt slik at de sju kravene som LO hadde, nå er implementert i deres kravdokument.

– For oss er Statnett nå blitt et lokomotiv i sikkerhetsarbeid på innlandshelikopter.

Dårlig ulykkesstatistikk

– Vi vet jo at denne bransjen med innlandshelikopter er ulykkesutsatt. Den har en veldig dårlig statistikk. Kundene har en tendens til å presse disse helikopterselskapene, de fleste har ikke egne krav til sikkerhet, forklarer Erik Hamremoen.

Prosjektgruppa til LO har foruten Hamremoen og Christoffersen fra EL og IT bestått av en representant fra Norsk Flygerforbund som flyr innenlands helikopter, samt sjef for flysikkerhetskomiteen i LO Luftfart, Jo Bjørn Skatval. Prosjektgruppen har jobbet intensivt med dette i over to år.

BAKGRUNN: – Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

– Vi har utviklet sju krav som vi mener vil redusere risikoen i denne ulykkesutsatte bransjen. Vi har sendt ut brev til mer enn 100 kunder – kraft- og nettselskaper med flere – for å få de til å ta inn disse kravene i forbindelse med kontraktsinngåelse med helikopterselskapene. Dessverre har vi fått begrenset tilbakemelding på dette, sier Hamremoen.

Statnett var viktig

Prosjektgruppa valgte tidlig å gå i tett idialog med Statnett fordi de anså selskapet for å være særlig viktig i dette arbeidet.

– På offshoresiden, som jeg har jobbet med tidligere, har kundene – altså oljeselskapene – tatt grep for mange år tilbake og man har innført krav som gjør at norsk offshorevirksomhet er verdensledende når det gjelder sikkerhet. Vi har medisinen som virker og vi prøver å gjøre det samme på innlandshelikoptersiden, sier Hamremoen.

Prosessen med Statnett har vært en mengde møter på høyt nivå – også møter med olje- og energiministeren to ganger.

– Vi har hatt tett og nært samarbeid med Statnett for å komme fram til en løsning som de kan leve med og som passer for deres kontraktsformular og det ble da ferdig nå i midten av september. I fremtidige anskaffelser av helikoptertjenester vil disse kravene være implementert, sier Hamremoen, som roser Statnett for samarbeidsviljen. Også LO sentrale tillitsvalgte i LO og EL og IT Forbundet har bidratt sterkt i prosessen.

Trenger medlemmenes hjelp

Kai Christoffersen sier hele forbundet står bak et støtteskriv som ble laget i forbindelse med en konferanse om sikkerhet i 2019.

Neste skritt er å få medlemmer, tillitsvalgte og spesielt verneombud til å ta saken opp med sine kraft og nettselskaper.

Statnett er ikke de eneste som er med, blant dem som til nå har sagt ja er Skagerak Energi og Lyse. Og det har nylig vært møter med selskap både i Alta og Varanger.

– Vi har ikke tenkt å gi oss. Vi har tenkt å være en stein i skoa til disse selskapene helt til de forstår. Vi har en stortingsproposisjon som sier at sikkerheten på innlandshelikopter ikke er god nok. Arbeiderpartiets program sier vi skal gjøre noe med det, LOs program sier vi skal gjøre noe med det, dette er forankret flere steder, sier Erik Hamremoen.

– Men vi trenger medlemmenes hjelp til å legge enda mer trykk på sine selskaper.

Ulykkesutsatt bransje

• I perioden fra 1953 og fram til september 2019 ble det registrert 124 ulykker med innenlands helikoptertrafikk. 62 mennesker har omkommet i disse ulykkene.

Den verste ulykken skjedde 31. august 2019 da seks mennesker døde etter at et helikopter styrtet i Alta.

• En rapport fra Safetec viser at det årlig i gjennomsnitt styrter to helikoptre innenlands i Norge, og hvert annet år vil helikopterulykker være fatale. LO har i lang tid vært urolig over ulykkesstatistikken i innlandssektoren og mener sikkerheten kan bedres dersom statlige selskap og kommunale foretak går foran og er ansvarlige innkjøpere.

• Det offentlige er storinnkjøper av helikoptertjenester, ikke minst innen kraft- og nettselskaper, LO har foreslått helt konkrete tiltak som vil bedre helikoptersikkerheten.

• Årsakene til at innlands helikopter er så risikoutsatt skyldes bl.a. at helikoptertjenester leveres av underleverandører, og med det pulveriseres ansvaret for helikoptersikkerheten. Anbudene er også utformet som rammeavtaler, hvor pris er det viktigste kravet. Når billigste tilbyder vinner er resultatet ofte mangelfulle HMS- og sikkerhetskrav.

• – Aktører i innlands helikopter har mye å lære av olje- og offshorenæringen, som gjennom godt partssamarbeid har implementert strenge krav som ivaretar sikkerheten. Norsk offshorenæring er derfor verdensledende på helikoptersikkerhet, skriver LO på sine hjemmesider.

• At Statnett nå implementerer LOs sikkerhetskrav i sine kravdokumenter er et gjennomslag, mener LO.

Kilde: NRK/LO

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse

Ulykkesutsatt bransje

• I perioden fra 1953 og fram til september 2019 ble det registrert 124 ulykker med innenlands helikoptertrafikk. 62 mennesker har omkommet i disse ulykkene.

Den verste ulykken skjedde 31. august 2019 da seks mennesker døde etter at et helikopter styrtet i Alta.

• En rapport fra Safetec viser at det årlig i gjennomsnitt styrter to helikoptre innenlands i Norge, og hvert annet år vil helikopterulykker være fatale. LO har i lang tid vært urolig over ulykkesstatistikken i innlandssektoren og mener sikkerheten kan bedres dersom statlige selskap og kommunale foretak går foran og er ansvarlige innkjøpere.

• Det offentlige er storinnkjøper av helikoptertjenester, ikke minst innen kraft- og nettselskaper, LO har foreslått helt konkrete tiltak som vil bedre helikoptersikkerheten.

• Årsakene til at innlands helikopter er så risikoutsatt skyldes bl.a. at helikoptertjenester leveres av underleverandører, og med det pulveriseres ansvaret for helikoptersikkerheten. Anbudene er også utformet som rammeavtaler, hvor pris er det viktigste kravet. Når billigste tilbyder vinner er resultatet ofte mangelfulle HMS- og sikkerhetskrav.

• – Aktører i innlands helikopter har mye å lære av olje- og offshorenæringen, som gjennom godt partssamarbeid har implementert strenge krav som ivaretar sikkerheten. Norsk offshorenæring er derfor verdensledende på helikoptersikkerhet, skriver LO på sine hjemmesider.

• At Statnett nå implementerer LOs sikkerhetskrav i sine kravdokumenter er et gjennomslag, mener LO.

Kilde: NRK/LO