JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforeningsknusing

Tillitsvalgt hevder heisfirma truer og presser ansatte: – En fryktkultur

I fjor var 12 av 20 ansatte i selskapet Heisplan fagorganisert. Nå er det bare fire igjen.
Fagforeningsleder Markus Hansen i Heismontørenes Fagforening reagerer kraftig på Heisplans opptreden i denne saken.

Fagforeningsleder Markus Hansen i Heismontørenes Fagforening reagerer kraftig på Heisplans opptreden i denne saken.

Knut Viggen

oystein@lomedia.no

– Ledelsen har presset folk ut. De har kontaktet samtlige ansatte og truet med konsekvenser hvis de ikke meldte seg ut av fagforeningen, sier Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening.

Ledelsen i Heisplan hevder derimot på sin side at ansatte er forsøkt presset inn i fagforeningen.

Konflikten i selskapet Heisplan har vart siden i fjor sommer, da EL og IT Forbundet krevde tariffavtale.

Det har ifølge fagforeningslederen utviklet seg en fryktkultur i selskapet, der ansatte ikke våger å stå fram med sine synspunkter fordi de frykter konsekvensene.

Bakgrunn: Hva er en tariffavtale?

«Serviettavtale»

En gruppe ansatte i selskapet vil ha ordinær tariffavtale.

De vil ha en avtale mellom EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening og selskapet – om arbeids- og lønnsvilkårene for alle de ansatte.

En slik ordinær tariffavtale er ledelsen i Heisplan skeptiske til.

De vil heller ha det de omtaler som en «lokal tariffavtale» mellom Heisplan og «Ansatteforeningen» i bedriften.

Denne ansatteforeningen er noe annet enn Heisplanklubben som er organisert i Heismontørenes Fagforening og dermed i EL og IT Forbundet.

I fjor var 12 av 20 heisarbeidere i Heisplan organisert i fagforeningen, ifølge Markus Hansen.

På det første møtet om tariffavtale i fjor høst, var de ifølge Hansen bare 4 organiserte ansatte igjen.

– Den nye «husavtalen» er et bestillingsverk fra Heisplan, hvor ledelsen attpåtil organiserte et nyvalg av tillitsvalgte, samtidig som forhandlinger pågikk mellom fagforeningen og Heisplan, forteller Hansen i Heismontørenes Fagforening.

Ifølge fagforeningslederen vil en slik avtale være hundre prosent på bedriftens vilkår.

Hansen mener bedriften kan tolke avtalen som de vil, og skulle det oppstå uenigheter finnes det ikke noe tvisteapparat.

– Norge klarte å få bukt med slike husavtaler eller serviettavtaler for over hundre år siden. Vi fikk landsomfattende avtaler, som gjorde at arbeidere i flere bedrifter gikk sammen og lagde fagforeninger på tvers av bedriftene, sier Hansen til FriFagbevegelse.

Avviser påstandene

Det har ikke lyktes å intervjue administrerende direktør Gunnar Brattli i Heisplan om saken. Han henviser til prosjektleder Geir Bøstrand. Begge er kjent med påstandene og kritikken som kommer fram i denne saken.

Heisplan avviser påstandene om press og trusler for å få ansatte ut av fagforeningen. Ledelsen i Heisplan hevder på sin side at ansatte er forsøkt presset inn i fagforeningen.

Tidligere leder i Heisplanklubben ønsker ikke å uttale seg til FriFagbevegelse. Det gjør heller ikke nåværende klubbleder.

Mangler fagbrev og sikkerhetsgodkjenning

En annen utfordring er at ingen eller svært få av Heisplans utenlandske arbeidere har DSB-godkjenning for å kunne arbeide som heismontør i Norge, ifølge Markus Hansen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er et norsk direktorat med ansvar for sentrale deler av samfunnssikkerheten i Norge.

Markus Hansen hevder også at ingen av de utenlandske arbeiderne i Heisplan har fagbrev som heismontør.

– Det handler om sikkerhet. Som kunde skal du være sikker på at heisen er montert av en som kan faget. Når kunden får en heismontør på besøk, skal kunden være sikker på at montøren behersker faget. Både service, montasje, modernisering og ettersyn, understreker han.

Saken fortsetter under bildet.

Privat

Egen avtale for utenlandske montører

I et utkast til lokal avtale, som FriFagbevegelse har fått tilgang på, står det at den «gjelder ikke for bedriftens utenlandske ansatte, da de er omfattet av en egen avtale.»

I et annet utkast står det:

«For ansatte på montasjeteamene som ikke har fast bosted i Norge gjelder det derfor en egen lønnsmodell bestående av flere elementer.»

Heisplan har konstruert, solgt og prosjektert over 2.000 heisanlegg i Norge. Selskapet har rundt 30 ansatte, en tredjedel er utenlandske arbeidere.

Selskapet har ikke ønsket at FriFagbevegelse publiserer opplysninger fra disse avtaleutkastene.

Prosjektleder Geir Bøstrand i Heisplan vedgår overfor FriFagbevegelse at en del av deres heismontører mangler DSB-godkjenning, både utenlandske og norske montører.

– Men det er viktig å understreke at alle våre utenlandske montører som mangler denne formelle godkjennelsen har 10 års erfaring eller mer fra heismontasje i Norge, og minst like mange år fra utlandet, sier han.

Disse monterer typegodkjente heiser under faglærte heismontører sitt tilsyn og kontroll, presiserer Bøstrand.

– Vil hindre sosial dumping

En landsomfattende ordinær tariffavtale vil kunne sikre at bedriften bruker fagarbeidere på heisarbeidet, understreker klubbleder Markus Hansen.

I tillegg vil den gjøre at alle bedriftene i heisbransjen konkurrerer på like vilkår.

Med sine lønnskostnader kan Heisplan by langt under alle sine konkurrenter i heismarkedet, ifølge Hansen.

– En ordinær tariffavtale hindrer sosial dumping. Den sikrer at utenlandske arbeidere får lik lønn som norske ansatte, og at de ikke får lavere pensjon og dårligere vilkår generelt, sier Hansen.

Krangel om overgangsordning

Prosessen om ordinær tariffavtale strandet ifølge prosjektleder Geir Bøstrand fordi Heisplan ikke fikk på plass en overgangsordning for heismontørene som mangler DSB-godkjenning. 

– I overenskomsten står det at ingen kan arbeide på heis uten å ha fagbrev som heismontør, påpeker Bøstrand i en epost til FriFagbevegelse.

Overenskomsten Bøstrand omtaler, er lønn- og arbeidsavtalen som gjelder for heisfaget, altså den tariffavtalen som gjelder.

En slik avtale kunne Heisplan ikke signere nå, uten å få på plass en overgangsperiode, framhever Bøstrand.

– Dette ble totalt avfeid fra Heismontørenes Fagforening sin side, skriver han.

Leder Markus Hansen i fagforeningen sier til FriFagbevegelse at de aldri har avvist noen overgangsordning. 

Heisplan unntak

Markus Hansen i Heismontørenes Fagforening kjenner ikke til at noen andre i heisbransjen har en slik husavtale som Heisplan ønsker i stedet for ordinær tariffavtale.

– De vil blokkere heisoverenskomsten.

Det er ikke første gang det er konflikt i heisbransjen.

I 2018 streiket heismontører i selskapet Orona for tariffavtale.

– Orona hadde en husavtale som var ganske lik den Heisplan nå prøver å få igjennom, sier Hansen.

100 heiser på cruiseskip

Prosjektleder Geir Bøstrand forteller at han har 22 års erfaring fra bransjen.

Det har ifølge Bøstrand vært utstrakt bruk av utenlandske heismontører, uten DSB-godkjenning.

– Så hvorfor så stort fokus på dette mot oss nå, er for meg ganske betenkelig.

Han forteller om over 100 heiser som ble montert på cruiseskip i perioden 2015 til 2022.

De ble ifølge prosjektlederen utrustet i Norge, montert av utenlandske montører, kontrollert av faglærte heismontører og sertifisert av DNV.

DNV er et globalt selskap som driver med kvalitetssikring og risikohåndtering. De jobber i over 100 land og har hovedkontor i Norge.

– Det er ingen som har hengt seg opp i den prosessen, så vidt meg bekjent, skriver prosjektleder Geir Bøstrand i Heisplan.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse