JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vei-regelverk gjør tunge transporter unødvendig dyrt, mener Fornybar Norge

Fornybar Norge mener rigide transportregler gjør frakt av store elementer til kraftverk unødvendig dyre og mindre bærekraftige og ber regjeringen ta grep.
TUNG TRANSPORT: Transport av vindturbin til Storheia vindpark i Fosen i juni 2019.

TUNG TRANSPORT: Transport av vindturbin til Storheia vindpark i Fosen i juni 2019.

Jan Bång Fugmann Henriksen

knut.viggen@lomedia.no

Det planlegges for milliarder i ny fornybar energi i årene som kommer. Samtidig er kraftproduksjon underlagt utdaterte og tungvinte regler for transport, mener NHO-organisasjonen Fornybar Norge.

Det ber organisasjonen nå tre departementer om å se nærmere på og komme med forbedringer på i et brev signert adm. direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga.

Må søke dispensasjon

Bygging og drift av kraftverk krever transport av til dels store og tunge komponenter. Det kan være for eksempel vingeblad på over 70 meter til vindkraftverk eller generatorer til transformatorstasjoner som fort kan veie 200 tonn.

I disse tilfellene må utbygger søke Statens vegvesen om unntak fra regelverket i Forskrift om bruk av kjøretøy. Det betyr ofte at utbygger må søke dispensasjon etter korteste strekning langs offentlig vei. I praksis betyr det at utbygger(transportør i mange tilfeller må bruke sjø som transportvei. Det fører til langt lengre bestillingstid for transportmateriell og i de fleste tilfeller også høyere utslipp av CO2 per netto/tonn/kilometer.

1,85 mill. kroner i forskjell

Et konkret eksempel Fornybar Norge viser til er et generatorbytte ved vindkraftverket på Ragovidda i Finnmark, der samlet utslipp på frakt ble 86.100 kg CO2. Hadde samme transport av generator blitt gjort langs vei på hele strekningen fra Brande i Danmark til Ragovidda blitt 8.600 kg CO2, altså om lag en tiendedel.

Forskjellen i kostnad for frakt på de to alternativene var 1,85 mill. kroner (2,5 mill. med båt og 850.000 kroner med bil).

Statens vegvesen viser til fremkommelighet og lokal beredskap som argumenter for ikke å tillate lange og tunge transporter på vei. Etter regionreformen i 2020 har også veiansvaret blitt splittet opp på ulike forvaltningsnivåer og det gjør også søknadsprosessene mer omfattende og tidkrevende, påpeker Fornybar Norge.

Fornybar Norge påpeker at det meste av slik transport foregår nattestid og med god mobildekning har bransjen god kunnskap og kompetanse på området slik at slike interessekonflikter kan unngås.

Vil ha EU-harmonisering

Utviklingen av transportmidler til bruk i fornybarsektoren har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene. Det er blant annet utviklet egne "blade-liftere" til transport av vingeblader til vindturbiner på land. Dette er godkjente transportmidler i EU, men ikke i Norge. Blade-liftere gjør transporten mer bærekraftig og gir mindre veislitasje enn konvensjonelle transportmidler. I noen tilfeller kan også en slik løsning gjøre det mulig å bruke eksisterende veier, framfor å bygge nye veier til anlegget. Fornybar Norge mener en generell harmonisering med EUs regelverk må vurderes av departementet.

Annonse

Flere saker

Annonse