JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KREVER OVERSIKT: KDI vil varsles om alle politikere og journalister som har planlagt å besøke fengsler og friomsorgskontorer. Beskjeden ble sendt ut etter at Agderposten og NFF-magasinet et par dager i forveien skrev om den økonomiske situasjonen i Agder fengsel.

KREVER OVERSIKT: KDI vil varsles om alle politikere og journalister som har planlagt å besøke fengsler og friomsorgskontorer. Beskjeden ble sendt ut etter at Agderposten og NFF-magasinet et par dager i forveien skrev om den økonomiske situasjonen i Agder fengsel.

Eirik Dahl Viggen

KDI innfører pressekontroll:

Ansatte må varsle toppledelsen før journalister besøker fengselet

– Dette lukter av at de ønsker styring, mener NFF.



15.09.2021
09:04
15.09.2021 09:53

edv@lomedia.no

Den 8. juli sendte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ut en epost merket høy viktighet til lederne i alle Kriminalomsorgens regioner. Budskapet skulle spres nedover i etaten:

KDI skal omgående varsles når politikere eller fagorganisasjonene har invitert pressen til en straffegjennomføringsenhet. Det er vanlig praksis å informere enhetsleder om slike besøk, men beskjeden om å informere helt opp til KDI, oppfatter NFF-lederen som et forsøk på oppstramming.

– Dette lukter av at de ønsker styring. Det kommer litt overraskende siden jeg ikke har oppfattet KDI-direktøren som en motstander av debatt og åpenhet, sier Asle Aase.

Notatet fra KDI ble sendt ut etter at Agderposten og NFF-magasinet et par dager i forveien skrev om den økonomiske situasjonen i Agder fengsel: Agder fengsel fyller ett år. Det markeres med kraftige innsparinger

Ytringsfrihet

– Ytringsfrihet er en naturlig del av spillereglene i arbeidslivet, der de tillitsvalgte har til oppdrag å snakke på vegne av ansatte. Grensa går selvfølgelig ved taushetsbelagte opplysninger og sikkerhet. Alt annet, hvordan vi driver, arbeidsvilkår, hvordan vi jobber med innsatte, i et åpent demokrati er det viktig å kunne diskutere dette i offentligheten, sier Asle Aase.

Saken fortsetter under bildet.

NFF-leder Asle Aase frykter at innskjerping av medierutinene vil legge en demper på muligheten til å få ut viktige saker i media.

NFF-leder Asle Aase frykter at innskjerping av medierutinene vil legge en demper på muligheten til å få ut viktige saker i media.

Ole Palmstrøm

– Å kunne besøke anstalter og friomsorgskontorer er en viktig del av det å lage nyheter fra kriminalomsorgen. Tror du det blir vanskeligere for NFF å få ut saker i media?

– Hvis det nå skal vurderes helt fra toppen om det i hvert tilfelle er greit å snakke med pressefolk eller politikere, så er det å undergrave tillitsvalgtes rolle i demokratiet. Våre tillitsvalgte må kunne reise spørsmål, snakke med hvem de vil og synliggjøre de utfordringene som er, sier Aase.

Partiene svarer om fengselspsykiatrien: Antallet psykisk syke innsatte uroer fengselsbetjentene: – Vi har ikke psykiatrikompetanse

KDI: – Ingen munnkurv

Vi lykkes ikke å få et intervju med Kriminalomsorgsdirektoratet, som isteden har formulert et skriftlig tilsvar.

KDI presiserer overfor NFF-magasinet at etatens rutiner for mediekontakt ikke medfører begrensninger for tillitsvalgte i å ytre seg som representant for sin fagorganisasjon.

Ifølge svaret som her er forkortet av plasshensyn, skal ingen ansatte påsettes munnkurv.

KDI sendte ut e-posten til regiondirektørene etter flere saker i media som har tatt opp NFFs frykt for sine medlemmers sikkerhet, tilbudet til innsatte, budsjettkutt, og den økonomiske situasjonen. En avis hadde også vært til stede i et fengsel sammen med en stortingsrepresentant.

Paal Espen Hambre, kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgen, skriver i en epost til NFF-magasinet:

«KDI har ansvar for å informere Justis- og beredskapsdepartementet om tema som kommer opp i mediene, og som kan ha en relevans innen området kriminalomsorg. Det samme gjelder når politikere besøker norske straffegjennomføringsenheter. Ettersom KDI på dette tidspunktet ikke var gjort kjent med det aktuelle møtet med politikere og media, hadde vi heller ikke kunnet gi beskjed til Justisdepartementet om dette. Vi så derfor et behov for å presisere gjeldende rutiner.»

Dette skjer med ønske om å kunne belyse aktuelle saker best mulig, ifølge Hambre, som skjer ved at KDI kan forberede fakta i saken.

Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold, skriver Hambre.

Ytringsfriheten er da begrenset til ytringer på egne vegne, ikke på vegne av sin virksomhet, og er blant annet innskrenket av regler om taushetsplikt.

I tillegg til dette vil lojalitetsplikten i arbeidsforhold kunne begrunne visse begrensninger.

– Medierutinene setter på ingen måte noen begrensninger for tillitsvalgte i å ytre seg som representant for sin fagorganisasjon, skriver Hambre.

Standardsvar

KDI signaliserer at de også vil begrense sine egne ytringer. Når media spør om Kriminalomsorgens økonomi, budsjett, og bemanningssituasjon, vil KDI fra nå gi følgende standardsvar:

«Vi har forståelse for at ansatte i etaten kan oppleve arbeidssituasjonen og økonomien som til dels krevende. KDI har gitt regionene de midler som er bevilget av Stortinget. Når det gjelder den generelle budsjettsituasjonen i etaten, er KDI i løpende dialog med departementet.»

Dette er ment å være til hjelp når regionene og enhetene skal svare på henvendelser om temaet, skriver Hambre. Lederne på enhets- og regionnivå unngår da ifølge Hambre å bruke tid på å lage nye svar på gjentakende spørsmål. Ut over dette står lokale ledere ifølge KDI fritt til å omarbeide svaret eller legge til lokal informasjon.

NFF-leder Asle Aase har ikke registrert lignende beskjeder før tidligere stortingsvalg.

– Vi gikk med på opprettelsen av et fagdirektorat nettopp for at de skulle stå friere til å uttale seg i faglige spørsmål. Det er viktig at KDI tilkjennegir ut i offentligheten hva som er de faktiske utfordringene i kriminalomsorgen, sier Aase, som har tatt opp saken med KDI og Norsk Presseforbund.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.09.2021
09:04
15.09.2021 09:53



Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

Emmie Olivia Kristiansen

– Det som skjer i SAS for tiden er uendelig trist, sier nestleder i flygerforening

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

Håvard Sæbø

– Jeg mener Erna Solbergs historiefortelling i denne saken er helt feil, sier tidligere LO-leder

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

SAMISK SPRÅKUKE: I den samiske språkuka blir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsket velkommen her i den samiske barnehagen i Oslo. Til høyre pedagogisk leder i barnehagen Mari Brinis.

Martin Guttormsen Slørdal

Kunnskapsministeren lover lavere barnehagepriser: – Bare å glede seg til budsjettet kommer

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

Roy Ervin Solstad

Avisbudene jobbet tusen ganger uten betaling. Nå har de vunnet i Arbeidsretten

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut


Flere saker