JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SMILER TAPPERT: 
– Vi føler at vi er tilbake på 1980-tallet. Vi må skrive inn i blanketter som ligger i personaldatasystemet, printe ut og så skanne før vi sender det til Kriminalomsorgsdirektoratet som videresender til Direktoratet for økonomiforvaltning, forteller lønningsmedarbeider Bernt Ove Brattetveit i Åna fengsel. I januar måtte de sende alle skjemaer med papirpost. Ekstraarbeid og frustrasjon, oppsummerer han. –?Vi håper at vi slipper KDI-leddet, og kan fylle ut skjemaer direkte til DFØ og sjekke med deres system direkte, sier han.

SMILER TAPPERT: – Vi føler at vi er tilbake på 1980-tallet. Vi må skrive inn i blanketter som ligger i personaldatasystemet, printe ut og så skanne før vi sender det til Kriminalomsorgsdirektoratet som videresender til Direktoratet for økonomiforvaltning, forteller lønningsmedarbeider Bernt Ove Brattetveit i Åna fengsel. I januar måtte de sende alle skjemaer med papirpost. Ekstraarbeid og frustrasjon, oppsummerer han. –?Vi håper at vi slipper KDI-leddet, og kan fylle ut skjemaer direkte til DFØ og sjekke med deres system direkte, sier han.

(Åna fengsel:) Jan Inge Haga

Fengselsansatte fikk ikke lønn

Uteblitt lønn. Feil lønn. Problemene har stått i kø etter at Direktoratet for økonomistyring tok over lønnsutbetalingene i Kriminalomsorgen.14.03.2014
12:00
10.03.2014 09:57

yngvil@lomedia.no

Det er lønnsmedarbeiderne på jobben vi går til når noe er rart med lønnsslippen. Det har de som jobber med lønn i fengslene særlig fått merke etter 1.januar.

Da overførte Kriminalomsorgen ansvar for lønn- og regnskap fra Kriminalomsorgens regionkontorer til Direktoratet for økonomistyring (DFØ), etter krav fra Administrasjonsdepartementet.

Lønnsmedarbeiderne i fengslene fikk ingen opplæring i de nye rutinene før etter at omleggingen var et faktum, og ennå har ikke alle fått kurset.

Lønnskluss

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fikk 43 ansatte forsinket lønn i januar, av alle de 5500 som jobber i etaten.

– Vi kan ikke annet enn å beklage til våre ansatte. De fleste fikk utbetalt lønn i løpet 3-5 dager, opplyser Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI.

Lønnsansvarlig Berit Bjørnevik i Ullersmo fengsel, forteller om en vikar som fikk lønn to uker for sent.

– Han hadde ikke penger til mat eller hus, og var veldig fortvilet. Det tok 14 dager før han fikk pengene sine.

Mer trøbbel

Thomas Engebretsen, tillitsvalgt i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund på Ullersmo, forteller om ansatte som har fått flere tusen kroner for lite i lønn, fordi tilleggene deres har falt ut av systemet.

Lønnsmedarbeider Bernt Ove Brattetveit i Åna fengsel forteller om en vikar som ikke har fått lønn i det hele tatt siden desember.

Stein-Olav Erlandsen, NFFs regionstillitsvalgte i region nord, forteller om en fengselsbetjent som ikke fikk lønn i det hele tatt i januar. Han understreker at alle ansatte har fått beskjed om å ta kontakt direkte med Kriminalomsorgsdirektoratet hvis de oppdager feil ved lønnsutbetalingen sin.

NFF har sendt krav til KDI om at alle NFF-medlemmer som ikke har fått lønna i tide, får utbetalt forsinkelsesrente.

– Syv skal kontrollere 5500

Etter at DFØ tok over lønnsutbetalingene er systemet blitt slik: Lønnsmedarbeiderne i fengslene sender all informasjon om lønn, tillegg og trekk til økonomiavdelingen i KDI. De skal kontrollere, og sende videre til Direktoratet for økonomistyring.

I Kriminalomsorgsdirektoratet har syv ansatte både ansvar for å kontrollere regnskap til alle enhetene i Kriminalomsorgen og alle opplysninger om lønn, sykepenger og reiseregninger til de 5500 menneskene som jobber i Kriminalomsorgen.

– Økonomiavdelingen i KDI har nok ikke tilstrekkelig bemanning til å ta i mot den enorme mengden med info de får hver måned, mener Bernt Ove Brattetveit. Han er en av to ansatte som jobber med lønn i Åna fengsel.

I mars skal ytterligere to begynne å jobbe med lønn og regnskap i KDI.

– Når arbeidsmengden stabiliserer seg og de nye prosessene er innarbeidet, skal bemanningen være tilstrekkelig, men dette følger vi fortløpende, sier Sandlie i KDI.

Tilbake til 1980

Det kan virke som det er lønnsmedarbeiderne i fengslene som lider mest av oppstartfasen til det nye systemet.

– Vi bruker rundt 20 ulike typer skjemaer nå, og vi gjør som på 1980-tallet: Vi må fylle inn navn, personnummer og ansattnummer i et skjema, så skrive inn endringer, deretter printe ut. Så må vi få underskrevet av budsjettansvarlig, så skanne og sende elektronisk til KDI. Vi har fått vite at dette systemet er permanent, Berit Bjørnevik i Ullersmo fengsel.

– I januar måtte vi sende skjemaene til KDI med papirpost. Nå skanner vi og sender elektronisk, sier Bjørnevik.

– Vi «jobber med huet under armen og armen i bind». Det er et kaos av papirer. Vi prøver å finne ut av hvordan vi skal fylle ut, det er mange nye koder vi ikke kan. Vi ber om hjelp fra KDI, men der er det altfor lite folk og vi får ingen svar. Vi har ingen oversikt over noe. Vi har frist i dag for alt som skal med på marslønna, men det kan skje veldig mye før 12. mars når lønna skal ut til de ansatte. Det er altså tre uker fram til lønningsdag og vi har ingen mulighet til å legge inn endringer. Tidligere kunne vi som jobber i større fengsler rette eller legge inn endringer fram til dagen lønna ble kjørt.

– Det er veldig tungvint slik det er nå, sier både Bjørnevik og Brattetveit.

– Noe tungvint

– Vi erkjenner at enkelte prosesser kan virke noe tungvinte, men vi mener at overgangen til DFØ har gitt oss nye og forbedrede systemer, spesielt innenfor regnskapsområdet. Så vil vi jobbe videre med blankettflyten for å gjøre den mest mulig effektiv. Et viktig steg er at etaten nå har like og standardiserte blanketter, noe vi ikke har hatt tidligere, sier KDIs Jan-Erik Sandlie.

Han opplyser at lønn og regnskap koster Kriminalomsorgen like mye som før DFØ tok over disse oppgavene.

Konsekvenser for de fengselsansatte:

Noen ansatte har fått lønn flere uker for sent.

Noen har fått for lite lønn.

Noen har ikke fått tillegg de har krav på.

Noen er trukket dobbelt for enkelte trekk.

Noen som har sluttet har fått lønn for arbeid de ikke har gjort.

Ansatte faller ut av datasystemet.

Reiseregninger er ikke blitt refundert.

Ingen turnusansatte er trukket for skifttillegget som skal til pensjonskassen.

Situasjonen for lønnsmedarbeiderne:

Fikk ingen opplæring i det nye systemet før det ble satt i gang.

Får ikke lagt inn timer nye vikarer jobber, fordi de ikke er lagt inn i DFØs datasystem.

Sender feilmeldinger til KDI, men feilene blir ikke rettet opp før flere purringer.

Sender endringsskjemaer om for eksempel permisjon til KDI, men får ikke tilbakemelding om at endringene er videresendt til DFØ.

Reiseregninger skal fylles ut elektronisk, mens kvitteringene skal sendes med papirpost.

I Kriminalomsorgsdirektoratet:

Syv ansatte har ansvar for å kontrollere både enhetenes regnskap og opplysninger om lønn, sykepenger og reiseregninger til 5500 personer som jobber i Kriminalomsorgen, og regnskap - hver måned.

Å jobbe med lønn er nesten som å ha tilgang til de ansattes lommebøker. Vi legger inn og tar ut. Lønna skal være riktig.

Berit Bjørnevik, lønnsansvarlig i Ullersmo fengsel

Tull med kontingenten

Det nye systemet har også ført til at Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund feilaktig har fått inn 100 000 kroner for lite.

Yngvil Mortensen

yngvil@lomedia.no

– I januar fikk NFF inn 100 000 kroner for lite i kontingent og forsikringsinnbetaling, sier Rita Bråten, nestleder i NFF. I tillegg har alle nye aspiranter som har meldt seg inn i NFF, og som ikke skal betale medlemskontingent til NFF, likevel blitt trukket i sin lønn for februar, opplyser Bråten.

– Det viste seg at mange medlemmer har falt ut av listene vi hadde sendt til Direktoratet for økonomiforvaltning, sier hun.

Etter å ha varslet om dette, mottok NFF en liste på papir over medlemmene som var trukket for kontingent og forsikring. Det gjør det vanskeligere og unødvendig tidkrevende for forbundet å sjekke mot medlemsregisteret.

– NFF har bedt om å få listene elektronisk for å undersøke hvem som er falt ut.

NFF kommer også til å kreve kompensasjon for ekstrautgiftene de har hatt i saken, når de har fått oversikt over omfanget.

– Ifølge personalhåndboka i staten har ansatte krav på forsinkelsesrente hvis lønna blir utbetalt for sent, sier Rita Bråten. Hun har sendt krav til Kriminalomsorgsdirektoratet om at alle NFF-medlemmer som ikke har fått utbetalt lønna i tide, får utbetalt slik rente.

– Uklare rutiner

Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, svarer på kritikken mot det nye systemet.

Yngvil Mortensen

yngvil@lomedia.no

•Tillegg og trekk blir tidvis feil, slik at den utbetalte lønna blir feil.

– Som en del av konverteringen av lønnsdataene fra det gamle til det nye systemet, er det enkelte tillegg og trekk som blir feil. Vi er i ferd med å rette opp feilen. Dersom ansatte får for lite lønn som følge av dette, skal det rettes opp.

•Enhetenes lønnsmedarbeidere får ikke lagt inn timer nye vikarer jobber, fordi vikarene ikke er lagt inn i DFØs datasystem.

– Årsaken er en feil i en fil som overføres daglig mellom to datasystemer. Vi vet hvordan vi skal rette feilen, og jobber med dette i disse dager.

•Vikarer "faller ut" av datasystemet.

– Ved overgangen til det nye datasystemet, tok vi ikke med de ansatte som ikke lå aktive i det gamle datasystemet. De må legges inn på nytt i det nye systemet.

•Enhetenes lønnsmedarbeidere sender feilmeldinger til KDI, men feilene blir ikke rettet opp.

– Rutinene for innsending av informasjon fra enhetene til KDI har vært uklare. Vi har derfor sendt ut et informasjonsbrev til enhetene om at all informasjon om lønn skal sendes til lonn@kriminalomsorg.no. På den måten vil man enklere få en oversikt over innkomne meldinger og systematisk behandle og besvare dem.

•Enhetenes lønnsmedarbeidere sender endringsskjemaer om for eksempel permisjoner til KDI, men får ikke tilbakemelding om at endringene er videresendt til DFØ.

– Vi er klar over at enhetene ønsker tilbakemelding på at endringsskjemaer og andre blanketter er saksbehandlet. Økonomienheten skal innarbeide det i sine rutiner.

DFØ skylder på mangler og dårlig kvalitet på bilagene

DFØ hevder 99,3 prosent har fått riktig lønn. – De resterende 0,7 har fått utbetalt forskudd øyeblikkelig etter at feil ble oppdaget. Feilene skyldes manglende bilag eller dårlig kvalitet på innsendt bilag, sier avdelingsdirektør Bjørn Sæstad i lønnsavdelingen i DFØ.

yngvil@lomedia.no

Bjørn Sæstad poengterer at DFØ foretar tillegg og trekk ut fra lister de får fra Kriminalomsorgen. Han sier DFØ har registrert alle bilag som er mottatt innen fristen før kjøring av hovedlønn.

– I 2013 hadde DFØ ingen avvik. Når KDI har valgt å la DFØ levere lønnstjenester, sikrer de dermed at alle ansatte i fremtiden får rett lønn til riktig tid gjennom et svært robust og utprøvd system, sier han.

Vikarproblemene løst.

Til problemene med at lønnsmedarbeidere får ikke lagt inn timer nye vikarer jobber, fordi de ikke er lagt inn i DFØs datasystem, svarer Sæstad følgende:

– Kriminalomsorgens IT-avdeling stoppet overføringen fra vårt lønnssystem til KDIs interne turnussystem i en periode. Denne skal nå være i orden.

At vikarer faller ut av datasystemet viker ulogisk på Sæstad.

– Ingen informasjon som er lagt inn i vårt lønnssystem faller ut av seg selv, sier han.

Omfattende arbeid.

Sæstad poengterer at KDI og DFØ sammen har gjennomført et svært omfattende arbeid. Blant annet har KDI fått nytt lønnssystem og nytt regnskapssystem, samt innført elektronisk faktura og ny standard kontoplan.

– Innføringen har skjedd i tett og god dialog mellom DFØ og KDIs ledelse, sier avdelingsdirektøren.

Ingen avvik i 2013.

DFØ leverer lønnstjenester til 78,8 prosent av alle statlige virksomheter, tilsvarende 170 000 lønns- og trekkoppgaver hver måned.

– Målet er en feilfri leveranse til alle våre kunder. I 2013 hadde DFØ ingen avvik. Når KDI har valgt å la DFØ levere lønnstjenester, sikrer de dermed at alle ansatte i fremtiden får rett lønn til riktig tid gjennom et svært robust og utprøvd system, framhever Sæstad.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.03.2014
12:00
10.03.2014 09:57Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) vil ha flere jålete jenter i industrien

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Martin Guttormsen Slørdal

Rødt vil sprenge sperregrensa

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjør at personer kan melde fra om formue og inntekt som tidligere ikke er oppgitt til Skatteetaten.

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjør at personer kan melde fra om formue og inntekt som tidligere ikke er oppgitt til Skatteetaten.

Ole Palmstrøm

Over fire milliarder i skjulte formuer meldt til Skatteetaten


Flere saker