JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oppsplittingen av jernbanen:

Ansattes observatør krever ny styrebehandling av Spordrift

Topptillitsvalgt er provosert og mener overføringen av Spordrift fra Bane Nor til nye eier må ­styrebehandles en gang til fordi det er for mange motstridende opplysninger.
REAGERER PÅ SVAR: Noen gir opplagt ikke riktig beskrivelse av prosessen rundt utskillelsen av Spordrift AS, mener Tor Egil Pålerud, observatør for de ansatte i styret.

REAGERER PÅ SVAR: Noen gir opplagt ikke riktig beskrivelse av prosessen rundt utskillelsen av Spordrift AS, mener Tor Egil Pålerud, observatør for de ansatte i styret.

Ole Palmstrøm

morten.hansen@lomedia.no

Før sommeren ble overføringen av Spordrift fra Bane Nor til nye eiere framskyndet til 1. januar 2021. Det er et halvt år tidligere enn det opprinnelige styrevedtaket. Ifølge Tor Egil Pålerud, nestleder i NJF og de ansattes observatør i styret, skjer det etter press fra Samferdselsdepartementet.

– At departementet instruerer Bane Nor i å framskynde den endelige utskillelsen av Spordrift, er en klar mistillit til det sittende styret og avtroppende styreleder. Jeg er opprørt og provosert, sier Pålerud.

Les også: Et grovt tillitsbrudd

Avviser press

Departementet avviser at de har lagt press på Bane Nor. I en epost skriver de:

«Samferdselsdepartementet har som eier ikke lagt konkrete føringer på hvordan Bane NOR driver sitt effektiviseringsarbeid, …» og «vi vil for ordens skyld opplyse at departementets instruksjonsmyndighet kun utøves på foretaksmøtet, og at det har ikke vært avholdt foretaksmøter der departementets instruksjonsmyndighet er blitt utøvet på dette saksområdet.»

Har ønsket fortgang

Men mye tyder på at departementet har vært opptatt av framdriften i Spordrift. Det har foregått korrespondanse og møtevirksomhet med Spordrift som tema – både på embedsverknivå og politisk nivå.

På direkte spørsmål om dette har blitt oppfattet som et direkte oppdrag om å framskynde prosessen svarer konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, slik i på epost:

«Det har lenge vært klart at Spordrift AS skal avhendes og overføres fra Bane Nor til nye eiere som del av jernbanereformen. Avhending av et selskap er en eiersak. Det har vært gitt styringssignal som tilsier at en tidligere utskillelse og konkurranseutsetting har vært ønskelig. Saken ble styrebehandlet i mars og i juni i år. Styreleder, også tidligere styreleder, er naturligvis en del av eierdialogen.»

Vil ikke svare

NJF-magasinet har og stilt spørsmål til nylig avgåtte styreleder Siri Hatlen om hvordan hun har opplevd dialogen med Samferdselsdepartementet, og om hun har vært informert om arbeidet med tidligere avhending uten å informere hele – eller deler av – styret.

Hun skriver i en epost:

«Jeg har forståelse for at du stiller disse spørsmålene, men du forstår sikkert at jeg som tidligere styreleder ikke finner det riktig å besvare dem.

Det blir feil av meg nå å gå inn på hvilken dialog som eventuelt har vært mellom SD som eier og representanter for BN (Bane Nor, red.anm). For ordens skyld vil jeg understreke at det er SD som eier som tar den formelle beslutningen vedrørende overføring av eierskapet til Spordrift.»

Ny gjennomgang

Norsk Jernbaneforbunds medlemmer i styret i Bane Nor reagerer på uttalelsene som er gitt til NJF-magasinet.

– Etter de svarene departementet, konsernsjefen og avgåtte styreleder Siri Hatlem har gitt, er det opplagt at noen ikke gir riktig beskrivelse av prosessen, fastslår Pålerud.

Nå har styremedlem og nestleder i NJF Torfinn Håverstad i et brev til styreleder Cato Hellesjø, bedt om at saken tas opp på nytt.

– Med bakgrunn i de opplysningene som i ettertid er kommer fram fra departementet og konsernsjefen, og som på mange måter ikke sammenfaller med det som er blitt tidligere framlagt i styret, ber jeg om at saken tas opp igjen, sier Håverstad.

Han mener både nytt tidspunkt om avhending av Spordrift AS og når konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene må behandles på nytt av Bane Nor-styret.

Må ha vært dialog

Tor Egil Pålerud mener svarene til konsernsjef Frimannslund og avgått styreleder, og gjennomgangen av saken i siste styremøte av administrasjonen, tyder på at dette arbeidet har pågått over lengre tid.

– Det må ha vært en dialog mellom departementet, forrige styreleder og administrasjonen som har foregått over lang tid – uten at resten av styret og personalorganisasjonene er informert og involvert i denne dialogen og senere gjennomføringen av prosessen, sier Pålerud.

Han synes det er underlig at administrasjonen skriver i sakspapirene at «departementet har bestemt», når departementet avviser en slik påvirkning.

– Når startet egentlig Bane Nor-dialogen med departementet om at de fremskynder overføringen til et annet departement? spør Pålerud.

– Står fritt til å ta opp enkeltsaker

NJF-magasinet har bedt Bane Nors styreleder Cato Hellesjø om en kommentar. Han skriver i en SMS: «Styremedlemmer i Bane NOR står fritt til å ta opp enkeltsaker i styret. Ut over det vil det bli feil å kommentere styrets arbeid. Foretaket er underlagt offentlighetsloven, og referater fra styrets møter er tilgjengelige.»

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse