JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Parallelt med at det omorganiseres i Bane Nor, fortsetter arbeidene som medfører stenging av jernbanestrekninger. Kommende helg skal det utføres arbeider ved Drammen stasjon og på strekningen Drammen – Kristiansand. Skinnebytte og skogrydding er noe av det som står på programmet.

Parallelt med at det omorganiseres i Bane Nor, fortsetter arbeidene som medfører stenging av jernbanestrekninger. Kommende helg skal det utføres arbeider ved Drammen stasjon og på strekningen Drammen – Kristiansand. Skinnebytte og skogrydding er noe av det som står på programmet.

Knut Hvila Solhaug/Bane Nor

Uklart hvor mange som blir overtallige:

Hvem skal miste jobben i Bane Nor? De ansatte raser mot ledelsens hastverk

Hele Bane Nor blir omorganisert om mindre enn én måned. Fortsatt er det uklart hvor mange ansatte som mister jobben av den grunn.09.09.2020
09:12
09.09.2020 11:06

– Vi omorganiserer hele organisasjonen fra 1. oktober, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til Dagsavisen.

– Alle Bane NORs 3.413 medarbeidere er berørt av omstillingen. Vi er nå midt i en omfattende innplasseringsprosess. Selv om målet er å kutte i administrative kostnader, kan vi ikke tallfeste noen nedbemanning før omstillingen er ferdig.

– Over stokk og stein

Hovedtillitsvalgt Rune Dahlen, som representerer Norsk Jernbaneforbund, forteller at det nå er mye uro og usikkerhet blant de Bane Nor-ansatte, fordi det er uklart hvor mange og hvem som kan bli overtallige.

– Denne usikkerheten går ut over framdriften til alle oppgavene Bane Nor skal utføre, sier Dahlen.

Også det at mange kan bli omplassert internt, er noe som vekker hans bekymring.

– Jeg er ikke sikker på at alle vil klare å fungere like godt som nå, i en komplett ny organisasjon som vi altså skal få allerede fra 1. oktober, sier Dahlen.

Han oppfordrer derfor ledelsen til å ta seg bedre tid og utsette iverksettelsen av omorganiseringen.

– Det går over stokk og stein, men hvorfor haster det slik? Målet er å kutte kostnadene med 500 millioner kroner fram mot 2023, og i stedet bruke de pengene på å redusere vedlikeholdsetterslepet. Men jeg skjønner ikke hvorfor de forsøker å hente ut hele denne effekten før 1. oktober i år, sier Dahlen.

Les også: Bane Nor framskynder endringer i Jernbane-Norge: – Et grovt tillitsbrudd, mener Spordrift-ansatte

– Mye armer og bein

– Hva tenker du om selve omorganiseringen?

– Det er helt nødvendig med en omstilling, men det vi opplever nå er en total omveltning. Det er mye armer og bein i stedet for en klar visjon. Vi har ikke hørt noe om hva vi skal gjøre i 2021 og 2022 for å bli mer effektive, svarer Dahlen.

Slik Dahlen oppfatter situasjonen per dags dato, tror ikke han at Gorm Frimannslund vil lykkes med det som er ambisjonen.

– Det ligger av til at ledelsen mislykkes med målet den har satt seg for 2023, frykter Dahlen.

Samtidig er han kritisk til hvordan omorganiseringen synes å slå ut for ledelsen i Bane Nor.

– Vi har fått et nytt nivå med direktører. Det er blitt flere direktører siden i vår. Det øker i toppen og kuttes i bunn, sier Dahlen.

– Er det riktig at det nå er flere direktører i Bane Nor enn før, Gorm Frimannslund?

– La meg si det slik: Å samle ansvar er et viktig mål i ny organisering. Det blir færre direktører i konsernsjefens ledergruppe, tydeligere ansvarsforhold og færre overlappende fagmiljøer, svarer konsernsjefen.

Saken fortsetter under bildet.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Ole Palmstrøm

– Fornye jernbanen

Arbeidet med omorganiseringen av Bane Nor startet ved nyttår.

– Politikerne måler jernbanesatsingen opp mot andre gode formål. Vi er avhengige av at samfunnet har tillit til måten vi forvalter fellesskapets midler på, understreker Frimannslund.

– Derfor har vi satt i gang et langsiktig effektiviseringsprogram som vi har kalt Epoke 2023. Målet er å redusere kostnadene med 500 millioner kroner. Vi skal blant annet effektivisere anskaffelser, logistikk-løsninger, IKT og stabsfunksjoner. Vi utvikler nye og mer effektive måter å jobbe på hvor vi i stor grad standardiserer arbeidsprosessene. Bane NOR er på vei til å bli en moderne industribedrift, fortsetter han.

– Pengene vi sparer på å kutte administrative kostnader i Bane Nor skal brukes i sporet. Formålet er å fornye jernbanen og gi de reisende et enda bedre tilbud slik at flere kan ta mer tog.

I det ligger både bedre punktlighet for togtrafikken og en styrking av planleggingen og byggingen av ny jernbane.

Fire måneder forsinket

Den nye organiseringen skulle egentlig ha blitt iverksatt 1. juni, men koronapandemien «skapte en krevende situasjon for de ansatte og organisasjonen», opplyser Frimannslund.

– For å få en god og forutsigbar prosess valgte vi derfor å bruke mer tid og utsette implementeringen.

– Hadde det ikke vært i alles interesse å bruke enda litt mer tid på noe som berører alle dine 3.413 medarbeidere?

– Vi bruker tid på effektiviseringen. Vi har jobbet med ny konsernomorganisering siden nyttår og har tilrettelagt for en god og forutsigbar prosess. I årene som kommer vil vi kontinuerlig jobbe med å utvikle organisasjonen for å sikre at vi løser oppgavene litt mer effektivt i morgen enn vi gjør i dag, svarer Frimannslund.

– Omorganiseringen vi nå er midt oppe i er en viktig del av effektiviseringen som skal frigjøre midler til å øke vedlikeholdet av jernbanen.

– Frigjøre 350 millioner

– Er du sikker på at dere vil nå målet om å kutte kostnadene med 500 millioner kroner i året innen 2023?

– Vi har god tro på at vi når målet innen 2023. Vi er nå i det første året av programmet og har allerede igangsatt 16 tiltak som vil frigjøre rundt 350 millioner kroner som kan brukes til økt vedlikehold av jernbane, svarer Frimannslund.

– Det kommer løpende nye forslag fra organisasjonen til å effektivisere måten vi jobber på. Vi ønsker å gjennomføre igangsatte tiltak på en god og forutsigbar måte og har derfor valgt å vente med å fase inn for mange nye prosjekter. Det viktigste er at vi gjennomfører det vi nå har igangsatt og gradvis innfører nye tiltak, tilføyer han.

Frimannslund har, i likhet med Dahlen, fått med seg at omorganiseringen sliter på de ansatte.

– Vi har forståelse for at mange ansatte opplever uro nå, og som arbeidsgiver har vi et ansvar for å ta vare på medarbeiderne under omstillingen. Vi gjennomfører samtaler med alle som er berørt og har fokus på å finne gode løsninger for den enkelte, understreker Frimannslund.

– Ansatte har førsteretten

– Mange vil få tilbud om nye oppgaver internt i Bane Nor. Vi har holdt stillinger ledige og de ansatte som er i omstilling har førsteretten til disse, fortsetter Frimannslund.

– Vi ser også på om vi kan erstatte innleie med fast ansatte. Ingen ledige stillinger blir utlyst før det er avklart om det finnes ansatte i omstilling som er aktuelle. Det blir også mulighet for sluttavtaler til dem som ønsker det og som det ikke vil være oppgaver til i ny organisering.

– Vi mener vi har lagt opp til en prosess der vi ivaretar både medarbeiderne og leveransene våre. Det er styrking av kjerneleveransen vår som er hovedfokus i effektiviseringsprogrammet Epoke 2023. Målet er å levere bedre. Mer effektiv gjennomføring av prosjekter er også et tydelig mål. Vi ønsker å standardisere og forenkle våre verktøy og prosesser og mener den nye organiseringen vil legge godt til rette for dette.

Les også: Drift og vedlikehold av jernbanenettet settes ut på anbud. Her er planene

09.09.2020
09:12
09.09.2020 11:06Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter dårligere betingelser og lavere lønn

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Kronikk

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Leif Martin Kirknes

Etter å ha vært tillitsvalgt i 35 år har jeg gjort meg noen tanker

Iris Holm Haug følte at hun ikke hørte til noe sted før hun oppdaget at hun var 50 prosent tater. Ektemann Terje Karlsen nøyer seg med 12,5 prosent taterblod.

Iris Holm Haug følte at hun ikke hørte til noe sted før hun oppdaget at hun var 50 prosent tater. Ektemann Terje Karlsen nøyer seg med 12,5 prosent taterblod.

Roy Ervin Solstad

Tateren Iris slåss for sin egen kultur: – Jeg kjemper ikke bare min kamp


Flere saker