JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Parallelt med at det omorganiseres i Bane Nor, fortsetter arbeidene som medfører stenging av jernbanestrekninger. Kommende helg skal det utføres arbeider ved Drammen stasjon og på strekningen Drammen – Kristiansand. Skinnebytte og skogrydding er noe av det som står på programmet.

Parallelt med at det omorganiseres i Bane Nor, fortsetter arbeidene som medfører stenging av jernbanestrekninger. Kommende helg skal det utføres arbeider ved Drammen stasjon og på strekningen Drammen – Kristiansand. Skinnebytte og skogrydding er noe av det som står på programmet.

Knut Hvila Solhaug/Bane Nor

Uklart hvor mange som blir overtallige:

Hvem skal miste jobben i Bane Nor? De ansatte raser mot ledelsens hastverk

Hele Bane Nor blir omorganisert om mindre enn én måned. Fortsatt er det uklart hvor mange ansatte som mister jobben av den grunn.09.09.2020
09:12
09.09.2020 11:06

– Vi omorganiserer hele organisasjonen fra 1. oktober, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til Dagsavisen.

– Alle Bane NORs 3.413 medarbeidere er berørt av omstillingen. Vi er nå midt i en omfattende innplasseringsprosess. Selv om målet er å kutte i administrative kostnader, kan vi ikke tallfeste noen nedbemanning før omstillingen er ferdig.

– Over stokk og stein

Hovedtillitsvalgt Rune Dahlen, som representerer Norsk Jernbaneforbund, forteller at det nå er mye uro og usikkerhet blant de Bane Nor-ansatte, fordi det er uklart hvor mange og hvem som kan bli overtallige.

– Denne usikkerheten går ut over framdriften til alle oppgavene Bane Nor skal utføre, sier Dahlen.

Også det at mange kan bli omplassert internt, er noe som vekker hans bekymring.

– Jeg er ikke sikker på at alle vil klare å fungere like godt som nå, i en komplett ny organisasjon som vi altså skal få allerede fra 1. oktober, sier Dahlen.

Han oppfordrer derfor ledelsen til å ta seg bedre tid og utsette iverksettelsen av omorganiseringen.

– Det går over stokk og stein, men hvorfor haster det slik? Målet er å kutte kostnadene med 500 millioner kroner fram mot 2023, og i stedet bruke de pengene på å redusere vedlikeholdsetterslepet. Men jeg skjønner ikke hvorfor de forsøker å hente ut hele denne effekten før 1. oktober i år, sier Dahlen.

Les også: Bane Nor framskynder endringer i Jernbane-Norge: – Et grovt tillitsbrudd, mener Spordrift-ansatte

– Mye armer og bein

– Hva tenker du om selve omorganiseringen?

– Det er helt nødvendig med en omstilling, men det vi opplever nå er en total omveltning. Det er mye armer og bein i stedet for en klar visjon. Vi har ikke hørt noe om hva vi skal gjøre i 2021 og 2022 for å bli mer effektive, svarer Dahlen.

Slik Dahlen oppfatter situasjonen per dags dato, tror ikke han at Gorm Frimannslund vil lykkes med det som er ambisjonen.

– Det ligger av til at ledelsen mislykkes med målet den har satt seg for 2023, frykter Dahlen.

Samtidig er han kritisk til hvordan omorganiseringen synes å slå ut for ledelsen i Bane Nor.

– Vi har fått et nytt nivå med direktører. Det er blitt flere direktører siden i vår. Det øker i toppen og kuttes i bunn, sier Dahlen.

– Er det riktig at det nå er flere direktører i Bane Nor enn før, Gorm Frimannslund?

– La meg si det slik: Å samle ansvar er et viktig mål i ny organisering. Det blir færre direktører i konsernsjefens ledergruppe, tydeligere ansvarsforhold og færre overlappende fagmiljøer, svarer konsernsjefen.

Saken fortsetter under bildet.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Ole Palmstrøm

– Fornye jernbanen

Arbeidet med omorganiseringen av Bane Nor startet ved nyttår.

– Politikerne måler jernbanesatsingen opp mot andre gode formål. Vi er avhengige av at samfunnet har tillit til måten vi forvalter fellesskapets midler på, understreker Frimannslund.

– Derfor har vi satt i gang et langsiktig effektiviseringsprogram som vi har kalt Epoke 2023. Målet er å redusere kostnadene med 500 millioner kroner. Vi skal blant annet effektivisere anskaffelser, logistikk-løsninger, IKT og stabsfunksjoner. Vi utvikler nye og mer effektive måter å jobbe på hvor vi i stor grad standardiserer arbeidsprosessene. Bane NOR er på vei til å bli en moderne industribedrift, fortsetter han.

– Pengene vi sparer på å kutte administrative kostnader i Bane Nor skal brukes i sporet. Formålet er å fornye jernbanen og gi de reisende et enda bedre tilbud slik at flere kan ta mer tog.

I det ligger både bedre punktlighet for togtrafikken og en styrking av planleggingen og byggingen av ny jernbane.

Fire måneder forsinket

Den nye organiseringen skulle egentlig ha blitt iverksatt 1. juni, men koronapandemien «skapte en krevende situasjon for de ansatte og organisasjonen», opplyser Frimannslund.

– For å få en god og forutsigbar prosess valgte vi derfor å bruke mer tid og utsette implementeringen.

– Hadde det ikke vært i alles interesse å bruke enda litt mer tid på noe som berører alle dine 3.413 medarbeidere?

– Vi bruker tid på effektiviseringen. Vi har jobbet med ny konsernomorganisering siden nyttår og har tilrettelagt for en god og forutsigbar prosess. I årene som kommer vil vi kontinuerlig jobbe med å utvikle organisasjonen for å sikre at vi løser oppgavene litt mer effektivt i morgen enn vi gjør i dag, svarer Frimannslund.

– Omorganiseringen vi nå er midt oppe i er en viktig del av effektiviseringen som skal frigjøre midler til å øke vedlikeholdet av jernbanen.

– Frigjøre 350 millioner

– Er du sikker på at dere vil nå målet om å kutte kostnadene med 500 millioner kroner i året innen 2023?

– Vi har god tro på at vi når målet innen 2023. Vi er nå i det første året av programmet og har allerede igangsatt 16 tiltak som vil frigjøre rundt 350 millioner kroner som kan brukes til økt vedlikehold av jernbane, svarer Frimannslund.

– Det kommer løpende nye forslag fra organisasjonen til å effektivisere måten vi jobber på. Vi ønsker å gjennomføre igangsatte tiltak på en god og forutsigbar måte og har derfor valgt å vente med å fase inn for mange nye prosjekter. Det viktigste er at vi gjennomfører det vi nå har igangsatt og gradvis innfører nye tiltak, tilføyer han.

Frimannslund har, i likhet med Dahlen, fått med seg at omorganiseringen sliter på de ansatte.

– Vi har forståelse for at mange ansatte opplever uro nå, og som arbeidsgiver har vi et ansvar for å ta vare på medarbeiderne under omstillingen. Vi gjennomfører samtaler med alle som er berørt og har fokus på å finne gode løsninger for den enkelte, understreker Frimannslund.

– Ansatte har førsteretten

– Mange vil få tilbud om nye oppgaver internt i Bane Nor. Vi har holdt stillinger ledige og de ansatte som er i omstilling har førsteretten til disse, fortsetter Frimannslund.

– Vi ser også på om vi kan erstatte innleie med fast ansatte. Ingen ledige stillinger blir utlyst før det er avklart om det finnes ansatte i omstilling som er aktuelle. Det blir også mulighet for sluttavtaler til dem som ønsker det og som det ikke vil være oppgaver til i ny organisering.

– Vi mener vi har lagt opp til en prosess der vi ivaretar både medarbeiderne og leveransene våre. Det er styrking av kjerneleveransen vår som er hovedfokus i effektiviseringsprogrammet Epoke 2023. Målet er å levere bedre. Mer effektiv gjennomføring av prosjekter er også et tydelig mål. Vi ønsker å standardisere og forenkle våre verktøy og prosesser og mener den nye organiseringen vil legge godt til rette for dette.

Les også: Drift og vedlikehold av jernbanenettet settes ut på anbud. Her er planene

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.09.2020
09:12
09.09.2020 11:06Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna


Flere saker