JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nasjonal Transportplan (NTP)

Regjeringa vil elektrifisere Rørosbanen først

Norge har vært helt avhengig av Rørosbanen siden Dovrebanen stengte i fjor høst. Nå vil regjeringa foreslå å prioritere Rørosbanen foran Nordlandsbanen.
MER GODS: Flere tar til ordet for å få Rørosbanen elektrifisert. Det kan gjøre det mulig å sende opp til tre ganger mer gods på bane mellom nord og sør.

MER GODS: Flere tar til ordet for å få Rørosbanen elektrifisert. Det kan gjøre det mulig å sende opp til tre ganger mer gods på bane mellom nord og sør.

Morten Hansen

morten@lomedia.no

I begynnelsen av mars lekket finansminister Trygve Slagsvold Vedum litt fra kommende Nasjonal Transportplan (NTP) som blir sluppet 22. mars: I den vil regjeringen foreslå å elektrifisere Rørosbanen og Solørbanen.

Det var Fjell-Ljom som først omtalte saken.

Det er et forslag som møter anerkjennende nikk fra deler av Jernbane-Norge.

– Det er i bunn og grunn et spørsmål om vi skal ha en fungerende jernbane mellom Østlandet og Midt- og Nord-Norge, sier Lars Haltbrekken.

Stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag viser til at Dovrebanen har vært stengt siden i fjor høst. Han slår fast at Norge siden den gang har vært helt avhengige av Rørosbanen. 

Må komme først

I utredningen «Utslippsreduksjoner i Jernbanesektoren» som kom i oktober i fjor, ble Nordlandsbanen prioritert foran Rørosbanen.

På en konferanse på nettopp Røros, arrangert av Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivførerforbund, tok flere til orde for å prioritere Rørosbanen. Begrunnelsen er omkjøringsmuligheten denne banestrekningen gir.

– Det hjelper lite å modernisere og elektrifisere Nordlandsbanen, hvis togene stopper opp i Trondheim. 

Derfor må Rørosbanen komme først, sier Haltbrekken.

Les også: Nå blir Rørosbanen prioritert av politikerne igjen

Må løfte blikket

Han er forberedt på at det kommer til å bli intern dragkamp i alle partiene på Stortinget om hvilken jernbanestrekning som skal prioriteres.

– Men her er vi nødt til å løfte blikket og se hvor det er viktigst å satse på jernbanen når vi tenker nord-sør, understreker Haltbrekken.

Fordel for Nord-Norge

Også Godsalliansen tar til orde for en prioritering av Rørosbanen.

Roger Solheim, leder av Godsalliansen, poengterer at prioriteringen i konseptutvalgutredningen baserer seg på kostnader i forbindelse med kutt av CO₂-utslipp. 

Han understreker at i tillegg til å redusere klimagassutslippene, må det også vurderes hvordan jernbanen kan bli best rustet til å møte de utfordringen som finnes på mange andre områder i et Norge med lange avstander.

– En utbedring av Rørosbanen vil vi øke kapasiteten helt til Bodø. Som er en forutsetning for at vi kan få en utslippsfri skipsrute fra Bodø til Tromsø, sier Solheim.

Han mener den økte kapasiteten på Nordlandsbanen, som følger med elektrifiseringen av Rørosbanen, også er et gode for Nordland. 

– Vi ønsker alle en elektrifisering av Nordlandsbanen, men i første omgang er det viktig å få økt kapasiteten på denne banestrekningen, sier Solheim. 

Tredoblet kapasitet

Halvor Røste, togleder i Bane Nor i Trondheim, mener en elektrifisering og modernisering av Rørosbanen er det viktigste tiltaket for å øke godstrafikken mellom nord og sør.

Han anslår at det vil gi en tredobling av kapasiteten på strekningen mellom Trondheim og Oslo. 

– Dovrebanen er sprengt, spesielt sør for Lillehammer. Kan vi styre nordgående godstog på Rørosbanen, med samme type lokomotiv som på Dovrebanen, vil antallet tog på sistnevnte strekning bli halvert. Da får vi rom til å øke trafikken mye ved at man faktisk får et fungerende dobbeltspor for godstrafikken mellom Oslo og Støren, sier Røste.

Økonomisk smart

I tillegg påpeker han at det har både økonomiske og praktiske fordeler. Behovet for lange, dyre, krysningsspor blir mindre, og vedlikeholdet av den tungt trafikkerte Dovrebanen blir enklere.

– Det gjør at vi får bedre tid til å vedlikeholde og utbedre Dovrebanen slik at den for eksempel kan takle høyere hastighet for persontog. Samtidig får man overført en god del persontrafikk til Rørosbanen. Det vil hele samfunnet tjene på, sier Røste

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse