JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jernbane

Rotet i Vy går ut over tilliten, sier tillitsvalgte etter kontraktstabbe

Endringer i arbeidskontraktene har satt sinnene i kok i Vy-konsernet.
Hovedtillitsvalgt Mariann Ravnanger ­Nilsen i CargoNet og Leder Janne Lisedatter Håkonsen i Lokomotivpersonalets forening Oslo sier rotet med arbeidskontraktene går ut over tilliten og partssamarbeidet.

Hovedtillitsvalgt Mariann Ravnanger ­Nilsen i CargoNet og Leder Janne Lisedatter Håkonsen i Lokomotivpersonalets forening Oslo sier rotet med arbeidskontraktene går ut over tilliten og partssamarbeidet.

Morten Hansen

morten@lomedia.no

På begynnelsen av fjoråret oppdaget tillitsvalgte i CargoNet at ordlyden i nyansattes arbeidskontrakter var blitt endret i forhold til de gamle kontraktene i selskapet.

– Vi ble fortalt at alle de ulike kontraktene i Vy-konsernet skulle standardiseres ned til et knippe likelydende kontrakter, sier Mariann Ravnanger Nilsen, hovedtillitsvalgt i CargoNet. 

Problemet var bare at den nye ordlyden inneholdt endringer som blant annet omhandlet et punkt om arbeidsoppgaver, stillingsinnhold og arbeidssted. 

Inngripende endring

I de nye kontraktene sto det at arbeidssted og arbeidsoppgaver kunne endres gjennom arbeidsgivers styringsrett. Nilsen påpeker at dette er områder som reguleres gjennom lov- og avtaleverk.

– De nye kontraktene var utformet på en måte som ga inntrykk av at de ansatte ikke hadde noen rettigheter. Det var ingen henvisning til for eksempel tariffavtalen, sier Nilsen.

Hadde de nye kontraktene blitt gjeldende, kunne det sett ut som om Vy kunne endret arbeidssted, og for eksempel leid ut ansatte til andre selskaper i konsernet, uten at det hadde vært drøftet med fagforeningene.

– I tillegg kunne ledere uten kjennskap til overenskomsten risikert å gjøre feil. Det ville det blitt spetakkel av, slår Nilsen fast.

Frustrasjon og uro

Hun forteller at de tillitsvalgte i selskapet hadde oppklarende møter med Vy, og at innspillene fra organisasjonene i all hovedsak ble tatt til følge.

Nilsen mener det er alvorlig at ordlyden i arbeidskontraktene ble endret, uten at de tillitsvalgte ble involvert.

– Det skapte mye frustrasjon og uro blant de ansatte dette gjaldt, noe som kunne vært unngått. Men viktigst er at dette er endringer som er gjort uten at reglene fastsatt av partssamarbeidet er fulgt. Det er for dårlig, sier Nilsen.

I etterkant av møtene ble det tatt inn presiseringer om at endringer skal gjøres «i henhold til lov- og avtaleverk».

Mister tillit

De tillitsvalgte i Vy trodde saken var ute av verden med oppklaringsmøtene før sommeren. Men i november ble nye kontrakter sendt ut til ansatte i Region tog Øst.

Også denne gangen var det gjort uten at de tillitsvalgte var kontaktet – og med mange av de samme endringene som var gjort i CargoNet.

Denne gangen var begrunnelsen at under innføring av nytt HR-system, var kontraktene til flere ansatte blitt borte.  

Janne Lisedatter Håkonsen, leder av Lokomotivpersonalets forening Oslo, mener det vitner om et konsern som ikke har kontroll. 

– I stedet for å lete etter de gamle kontraktene eller ta kontakt med de tillitsvalgte, så snubler de igjen med gjennomføringen. Det virker som om det er for tette skott mellom avdelingene, og det er for mange kokker til at de klarer å holde oversikten, sier Håkonsen.

Hun sier den siste utsendelsen av kontrakter vakte mye sinne i tillitsvalgtapparatet, og det kokte blant medlemmene.

– Jeg synes det er helt avsindig. Man mister litt tillit til de som er vår motpart og som man håper skal samarbeide på en ryddig måte.

Jernbanetalen: Samferdselsministeren krever mer samarbeid i jernbanen: – Åpenbart et forbedringspotensial

Vy: – Har beklaget

Elin Myrmel-Johansen, kommunikasjonsdirektør i Vy, sier de i forbindelse med overgang til et nytt, digitalt HR-system, overførte medarbeidernes arbeidskontrakter til dette systemet.

Samtidig ble det gjennomført noen mindre endringer i arbeidskontraktene for å gjøre dem mer oppdaterte og moderne.

– I denne oppdateringsprosessen ble det dessverre ikke gjennomført en drøfting, og det har vi beklaget på det sterkeste. Våren 2023 ble dette drøftet, og vi fikk gode innspill og en omforent løsning, sier Myrmel-Johansen.

Ikke god nok informasjon

I samme prosess ble det oppdaget at Vy manglet arbeidskontraktene til flere ansatte.

– For å sikre at alle så raskt som mulig hadde en arbeidsavtale lagret i HR-systemet, ba vi ledere om å lete etter arbeidsavtalene lokalt, forteller Myrmel-Johansen.

Alternativet var å invitere de medarbeidere dette gjaldt, til å signere den nye, oppdatert arbeidsavtalen med samme betingelser som den opprinnelige. 

– Det er dessverre mange som har misforstått denne prosessen, og lederne fikk ikke god nok informasjon slik at de kunne forklare dette godt for sine medarbeidere. Det er vi veldig lei oss for, og vi har ryddet opp i det nå, sier Myrmel-Johansen.

Hun understreker at de endringene som ble gjort etter drøftingen våren 2023, var innarbeidet i arbeidsavtalemalen i den andre prosessen.

– Det betyr at påstanden om at samme feil er gjort to ganger, ikke stemmer, påpeker Myrmel-Johansen. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse