JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye regler for innleie

Nå får tillitsvalgte vetorett mot innleie: – Bruk denne muligheten

Regjeringens nye regler for innleie trer i kraft 1. april. Det blir ulovlig å leie inn ansatte for å dekke sesongtopper uten at tillitsvalgte sier ja.
Kjøttindustrien bruker tidvis mye innleie fra bemanningsbyrå. Nå kan dette først gjøres etter avtale med tillitsvalgte.

Kjøttindustrien bruker tidvis mye innleie fra bemanningsbyrå. Nå kan dette først gjøres etter avtale med tillitsvalgte.

Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo

erlend@lomedia.no

I dag er det vanlig å bruke innleid arbeidskraft for å dekke sesongtopper i produksjonen.

For noen bedrifter er det når fisken kommer inn, for andre er det når jula nærmer seg – eller når grillsesongen står for tur.

Nå blir det ikke tillatt å bemanne slike sesongtopper, eller arbeid av midlertidig karakter som det heter i arbeidsmiljøloven, gjennom innleie.

Bedriftene må selv rekruttere sesongansatte, uten å gå via bemanningsbyrå.

Veto for tillitsvalgte

Med ett viktig unntak: Hvis innleien drøftes med tillitsvalgte, og de skriver under på innleien, da er det tillatt.

Tillitsvalgte får altså i prinsippet vetorett mot innleie.

Dette må skje gjennom en fagforening som har «innstillingsrett». Det betyr at små husforeninger, altså lokale foreninger på huset uten tilknytning til et fagforbund, ikke kan godta innleie.

Foreninga må tilhøre et større forbund for at de skal kunne skrive under (les mer i spørsmål-svar-spalta).

Les mer: Her er det fortsatt lov å bruke innleid arbeidskraft. Se de nye reglene

Grunnbemanning?

LO har vært forkjempere for innstrammingene.

Målet er mer like og bedre arbeidsvilkår for dem som eventuelt blir ansatt på midlertidige kontrakter – og på sikt håper man at flere vil bli fast ansatt.

De nye reglene vil trolig gjøre det lettere å organisere ansatte, også, mener Jarle Wilhelmsen, tariffansvarlig og nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Forbundet organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler.

– De nye reglene er en mulighet for et ryddigere arbeidsliv med flere fast ansatte. Ta et møte med ledelsen før heller enn senere, råder NNN-nestleder Jarle Wilhelmsen (i svart).

– De nye reglene er en mulighet for et ryddigere arbeidsliv med flere fast ansatte. Ta et møte med ledelsen før heller enn senere, råder NNN-nestleder Jarle Wilhelmsen (i svart).

Erlend Angelo

Han anbefaler tillitsvalgte å bruke de strengere reglene til å gå gjennom grunnbemanninga på bedriftene.

Alle forbundets overenskomster vektlegger «riktig stipulert bemanning» i bedriften før man inngår avtaler om innleie.

Bruk denne muligheten. Hvis bedriften ikke vil diskutere grunnbemanninga, hvorfor skal de ansatte være villige til å diskutere innleie? spør Wilhelmsen.

Og inngår man først en avtale om innleie, minner NNN-nestlederen om at den skal være kortvarig.

– Avtalen skal i utgangspunktet gjelde det arbeidet som er av midlertidig karakter, altså typiske sesongvariasjoner eller andre konkrete behov, sier Wilhelmsen.

Les mer: Vikarbyråer skor seg godt på helsekrisa – innbyggerne betaler dyrt

Entreprisevekst?

Loven styrker også retten til fast ansettelse for innleide. De får rett på fast ansettelse i bedriften som leier dem inn etter tre år.

Merk: Dette gjelder fra 1. april, innleie før denne datoen teller ikke med.

De nye reglene skiller også tydeligere mellom hva som er innleie og hva som er entreprise. Dette for å hindre at man dekker over innleie gjennom å kalle det entrepriser. Sånne omgåelser er fagbevegelsen og tillitsvalgte godt vant med.

Er det i hovedsak arbeidskraft som hentes inn, og den er under ledelse av bedriften som kjøper inn tjenesten, da er det innleie, ikke en entreprise.

– De nye reglene er en mulighet for et ryddigere arbeidsliv med flere fast ansatte. Ta et møte med ledelsen før heller enn senere. Gå gjennom eksisterende avtaler og hør hva bedriften tenker å gjøre etter 1. april, råder Wilhelmsen.

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

Lurer du på noe? Sjekk dette:

Nye innleieregler

NNN-nestleder Jarle Wilhelmsen svarer på spørsmål om de nye reglene.

• Vi er en bedrift som har behov for å fortsatt ha innleie ved sesong, vil det ikke være mulighet for det etter 1. april?

I utgangspunktet må bedriften da ansatte sesongarbeidere selv, men det er mulig å lage en avtale dersom dere er en fagforening med innstillingsrett (altså tilhører et forbund med flere enn 10.000 medlemmer). I tillegg må dere organisere minst halvparten av de ansatte.

• Vi er en bedrift hvor vi har flere avdelinger, som produksjon, lager og prosess. Alle er innenfor samme overenskomst. Vi har ikke over halvparten av de ansatte organisert, men innenfor avdelingen Produksjon er nesten alle organisert. Kan vi da lage avtale om innleie for produksjonen?

Nei, siden dette er samme omfangsområdet må en organisere minst halvparten av de ansatte for å kunne inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

• Vi har ikke nok medlemmer til å være over halvparten organisert. Kan vi gå sammen med uorganiserte og lage en felles avtale?

Nei. Fagforeningen som skal inngå avtale om innleie må organisere minst halvparten i området innleie skal foregå.

• Hva gjør vi med dem som er innleid i dag?

Det er laget en egen forskrift som heter «Overgangsregler til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m.». Denne sier at dersom en bedrift har innleid arbeidskraft allerede når loven trer i kraft 1. april 2023, kan en benytte tiden fram til 1. juli 2023 for å få ordnet opp i innleieforholdet.

• Kan vi opprette konsernavtaler for innleie?

Nei, innleie skal drøftes og avtales lokalt i bedriftene. Retningslinjer for hvordan innleie skal drøftes kan derimot være noe å lage konsernavtaler for. Men det er viktig å understreke at det er den lokale tillitsvalgte og den lokale bedriften som skal vurdere enkelttilfellene.

• Kan avtalen vare så lenge vi eller arbeidsgiveren vil?

Nei. Ordlyden er at en kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det må være innenfor et gitt tidsrom. Det er også vanskelig å bedømme behovet lang fram i tid. 

• Vi har i dag et vaskebyrå som vasker kontorene. Er dette innleie?

Nei, dette vil være arbeid som er satt ut til andre og dermed ikke faller inn under innleiebegrepet.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i mat- og drikkevareindustrien.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Lurer du på noe? Sjekk dette:

Nye innleieregler

NNN-nestleder Jarle Wilhelmsen svarer på spørsmål om de nye reglene.

• Vi er en bedrift som har behov for å fortsatt ha innleie ved sesong, vil det ikke være mulighet for det etter 1. april?

I utgangspunktet må bedriften da ansatte sesongarbeidere selv, men det er mulig å lage en avtale dersom dere er en fagforening med innstillingsrett (altså tilhører et forbund med flere enn 10.000 medlemmer). I tillegg må dere organisere minst halvparten av de ansatte.

• Vi er en bedrift hvor vi har flere avdelinger, som produksjon, lager og prosess. Alle er innenfor samme overenskomst. Vi har ikke over halvparten av de ansatte organisert, men innenfor avdelingen Produksjon er nesten alle organisert. Kan vi da lage avtale om innleie for produksjonen?

Nei, siden dette er samme omfangsområdet må en organisere minst halvparten av de ansatte for å kunne inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

• Vi har ikke nok medlemmer til å være over halvparten organisert. Kan vi gå sammen med uorganiserte og lage en felles avtale?

Nei. Fagforeningen som skal inngå avtale om innleie må organisere minst halvparten i området innleie skal foregå.

• Hva gjør vi med dem som er innleid i dag?

Det er laget en egen forskrift som heter «Overgangsregler til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m.». Denne sier at dersom en bedrift har innleid arbeidskraft allerede når loven trer i kraft 1. april 2023, kan en benytte tiden fram til 1. juli 2023 for å få ordnet opp i innleieforholdet.

• Kan vi opprette konsernavtaler for innleie?

Nei, innleie skal drøftes og avtales lokalt i bedriftene. Retningslinjer for hvordan innleie skal drøftes kan derimot være noe å lage konsernavtaler for. Men det er viktig å understreke at det er den lokale tillitsvalgte og den lokale bedriften som skal vurdere enkelttilfellene.

• Kan avtalen vare så lenge vi eller arbeidsgiveren vil?

Nei. Ordlyden er at en kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Det må være innenfor et gitt tidsrom. Det er også vanskelig å bedømme behovet lang fram i tid. 

• Vi har i dag et vaskebyrå som vasker kontorene. Er dette innleie?

Nei, dette vil være arbeid som er satt ut til andre og dermed ikke faller inn under innleiebegrepet.