JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Lønnsforskjellene øker i Norge. De med høyest lønn drar ifra

Bonusutbetalinger er en av driverne for forskjellene, ifølge SSB-undersøkelse.
Blant prosenten med høyest lønn, utgjør bonuser 16 prosent av lønna.

Blant prosenten med høyest lønn, utgjør bonuser 16 prosent av lønna.

Roy Solstad/Martin Slørdal/Håvard Sæbø

amalie.vadla@ntb.no

– Hvis vi skal beskrive en typisk person fra prosenten med høyest lønn, vil det være en mann rundt 50 år og som jobber i privat sektor innfor næringer vi allerede kjenner igjen som høyt lønte. Det er gjerne snakk om en spesialist eller leder, og ikke sjelden en toppleder, sier seniorrådgiver i SSB, Knut Håkon Grini.  

Avstanden fra de høyest betalte jobbene ned til de lavest betalte har økt betraktelig på 25 år.

Mens de ti prosent høyest betalte jobbene i 1997 lønnet 2,8 ganger så mye som de ti prosent lavest betalte jobbene, var forskjellen 3,8 ganger så stor i 2022, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Når vi ser på lønnsfordelingen i Norge i 2022, sammenlignet med 1997, ser vi at jobbene med høyest lønn har tatt en stadig økende del av kaka sammenlignet med alle andre grupper med lavere lønn, sier seniorrådgiveren.

Figuren viser desilfordelt månedslønn for 2022 hvor alle jobber er rangert fra laveste til høyeste lønn og deretter delt inn i ti like store grupper som kalles desiler.

Figuren viser desilfordelt månedslønn for 2022 hvor alle jobber er rangert fra laveste til høyeste lønn og deretter delt inn i ti like store grupper som kalles desiler.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Rapporten Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år viser at de ti prosent lavest lønnede jobbene i Norge i 2022 hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 27.920 kroner i måneden, mens de 10 prosent høyest lønnede hadde 107.110 kroner i måneden.

Mye lest: Dette er den vanligste lønna i Norge

Bonuser blant driverne

Blant de ti prosent med høyest lønn er også forskjellene store, der den prosenten som tjener mest, tjente i snitt rundt 200.000 kroner per måned i fjor.

SSB peker på bonusordninger som en av driverne til disse lønnsforskjellene.

Av alle bonuser som gikk til heltidsansatte uten lærlinger i 2022, gikk 70 prosent av bonusutbetalingene til de 10 prosentene med høyest betalte jobber.

Den høyeste prosenten fikk 35 prosent av alle bonuser som i snitt tilsvarte om lag 34.300 kroner i måneden.

Blant prosenten med høyest lønn utgjør bonuser 16 prosent av lønna.

Debatt: Vi kan ikke akseptere enda et nulloppgjør i Norge

Små forskjeller i globalt perspektiv

Sammenlignet med andre land har Norge lenge vært et land med lav ulikhet i lønn.

I OECDs internasjonale oversikt over avstand mellom de ti prosent høyeste og laveste lønninger, havner Norge nederst på listen – med kun Sverige som havner lavere.

– Selv om Norge er et av landene med minst skjevhet i lønnsfordelingen, har forskjellen mellom høye og lave lønninger vært økende i Norge, mens den for flere av de andre landene i Europa var minkende i perioden fra 2005 til 2021, påpeker Grini.

Oversikt: Dette er lønna i over 350 yrker

Oljebransjen tjener mest

Blant de ti prosent høyest lønnede heltidsjobbene finner man 28 prosent av jobbene i finansierings- og forsikringsvirksomhet og 39 prosent i bergverksdrift og utvinning.

Bergverksdrift og utvinning er dominert av næringen olje- og gassutvinning og tjenester tilknyttet utvinning av olje og gass.

55 prosent av heltidsjobbene i overnattings- og serveringsvirksomhet derimot befant seg i gruppen med de ti prosent lavest lønnede jobbene.

Kommentar: Politikerne må holde fingrene unna lønnsdannelsen

Warning
Annonse
Annonse