JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Regjeringen vil øke pensjonsalderen

Dagens aldersgrense på 67 år bør endres, mener Tonje Brenna. Det skaper reaksjoner.
Hva med dem som står i fysisk tunge yrker hvor økt levealder ikke nødvendigvis betyr at de kan stå lenger i jobb? Det har ikke arbeidsministeren noe godt svar på. (Arkivfoto)

Hva med dem som står i fysisk tunge yrker hvor økt levealder ikke nødvendigvis betyr at de kan stå lenger i jobb? Det har ikke arbeidsministeren noe godt svar på. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

martin.daldosso@ntb.no

– For at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid, både for hver og en av oss og for statsfinansene, så må vi gjøre justeringer fremover, sier arbeidsministeren til E24.

Pensjonsutvalget la i fjor fram sine forslag til justeringer av pensjonsreformen fra 2011.

Der ble det foreslått at dagens aldersgrense på 67 erstattes med en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker.

For eksempel må de som er født i 1980, måtte jobbe til de er 69 år – altså en pensjonsaldersøkning på to år fra dagens grense.

Siste: LO stiller ett klart krav til ny pensjonsalder

Stortinget neste

Brenna og regjeringen er enig i at aldersgrensen burde økes, og sier at de er enige i hovedtrekkene i utvalgets forslag.

– Jeg mener det fornuftig å øke aldersgrensen gradvis. Gjør vi det for brått, vil det få noen rare utslag, sier arbeidsministeren.

Pensjonsutvalget anslår at forslaget vil øke utgiftene mellom 19 og 22 milliarder kroner i 2060, sammenlignet med referansebanen reformen fra 2011 la opp til.

Nå tror og håper Brenna på å finne en bred enighet i Stortinget, til tross for at det finnes enkelte uoverensstemmelser mellom partiene.

– Jeg tror Stortinget er interessert i å finne brede forlik. Vi er helt avhengige av et system som ikke skifter fra statsbudsjett til statsbudsjett eller fra regjering til regjering.

Innsikt: Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Hva med «sliterne»?

LO på sin side var også positive til Pensjonsutvalgets forslag, men hadde en klar innvending:

Hva med dem som står i fysisk tunge yrker hvor økt levealder ikke nødvendigvis betyr at de kan stå lenger i jobb?

Her har Pensjonsutvalget ingen løsning, og det har heller ikke Tonje Brenna.

– Jeg tror LO også forstår at det ikke bare er å peke ut en statisk masse som «slitere». Men vi anerkjenner at denne gruppen finnes, og at vi må ha et pensjonssystem som gir dem anledning til nok opptjening, sier hun til E24.

Debatt: Skammen ved å være arbeidsløs er tilbake, skriver Ebba Wergeland

– En hån mot arbeidsfolk

Rødt er imidlertid ikke enig i forslaget.

– Det er usosialt og urettferdig å øke pensjonsalderen. Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger. Dette kommer de aldri til å få Rødt med på, sier Rødts Mímir Kristjánsson.

Han mener regjeringen ikke har tatt hensyn til de såkalte «slitere».

– Det er en hån mot arbeidsfolk at Brenna bråkjekt avviser kravet om et slitertillegg med at gruppen er vanskelig å peke ut statistisk.

Debatt: Nei, arbeidslinja bygger ikke på at trygdesøkere er arbeidssky, skriver Tonje Brenna

Rådgiver: – Det vil bli mye uro når folk faktisk skjønner hvor lite pensjon de får

Warning
Annonse
Annonse