JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Dette krever NTL i årets lønnsoppgjør

Lista er lang når forbundet går inn i forhandlinger.
Medlemmene skal få mer penger og økt kjøpekraft.

Medlemmene skal få mer penger og økt kjøpekraft.

Jøran Grønstad

guro@lomedia.no

Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil som alle andre fagforbund, kreve økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør.

Etter flere år med reallønnsnedgang, er det på tide å gi folk mer penger i lommeboka.

Dette sier NTLs tariffpolitiske uttalelse, som ble vedtatt av landsstyret 7. februar 2024:

NTL krever et oppgjør som sikrer reallønnsvekst og gir en utjevnende effekt. Dette sikres best gjennom størst mulig generelle kronetillegg på sentralt nivå. Det bør derfor ikke settes av midler til lokale forhandlinger i 2024.

NTLs forventninger på ulike punkter

• NTL krever at rammen i årets oppgjør må sikre reallønnsvekst

• Dagens situasjon med to konkurrerende avtalesystemer må opphøre

• NTL ønsker fire likelydende tariffavtaler i staten med kollektive reguleringer som kan ivareta deres lønnspolitikk.

• Ulikebehandling på tvers av tariffavtalene, effekten av delt lønnsmasse og en vilkårlig plassering av uorganiserte er uakseptabel for en ansvarlig stat.

• NTL krever at situasjonen i arbeidsmarkedet må benyttes for å få til innovasjon, kompetanseheving og grønn omstilling

• Minste tillatte begynnerlønnsnivå må normeres i takt med de reelle lønnsnivåene.

• Bruk av generelle tillegg og at flere stillinger plasseres på lønnsstige sikrer at alle ansattes lønnsutvikling ivaretas.

Likelønn, lavlønn og lederlønn

• NTL krever at vi fjerner lønnsforskjeller som skyldes diskriminering eller tilfeldigheter

• NTL krever at lavlønnstillegg skal gis på individnivå

• NTL krever at ingen voksne arbeidstakere i hel stilling skal tjene mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn

• NTL krever at oppgjøret fordeles som sentrale generelle kronetillegg

• NTL krever at ledere og andre grupper som ikke er omfattet av kollektive forhandlinger skal ikke ha større kronetillegg enn det som avtales i tariffoppgjøret

• NTL krever at folketrygdens ytelser må økes

Omstilling, det grønne skiftet og kompetanseutvikling

• NTL krever at de ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår ikke svekkes ved omstillinger. Skal vi lykkes med digitalisering, teknologisk utvikling, det grønne skiftet, og å nå FNs bærekraftsmål, må de ansatte sikres kompetanseutvikling

Arbeidstid

• NTL krever at arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalene styrkes for utvidet vern av arbeidstakerne samtidig som ytterligere kompensasjon må til når belastende arbeidstider benyttes

Pensjon

• NTL krever at tjenestepensjon skal reguleres i tariffavtalene og endringer i eksisterende ordninger skal bare gjøres ved enighet mellom partene. Pensjonsordningene skal gjelde for alle ansatte.

• NTL krever at pensjonsordningene skal gjelde for alle ansatte

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse