JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Verneombud Solveig Teien Nyhuus (t.v.) og Fagforbundets tillitsvalgte Vibeke Rossnes. De jobber ved Navs kontor for bydel Grünerløkka i Oslo, der sykefraværet ligger på nesten13 prosent i det som kalles statlig linje. De mener dårlig bemanning skaper stress blant ansatte.

Verneombud Solveig Teien Nyhuus (t.v.) og Fagforbundets tillitsvalgte Vibeke Rossnes. De jobber ved Navs kontor for bydel Grünerløkka i Oslo, der sykefraværet ligger på nesten13 prosent i det som kalles statlig linje. De mener dårlig bemanning skaper stress blant ansatte.

Ole Palmstrøm

Dramatisk høyt sykefravær blant Nav-ansatte i Oslo

Nav er til for å hjelpe de som blir syke. Men på Oslos største Nav-kontor ruver sykefraværet langt over gjennomsnittet.23.11.2023
07:00
08.02.2024 14:48

merete.jansen@lomedia.no

– Det er for lav bemanning i forhold til arbeidsmengden, sier verneombud Solveig Teien Nyhuus og kollega Vibeke Rossnes som er tillitsvalgt for Fagforbundet i LO.

De jobber begge ved Navs kontor i bydelen Grünerløkka i Oslo, byens største kontor med rundt 240 ansatte.

Nav har både en statlig og en kommunal del, og i den statlige delen av dette kontoret, ligger sykefraværet så langt i år på 12,9 prosent.

Det er omtrent dobbelt så høyt som snittet i samfunnet sett under ett – det ligger på 6,5 prosent.

For Nav sett under ett, har sykefraværet så langt i år ligget på 8,6 prosent i den statlige delen av etaten. Det betyr at hver dag er i snitt 1263 personer borte fra jobb.

Nyhuus og Rossnes ser bare én forklaring på hvorfor de sliter med stort fravær akkurat hos dem:

– Arbeidsbelastningen er for stor.

Vanskelig å hente inn vikarer

Høyest på statistikken troner Navs kontor i bydelen Stovner. Der hadde de statlig ansatte i august et fravær på 26 prosent. Snittet så langt i år er 19,7 prosent.

Mens enkelte kontor i Oslo kan slite med dårlig arbeidsmiljø og konfliktfylt ledelse, mener de to at dette ikke er tilfelle hos dem.

– Vi har veldig god kommunikasjon med ledelsen, sier Nyhuus.

– Ja, her kan man gi uttrykk for det man mener, føyer Rossnes til.

De har inntrykk av at kollegene synes det er hyggelig å komme på jobb, selv om arbeidsdagene er hektiske.

– Men det er så klart en grense for hvor langt vi kan strekke oss, sier Rossnes.

Hun forklarer at når noen er borte, er det ikke bare å sette inn en vikar.

– Det tar lang tid å lære seg regelverket. På kommunal side regner man minst halvannet år for å klare å håndtere det godt nok.

Nav-ansatte ga politikerne beskjed: – Dere bestemmer stønadsnivået og vi får hets for det

Flere brukere og nye grupper

Arbeidspresset har også økt fordi det kommer flere brukere.

Ifølge sjefen ved det lokale Nav-kontoret, Lise Andersen, er det rundt 100 nye brukere som tar kontakt hver måned.

Både hun og de ansatte har bitt seg merke i at klientgruppen ikke bare har vokst, men at den også har endret seg den siste tiden.

En av forklaringene er økt digitalisering av Navs tjenester.

– Vi så for oss at dette skulle frigjøre tid, men de som henvender seg til oss, er de med størst bistandsbehov. De har et vanskeligere liv med flere utfordringer. Dette er komplekse oppgaver å løse, og løsningen krever innsats fra flere etater, ikke bare Nav.

– Men det forventes mye av oss, oppsummerer hun.

– Signaliserer indirekte at vi er late og sløser

Hovedverneombudene for Nav i Oslo poengterer at sykefraværet har økt jevnt og trutt de siste årene, og at Grünerløkka hadde et høyt fravær også før pandemien.

De tror også at tallene nå er enda høyere enn det som vises i statistikkene, fordi mange jobber hjemmefra mens de er småsyke, uten å registrere fravær.

Jens Eskedal, hovedverneombud for den statlige delen av Nav, peker samtidig på andre årsaker som spiller inn:

– Vold, trusler og uthenging av ansatte, får enkelte til å slite eller falle fra. Vi har også arbeidsmiljøkonflikter noen steder. Det er typisk slik at hestene bites når krybben er tom, og da øker grunnlaget for misnøye.

Eskedal tror også at mange år med såkalt avbyråkratisering fra politikerhold, har hatt en negativ innvirkning på de ansatte.

– Alt snakket om at de offentlige utgiftene må ned, signaliserer indirekte at de ansatte er late og sløser. Men det økende arbeidspresset og et utfordrende arbeidsmiljø gir stadig større belastninger for de ansatte. Dette er noe Arbeidstilsynet har påpekt etter tilsyn ved flere Nav-kontor i Oslo i 2023, framhever hovedverneombudene.

De er hovedverneombud for henholdsvis statlig og kommunal sektor i Nav i Oslo. Jens Eskedal (t.v.) og Odd Dagfinnn Øien ønsker en tydeligere prioritering av hvem Nav skal hjelpe og hvordan det skal skje, for ressusene strekker ikke til.

De er hovedverneombud for henholdsvis statlig og kommunal sektor i Nav i Oslo. Jens Eskedal (t.v.) og Odd Dagfinnn Øien ønsker en tydeligere prioritering av hvem Nav skal hjelpe og hvordan det skal skje, for ressusene strekker ikke til.

Ole Palmstrøm

Følelsesmessig belastning

Odd Dagfinn Øien som er hovedverneombud for den kommunale delen i Oslo, er blitt møtt med at sykefraværet er høyt i hele Oslo.

Dette synes han ikke duger som forklaring.

– Det jeg ser, er vakante stillinger, stadige budsjettinnsparinger og IT-systemer som trenger kostnadskrevende fornyelser i statlig del av Nav. På kommunal side har man ansvar for sosialklientene, den mest krevende gruppen å jobbe med. Jeg tror nok det kan påvirke fraværet i negativ retning, sier Øien.

– Ja, det er høy følelsesmessig belastning for de som har direkte kontakt med brukerne, føyer Eskedal til.

Han poengterer at sykefraværet i Nav er lavere i de avdelingene som kun jobber administrativt enn der hvor man har utstrakt brukerkontakt.

– Så hvordan skal dette bli bedre?

Eskedal og Øien mener det trengs en mye tydeligere prioritering av hvem Nav skal hjelpe og på hvilken måte.

– Politikerne må ha et realistisk bilde av hva som er mulig, mener de.

– De foreslår noen ganger tiltak som kanskje er populære ute i samfunnet, men som ikke er mulig å få gjennomført innenfor rammene våre. Det ender med at de tar æren for de gode forslagene, mens vi får kjeften når vi ikke makter å gjennomføre dem.

Ser andre årsaker enn bemanning

Nav-sjefen på Grünerløkka mener sykefraværet ikke bare skyldes for dårlig bemanning.

Hun viser til at de har hatt flere store organisasjonsendringer de siste årene, og de har vært på flyttefot i halvannet år mens lokalene ble pusset opp.

– Da vi endelig kom på plass igjen her, var det som om folk ramlet litt sammen, sier Andersen.

– Økonomien tillater ikke at vi ansetter nye når noen har permisjon eller slutter.

Under pandemien fikk mange kontor inn ekstra ansatte, men disse ble ikke med videre da samfunnet åpnet opp igjen.

– Det var utfordrende for alle å miste kolleger, sier sjefen for kontoret på Grünerløkka.

Ledelsen er bekymret

Gunhild Løkkevol, HR-direktør i Nav på nasjonalt nivå, skriver i en e-post til FriFagbevegelse at de selvsagt er bekymret for et økende sykefravær.

I de avdelingene som er tettest på brukerne, ligger det nå på 9,5 prosent på landsbasis, i statlig del. Årsaken er sammensatt, mener hun.

Løkkevol viser til høstens medarbeiderundersøkelse, gjennomført av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Den viste at de ansatte har et stort engasjement for jobben sin, men at de opplever høy arbeidsbelastning og stort tidspress i jobben.

– Andre forhold som påvirker sykefraværet, er en høy andel av kvinnelige ansatte (70 prosent). Kvinner har generelt høyere sykefravær. I tillegg kommer «long-covid-effekten» som også treffer våre ansatte.

På spørsmål om hva de gjør for å få ned sykefraværet, svarer hun slik:

– Innsiktsarbeid og god og tett sykefraværsoppfølging er viktig i dette arbeidet. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gir hver enkelt driftsenhet verdifull innsikt om forhold som påvirker sykefraværet og gir grunnlag for å iverksette tiltak. 

23.11.2023
07:00
08.02.2024 14:48Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker