JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Regjeringen setter av penger til å utdanne flere forsvarsansatte, men NTL Forsvar savner tiltak for å sikre rett kompetanse på rett sted.

Regjeringen setter av penger til å utdanne flere forsvarsansatte, men NTL Forsvar savner tiltak for å sikre rett kompetanse på rett sted.

Martin Guttormsen Slørdal

Statsbudsjettet 2024

Forsvaret får 200 flere årsverk: – For lite og snevert, mener NTL Forsvar

Flere folk, 100 nye utdanningsplasser, 38 flere kadetter og styrket drift til Forsvarets høyskole er satt av i forsvarsbudsjettet for 2024. Men ansatte i Forsvaret er lite imponert.06.10.2023
13:59
06.10.2023 14:10

guro@lomedia.no

– Satsingen på personell er for liten og for snever, og langt fra å dekke behovet, uttaler leder i NTL Forsvar, Stina Baarne Hassel i en pressemelding.

Hun sikter til regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2024, der Forsvaret er tilført 200 flere årsverk.

– Brannslukking

Budsjettet for Forsvaret er rekordhøyt. Det er satt av 15 milliarder kroner mer enn i fjor.

I tillegg er det satt av mer enn 200 millioner kroner for å utvide utdanningskapasiteten i Forsvaret. Det skjer gjennom å øke inntaket til grunnleggende offiserspåbygning og videregående befalsutdanning.

På toppen kommer økningen med 38 militære studenter i året som gjennomføres i 2023, 2024 og 2025 – totalt 114 nye militære studenter.

Stina Hassel synes det er bra at det satses på flere studieplasser, men påpeker at NTL Forsvar savner tiltak for å sikre rett kompetanse på rett sted.

Leder i NTL Forsvar, Stina B. Hassel.

Leder i NTL Forsvar, Stina B. Hassel.

Anders Hauge-Eltvik

– Vi er bekymret for at personell med god virksomhetsforståelse og kompetanse slutter – fordi innsparingskravene innen stabs- og støttefunksjoner fortsetter i en allerede omstillingstrøtt organisasjon. Erfaringer fra økonomiomstillingen som nettopp er ferdigstilt, er at verdifull kompetanse forsvinner ut fra leirene i stadig større omfang, sier hun.

Regjeringen foreslår å styrke Forsvaret med 50 millioner kroner i 2024 til flere ulike tiltak for å beholde og rekruttere kritisk personell knyttet til blant annet etterutdanning, stipendordninger og fleksibelt arbeidssted. Dette mener Hassel at framstår som brannslukking.

– NTL Forsvar mener man i større grad burde se på årsakene til at folk slutter slik at kostbare tiltak som iverksettes har ønsket konsekvens.

Statsbudsjettet 2024: Forsvarsbudsjettet er rekordhøyt – men offiserene holder jubelen tilbake

635 millioner til bolig og kvarter

Regjeringen øker også satsing på bolig, kaserner og kvarter på Forsvarets baser i hele landet. Dette skulle bare mangle, mener Hassel og NTL Forsvar.

Det settes av 635 millioner kroner til bolig og kvarter i Forsvaret. Det planlegges bygging ved 15 leire.

Særlig behov for bolig og kvarter er det knyttet til F-35 og P-8 ved flybasene Ørland og Evenes samt for Hæren i Indre Troms. Satsingen må fortsette i årene framover, mener regjeringen.

Regjeringen startet økningen av midler til vedlikehold med 40 millioner kroner i 2022 og ytterligere 60 millioner kroner i 2023.

Fra 2024 foreslår regjeringen å øke investeringer i bolig og kvarter med 285 millioner kroner. I tillegg prioriteres ytterligere 200 millioner kroner i 2024 til investeringer i personellrelatert eiendom, bygg og anlegg for å legge til rette for flere ansatte.

– Gode boliger er viktig for å beholde og rekruttere viktig personell. I tillegg til nybygg har vi et stort etterslep på vedlikehold. Denne regjeringen mener det er svært viktig å sørge for at våre vernepliktige og ansatte har bygninger med forsvarlig standard, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Statsbudsjettet 2024: Slik påvirker statsbudsjettet arbeidslivet

– Fortsatt mye uavklart

Regjeringen vil iverksette sikringstiltak for 150 millioner kroner på Andøya Spaceport i 2024. Både vårt eget forsvar og NATO-allierte har behov for å kunne skyte opp satellitter for å erstatte tapte kapasiteter i det ytre rom.

– Norge og Andøya kan bli først ute med å tilby oppskyting av satellitter fra europeisk territorium til militære formål. Dette er en svært viktig militær satsing i romdomenet, sier forsvarsministeren.

Totalt settes det av 310 millioner kroner til tiltak knyttet til alliert mottak og tilrettelegging av areal til næringsvirksomhet på Andøya, 150 millioner til ferdigstilling av Akkasæter og 56 millioner til vedlikehold av kritisk infrastruktur på Andøya og Bodø.

Dette vil skape trygghet for videre drift for forsvaret på Andøya, mener Stina B. Hassel.

– Men fortsatt er mye uavklart, og situasjonen er derfor fortsatt usikker for personellet på øya. NTL Forsvar forutsetter at personellet ivaretas på en god måte og at planene blir mer konkretisert.

Mer til klima

Også klimaarbeidet i Forsvaret styrkes i budsjettet.

20 millioner kroner er der satt av til klimatiltak. Pengene skal gå til å ta i bruk elkjøretøy og til utslippsfrie byggeplasser.

Halvparten av ekstramidlene skal gå til å utvikle utslippsfrie byggeplasser. Utslipp fra byggeplasser kan komme fra energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer og maskiner. Tiltaket vil redusere direkte og indirekte klimagassutslipp og bidra til bedre lokalmiljø, og på sikt redusere driftsutgifter.

Den andre halvparten skal bidra til flere utslippsfrie administrative kjøretøy gjennom etablering av ladeinfrastruktur. Tiltaket vil bidra til å ta sektoren nærmere utfasingen av fossile administrative kjøretøy.

Regjeringen foreslår 8 ekstra millioner kroner for å øke kapasiteten på miljøopprydding. I tillegg er det satt av 118, 8 millioner kroner til ett-årlige tiltak som blant annet energisparetiltak og elektroniske låser.

NTL Forsvar mener dette er for smått.

– Vi er spesielt overrasket over at regjeringen ikke prioriterer å bygge ut lokale energikilder som solceller i leire. Å bygge ut egne energikilder vil øke beredskapen, kutte klimautslipp og være økonomisk lønnsomt på sikt. Dette er en tapt mulighet, sier Stina B. Hassel.

06.10.2023
13:59
06.10.2023 14:10Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

Adjunkt Hilde Monica Jørgensen ved Ytteren skole i Rana forteller hvordan inspeksjonstid og tilsyn med elever spiser opp tid til andre viktige oppgaver for lærere. Jørgensen er også hovedtillitsvalgt for grunnskole i Skolenes landsforbund Nordland. 

Adjunkt Hilde Monica Jørgensen ved Ytteren skole i Rana forteller hvordan inspeksjonstid og tilsyn med elever spiser opp tid til andre viktige oppgaver for lærere. Jørgensen er også hovedtillitsvalgt for grunnskole i Skolenes landsforbund Nordland. 

Privat

Lærer slår alarm: – Vi er for få voksne i skolen


Flere saker