Katharina Dale Håkonsen" />
PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Uklare regler under korona:

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Ansatte er ikke forsikret når de tar en jobbsamtale mens de går tur, forteller Guro Vadstein i NTL. Dette er bare ett av mange eksempler på situasjoner som ingen så for seg i 2002, da forskriften for hjemmekontor ble til.26.02.2021
13:31
26.02.2021 14:09

katharina@lomedia.no

– Det er full forvirring om hva som gjelder i dagens situasjon, skriver Roger Heimli på lo.no.

LOs 2. nestleder snakker om hjemmekontoret og hvilke regler vi skal følge.

Forskriften for hjemmekontor er nesten 20 år gammel og ikke tilpasset en pandemi med langvarig påbud om å jobbe hjemmefra.

Heimli er irritert. LO har bedt politikerne om midlertidige regler for å sikre at arbeidstagere på improviserte arbeidsplasser hjemme har det bra, og Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å lage et bedre regelverk, men det skal ikke være på plass før til høsten. Det er for tregt, mener LO.

UTÅLMODIG: Roger Heimli mener regjeringen burde klargjøre hvilke regler som gjelder for ansatte på hjemmekontor.

UTÅLMODIG: Roger Heimli mener regjeringen burde klargjøre hvilke regler som gjelder for ansatte på hjemmekontor.

Jan-Erik Østlie

Les også: Regler for hjemmekontor under lupen

Vernebestemmelser suspenderes

Forbundssekretær Guro Vadstein i Norsk Tjenestemannslag (NTL) er enig med Heimli.

Det er stor usikkerhet om hvorvidt Arbeidsmiljøloven – som regulerer arbeidsmiljøet og verner arbeidstagere – eller en forskrift fra 2002 skal brukes.

– Forskriften «gjelder for arbeid som utføres i arbeidstagers eget hjem» og «ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid». Den bygger på at det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Vadstein.

De færreste har en slik avtale, opplyser LO.

Les også: 450 ansatte i Riksrevisjonen fikk en egen norm for hjemmekontoret: – Still krav, er rådet

Utelater vernebestemmelser

Vadstein påpeker at forskriften suspenderer en rekke viktige vernebestemmelser, blant annet mange av reglene om arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljø.

Hun er særlig bekymret for om sårbare ansatte – de med nedsatt funksjonsevne, syke eller gravide – vil klare å være i arbeidslivet dersom de ikke får den spesielle tilretteleggingen de ellers har krav på.

– Ansattes plikt til å si fra om de blir trakassert på jobben, gjelder ikke på hjemmekontor. Det er et eksempel på en helt corny og foreldet konsekvens av å benytte forskriften, sier hun.

– Arbeidsmiljøloven har et høyere vernenivå enn forskriften. Jeg synes den bør benyttes så lenge vi venter på et oppdatert regelverk, sier Vadstein.

Hun forklarer gjerne hvorfor. I forskriften heter det at «For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige.»

Når en leser dette, gir det inntrykk av at ansatte ivaretas godt med forskriften. Men studerer man forskriften opp mot arbeidsmiljøloven, forstår man at loven gir et enda bedre vern.

– Den generelle tilrettelegging, det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet og tilrettelegging ved redusert arbeidsevne har et bedre vern i arbeidsmiljøloven.

Les også: Ansatte i barnevernet i Oslo ble sendt på hjemmekontor uten bærbar PC

Krav til utstyr

Vadstein mener at bedriftshelsetjeneste og plikt til å innføre fysisk aktivitet, er like relevant med hjemmekontor.

– Vi trenger arbeidsmiljøloven å støtte oss til når vi krever at ansatte bør ha hev/senk-pult eller andre hjelpemidler for å jobbe hjemme.

Hva er et hjemmekontor? Noen har stor bolig med eget kontor, andre har rømt inn på soverommet og jobber fra senga. Det er store variasjoner, men felles for alle, er at de har krav på omgivelser som gir fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Kanskje har man liten plass og eller stor familie hjemme. I slike tilfeller bør arbeidsgiver sørge for andre løsninger, som for eksempel alternative lokaler, skriver Roger Heimli på lo.no.

Medlemmer er bekymret

De fleste ulykker skjer i hjemmet, heter det i reklamen fra forsikringsselskapene, men også Folkehelseinstituttet kom fram til det samme i en rapport fra 2019.

Vadstein forteller at ennå har ingen medlemmer kontaktet forbundet om yrkesskader på hjemmekontoret.

– Det er bare snakk om tid før noen melder inn et tilfelle. Vi har mange medlemmer som er bekymret for om de er beskyttet av yrkesskadeforsikringen på hjemmekontoret, sier forbundssekretæren.

Ansatte med forsikring i Statens pensjonskasse, er forsikret gjennom yrkesskadeforsikringen om de er pålagt hjemmekontor. Hvordan arbeidsgiver kommuniserer at ansatte skal jobbe hjemmefra, varierer. Noen pålegger, andre anbefaler og noen legger ut på intranettet at hjemmekontor er hovedregelen.

Har ansatte yrkesskadeforsikring om arbeidsgiver bare kommer med en vennlig anbefaling om å ikke reise kollektivt og jobbe hjemmefra? Og er en forsikret på hyttekontoret? Hva om du jobber litt hjemme og litt på kontoret? Guro Vadstein er usikker.

– Det er et stort men her. Du er bare sikret i det rommet du har en hjemmekontorløsning og i arbeidstida.

Faller du i trappa mens du tar en jobbtelefon, er det ingen selvfølge at du er forsikret.

– Hvis du skader deg mens du har pålagt hjemmekontor, må hendelsen vurderes individuelt med tanke på om lovens vilkår er oppfylt, sier Vadstein.

Forsikringsselskapet If har oppdatert forsikringen sin. «Alle ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet» er dekket.

Hvis du faller og brekker beinet på gata, når du tar en jobbtelefon, er du dekket gjennom If, men ikke med Statens pensjonskasse. Det er uheldig, mener Vadstein.

– De statlige arbeidsplassene må vise vei når myndighetene pålegger hjemmekontor. Det offentlige kan ikke ha dårligere forsikringsordninger enn andre grupper.

LO krever tydelige regler

Det er fire punkter LO etterlyser klare regler for, som forskriften fra 2002 mangler:

Arbeidstid: Trenger klare regler for daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid og helge-og nattarbeid.

Arbeidsutstyr: Det bør tydeliggjøres at arbeidsgiver har ansvar for å sørge for tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr.

HMS: LO mener at arbeidsgiver må passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret.

Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres.

Kilde: LO

Arbeidsmiljøloven har et høyere vernenivå enn
forskriften.

Forbundssekretær Guro Vadstein

26.02.2021
13:31
26.02.2021 14:09

LO krever tydelige regler

Det er fire punkter LO etterlyser klare regler for, som forskriften fra 2002 mangler:

Arbeidstid: Trenger klare regler for daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid og helge-og nattarbeid.

Arbeidsutstyr: Det bør tydeliggjøres at arbeidsgiver har ansvar for å sørge for tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr.

HMS: LO mener at arbeidsgiver må passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret.

Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres.

Kilde: LO
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

Jula for et år siden var maten i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Jula for et år siden var maten i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Torgny Hasås

Prisene fortsetter å stige: Julematen koster mye mer enn i fjor

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

FO-leder Mimmi Kvisvik kjemper for at fattige skal få mer. Hun har tusenvis av NAV-ansatte i ryggen.

FO-leder Mimmi Kvisvik kjemper for at fattige skal få mer. Hun har tusenvis av NAV-ansatte i ryggen.

Hanna Skotheim

Politikerne kan hjelpe fattige uten at prisene øker. Nå får forbundslederen støtte fra flere økonomer


Flere saker