Katharina Dale Håkonsen" />
PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Uklare regler under korona:

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Ansatte er ikke forsikret når de tar en jobbsamtale mens de går tur, forteller Guro Vadstein i NTL. Dette er bare ett av mange eksempler på situasjoner som ingen så for seg i 2002, da forskriften for hjemmekontor ble til.26.02.2021
13:31
26.02.2021 14:09

katharina@lomedia.no

– Det er full forvirring om hva som gjelder i dagens situasjon, skriver Roger Heimli på lo.no.

LOs 2. nestleder snakker om hjemmekontoret og hvilke regler vi skal følge.

Forskriften for hjemmekontor er nesten 20 år gammel og ikke tilpasset en pandemi med langvarig påbud om å jobbe hjemmefra.

Heimli er irritert. LO har bedt politikerne om midlertidige regler for å sikre at arbeidstagere på improviserte arbeidsplasser hjemme har det bra, og Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å lage et bedre regelverk, men det skal ikke være på plass før til høsten. Det er for tregt, mener LO.

UTÅLMODIG: Roger Heimli mener regjeringen burde klargjøre hvilke regler som gjelder for ansatte på hjemmekontor.

UTÅLMODIG: Roger Heimli mener regjeringen burde klargjøre hvilke regler som gjelder for ansatte på hjemmekontor.

Jan-Erik Østlie

Les også: Regler for hjemmekontor under lupen

Vernebestemmelser suspenderes

Forbundssekretær Guro Vadstein i Norsk Tjenestemannslag (NTL) er enig med Heimli.

Det er stor usikkerhet om hvorvidt Arbeidsmiljøloven – som regulerer arbeidsmiljøet og verner arbeidstagere – eller en forskrift fra 2002 skal brukes.

– Forskriften «gjelder for arbeid som utføres i arbeidstagers eget hjem» og «ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid». Den bygger på at det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Vadstein.

De færreste har en slik avtale, opplyser LO.

Les også: 450 ansatte i Riksrevisjonen fikk en egen norm for hjemmekontoret: – Still krav, er rådet

Utelater vernebestemmelser

Vadstein påpeker at forskriften suspenderer en rekke viktige vernebestemmelser, blant annet mange av reglene om arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljø.

Hun er særlig bekymret for om sårbare ansatte – de med nedsatt funksjonsevne, syke eller gravide – vil klare å være i arbeidslivet dersom de ikke får den spesielle tilretteleggingen de ellers har krav på.

– Ansattes plikt til å si fra om de blir trakassert på jobben, gjelder ikke på hjemmekontor. Det er et eksempel på en helt corny og foreldet konsekvens av å benytte forskriften, sier hun.

– Arbeidsmiljøloven har et høyere vernenivå enn forskriften. Jeg synes den bør benyttes så lenge vi venter på et oppdatert regelverk, sier Vadstein.

Hun forklarer gjerne hvorfor. I forskriften heter det at «For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige.»

Når en leser dette, gir det inntrykk av at ansatte ivaretas godt med forskriften. Men studerer man forskriften opp mot arbeidsmiljøloven, forstår man at loven gir et enda bedre vern.

– Den generelle tilrettelegging, det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet og tilrettelegging ved redusert arbeidsevne har et bedre vern i arbeidsmiljøloven.

Les også: Ansatte i barnevernet i Oslo ble sendt på hjemmekontor uten bærbar PC

Krav til utstyr

Vadstein mener at bedriftshelsetjeneste og plikt til å innføre fysisk aktivitet, er like relevant med hjemmekontor.

– Vi trenger arbeidsmiljøloven å støtte oss til når vi krever at ansatte bør ha hev/senk-pult eller andre hjelpemidler for å jobbe hjemme.

Hva er et hjemmekontor? Noen har stor bolig med eget kontor, andre har rømt inn på soverommet og jobber fra senga. Det er store variasjoner, men felles for alle, er at de har krav på omgivelser som gir fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Kanskje har man liten plass og eller stor familie hjemme. I slike tilfeller bør arbeidsgiver sørge for andre løsninger, som for eksempel alternative lokaler, skriver Roger Heimli på lo.no.

Medlemmer er bekymret

De fleste ulykker skjer i hjemmet, heter det i reklamen fra forsikringsselskapene, men også Folkehelseinstituttet kom fram til det samme i en rapport fra 2019.

Vadstein forteller at ennå har ingen medlemmer kontaktet forbundet om yrkesskader på hjemmekontoret.

– Det er bare snakk om tid før noen melder inn et tilfelle. Vi har mange medlemmer som er bekymret for om de er beskyttet av yrkesskadeforsikringen på hjemmekontoret, sier forbundssekretæren.

Ansatte med forsikring i Statens pensjonskasse, er forsikret gjennom yrkesskadeforsikringen om de er pålagt hjemmekontor. Hvordan arbeidsgiver kommuniserer at ansatte skal jobbe hjemmefra, varierer. Noen pålegger, andre anbefaler og noen legger ut på intranettet at hjemmekontor er hovedregelen.

Har ansatte yrkesskadeforsikring om arbeidsgiver bare kommer med en vennlig anbefaling om å ikke reise kollektivt og jobbe hjemmefra? Og er en forsikret på hyttekontoret? Hva om du jobber litt hjemme og litt på kontoret? Guro Vadstein er usikker.

– Det er et stort men her. Du er bare sikret i det rommet du har en hjemmekontorløsning og i arbeidstida.

Faller du i trappa mens du tar en jobbtelefon, er det ingen selvfølge at du er forsikret.

– Hvis du skader deg mens du har pålagt hjemmekontor, må hendelsen vurderes individuelt med tanke på om lovens vilkår er oppfylt, sier Vadstein.

Forsikringsselskapet If har oppdatert forsikringen sin. «Alle ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet» er dekket.

Hvis du faller og brekker beinet på gata, når du tar en jobbtelefon, er du dekket gjennom If, men ikke med Statens pensjonskasse. Det er uheldig, mener Vadstein.

– De statlige arbeidsplassene må vise vei når myndighetene pålegger hjemmekontor. Det offentlige kan ikke ha dårligere forsikringsordninger enn andre grupper.

LO krever tydelige regler

Det er fire punkter LO etterlyser klare regler for, som forskriften fra 2002 mangler:

Arbeidstid: Trenger klare regler for daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid og helge-og nattarbeid.

Arbeidsutstyr: Det bør tydeliggjøres at arbeidsgiver har ansvar for å sørge for tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr.

HMS: LO mener at arbeidsgiver må passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret.

Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres.

Kilde: LO

Arbeidsmiljøloven har et høyere vernenivå enn
forskriften.

Forbundssekretær Guro Vadstein

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.02.2021
13:31
26.02.2021 14:09Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt


Flere saker