Katharina Dale Håkonsen" />
PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Uklare regler under korona:

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Ansatte er ikke forsikret når de tar en jobbsamtale mens de går tur, forteller Guro Vadstein i NTL. Dette er bare ett av mange eksempler på situasjoner som ingen så for seg i 2002, da forskriften for hjemmekontor ble til.26.02.2021
13:31
26.02.2021 14:09

katharina@lomedia.no

– Det er full forvirring om hva som gjelder i dagens situasjon, skriver Roger Heimli på lo.no.

LOs 2. nestleder snakker om hjemmekontoret og hvilke regler vi skal følge.

Forskriften for hjemmekontor er nesten 20 år gammel og ikke tilpasset en pandemi med langvarig påbud om å jobbe hjemmefra.

Heimli er irritert. LO har bedt politikerne om midlertidige regler for å sikre at arbeidstagere på improviserte arbeidsplasser hjemme har det bra, og Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å lage et bedre regelverk, men det skal ikke være på plass før til høsten. Det er for tregt, mener LO.

UTÅLMODIG: Roger Heimli mener regjeringen burde klargjøre hvilke regler som gjelder for ansatte på hjemmekontor.

UTÅLMODIG: Roger Heimli mener regjeringen burde klargjøre hvilke regler som gjelder for ansatte på hjemmekontor.

Jan-Erik Østlie

Les også: Regler for hjemmekontor under lupen

Vernebestemmelser suspenderes

Forbundssekretær Guro Vadstein i Norsk Tjenestemannslag (NTL) er enig med Heimli.

Det er stor usikkerhet om hvorvidt Arbeidsmiljøloven – som regulerer arbeidsmiljøet og verner arbeidstagere – eller en forskrift fra 2002 skal brukes.

– Forskriften «gjelder for arbeid som utføres i arbeidstagers eget hjem» og «ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid». Den bygger på at det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Vadstein.

De færreste har en slik avtale, opplyser LO.

Les også: 450 ansatte i Riksrevisjonen fikk en egen norm for hjemmekontoret: – Still krav, er rådet

Utelater vernebestemmelser

Vadstein påpeker at forskriften suspenderer en rekke viktige vernebestemmelser, blant annet mange av reglene om arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljø.

Hun er særlig bekymret for om sårbare ansatte – de med nedsatt funksjonsevne, syke eller gravide – vil klare å være i arbeidslivet dersom de ikke får den spesielle tilretteleggingen de ellers har krav på.

– Ansattes plikt til å si fra om de blir trakassert på jobben, gjelder ikke på hjemmekontor. Det er et eksempel på en helt corny og foreldet konsekvens av å benytte forskriften, sier hun.

– Arbeidsmiljøloven har et høyere vernenivå enn forskriften. Jeg synes den bør benyttes så lenge vi venter på et oppdatert regelverk, sier Vadstein.

Hun forklarer gjerne hvorfor. I forskriften heter det at «For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige.»

Når en leser dette, gir det inntrykk av at ansatte ivaretas godt med forskriften. Men studerer man forskriften opp mot arbeidsmiljøloven, forstår man at loven gir et enda bedre vern.

– Den generelle tilrettelegging, det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet og tilrettelegging ved redusert arbeidsevne har et bedre vern i arbeidsmiljøloven.

Les også: Ansatte i barnevernet i Oslo ble sendt på hjemmekontor uten bærbar PC

Krav til utstyr

Vadstein mener at bedriftshelsetjeneste og plikt til å innføre fysisk aktivitet, er like relevant med hjemmekontor.

– Vi trenger arbeidsmiljøloven å støtte oss til når vi krever at ansatte bør ha hev/senk-pult eller andre hjelpemidler for å jobbe hjemme.

Hva er et hjemmekontor? Noen har stor bolig med eget kontor, andre har rømt inn på soverommet og jobber fra senga. Det er store variasjoner, men felles for alle, er at de har krav på omgivelser som gir fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Kanskje har man liten plass og eller stor familie hjemme. I slike tilfeller bør arbeidsgiver sørge for andre løsninger, som for eksempel alternative lokaler, skriver Roger Heimli på lo.no.

Medlemmer er bekymret

De fleste ulykker skjer i hjemmet, heter det i reklamen fra forsikringsselskapene, men også Folkehelseinstituttet kom fram til det samme i en rapport fra 2019.

Vadstein forteller at ennå har ingen medlemmer kontaktet forbundet om yrkesskader på hjemmekontoret.

– Det er bare snakk om tid før noen melder inn et tilfelle. Vi har mange medlemmer som er bekymret for om de er beskyttet av yrkesskadeforsikringen på hjemmekontoret, sier forbundssekretæren.

Ansatte med forsikring i Statens pensjonskasse, er forsikret gjennom yrkesskadeforsikringen om de er pålagt hjemmekontor. Hvordan arbeidsgiver kommuniserer at ansatte skal jobbe hjemmefra, varierer. Noen pålegger, andre anbefaler og noen legger ut på intranettet at hjemmekontor er hovedregelen.

Har ansatte yrkesskadeforsikring om arbeidsgiver bare kommer med en vennlig anbefaling om å ikke reise kollektivt og jobbe hjemmefra? Og er en forsikret på hyttekontoret? Hva om du jobber litt hjemme og litt på kontoret? Guro Vadstein er usikker.

– Det er et stort men her. Du er bare sikret i det rommet du har en hjemmekontorløsning og i arbeidstida.

Faller du i trappa mens du tar en jobbtelefon, er det ingen selvfølge at du er forsikret.

– Hvis du skader deg mens du har pålagt hjemmekontor, må hendelsen vurderes individuelt med tanke på om lovens vilkår er oppfylt, sier Vadstein.

Forsikringsselskapet If har oppdatert forsikringen sin. «Alle ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet» er dekket.

Hvis du faller og brekker beinet på gata, når du tar en jobbtelefon, er du dekket gjennom If, men ikke med Statens pensjonskasse. Det er uheldig, mener Vadstein.

– De statlige arbeidsplassene må vise vei når myndighetene pålegger hjemmekontor. Det offentlige kan ikke ha dårligere forsikringsordninger enn andre grupper.

LO krever tydelige regler

Det er fire punkter LO etterlyser klare regler for, som forskriften fra 2002 mangler:

Arbeidstid: Trenger klare regler for daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid og helge-og nattarbeid.

Arbeidsutstyr: Det bør tydeliggjøres at arbeidsgiver har ansvar for å sørge for tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr.

HMS: LO mener at arbeidsgiver må passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret.

Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres.

Kilde: LO

Arbeidsmiljøloven har et høyere vernenivå enn
forskriften.

Forbundssekretær Guro Vadstein

26.02.2021
13:31
26.02.2021 14:09Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i apoteket opptil 100.000 mer i lønn

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

Knut Viggen

Nå får heismontørene et særlig vern mot arbeid med helsefarlig støv

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik

TAR IKKE BØLGEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) varsler tøffe tak i Stortinget om revidert budsjett.

TAR IKKE BØLGEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) varsler tøffe tak i Stortinget om revidert budsjett.

Jan-Erik Østlie

SV og Rødt varsler tøffe tak i Stortinget om revidert budsjett: – Det fører ikke til mindre forskjeller, tvert imot

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

Nav fikk i oppdrag fra Staten i å sette i gang med tillitsreformen som en av de første i landet.

Nav fikk i oppdrag fra Staten i å sette i gang med tillitsreformen som en av de første i landet.

Hanna Skotheim

Fagforeningen skal jobbe for at Nav-ansatte ikke blir utbrent på jobben

Sissel M. Rasmussen

Høye matpriser samler Stortinget. Vil begrense matvarekjedenes makt


Flere saker