JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Organiseringen av NTL

Hva skal NTL være om ti år? Her er planen

Hvordan skal Norsk Tjenestemannslag rigges for å være den beste fagforeningen i 2033? Hvordan skal NTL sikre medbestemmelse? Dette søker forbundet svar på gjennom et storstilt organisasjonsprosjekt.
NTL SOM FØRSTEVALG: Ett av målene for organisasjonsprosjektet, er at NTL skal være førstevalget for ansatte innen NTLs områder.

NTL SOM FØRSTEVALG: Ett av målene for organisasjonsprosjektet, er at NTL skal være førstevalget for ansatte innen NTLs områder.

Merete Jansen

merete.jansen@lomedia.no

Da landsstyret møttes i Stavanger andre uken i juni, ble det invitert til debatt om organisasjonsprosjektet.

Hovedmålene for prosjektet er definert slik:

• Være førstevalg for alle ansatte innen NTLs områder.

• Ha de beste tillitsvalgte.

• Påvirke utviklingen i arbeidslivet i tråd med NTLs politikk.

NTL-leder Kjersti Barsok påpeker at i en verden som er i rask endring, er det viktig å tenke langsiktig. Og i hvert fall lengre enn bare én landsmøteperiode, som er det mest vanlige.

– Vi trenger å løfte blikket. Både arbeidsliv og organisasjonsliv endrer seg hurtig, og det er stor konkurranse om medlemmene. Derfor skuer vi nå 10 år fram i tid, sier Barsok.

Hun understreker samtidig at selve prosjektet skal være avsluttet til neste landsmøte, høsten 2026.

– Når vi har diskutert oss fram til hvilke utfordringer vi står overfor, kan vi forhåpentligvis peke på tiltak og endringer som er nødvendige for å styrke oss. Så kan landsmøtet ta stilling til disse.

I første omgang gjennomfører NTL altså et forprosjekt som får i oppgave å legge til rette for hovedprosjektet. Hoveddelen tar man sikte på å komme i gang med før kalenderen viser 2024.

Skal NTL bygges nedenfra eller fra toppen? Under debatten i Stavanger var det flere som følte behov for å understreke at de på grasrotnivået må involveres.

Natalia Zubillaga, leder av NTL UiO, setter pris på at man får en diskusjonen om organisering. Hun mener dette er noe fagbevegelsen kunne gjort oftere. Men hun synes forslaget som ble lagt på bordet før møtet, legger for stor vekt på organisasjon.

– Vi må tenke mer på de tillitsvalgte på arbeidsplassene. Vi må bygge nedenfra. Blant annet se på hvordan man skolerer de tillitsvalgte der ute, sa hun.

Tomas Ferstad, nestleder i NTL NTNU var også kritisk til om prosjektet er bredt nok sammensatt, når det består av medlemmer fra landsstyret og forbundsstyret:

– Det lukter at det blir et M10-prosjekt (etter gateadressen til forbundskontoret, red.anm.), og det er vel ikke intensjonen?

– Jeg er enig i at vi må bygge nedenfra sa Geir Senum, NTLs øverste tillitsvalgte i Kunnskapsdepartementet, og føyde til:

– Men dette er et ovenfra-og-ned-prosjekt, så det er utfordrende. Vi trenger kapasitet og ressurser til å drive prosjektet, og til å skape aktivitet ute. 

 Elisabeth Arnesen i NTL Politiet var inne på noe av det samme:

– Lokale krefter ikke særlig nevnt. Disse må også inn i forprosjektet. Vi jobber mot å få ting servert fra toppen.

Barsok lover bredde

NTL-leder Kjersti Barsok understreker overfor NTL-magasinet at dette ikke skal være et topptungt prosjekt.

– Vi skal prøve å involvere hele organisasjonen. Akkurat hvordan det skal skje, er noe av det vi nå må diskutere. Både NTL og verden ser annerledes ut, ut fra hvor man sitter. Vi må favne bredden så godt vi bare kan, sier hun.

Håpet hennes er at diskusjonene som følger, vil skape stort engasjement blant medlemmene. Barsok understreker at noe av det de håper å oppnå, er å sikre best mulig medbestemmelse på alle nivåer på arbeidsplassene.

Opptatt av rekruttering

NTL Ungs leder, John Magne Pedersen Tangen, mener det aller viktigste for forbundet framover, er å lykkes med rekrutteringen.

– Vi må se på hvordan NTL Ung kan styrkes og utvikles, sa han.

Snorre Rein, nestleder i ungdomsfløyen, påpekte at samfunnet kommer til å endre seg mye på 10 år. Han viste til blant annet digitalisering og bruk av kunstig intelligens, noe som trolig vil føre til en arbeidsstokk der flere har høyere utdanning.

– For meg var det viktig da jeg ble medlem at NTL at organiserer hele laget, også de høyt utdannede, men de dras nå ofte mot Akademikerne og slike forbund. Det er dårlig for å oppnå en omfordelende lønnspolitikk, sa Rein.

Barsok understreket at hele tariffsituasjonen er dramatisk endret etter at staten fikk fire ulike tariffavtaler å forholde seg til.

– Både dette, den aktuelle politiske situasjonen og måten arbeidsgiversiden opererer på, er elementer som påvirker måten vår å jobbe på.

Ansetter prosjektleder

Det er vedtatt å ansatte en egen prosjektleder til å føre prosessen med organisasjonsprosjektet i havn, og stillingen utlyses før sommeren.

Så hva slags person trenger man til å lede en slik prosess?

Hovedkasserer Elisabeth Steen i forbundsledelsen sa at de trenger noen med utdanning fra prosjekt- og prosessledelse. Organisasjonskunnskap er mindre viktig, mener hun.

– Jeg har erfart at vi selv er gode på å diskutere og mene, men mindre gode på å prioritere. Vi må ha noen som kan lede og gi retning.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse