JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny Fafo-rapport:

Hvorfor kjøper vi private skytjenester for lagring av offentlige data i Norge? Forskere og statsansatte vil ha debatt

En Fafo-rapport om statens kjøp av skytjenester fra private synliggjør flere problemer. Fagforeningsledere og opposisjonspolitikere etterlyser debatt om sikkerhet og en nasjonal skytjeneste.
VIKTIG SPØRSMÅL: NTL-nestleder Ellen Dalen er opptatt av at lagring av offentlig data ikke er et teknologisk spørsmål, men avgjørende viktig for sikkerhet, tillit og velferdsstaten.

VIKTIG SPØRSMÅL: NTL-nestleder Ellen Dalen er opptatt av at lagring av offentlig data ikke er et teknologisk spørsmål, men avgjørende viktig for sikkerhet, tillit og velferdsstaten.

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

Begrepet «skytjenester» brukes i dag som en samlebetegnelse på datatjenester som leveres over internett, og kan omfatte alt fra regnekraft og datalagring, til operativsystemer og programvare.

Fafo-rapporten som ble presentert i dag ble ført i hånden av forsker Åsmund Arup Seip og den viser at skytjenester for lagring av data er effektivt, men for dyrt, og at norske myndighetene i liten grad har drøftet spørsmål om nasjonal sikkerhet og digital autonomi slik de blant annet gjør i Tyskland.

Les også: Nå får tyskerne sin egen skytjeneste for lagring av all offentlig informasjon

Norge velger privatisering

For mens Tyskland nå vurderer å etablere en egen statlig skytjeneste for å kontroll på egne data, har den norske regjeringen i sin IT-strategi mål om at mest mulig skal outsources til private.

Seip sier at det er få som stiller de kritiske spørsmålene og snakker om ulempene med de private skytetjenestene som er på markedet i dag.

– Få snakker om at de ofte er svært dyre, at det er en del sikkerhetsutfordringer ved å la eksterne gjøre dette – eller hvorfor lagring av data er viktig, sier han.

Norge bør gå foran

De fire statlige virksomhetene Fafo har undersøkt er Forsvaret, Meteorologisk institutt, Nav og Universitetet i Bergen. De representerer ulike sektorer i staten, har ulike størrelse og driftsoppgaver. De fire kommunene som er med i rapporten er Oslo, Bergen, Bodø og Fauske.

Den norske regjeringen oppfordrer statlige virksomheter til å benytte seg av skytjenester, i et marked dominert av store kommersielle aktører. Men ifølge Seip har de ikke presentert motforestillinger eller diskutert å ha dette i egen regi.

Seip sier at det ikke er lett for statlige etater og kommuner å navigere i en jungel av IT-leverandører og skytjenester. Mange beslutningstakere er usikre.

Samtidig understreket han at det finnes mye kompetanse i Norge og at det er viktig å ta denne debatten.

Han minnet også forsamlingen på at blant de 33 som utviklet internett og som er hedret på en plakett på Stanford University i Silicon Valley er det tre norske navn (Red.anmerk: Pål Spilling, Dag Belsnes og Yngvar Lundh).

Les også: Forsvaret er på vei over i en datasky levert av Microsoft. Det gjør de ansatte veldig urolige

LO-forbund vil ha retningsendring

I tillegg til en presentasjon av Seip kommenterte også Ellen Dalen fra NTL og Trond Finstad fra Fagforbundet funnene. Det er de to LO-forbundene som har finansiert rapporten. Trond Finstad som representanter rundt 400.000 medlemmer i kommunal sektor mener det haster med en debatt om IKT løsninger i egen regi.

– Dagens regjering viser ingen interesse for dette da de er mest opptatt av å privatisere alt. Vi i Fagforbundet synes den tyske modellen virker bra og vil ha en debatt nå. Dessuten vil vi ha et regjeringsskifte for å få på plass en god politikk på dette område, sier han.

Les også: Norske personopplysninger bør lagres i Norge – og ikke på amerikanske servere, mener dataingeniøren

Datalagring er et politisk ansvar

Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL, er i likhet med Finstad lei av høyreregjeringens privatiseringsiver. Hun frykter at dette på sikt kan gjøre at innbyggerne mister tilliten til politikere. Hun mener det er åpenbart at en offentlig digital infrastruktur er viktig premiss for en bedre velferd. Hun sier at det er mye uro rundt IKT og infrastruktur i de statlige virksomhetene.

Nå etterlyser NTL en politisk vilje til en offensiv strategi for en offentlig satsing. NTLs andre nestleder mener rapporten viser oss at en egen statssky vil svare ut flere av problemene virksomhetene selv identifiserer, og at det er fullt mulig hvis det finnes politisk vilje.

Les også: Microsofts skyløsning for Forsvaret er tema på eForvaltningskonferansen 2020

– Digitalisering er politikk

En digitaliseringsstrategi er ikke et teknologisk eller praktisk spørsmål, det er et politisk spørsmål, mener Dalen. Og da etterlyser hun en opposisjon med politisk vilje til å tenke innovativt og offensivt om offentlig sektor og i dette tilfellet: digitaliseringen av offentlig sektor.

Dalen ble glad da hun leste rapporten.

– IKT har lenge vært behandlet som et teknologisk spørsmål, med altfor lav politisk oppmerksomhet. Når NTL har engasjert seg i dette spørsmålet er det fordi det vokste fram en uro blant våre medlemmer og tillitsvalgte etter hvert som de registrerte at privatiseringen av IKT-løsninger skjøt fart, sier hun.

Dalen understreker at den informasjonen offentlig sektor henter inn og forvalter, er av svært personsensitiv art og også avgjørende for landets sikkerhet.

– Vi har ikke fått de forsikringer vi trenger for å kunne garantere at landets innbyggere kan ha tillit til at informasjonen vi forvalter brukes til det den skal og ikke havner i uvedkommende hender, sier hun.

Dalen mener også at en offentlig digital infrastruktur er et viktig premiss for en bedre velferd.

Les også: NTL vil ha en egne offentlige skyløsninger for nordmenns data: Best å eie data selv

Tillit er helt avgjørende

Dalen mener at også hvordan dataene lagres, tilgangen til de og bruken av de har stor betydning for utviklingen av en sterkere velferdsstat.

– Vi kan ikke gjøre oss avhengige av selskaper som Microsoft eller Amazon når det er et politisk ansvar å sørge for at det er innbyggernes behov som skal styre velferden, ikke teknologien, understreker hun.

Nestlederen mener det er viktig at innbyggerne har tillit til at systemene ivaretar deres sikkerhet og dette ansvaret kan ikke offentlig sektor fraskrive seg.

– Vi møter argumenter om at det ikke finnes noe alternativ til å overlate oppgavene til private selskaper. At det blir for dyrt å drive dette selv, at offentlig sektor ikke har nok kompetanse og at private løsninger er mer effektivt. Det er helt vanlige privatiseringsargumenter, samtidig som vi ikke får noen trygghet for at personvern og sikkerhet er ivaretatt, sier hun.

FAFO-rapporten som ble offentlig i dag gir et godt utgangspunkt for å diskutere en offentlig digital forvaltning som kan være lønnsom på sikt, mener Dalen.

Les også: Fagforbundet vil ha kontrollen med offentlige data tilbake i etatene – og inviterer NTL til felles initiativ

Staten kan spare penger

Blant annet trekker hun fram eksemplene fra UiB og Met, to virksomheter med en ekstrem mengde data som i dag sparer penger på egne skyløsninger.

Flere land i Europa som Frankrike, Nederland og Tyskland med sin Bundescloud har tatt grep for å sikre autonomi og styring av egne IT-systemer. Her til lands har Høyreregjeringen i stedet lagt til rette for at offentlige virksomheter skal betale dyrt for å overlate it-systemene til monopolaktører.

– Vi trenger en ny offentlig it-politikk som baserer seg på digital selvberging og kontroll med innbyggernes data, sier Dalen.

Staten har kompetanse

NTL-eren er enig med Seip som mener det er mulig å bygge kompetanse i eget hus og at virksomheter som før benyttet konsulenter, nå ser behovet for – og muligheten for – å ha egne ansatte med denne kompetansen.

– Dette er krevende og sårbart og små offentlige virksomheter har ikke denne kapasiteten. Ved å lage en felles tjeneste, vil det bli mulig å beholde oppgavene, og informasjonen under offentlig kontroll.

Dalen mener den tyske løsningen for drift og lagring i egen regi er en mulighet vi ikke kan komme utenom når vi skal utforme grunnmuren for velferdsstaten i vår digitale samtid, og jeg vil oppfordre alle partiene på venstresiden til å la seg inspirere til en alternativ politikk til dagens privatiseringsstrategi.

Politikere tar utfordringen

Stortingspolitikere Masud Gharahkhani (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) var alle enige i at rapporten til Fafo viser at det er behov for en ny nasjonal strategi i 2022. Og de var alle positive til å se nærmere på Tyskland alternativ som blir beskrevet i detalj i rapporten.

Gharahkhani sa at Ap ser på digitalsatsing som en del av nasjonale infrastrukturen og at det er viktig å få på plass en ny politikk på dette området. Han nevnte også at Ap skal fortsette å jobbe sammen med fagbevegelsen for å få på plass en tillitsreform. Også SV og SP berømmet Fafo og LO-forbundene for å ta initiativet til denne rapporten og lovte å jobbe for en ny kurs.

Her kan du lese sammendrag og også hele rapporten som ble lansert i dag.

Her er pdf av rapporten.

Her finnes en engelsk utgave.

På Fafos hjemmeside kan man se opptak av dagens lansering av rapporten.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse