JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

I NTL NAV har Ung-kontaktene startet et landsdekkende nettverk

Under NTL NAV Ung-konferanse Bergen 2022 møttes de for aller første gang.
Når Lillian Skrede (i midten) og resten av Ung-nettverket i NTL Nav faktisk får møtes ansikt til ansikt etter årevis med internettkonferanser, er engasjementet høyt og diskusjonene livlige.

Når Lillian Skrede (i midten) og resten av Ung-nettverket i NTL Nav faktisk får møtes ansikt til ansikt etter årevis med internettkonferanser, er engasjementet høyt og diskusjonene livlige.

Silje Katrine Robinson

erlend.tro.klette@lomedia.no

Åpenhet om lønn og diskusjoner rundt jobbsikkerhet, påskeegg og julegaver, fagdager og fellesturer. Hva har alle disse til felles?

De er noen av virkemidlene som fungerer for å rekruttere og engasjere unge statsansatte i Nav. Det mener i hvert fall noen av de som vet aller best.

– Mange i Nav begynner veldig unge, noen er bare 22–23 år og kommer rett fra studier. Det er veldig stor forskjell fra det du har studert og det du gjør i Nav, sier plasstillitsvalgt og sentralstyremedlem i NTL Ung, Pernille Reppesgård Grung.

– Da er det fint å kunne hjelpe de nye inn, så man får et godt arbeidsmiljø, fortsetter hun.

– Det er en eldre garde i fagforeningene som en del unge kanskje ikke kjenner seg igjen i lenger. Ved å ha en ung-kontakt viser man at vi satser på de unge. Dessuten blir terskelen lavere for å spørre om ting de lurer på, forteller Rikke With Bergseth, som var med i styret da NTL Ung ble stiftet i 2014.

Istedenfor å nyte sola som skinner utenfor, sitter de innendørs på et konferanserom med dempet belysning og snakker om medlemspleie og å være synlig på arbeidsplassen. Om rekrutteringsutfordringer blant midlertidige ansatte og urettferdigheter i lønnsforhandlinger.

De er kommet fra Tromsø og Sandefjord, Gudbrandsdalen og rett bort i gaten, for akkurat dette.

Endelig kunne Ung-nettverket i NTL Nav samles. (Ø.tv.) Rikke With Bergseth, Nikolina Baic, Pernille Reppesgård Grung, Sigrid Tranaas Svendsen.  (Rad to:) Nsimire Sylvie Machozi, Kjersti Borgan, Mari Trætteberg Haraldsen, Hilde-Kristin Myrstad.  (Rad tre:) Karsten Tigerstedt Jøssang, Bjørn Kieran Wathle, Lillian Skrede, Jenny Richardsen.

Endelig kunne Ung-nettverket i NTL Nav samles. (Ø.tv.) Rikke With Bergseth, Nikolina Baic, Pernille Reppesgård Grung, Sigrid Tranaas Svendsen. (Rad to:) Nsimire Sylvie Machozi, Kjersti Borgan, Mari Trætteberg Haraldsen, Hilde-Kristin Myrstad. (Rad tre:) Karsten Tigerstedt Jøssang, Bjørn Kieran Wathle, Lillian Skrede, Jenny Richardsen.

Silje Katrine Robinson

Samlet for aller første gang

Hender skyter i været for å få ordet nesten hele dagen lang. I en hesteskoformasjon på et hotell i Bergen sentrum sitter tolv unge, engasjerte tillitsvalgte fra hele landet samlet.

Mellom seg har de et utall verv, og mange har eller har hatt roller både lokalt, regionalt og sentralt.

De er NTL NAVs Ung-nettverk, og for aller første gang møtes de fysisk, etter to år med videokonferanser på nett.

Over de neste tre dagene skal de bli bedre kjent, og hjelpe hverandre med å utføre enda bedre fagforeningsarbeid i fremtiden. På kveldene blir det quiz, sosialisering og fellesmiddager i byen.

– Målet er å møtes tre ganger i halvåret, og én av dem fysisk, for å utveksle erfaringer og diskutere utfordringer og løsninger, forteller nettverkets initiativtaker Lillian Skrede.

– Kanskje vi skal ta hvert møte i et nytt fylke og til slutt dra landet rundt, skyter Jenny Richardsen inn.

24-åringen fra Steinkjer er yngste representant på konferansen.

Svært få under 30 år: Det finnes bare ti som Jeanette (24) på LO-kongressen.

Etter fellesintroduksjon og foredrag, blir det gruppearbeid. Nsimire Sylvie Machozi har opplevd en nær dobling av NTL-medlemmer på sin arbeidsplass de siste årene, og har mange erfaringer å dele.

Etter fellesintroduksjon og foredrag, blir det gruppearbeid. Nsimire Sylvie Machozi har opplevd en nær dobling av NTL-medlemmer på sin arbeidsplass de siste årene, og har mange erfaringer å dele.

Silje Katrine Robinson

Ulike bakgrunner, samme utfordringer

Nikolina Baic har reist lengst, hele veien fra Vadsø, mens Bjørn Kieran Wathle fra Bergenskontoret er på hjemmebane.

Blant deltakerne er noen, som Mari Trættedal Haraldsen, ganske ferske både i Nav og NTL, mens andre har flere års fartstid og nærmer seg øvre aldersgrense for Ung-arbeid.

Til å være tolv personer fra Øst-, Vest-, Midt- og Nord-Norge som aldri har vært samlet før, tar det allikevel ikke lang tid før praten sitter løst.

Til tross for ulike bakgrunner har de nemlig mye til felles: De er under 35 år og er Ung-kontakter i NTL NAV.

De jobber alle for bedre vilkår for sine medlemmer, og for å skaffe flere. Dessuten fremstår mange av gledene og utfordringene ved å jobbe i Nav og fagforening som stort sett universale, i hvert fall basert på diskusjonene på møterommet og rundt lunsjbordet i Bergen.

Tromsøværingen Rikke With Bergseth har selv opplevd hvor viktig det er å ha fagforening i ryggen, da hun ble plassert på feil lønnstrinn et helt år.

Tromsøværingen Rikke With Bergseth har selv opplevd hvor viktig det er å ha fagforening i ryggen, da hun ble plassert på feil lønnstrinn et helt år.

Silje Katrine Robinson

– Kan ikke understreke nok hvor viktig det er å drive med Ung-arbeid

– Når vi diskuterer utfordringene med å engasjere unge i dag, ser man at mange er inne på det samme. Og det er heller ikke de samme problemene som de eldre medlemmene opplever, så det er viktig med det fokuset, forteller Lillian Skrede, nettverkets leder og nylig gjenvalgt Ung-kontakt for hele NTL NAV.

– Både fordi man står sterkere som organisasjon, men også fordi arbeidstaker generelt står sterkere hvis de får den kunnskapen og tryggheten.

For det handler ikke om at ungdom er viktigere enn andre medlemmer, forteller Skrede. For henne er det mye større enn som så: Arbeidet handler om å sikre NTLs fremtid.

Korona tvang fram nytenking: Sandra (22) haler inn nye NTL Ung-medlemmer.

– Det er så utrolig viktig for de som er nye i arbeidslivet å få vite hva deres rettigheter og plikter er. For å kunne bygge videre og få en bærekraftig organisasjon i NTL, er det helt avgjørende å skape engasjement helt fra starten. Når de som er garvet faller bort, trenger man nye til å ta over stafettpinnen, sier Skrede.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å drive med Ung-arbeid. Det er avgjørende for organisasjonen som helhet.

I tillegg til nytteverdien for deltakerne, håper hun at konferansen også vil resultere i konkrete resultater, som et informasjonsskriv for nye medlemmer og en plan for å engasjere unge arbeidstakere.

Lillian Skrede og Karsten Tigerstedt Jøssang (t.h.) er to av de mest erfarne i nettverket. Mellom innslagene på konferansen skriver Jøssang lønnskrav på vegne av andre medlemmer.

Lillian Skrede og Karsten Tigerstedt Jøssang (t.h.) er to av de mest erfarne i nettverket. Mellom innslagene på konferansen skriver Jøssang lønnskrav på vegne av andre medlemmer.

Silje Katrine Robinson

NTL Ung-leder hyller Nav-nettverket, purrer på andre foreninger

– Formålet med ung-arbeidet i NTL og NTL Ung er å få flere aktive medlemmer. Men for at vi skal treffe med vårt tilbud og verve flere lokalt, er vi helt avhengige av å ha flere representanter på arbeidsplassene og i organisasjonsleddene til NTL, forteller lederen for ungdomsorganisasjonen, Martin Kvalvik.

Han sikter til at disse vil være mye nærere potensielle nye medlemmer enn man kan være fra NTL-kontorene sentralt.

– Derfor er det veldig viktig at alle organisasjonsledd har en Ung-representant i styret. Det er jo vedtektsfestet, men vi opplever at det ikke er på plass mange steder.

Kvalvik har derfor satt i gang en purrejobb denne våren, der han kontakter landsforeninger om å rekruttere flere unge tillitsvalgte, plasstillitsvalgte og i styrene til foreningene. Han berømmer særlig Ung-nettverket i NTL NAV som et eksempel til etterfølgelse.

– Lillian har gjort en veldig god jobb, som jeg håper flere vil lære av. Nettverket har hyppige kontaktmøter for å hjelpe hverandre og verve flere, arrangerer flere aktiviteter for unge, og resultatene av det vises gjennom at Nav overgår vekstmålene våre. De viser hva man kan oppnå hvis man tar Ung-jobben seriøst, sier Kvalvik.

Ønsker endring: Dette navnet mener NTL Ung-ledelsen er et hinder for verving av nye medlemmer

NTL Ung-leder Martin Kvalvik berømmer arbeidet til Ung-kontaktene i Nav. Han skulle gjerne deltatt på samlingen i Bergen, men var på LO-kongressen i Oslo.

NTL Ung-leder Martin Kvalvik berømmer arbeidet til Ung-kontaktene i Nav. Han skulle gjerne deltatt på samlingen i Bergen, men var på LO-kongressen i Oslo.

Alf Ragnar Olsen

Tips til organisasjonsledd som sliter med Ung-arbeid

Skrede har noen oppfordringer til foreninger som sliter med sitt Ung-arbeid.

– For det første må man ha et jevnlig ung-arbeid, det kan ikke være sporadisk. At vi har jevnlige samlinger gjør at alle som er med står bedre rustet til å gjøre noe i sin egen avdeling. Kontinuitet er kjempeviktig.

Hun viser til at det derfor er utarbeidet en veileder for Ung-kontakter i NTL NAV, slik at noen som begynner i jobben ikke skal stå på bar bakke.

Dessuten mener Skrede at det ikke trengs et stort skippertak for å komme i gang.

– Start i det små. Man må egentlig starte med å diskutere hvordan man ønsker å gjøre ungdomsarbeid i sin forening. Det nytter ikke å få en ung-kontakt hvis man ikke har peiling på hva man vil, man må snakke om det på forhånd. Start med å bli enige om hva dere legger i ung-arbeid og hva dere ønsker å få til.

Hun understreker at en ung-kontakt ikke skal være alene om arbeidet.

– Alle må bidra. Selv om man får en ung-kontakt, så er ikke jobben ferdig. Få en oversikt over hva dere egentlig vil at vervet skal innebære.

NTL ble kalt «kometen i LO»: Slik vokste forbundet seg stort.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse