JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Når Lillian Skrede (i midten) og resten av Ung-nettverket i NTL Nav faktisk får møtes ansikt til ansikt etter årevis med internettkonferanser, er engasjementet høyt og diskusjonene livlige.

Når Lillian Skrede (i midten) og resten av Ung-nettverket i NTL Nav faktisk får møtes ansikt til ansikt etter årevis med internettkonferanser, er engasjementet høyt og diskusjonene livlige.

Silje Katrine Robinson

Nav

I NTL NAV har Ung-kontaktene startet et landsdekkende nettverk

Under NTL NAV Ung-konferanse Bergen 2022 møttes de for aller første gang.07.06.2022
13:28
13.06.2022 11:02

erlend.tro.klette@lomedia.no

Åpenhet om lønn og diskusjoner rundt jobbsikkerhet, påskeegg og julegaver, fagdager og fellesturer. Hva har alle disse til felles?

De er noen av virkemidlene som fungerer for å rekruttere og engasjere unge statsansatte i Nav. Det mener i hvert fall noen av de som vet aller best.

– Mange i Nav begynner veldig unge, noen er bare 22–23 år og kommer rett fra studier. Det er veldig stor forskjell fra det du har studert og det du gjør i Nav, sier plasstillitsvalgt og sentralstyremedlem i NTL Ung, Pernille Reppesgård Grung.

– Da er det fint å kunne hjelpe de nye inn, så man får et godt arbeidsmiljø, fortsetter hun.

– Det er en eldre garde i fagforeningene som en del unge kanskje ikke kjenner seg igjen i lenger. Ved å ha en ung-kontakt viser man at vi satser på de unge. Dessuten blir terskelen lavere for å spørre om ting de lurer på, forteller Rikke With Bergseth, som var med i styret da NTL Ung ble stiftet i 2014.

Istedenfor å nyte sola som skinner utenfor, sitter de innendørs på et konferanserom med dempet belysning og snakker om medlemspleie og å være synlig på arbeidsplassen. Om rekrutteringsutfordringer blant midlertidige ansatte og urettferdigheter i lønnsforhandlinger.

De er kommet fra Tromsø og Sandefjord, Gudbrandsdalen og rett bort i gaten, for akkurat dette.

Endelig kunne Ung-nettverket i NTL Nav samles. (Ø.tv.) Rikke With Bergseth, Nikolina Baic, Pernille Reppesgård Grung, Sigrid Tranaas Svendsen.  (Rad to:) Nsimire Sylvie Machozi, Kjersti Borgan, Mari Trætteberg Haraldsen, Hilde-Kristin Myrstad.  (Rad tre:) Karsten Tigerstedt Jøssang, Bjørn Kieran Wathle, Lillian Skrede, Jenny Richardsen.

Endelig kunne Ung-nettverket i NTL Nav samles. (Ø.tv.) Rikke With Bergseth, Nikolina Baic, Pernille Reppesgård Grung, Sigrid Tranaas Svendsen. (Rad to:) Nsimire Sylvie Machozi, Kjersti Borgan, Mari Trætteberg Haraldsen, Hilde-Kristin Myrstad. (Rad tre:) Karsten Tigerstedt Jøssang, Bjørn Kieran Wathle, Lillian Skrede, Jenny Richardsen.

Silje Katrine Robinson

Samlet for aller første gang

Hender skyter i været for å få ordet nesten hele dagen lang. I en hesteskoformasjon på et hotell i Bergen sentrum sitter tolv unge, engasjerte tillitsvalgte fra hele landet samlet.

Mellom seg har de et utall verv, og mange har eller har hatt roller både lokalt, regionalt og sentralt.

De er NTL NAVs Ung-nettverk, og for aller første gang møtes de fysisk, etter to år med videokonferanser på nett.

Over de neste tre dagene skal de bli bedre kjent, og hjelpe hverandre med å utføre enda bedre fagforeningsarbeid i fremtiden. På kveldene blir det quiz, sosialisering og fellesmiddager i byen.

– Målet er å møtes tre ganger i halvåret, og én av dem fysisk, for å utveksle erfaringer og diskutere utfordringer og løsninger, forteller nettverkets initiativtaker Lillian Skrede.

– Kanskje vi skal ta hvert møte i et nytt fylke og til slutt dra landet rundt, skyter Jenny Richardsen inn.

24-åringen fra Steinkjer er yngste representant på konferansen.

Svært få under 30 år: Det finnes bare ti som Jeanette (24) på LO-kongressen.

Etter fellesintroduksjon og foredrag, blir det gruppearbeid. Nsimire Sylvie Machozi har opplevd en nær dobling av NTL-medlemmer på sin arbeidsplass de siste årene, og har mange erfaringer å dele.

Etter fellesintroduksjon og foredrag, blir det gruppearbeid. Nsimire Sylvie Machozi har opplevd en nær dobling av NTL-medlemmer på sin arbeidsplass de siste årene, og har mange erfaringer å dele.

Silje Katrine Robinson

Ulike bakgrunner, samme utfordringer

Nikolina Baic har reist lengst, hele veien fra Vadsø, mens Bjørn Kieran Wathle fra Bergenskontoret er på hjemmebane.

Blant deltakerne er noen, som Mari Trættedal Haraldsen, ganske ferske både i Nav og NTL, mens andre har flere års fartstid og nærmer seg øvre aldersgrense for Ung-arbeid.

Til å være tolv personer fra Øst-, Vest-, Midt- og Nord-Norge som aldri har vært samlet før, tar det allikevel ikke lang tid før praten sitter løst.

Til tross for ulike bakgrunner har de nemlig mye til felles: De er under 35 år og er Ung-kontakter i NTL NAV.

De jobber alle for bedre vilkår for sine medlemmer, og for å skaffe flere. Dessuten fremstår mange av gledene og utfordringene ved å jobbe i Nav og fagforening som stort sett universale, i hvert fall basert på diskusjonene på møterommet og rundt lunsjbordet i Bergen.

Tromsøværingen Rikke With Bergseth har selv opplevd hvor viktig det er å ha fagforening i ryggen, da hun ble plassert på feil lønnstrinn et helt år.

Tromsøværingen Rikke With Bergseth har selv opplevd hvor viktig det er å ha fagforening i ryggen, da hun ble plassert på feil lønnstrinn et helt år.

Silje Katrine Robinson

– Kan ikke understreke nok hvor viktig det er å drive med Ung-arbeid

– Når vi diskuterer utfordringene med å engasjere unge i dag, ser man at mange er inne på det samme. Og det er heller ikke de samme problemene som de eldre medlemmene opplever, så det er viktig med det fokuset, forteller Lillian Skrede, nettverkets leder og nylig gjenvalgt Ung-kontakt for hele NTL NAV.

– Både fordi man står sterkere som organisasjon, men også fordi arbeidstaker generelt står sterkere hvis de får den kunnskapen og tryggheten.

For det handler ikke om at ungdom er viktigere enn andre medlemmer, forteller Skrede. For henne er det mye større enn som så: Arbeidet handler om å sikre NTLs fremtid.

Korona tvang fram nytenking: Sandra (22) haler inn nye NTL Ung-medlemmer.

– Det er så utrolig viktig for de som er nye i arbeidslivet å få vite hva deres rettigheter og plikter er. For å kunne bygge videre og få en bærekraftig organisasjon i NTL, er det helt avgjørende å skape engasjement helt fra starten. Når de som er garvet faller bort, trenger man nye til å ta over stafettpinnen, sier Skrede.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å drive med Ung-arbeid. Det er avgjørende for organisasjonen som helhet.

I tillegg til nytteverdien for deltakerne, håper hun at konferansen også vil resultere i konkrete resultater, som et informasjonsskriv for nye medlemmer og en plan for å engasjere unge arbeidstakere.

Lillian Skrede og Karsten Tigerstedt Jøssang (t.h.) er to av de mest erfarne i nettverket. Mellom innslagene på konferansen skriver Jøssang lønnskrav på vegne av andre medlemmer.

Lillian Skrede og Karsten Tigerstedt Jøssang (t.h.) er to av de mest erfarne i nettverket. Mellom innslagene på konferansen skriver Jøssang lønnskrav på vegne av andre medlemmer.

Silje Katrine Robinson

NTL Ung-leder hyller Nav-nettverket, purrer på andre foreninger

– Formålet med ung-arbeidet i NTL og NTL Ung er å få flere aktive medlemmer. Men for at vi skal treffe med vårt tilbud og verve flere lokalt, er vi helt avhengige av å ha flere representanter på arbeidsplassene og i organisasjonsleddene til NTL, forteller lederen for ungdomsorganisasjonen, Martin Kvalvik.

Han sikter til at disse vil være mye nærere potensielle nye medlemmer enn man kan være fra NTL-kontorene sentralt.

– Derfor er det veldig viktig at alle organisasjonsledd har en Ung-representant i styret. Det er jo vedtektsfestet, men vi opplever at det ikke er på plass mange steder.

Kvalvik har derfor satt i gang en purrejobb denne våren, der han kontakter landsforeninger om å rekruttere flere unge tillitsvalgte, plasstillitsvalgte og i styrene til foreningene. Han berømmer særlig Ung-nettverket i NTL NAV som et eksempel til etterfølgelse.

– Lillian har gjort en veldig god jobb, som jeg håper flere vil lære av. Nettverket har hyppige kontaktmøter for å hjelpe hverandre og verve flere, arrangerer flere aktiviteter for unge, og resultatene av det vises gjennom at Nav overgår vekstmålene våre. De viser hva man kan oppnå hvis man tar Ung-jobben seriøst, sier Kvalvik.

Ønsker endring: Dette navnet mener NTL Ung-ledelsen er et hinder for verving av nye medlemmer

NTL Ung-leder Martin Kvalvik berømmer arbeidet til Ung-kontaktene i Nav. Han skulle gjerne deltatt på samlingen i Bergen, men var på LO-kongressen i Oslo.

NTL Ung-leder Martin Kvalvik berømmer arbeidet til Ung-kontaktene i Nav. Han skulle gjerne deltatt på samlingen i Bergen, men var på LO-kongressen i Oslo.

Alf Ragnar Olsen

Tips til organisasjonsledd som sliter med Ung-arbeid

Skrede har noen oppfordringer til foreninger som sliter med sitt Ung-arbeid.

– For det første må man ha et jevnlig ung-arbeid, det kan ikke være sporadisk. At vi har jevnlige samlinger gjør at alle som er med står bedre rustet til å gjøre noe i sin egen avdeling. Kontinuitet er kjempeviktig.

Hun viser til at det derfor er utarbeidet en veileder for Ung-kontakter i NTL NAV, slik at noen som begynner i jobben ikke skal stå på bar bakke.

Dessuten mener Skrede at det ikke trengs et stort skippertak for å komme i gang.

– Start i det små. Man må egentlig starte med å diskutere hvordan man ønsker å gjøre ungdomsarbeid i sin forening. Det nytter ikke å få en ung-kontakt hvis man ikke har peiling på hva man vil, man må snakke om det på forhånd. Start med å bli enige om hva dere legger i ung-arbeid og hva dere ønsker å få til.

Hun understreker at en ung-kontakt ikke skal være alene om arbeidet.

– Alle må bidra. Selv om man får en ung-kontakt, så er ikke jobben ferdig. Få en oversikt over hva dere egentlig vil at vervet skal innebære.

NTL ble kalt «kometen i LO»: Slik vokste forbundet seg stort.

07.06.2022
13:28
13.06.2022 11:02Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker