Katharina Dale Håkonsen" />
HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Omstilling i kunnskapssektoren

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Midt i en pandemi, mens ansatte jobber hjemmefra, har forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim satt i verk en omfattende omorganisering av kunnskapssektoren. Her er noen av reaksjonene.05.05.2021
12:13
05.05.2021 12:28

katharina@lomedia.no

– Vi var ikke forberedt. Denne omorganiseringa kom brått, sier tillitsvalgt Astri Elisabet Pestalozzi i Kompetanse Norge.

I begynnelsen av februar fikk Pestalozzi og nærmere 900 ansatte i offentlige virksomheter som forvalter høyere utdanning, beskjed om at de skulle omorganiseres.

Kunnskapsdepartementet viste blant annet til overlappende oppgaver og ansvarsområder, for mange direktorat i tillegg til uklarheter i oppgavefordeling. Man ønsker derfor å etablere et nytt, stort direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren (se detaljene i bunnen av saken).

– Tilbakemeldingene vi får er helt tydelige på at det er behov for å rydde opp i systemet. Det nye direktoratet vil spille en stor rolle for å nå nye mål om kvalitet, kapasitet og tilgjengeliggjøring av utdanningssystemet vårt, skriver Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister.

Mange av de ansatte, som går en uviss framtid i møte, er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL). De jobber blant annet i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Pestalozzi i Kompetanse Norge er enig i at en ny organisering kan føre til gevinster og positive synergier, men hun kjenner seg ikke igjen regjeringens påstander om overlappende ansvarsoppgaver.

– Uansett hvordan du organiserer, vil alltid noen oppgaver være i et mellomrom, og en må samhandle, sier hun.

Fikk du med deg denne? Omorganisering, nedbemanning og permitteringer kan gi langvarig psykisk knekk, sier forsker

Reagerer på timingen

Det er ingen krisestemning i Kompetanse Norge, forteller Pestalozzi, men hun er litt bekymra for at det nye direktoratet kan bli veldig stort og byråkratisk.

– Det kan gjøre at det blir lang vei til toppen, vanskelig å snu seg raskt og jobbe med utviklingsarbeid.

Pestalozzi – og flere NTL-magasinet har snakket med – reagerer også på farten.

– Vi har det travelt siden en midlertidig omorganisering skal være på plass innen 1. juli.

Hjemmekontor byr også på problemer.

– Det er veldig vanskelig å smelte sammen ulike kulturer når vi ikke kan møtes fysisk. Det er viktig å jobbe med kultur for å få til en vellykket omorganisering.

Hun mener at mandatet for omorganiseringa primært handler om høyere utdanning og fagskoler.

– Kompetanse Norge jobber for alle voksne som trenger å styrke grunnleggende ferdigheter. Det er ikke tydelig kommunisert utad at denne omorganiseringa skal ivareta hele bredden.

Reformerer domstolene: Ansatte i domstolene har fire måneder på seg for omstilling: – Nå er vi så slitne at vi knapt har mer å gi

Oppgitt over tempoet

På hjemmekontor på Råholt i Viken er tillitsvalgt Helen Bråten i Nokut enig med Pestalozzi.

– Ansatte er oppgitte over tempoet.

Bråten er ikke imot at det ryddes i statlig styring og struktur, men hun misliker premissene.

– Det mest åpenbare er arbeidssituasjonen for de ansatte. Vi omorganiserer fra hjemmekontor i en pandemi og krise, uten å vite helt hvorfor. I tillegg har vi bare fem måneder på oss.

Nokut splittes. Deler av de ansatte flyttes til det nye direktoratet mens andre blir igjen i Nokut, som skal rendyrkes som et tilsyns- og akkrediteringsorgan.

– Mange ansatte er veldig usikre. Hva betyr omorganiseringa for egne oppgaver og lønn? Departementet har sagt at ingen skal bli sagt opp, men arbeidstakere i Nokut vet ikke hva framtida bringer.

– Det nye direktoratet skal ha hovedkontor i Bergen. Tromsø skal prioriteres. Hva betyr det for oss?

Etterlyser bedre premisser: – Jeg vil gjerne være med å finne konstruktive løsninger, men da må prosessen være god, sier Helen Bråten.

Etterlyser bedre premisser: – Jeg vil gjerne være med å finne konstruktive løsninger, men da må prosessen være god, sier Helen Bråten.

privat

Bråten synes det er rart å gjennomføre en så omfattende omorganisering midt i en pandemi. Alle de vanlige arbeidsoppgavene videreføres samtidig som omorganiseringa fører til merarbeid.

– Ansatte presterer allerede mye i en vanskelig jobbsituasjon. Det gir ledelsen og departementet et enda tyngre ansvar med å ta vare på medarbeiderne.

Hun lurer på hvilke arbeidsoppgaver hun og kollegene kan nedprioritere. Å være tillitsvalgt byr også på utfordringer.

– Jeg prøver å få oversikt og være til stede der avgjørelser bli tatt. Vi har i utgangspunktet et godt samarbeid med ledelsen i departementet og Nokut, men prosessen tvinger dem til å ta kjappe beslutninger uten forankring.

En dårlig idé

Også tillitsvalgt Esther Mørk i Unit synes Kunnskapsdepartementet har satt for korte tidsfrister. Hun minner om at departementet gjennomgikk alle underliggende organ og omorganiserte fra 2014 til 2017.

– Dette kom som en bombe 4. februar. Dagen før viste vi ingenting. Folk reagerer på hastigheten. I forrige runde brukte de tre-fire år på den nye strukturen.

– Min personlige mening er at dette er politikk. Det skal gjennomføres før valget. Jeg tror politikerne vil sette sitt merke på fagfeltet.

I Unit er det 200 ansatte. En viktig oppgave for virksomheten er studentopptak til universitet og høgskoler, såkalt samordna opptak, hvor det jobber mange NTL-medlemmer. Med ny organisering blir tjenesten splittet.

– For de ansatte i samordna opptak fremstår det som en veldig dårlig idé. De fleste oppgavene er tett sammenvevd.

Anslagsvis 50 ansatte i Unit skal til det nye direktoratet, godt over 150 ansatte skal til det nye tjenesteleverandørorganet.

– For samordna opptak er dette en helomvending fra det som skjedde for fem år siden. Da ble forvaltningsorganet fusjonert med utviklerne fra Universitetet i Oslo. Nå skal organisasjonen deles opp og fusjoneres med andre.

Mørk vil gjerne understreke at mange ansatte også er positive til departementets planer.

– Rask omstilling er positivt

I motsetning til de tre andre tillitsvalgte var ikke tillitsvalgt Sofie Axelsen Osland i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) overrasket da hun fikk beskjeden fra departementet.

– Det har ligget litt i kortene. Vi og Kompetanse Norge har overlappende arbeidsområde og oppgaver, særlig på det med livslang læring og kompetansepolitikk, sier hun.

Osland, som er tillitsvalgt for 12 medlemmer, trekker fram farten som en fordel.

– Det er like greit at det går raskt når vi først har fått beskjed. Usikkerhet kan slite på folk.

Sofie Axelsen

Sofie Axelsen

Privat

Diku har hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø og Brussel, med rundt 150 tilsatte. Alle skal over i det nye direktoratet.

– Det blir spennende, men det er krevende å jobbe med en omorganisering i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene under korona.

I tillegg til 180 ansatte i Kompetanse Norge, 150 i Diku, 200 i Unit, 150 i Nokut, skal også 100 ansatte i Norsk senter for forskningsdata (NSD), fire ansatte i Universell ved NTNU og 95 i Uninett omorganiseres. Til sammen blir det 879.

Et mindre Nokut

• Blir beholdt som et rendyrket tilsyns- og akkrediteringsorgan.

• Andre oppgaver flyttes til det nye direktoratet.

• Hvilke oppgaver som overføres til de nye direktoratet, avklares i forbindelse med høring om den nye universitets- og høgskoleloven.

Nytt direktorat

• Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse skal opprettes innen 1. juli 2021.

• Ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, inkludert yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

• Direktoratet skal bestå av Kompetanse Norge, Diku og deler av Unit og får oppgaver fra Nokut og NSD, samt overtar tjenesten Universell ved NTNU.

• Hovedsete i Bergen og kontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Nytt tjenesteleverandørorgan

• Et nytt tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren skal etableres innen 1. januar 2022.

• Skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk og tjenester til brukerne.

• Består av Units tjenesteleveranser relatert til IKT, Uninett og deler av NSD.

• Hovedsete i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.

• Etableres som et forvaltningsorgan eller aksjeselskap.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Min personlig mening er at dette er politikk.

Tillitsvalgt Esther Mørk i Unit

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.05.2021
12:13
05.05.2021 12:28Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn for andre gang i år

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

Google Street View

Forskningsansatt (58) ble nedbemannet etter 34 år i jobben – så saksøkte hun arbeidsgiveren

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Jan-Erik Østlie

Elbil, kontantstøtte og vindkraft: Her er sakene som skaper strid på Frps landsmøte


Flere saker