Katharina Dale Håkonsen" />
HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Omstilling i kunnskapssektoren

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Midt i en pandemi, mens ansatte jobber hjemmefra, har forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim satt i verk en omfattende omorganisering av kunnskapssektoren. Her er noen av reaksjonene.05.05.2021
12:13
05.05.2021 12:28

katharina@lomedia.no

– Vi var ikke forberedt. Denne omorganiseringa kom brått, sier tillitsvalgt Astri Elisabet Pestalozzi i Kompetanse Norge.

I begynnelsen av februar fikk Pestalozzi og nærmere 900 ansatte i offentlige virksomheter som forvalter høyere utdanning, beskjed om at de skulle omorganiseres.

Kunnskapsdepartementet viste blant annet til overlappende oppgaver og ansvarsområder, for mange direktorat i tillegg til uklarheter i oppgavefordeling. Man ønsker derfor å etablere et nytt, stort direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren (se detaljene i bunnen av saken).

– Tilbakemeldingene vi får er helt tydelige på at det er behov for å rydde opp i systemet. Det nye direktoratet vil spille en stor rolle for å nå nye mål om kvalitet, kapasitet og tilgjengeliggjøring av utdanningssystemet vårt, skriver Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister.

Mange av de ansatte, som går en uviss framtid i møte, er medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL). De jobber blant annet i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Pestalozzi i Kompetanse Norge er enig i at en ny organisering kan føre til gevinster og positive synergier, men hun kjenner seg ikke igjen regjeringens påstander om overlappende ansvarsoppgaver.

– Uansett hvordan du organiserer, vil alltid noen oppgaver være i et mellomrom, og en må samhandle, sier hun.

Fikk du med deg denne? Omorganisering, nedbemanning og permitteringer kan gi langvarig psykisk knekk, sier forsker

Reagerer på timingen

Det er ingen krisestemning i Kompetanse Norge, forteller Pestalozzi, men hun er litt bekymra for at det nye direktoratet kan bli veldig stort og byråkratisk.

– Det kan gjøre at det blir lang vei til toppen, vanskelig å snu seg raskt og jobbe med utviklingsarbeid.

Pestalozzi – og flere NTL-magasinet har snakket med – reagerer også på farten.

– Vi har det travelt siden en midlertidig omorganisering skal være på plass innen 1. juli.

Hjemmekontor byr også på problemer.

– Det er veldig vanskelig å smelte sammen ulike kulturer når vi ikke kan møtes fysisk. Det er viktig å jobbe med kultur for å få til en vellykket omorganisering.

Hun mener at mandatet for omorganiseringa primært handler om høyere utdanning og fagskoler.

– Kompetanse Norge jobber for alle voksne som trenger å styrke grunnleggende ferdigheter. Det er ikke tydelig kommunisert utad at denne omorganiseringa skal ivareta hele bredden.

Reformerer domstolene: Ansatte i domstolene har fire måneder på seg for omstilling: – Nå er vi så slitne at vi knapt har mer å gi

Oppgitt over tempoet

På hjemmekontor på Råholt i Viken er tillitsvalgt Helen Bråten i Nokut enig med Pestalozzi.

– Ansatte er oppgitte over tempoet.

Bråten er ikke imot at det ryddes i statlig styring og struktur, men hun misliker premissene.

– Det mest åpenbare er arbeidssituasjonen for de ansatte. Vi omorganiserer fra hjemmekontor i en pandemi og krise, uten å vite helt hvorfor. I tillegg har vi bare fem måneder på oss.

Nokut splittes. Deler av de ansatte flyttes til det nye direktoratet mens andre blir igjen i Nokut, som skal rendyrkes som et tilsyns- og akkrediteringsorgan.

– Mange ansatte er veldig usikre. Hva betyr omorganiseringa for egne oppgaver og lønn? Departementet har sagt at ingen skal bli sagt opp, men arbeidstakere i Nokut vet ikke hva framtida bringer.

– Det nye direktoratet skal ha hovedkontor i Bergen. Tromsø skal prioriteres. Hva betyr det for oss?

Etterlyser bedre premisser: – Jeg vil gjerne være med å finne konstruktive løsninger, men da må prosessen være god, sier Helen Bråten.

Etterlyser bedre premisser: – Jeg vil gjerne være med å finne konstruktive løsninger, men da må prosessen være god, sier Helen Bråten.

privat

Bråten synes det er rart å gjennomføre en så omfattende omorganisering midt i en pandemi. Alle de vanlige arbeidsoppgavene videreføres samtidig som omorganiseringa fører til merarbeid.

– Ansatte presterer allerede mye i en vanskelig jobbsituasjon. Det gir ledelsen og departementet et enda tyngre ansvar med å ta vare på medarbeiderne.

Hun lurer på hvilke arbeidsoppgaver hun og kollegene kan nedprioritere. Å være tillitsvalgt byr også på utfordringer.

– Jeg prøver å få oversikt og være til stede der avgjørelser bli tatt. Vi har i utgangspunktet et godt samarbeid med ledelsen i departementet og Nokut, men prosessen tvinger dem til å ta kjappe beslutninger uten forankring.

En dårlig idé

Også tillitsvalgt Esther Mørk i Unit synes Kunnskapsdepartementet har satt for korte tidsfrister. Hun minner om at departementet gjennomgikk alle underliggende organ og omorganiserte fra 2014 til 2017.

– Dette kom som en bombe 4. februar. Dagen før viste vi ingenting. Folk reagerer på hastigheten. I forrige runde brukte de tre-fire år på den nye strukturen.

– Min personlige mening er at dette er politikk. Det skal gjennomføres før valget. Jeg tror politikerne vil sette sitt merke på fagfeltet.

I Unit er det 200 ansatte. En viktig oppgave for virksomheten er studentopptak til universitet og høgskoler, såkalt samordna opptak, hvor det jobber mange NTL-medlemmer. Med ny organisering blir tjenesten splittet.

– For de ansatte i samordna opptak fremstår det som en veldig dårlig idé. De fleste oppgavene er tett sammenvevd.

Anslagsvis 50 ansatte i Unit skal til det nye direktoratet, godt over 150 ansatte skal til det nye tjenesteleverandørorganet.

– For samordna opptak er dette en helomvending fra det som skjedde for fem år siden. Da ble forvaltningsorganet fusjonert med utviklerne fra Universitetet i Oslo. Nå skal organisasjonen deles opp og fusjoneres med andre.

Mørk vil gjerne understreke at mange ansatte også er positive til departementets planer.

– Rask omstilling er positivt

I motsetning til de tre andre tillitsvalgte var ikke tillitsvalgt Sofie Axelsen Osland i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) overrasket da hun fikk beskjeden fra departementet.

– Det har ligget litt i kortene. Vi og Kompetanse Norge har overlappende arbeidsområde og oppgaver, særlig på det med livslang læring og kompetansepolitikk, sier hun.

Osland, som er tillitsvalgt for 12 medlemmer, trekker fram farten som en fordel.

– Det er like greit at det går raskt når vi først har fått beskjed. Usikkerhet kan slite på folk.

Sofie Axelsen

Sofie Axelsen

Privat

Diku har hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø og Brussel, med rundt 150 tilsatte. Alle skal over i det nye direktoratet.

– Det blir spennende, men det er krevende å jobbe med en omorganisering i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene under korona.

I tillegg til 180 ansatte i Kompetanse Norge, 150 i Diku, 200 i Unit, 150 i Nokut, skal også 100 ansatte i Norsk senter for forskningsdata (NSD), fire ansatte i Universell ved NTNU og 95 i Uninett omorganiseres. Til sammen blir det 879.

Et mindre Nokut

• Blir beholdt som et rendyrket tilsyns- og akkrediteringsorgan.

• Andre oppgaver flyttes til det nye direktoratet.

• Hvilke oppgaver som overføres til de nye direktoratet, avklares i forbindelse med høring om den nye universitets- og høgskoleloven.

Nytt direktorat

• Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse skal opprettes innen 1. juli 2021.

• Ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, inkludert yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

• Direktoratet skal bestå av Kompetanse Norge, Diku og deler av Unit og får oppgaver fra Nokut og NSD, samt overtar tjenesten Universell ved NTNU.

• Hovedsete i Bergen og kontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Nytt tjenesteleverandørorgan

• Et nytt tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren skal etableres innen 1. januar 2022.

• Skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk og tjenester til brukerne.

• Består av Units tjenesteleveranser relatert til IKT, Uninett og deler av NSD.

• Hovedsete i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.

• Etableres som et forvaltningsorgan eller aksjeselskap.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Min personlig mening er at dette er politikk.

Tillitsvalgt Esther Mørk i Unit

05.05.2021
12:13
05.05.2021 12:28

Et mindre Nokut

• Blir beholdt som et rendyrket tilsyns- og akkrediteringsorgan.

• Andre oppgaver flyttes til det nye direktoratet.

• Hvilke oppgaver som overføres til de nye direktoratet, avklares i forbindelse med høring om den nye universitets- og høgskoleloven.

Nytt direktorat

• Et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse skal opprettes innen 1. juli 2021.

• Ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, inkludert yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

• Direktoratet skal bestå av Kompetanse Norge, Diku og deler av Unit og får oppgaver fra Nokut og NSD, samt overtar tjenesten Universell ved NTNU.

• Hovedsete i Bergen og kontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Nytt tjenesteleverandørorgan

• Et nytt tjenesteleveranseorgan for kunnskapssektoren skal etableres innen 1. januar 2022.

• Skal gjøre det enklere å realisere felles strategier og mål, gi effektiv ressursbruk og tjenester til brukerne.

• Består av Units tjenesteleveranser relatert til IKT, Uninett og deler av NSD.

• Hovedsete i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.

• Etableres som et forvaltningsorgan eller aksjeselskap.

Kilde: Kunnskapsdepartementet
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Snart kommer ekstrautbetalingen

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Rødt vil legge ned Bane Nor: – Det er åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch


Flere saker