JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Domstolene:

NTL stevner staten for å sikre domstolenes uavhengighet

LO-advokatene har denne uka på vegne av medlemmer i NTL sendt søksmålsvarsel til justis- og beredskapsdepartementet.
REFORM: Følgene av domstolreformen gjør at NTL stevner justis- og beredskapsdepartementet for retten.

REFORM: Følgene av domstolreformen gjør at NTL stevner justis- og beredskapsdepartementet for retten.

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

– Som samfunn er vi er nødt til å sikre domstolenes uavhengighet. I den forbindelse står det grunnlovfestede forflytningsvernet sentralt, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Domstolsreformen som Stortinget vedtok med knapt flertall i desember medfører at mange domstoler slås sammen til større enheter. Nå mener Domstolsadministrasjonen og regjeringen at de kan pålegge overtallige domstolledere å bli vanlige embetsdommere i større embetsdistrikt under ledelse av ny domstolleder.

NTL organiserer flere sorenskrivere og jordskifterettsledere som mister embetene sine som følge av denne reformen.

Lest denne? Ansatte i domstolene har fire måneder på seg for omstilling: – Nå er vi så slitne at vi knapt har mer å gi

Uthuler embetsvernet

– Det er beklagelig at Domstoladministrasjonen gjennomfører omstillingen på en måte som uthuler embetsvernet: Manglende lovregulering, herunder knyttet til prosessuelle rettigheter, gjør dommere og domstolledere usikre på hvilke endringer de er forpliktet til å godta og hvilke endringer de kan motsette seg, sier Barsok.

Fordbundsleder Kjersti Barsok i NTL.

Fordbundsleder Kjersti Barsok i NTL.

Nina Hanssen

Hun mener dette kan gjøre det vanskelig for dem å ytre seg eller opponere mot politiske signaler, fordi det kan skade deres forhandlingsposisjon eller videre karriere.

ABE-kuttene og Domstolsreformen: Ansatte i domstolene vet at kuttene kommer hvert år: – Presset er stort på alle

Forbundets dommermedlemmer ønsker nemlig å fortsette å jobbe i domstolene, men vil ha et riktig utgangspunkt for forhandlingene med staten for å markere betydningen forflytningsvernet har for domstolenes uavhengighet.

Barsok sier at saken er av prinsipiell karakter, og derfor omfatter søksmålsvarselet én pilotsak fra tingrettene og én fra jordskifterettene for å eksemplifisere hva saken gjelder i de ulike domstoltypene. NTL er partshjelper ettersom saken er av prinsipiell karakter. De mener uavhengige domstoler krever uavhengige dommere.

Les også: Snart har Norge kun 23 tingretter, mot dagens 60. Hilde i Hardanger kaller det en ren sentraliseringsreform

Uavhengiget viktig

– Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort, sier leder i NTL Domstolene, Kristin Tollefsen.

Hun sier videre at situasjonen for domstoler andre steder i Europa viser at det nettopp er domstollederne myndighetene går etter når de ønsker større politisk kontroll over domstolene.

ADVARER: Kristin Tollefsen i NTL Domstolene mener det er viktig å sikre at dommere ikke er avhengig av å holde seg inne med den utøvende makt for å være trygge på jobbene sine.

ADVARER: Kristin Tollefsen i NTL Domstolene mener det er viktig å sikre at dommere ikke er avhengig av å holde seg inne med den utøvende makt for å være trygge på jobbene sine.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort

Leder i NTL Domstolene, Kristin Tollefsen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse