M" />
PRESSET SITUASJON: Merethe Ekerhaugen (f.v.) og Ranveig Øverby, saksbehandlere i jordskifteretten og tillitsvalgte i NTL Domstolene, sier at de ansatte har vært under hardt press de to siste regjeringsperiodene, med to ulike reformer hengende over seg.

PRESSET SITUASJON: Merethe Ekerhaugen (f.v.) og Ranveig Øverby, saksbehandlere i jordskifteretten og tillitsvalgte i NTL Domstolene, sier at de ansatte har vært under hardt press de to siste regjeringsperiodene, med to ulike reformer hengende over seg.

Katharina Dale Håkonsen

ABE-kuttene og Domstolsreformen:

Ansatte i domstolene vet at kuttene kommer hvert år: – Presset er stort på alle

To ulike reformer under den blå regjeringen har satt domstolene under hardt press. Merethe Ekerhaugen og Ranveig Øverby håper valget fører til at ostehøvelkuttene fjernes.06.09.2021
11:35
06.09.2021 12:11

merete.jansen@lomedia.no

Det startet med ABE-reformen i 2014, året etter at Erna Solberg tok over som regjeringssjef. Budsjettene til domstolene ble, i likhet med alle andre statlige etater, underlagt et flatt kutt på 0,5 prosent, noen år høynet til 0,8 prosent.

I 2017 gikk startskuddet for en reform som var direkte myntet på domstolene. Regjeringen satte ned et utvalg som skulle vurdere hvordan man kunne redusere antall domstoler.

HVA MENER AP, HØYRE OG SP OM ABE-KUTTENE OG DOMSTOLSREFORMEN? SE LENGER NEDE I SAKEN

Første reformen

– ABE-reformen har vært et kjempeproblem, slår Ekerhaugens kollega Ranveig Øverby fast.

De to forteller at det først og fremst er saksbehandlere i domstolene som har fått føle dette på kroppen, siden det er disse stillingene som i hovedsak kuttes, men at konsekvensene er vidtrekkende. For når det blir færre saksbehandlere, må dommerne ta over oppgavene, noe som går ut over den dømmende virksomhet. I tillegg vokser bunkene med restanser, forteller saksbehandlerne ved Vestre Innlandet jordskifterett. Ekerhaugen er plasstillitsvalgt, mens Øverby tidligere i flere år har vært leder av NTL Domstolene.

Ranveig Øverby har reist landet på kryss og tvers som hovedtillitsvalgt. Hun forteller at ved flere domstoler har kuttene også skapt problemer med arbeidsmiljøet.

– Presset er stort på alle, og det skal ikke mye til før det oppstår misnøye i en stresset situasjon. Når krybben er tom, bites hestene, fastslår hun.

Merethe Ekerhaugen føyer til at bare det å vite at budsjettkuttene kommer hvert år, er noe som skaper uro og usikkerhet blant de ansatte:

– Hvis en stilling blir borte, blir den erstattet? Får vi enda mer å gjøre? Eller enda verre: Er jeg den neste som må gå?

Februar - før omstillingen: Ansatte i domstolene har fire måneder på seg for omstilling: – Nå er vi så slitne at vi knapt har mer å gi

Andre reformen

Det toppet seg for de ansatte da domstolskommisjonen ble nedsatt i 2017, og da kommisjonen presenterte konklusjonen sin høsten 2019. 37 av 60 domstoler, og 21 jordskifteretter av 34 skulle fjernes gjennom sentralisering.

– Dette var en ren nedleggelse, selv om de prøvde å nekte for det, slår Øverby fast.

– Det var nødvendig å endre domstolsstrukturen, men dette var direkte distriktsfiendtlig!

Etter massiv kritikk, endte regjeringen med å gjøre retrett. De fastslo at alle dagens rettssteder skulle bestå. Resultatet ble likevel en sterk reduksjon i antall domstoler, akkurat som i forslaget.

– Bare framtiden vil vise når første nedleggelse av et rettssted kommer, sier Øverby.

Hun beskriver det som skjedde, som et hastverksarbeid drevet fram av Domstolsadministrasjonen (DA) i Trondheim.

Forslaget om at jordskifterettene skulle slås sammen med tingrettene, på langt færre geografiske steder, syntes de var spesielt håpløst i rapporten som ble lagt fram.

– Helt hinsides! Vi er jo en stedlig domstol. Eiendommene vi skal behandle, kan ikke samles i Oslo eller andre steder. Vi må jobbe i nærheten, sier Øverby.

Januar 2020: Varsku om trege domstoler – SV frykter for rettssikkerheten

Framover

Hvis valget 13. september ender med en rødgrønn regjering, håper de to ansatte i jordskifteretten at ABE-reformen roes kraftig ned og at domstolsreformen får en ny vurdering.

– Jeg håper politikerne gjør et ordentlig stykke arbeid og vurderer hva som er best for alle, ikke bare for ledelsen, men også for publikum som oppsøker retten, sier Øverby.

– De reverserer vel ikke det som har blitt gjort, slik at vi går tilbake til der vi var før? kommenterer Ekerhaugen.

– Det skjer nok ikke, mener Øverby og legger til:

– Kanskje de bør gjenopprette noen domstoler og legge ned andre. Det viktigste er at de gjør en grundig jobb med en reform, ikke sånn full fart for å få sentralisert mest mulig. Og budsjettene må økes etter de endringene som er gjort, for vi kan ikke se at det har gitt noen innsparinger slik løsningen ble nå.

Ekerhaugen stiller seg tvilende til en økning, men kollegaen repliserer:

– Når de sier noe, må det følge med penger for å få gjennomført det. Men tro og tro, fru Blom, den store tilliten er svekket!

Dette mener partiene

Om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og domstols­reformen:

Arbeiderpartiet vil fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål. I sitt alternative budsjettforslag for 2021, foreslår Ap å halvere ABE-kuttet for universitets- og høgskolesektoren. I flere andre sektorer videreføres kuttene.

Vil sikre en desentralisert domstolsstruktur som ivaretar folks rettsikkerhet og tjenester nært folk i hele landet, og legge til rette for moderat spesialisering.

Høyre vil fortsette avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og fortsette moderniseringen av domstolene. Folk skal ha god tilgang til retten og spesialiserte dommere for å få avgjort konflikter.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Sigbjørn Gjelsvik, har tidligere sagt at SP synes det er en dårlig løsning å kutte flatt over hele linjen. Noen av dagens kutt ønsker de å reversere, men langt fra alle.

Gjelsvik sier at det blant annet kan være behov for å kutte flere direktorater og i bruken av kommunikasjonsrådgivere og konsulenter i det offentlige.

Sp vil reversere domstolsreformen og sørge for at tingretter og jordskifteretter blir opprettholdt som selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Endringer i domstolstrukturen skal vedtas i Stortinget.

06.09.2021
11:35
06.09.2021 12:11

Dette mener partiene

Om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og domstols­reformen:

Arbeiderpartiet vil fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål. I sitt alternative budsjettforslag for 2021, foreslår Ap å halvere ABE-kuttet for universitets- og høgskolesektoren. I flere andre sektorer videreføres kuttene.

Vil sikre en desentralisert domstolsstruktur som ivaretar folks rettsikkerhet og tjenester nært folk i hele landet, og legge til rette for moderat spesialisering.

Høyre vil fortsette avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og fortsette moderniseringen av domstolene. Folk skal ha god tilgang til retten og spesialiserte dommere for å få avgjort konflikter.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Sigbjørn Gjelsvik, har tidligere sagt at SP synes det er en dårlig løsning å kutte flatt over hele linjen. Noen av dagens kutt ønsker de å reversere, men langt fra alle.

Gjelsvik sier at det blant annet kan være behov for å kutte flere direktorater og i bruken av kommunikasjonsrådgivere og konsulenter i det offentlige.

Sp vil reversere domstolsreformen og sørge for at tingretter og jordskifteretter blir opprettholdt som selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Endringer i domstolstrukturen skal vedtas i Stortinget.
Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

Debatt

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

André Kjernsli

«Matkøene blir større, og listen over milliardærer blir lengre»

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

Gulled Jibril

Flyr må permittere: – Vi tenker på våre kolleger som mottar varsler, sier tillitsvalgt

Debatt

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken er farlig»


Flere saker