Katharina Dale Håkonsen" />
SLUTTET Å FLY - SPARTE MILLIONER: Under korona har departementenes utgifter til reiser sunket med 62 prosent. Utenriksdepartementet sparte desidert mest.

SLUTTET Å FLY - SPARTE MILLIONER: Under korona har departementenes utgifter til reiser sunket med 62 prosent. Utenriksdepartementet sparte desidert mest.

Leif Martin Kirknes

Klima og jobbreiser:

Så mye sparte departementene da de sluttet å reise – se de oppsiktsvekkende tallene

Departementene kuttet reiseutgifter med 62 prosent i fjor. Det tilsvarer 200 millioner kroner. Nå forventer både miljøvernere og Norsk Tjenestemannslag at offentlig ansatte og politikere reiser mindre også etter pandemien.25.03.2021
13:41
25.03.2021 15:11

katharina@lomedia.no

– Det offentlige bør gå foran og reise mindre. Ikke bare som forvaltere av fellesskapets midler, men også fordi det sender et signal til resten av samfunnet om hvordan vi ønsker å ha det, sier leder Anja Bakken Riise i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Nordmenn reiser vanligvis mye, både på fritida og på jobb. Hele 44 prosent av norsk innenriksflyging er forretningsreiser, ifølge Framtiden i våre hender.

Nå mener Riise at vi har en unik mulighet til å endre våre reisevaner.

– De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, med tanke på klimakonsekvensene. Om man reise, bør man se på muligheten for å reise på en mer klimavennlig måte, for eksempel med tog eller buss.

Se innsparingene for hvert enkelt departement nederst i saken.

UNIK MULIGHET: De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

UNIK MULIGHET: De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Tormod Ytrehus

Har spart 200 millioner kroner

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Et effektivt tiltak er å reise mindre, spesielt med fly som slipper ut store mengder CO₂.

Som følge av pandemien innførte myndighetene reiserestriksjoner. Veldig mange jobbreiser opphørte.

NTL-magasinet har hentet inn tall for reiseutgiftene til alle departementene og Statsministerens kontor. I 2020 brukte de 200 millioner kroner mindre på reiser enn året før.

Utenriksdepartementet står for halvparten av innsparingene. Tallene inkluderer alle reise- og diettkostnader og bilgodtgjørelse, både for ansatte og politisk ledelse.

Se tallene nederst i saken.

Klima og jobbreiser: Dette sier ministrene etter ett år med færre jobbreiser

Oppsiktsvekkende høyt for UiB

Også universiteter og høgskoler har spart penger. I fjor brukte de 1 milliard mindre på reiser enn det de hadde budsjettert med, ifølge nettavisa Khrono.

En av arbeidsplassene som har spart mye – litt over 100 millioner kroner – er Universitetet i Bergen, hvor Helge Bjørlo jobber som rådgiver i studieavdelinga.

Han har tidligere vært en av pådriverne i NTL lokalt for å redusere reisevirksomheta til universitetet.

– Jeg tror det blir mindre nasjonal reising og kanskje til og med mindre internasjonal reising etter pandemien, sier Bjørlo.

HØYE TALL I BERGEN: Universitetet i Bergen, der Helge Bjørlo er rådgiver, har spart over 100 millioner på kutt i jobbreiser.

HØYE TALL I BERGEN: Universitetet i Bergen, der Helge Bjørlo er rådgiver, har spart over 100 millioner på kutt i jobbreiser.

Eivind Senneset

Før dro ledelsen ved universiteter og høgskoler jevnlig til Oslo for å delta i møter og på lanseringer av rapporter og lignende. Nå foregår alt digitalt.

Her er det et stort potensial for å spare tid, penger og miljøet. Bjørlo tror det har vært en øyeåpner for flere nasjonale virksomheter.

– Det har vært en frykt for å gå glipp av nettverksbygging, uformell informasjon og påvirkningsmuligheter ved å ikke være fysisk til stede. Når alt skjer digitalt, stiller alle likt.

Men rådgiveren er likevel bekymret for de langsiktige konsekvensene av koronakrisa.

– Min oppfatning er at pandemien totalt sett er skadelig for miljøet. Kanskje må vi nå bruke pengene på andre ting enn det grønne skiftet.

Fikk du med deg denne? Billigst eller raskest går foran miljøhensyn når staten skal dekke utgifter til jobbeiser: – Kritikkverdig, mener NTL

NTL-medlemmer har fått lynkurs

Pandemien ga en solid kickstart for ansattes digitale møtehverdag. Allerede før koronakrisa hadde Norsk Tjenestemannslag (NTL) rigget seg elektronisk for å redusere reising.

– Det er ingen tvil om at vi vil tenke annerledes om behovet for reiser framover, og at flere møter vil bli avholdt elektronisk, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

KOMMET FOR Å BLI: Allerede før korona, hadde NTL rigget seg for å redusere jobbreisene, forteller leder Kjersti Barsok.

KOMMET FOR Å BLI: Allerede før korona, hadde NTL rigget seg for å redusere jobbreisene, forteller leder Kjersti Barsok.

Ole Palmstrøm

På et normalår bruker NTL mye ressurser på reiser. Også forbundet har nedjustert reisebudsjettet det siste året. Midlene er omdisponert til å gjennomføre digitale kurs og samlinger. Men erfaringene er blanda. Det er krevende å bygge relasjoner, skape debatt og dialog over nettet.

Barsok savner også den uformelle kontakten ved kaffemaskinen.

– På den andre sida har vi kanskje nådd andre deler av medlemsmassen, og vi har vært «til stede» på flere arrangement enn det vi vanligvis er.

Med 50.000 medlemmer over hele Norge, kommer verken Barsok eller organisasjonen til å slutte å reise, men NTL-lederen mener koronaåret har gitt dem en lærepenge.

– Dette er en gylden mulighet til å legge om reisevanene våre med tanke på klimaavtrykket. Verken fagbevegelsen eller andre arbeidsplasser bør fortsette å reise som i 2019.

Det digitale er demokratisk

Anja Bakken Riise er overbevist om at framtida er mer digital.

– Det ligger et enormt demokratiserende potensial i digitale møteplasser som gir rom for at flere deltar.

Hun har sett at høringer på Stortinget er blitt åpnet opp for flere og trekker for eksempel fram at stedbundne bønder har fått kommet til orde.

– Samtidig må vi passe på at vi tilrettelegger for den sosiale og spontane kontakten en gang iblant, men framover tror jeg vi bør gjøre det mer tydelig for oss selv: når er det nødvendig å møtes fysisk, og når er det enda bedre å møtes digitalt?

Reduserte reiseutgifter for regjeringen (2019-20):

Statsministerens kontor

2019: 8,2 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 6 millioner kroner

Utenriksdep.

2019: 182,1 millioner kroner
2020: 81,7 millioner kroner
Besparelse: 100,4 millioner kroner

Finansdep.

2019: 9,2 millioner
2020: 1,8 millioner
Besparelse: 7,4 millioner

Justis- og beredskapsdep.

2019: 9 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 6,8 millioner kroner

Kulturdep.

2019: 4,9 millioner kroner
2020: 1,5 millioner kroner
Besparelse: 3,4 millioner kroner

Helse- og omsorgsdep.

2019: 9,7 millioner kroner
2020: 2,6 millioner kroner
Besparelse: 7,1 millioner kroner

Nærings- og fiskeridep.

2019: 21,8 millioner kroner
2020: 7,4 millioner kroner
Besparelse: 14,4 millioner kroner

Kunnskapsdep.

2019: 4,1 millioner kroner
2020: 1,3 millioner kroner
Besparelse: 2,8 millioner kroner

Klima- og miljødep.

2019: 11,5 millioner kroner

2020: 3,1 millioner kroner

Besparelse: 8,4 millioner kroner

Olje- og energidep.

2019: 10,2 millioner kroner

2020: 2,3 millioner kroner

Besparelse: 7,9 millioner kroner

Arbeids- og sosialdep.

2019: 3,9 millioner kroner
2020: 1 million kroner
Besparelse: 2,9 millioner kroner

Forsvarsdep.

2019: 20,5 millioner kroner
2020: 6,2 millioner kroner
Besparelse: 14,3 millioner kroner

Kommunal- og mod.dep.

2019: 12,8 millioner kroner
2020: 4,9 millioner kroner
Besparelse: 7,9 millioner kroner

Landbruks- og matdep.

2019: 6,3 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 4,1 millioner kroner

Samferdselsdep.

2019: 5,5 millioner kroner
2020: 1,8 millioner kroner
Besparelse: 3,7 millioner kroner

Barne- og familiedep.

2019: 3,1 millioner kroner
2020: 1 millioner kroner
Besparelse: 2,1 millioner kroner

Totalt for alle departementene:

2019: 323 millioner kroner
2020: 123 millioner kroner
Besparelse: 200 millioner kroner

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.03.2021
13:41
25.03.2021 15:11Mest lest

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

Glen Musk

Ann Jeanette ble operert i hjernen. Så startet Nav-problemene

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Eirik Dahl Viggen

390.000 ansatte i Kommune-Norge skal få ny lønn. Her er kravene

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Eivind Senneset

Dom i retten: Oppsigelsen av klubbleder Adrian var både feilaktig og usaklig

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Jan-Erik Østlie

Wegard Harsvik i fersk bok: «Arven etter Erna» er en kuttliste på 43 milliarder

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte fikk styrket kjøpekrafta. Så mye øker lønna

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Simen Aker Grimsrud

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

Privat

Etter tre månader utan inntekt, kan polske Ryszard endeleg få korona-lønna inn på konto

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes

Jo Straube / SV

Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Håvard Sæbø

Krangel om jordbærplukkere: – Helt sjokkert over Bollestad

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Emmie Olivia Kristiansen

Hvem skal få feriepenger på dagpenger og hvor mye? Sjekk summene

Kommentar

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

«Hva er en rettferdig sykepleierlønn?»

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

Tormod Ytrehus

Ti tiltak fra Fellesforbundet for å gjenreise reiselivet

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Håvard Sæbø

Streik er ein av grunnane til at Norge er verdas beste land å bu i, meiner forfattar

Jan-Erik Østlie

Nå starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Mette Nord vil prioritere yrkene med lavest lønn


Flere saker