JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nasjonal transportplan

Selskapet Nye Veier får fortsette. Det skuffer tillitsvalgt i Statens vegvesen

NTL-tillitsvalgt Inger Sigridnes skulle helst sett at Nye Veier ble innlemmet i Vegvesenet.
Inger Sigridnes, NTL-tillitsvalgt i Statens vegvesen, skulle helst sett at Nye Veier ble innlemmet i Vegvesenet.

Inger Sigridnes, NTL-tillitsvalgt i Statens vegvesen, skulle helst sett at Nye Veier ble innlemmet i Vegvesenet.

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

Fredag kom regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) med en økonomisk ramme som gir rom for en betydelig satsing på veier.

– Vi er veldig fornøyde med at regjeringen endelig tar oss på alvor når det gjelder drift og vedlikehold, sier leder Inger Sigridnes i NTL Veg.

Men, hun legger til:

– Vi er svært skuffet over at de viderefører Nye Veier, sier hun.

Fryser bevilgningene

Nye Veier er et resultat av forrige regjerings veipolitikk, og skulle bygge vei på en annen måte enn Statens vegvesen. Opprettelsen har mange kritikere.

Sigridnes minner om at NTL sammen med Fellesforbundet, Fagforbundet, IE/FLT og NAF har kjempet for at Nye Veier skal implementeres i Statens vegvesen, for å sikre optimal kostnadseffektivitet i veisektoren.

– Det har ikke regjeringen valgt å gjøre i denne NTP-en. De viderefører selskapet, men ser ut til å fryse bevilgningene, så mye tyder på at Nye Veier er på en litt nedadgående kurs, sier hun.

Det er den tillitsvalgte glad for.

– Det kan tyde på at politikerne har lyttet til våre bekymringer om Nye Veier A/S. To statlige aktører i lille Norge: Alle skjønner at det ikke er kostnadseffektivt.

– I NTP ser vi også at de tre utbyggingsprosjektene i Nord skal overføres fra Nye Veier til Statens vegvesen og det er godt, sier hun. 

Glad for økte rammer

Sigridnes har også merket seg at de økonomiske rammene som nå ligger i Nasjonal transportplan (NTP) er på høyde med tidligere rammer, som nåværende regjeringen omtalte som urealistiske. 

Nåværende statsråd har vært klar på at NTP ikke skal, som tidligere, være en ønskeliste, men en handlingsplan.

– Jeg er derfor glad for den relativt høye rammen, sier Sigridnes, og legger til:

– Men jeg vet også at det er de årlige budsjettbevilgningene som avgjør om NTP blir en ønskeliste eller en handlingsplan, sier Sigridnes.

Men hun synes retningen ser bra ut:

– Slik det ligger nå, snakker vi om en betydelig økning på drift og vedlikehold og ikke minst utbedringer på flere milliarder hvert år. Dette skal de ha applaus for, sier hun.

Sigridnes viser til at de i 2024 skal bruke rundt 24,3 milliarder kroner på veisektoren, mens NTP sier at det for perioden 2025–2030 skal brukes gjennomsnittlig over 38 milliarder kroner per år, mens det for perioden 2031–2036 skal brukes gjennomsnittlig over 43 milliarder kroner på sektoren.

Sigridnes registrerer også at regjeringen har gått fra målsetting om å overføre mer gods fra vei til jernbane.

Ta vare på og utbedre først

– Vi har jo et klart slagord i Vegvesenet, og det er å «ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må». Dette med å først og fremst ta vare på det vi har, drift og vedlikehold, deretter utbedre og så videre, virker det nå som regjeringen har forstått og er enig med oss i. Slik leser i alle fall jeg NTP, sier Sigridnes og viser til den økte rammen for drift og vedlikehold.

Hun mener det også er viktig i et beredskapsperspektiv.

– Som vi alle vet så blir det våtere og villere klima i vente og da er det viktig å skifte ut gamle vannrør i bakken for å ta unna for flom. Det er viktig og riktig prioritering, sier hun.

I NTP har regjeringen også lagt inn hele 3,7 milliarder kroner til ladestasjoner og rasteplasser til tunge kjøretøy. Sigridnes synes det er bra at Statens vegvesen nå skal tilrettelegge langs hele veinettet for nullutslipps tunge kjøretøy.

Tatt arbeidskriminalitet på alvor

Et annet område Sigridnes mener regjeringen skal ha ros for er at de virkelig har tatt innover seg dette med arbeidslivskriminalitet.

– Dette er et tema vi lenge har satt fokus på. I tillegg til at Statens vegvesen har en egen krimenhet, har vi nå også inngått kontrakt med fire LO-koordinatorer. De skal ut på våre anlegg og følge med på hva som foregår hos entreprenørene og deres underentreprenører, sier hun.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse