JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulturarbeiderne ble lovet en pensjon som skulle være like god for kvinner som for menn. Det har de ikke fått, mener de.

Kulturarbeiderne ble lovet en pensjon som skulle være like god for kvinner som for menn. Det har de ikke fått, mener de.

Eivind Senneset

Streik i kulturbransjen:

Velferdsforsker gir kulturarbeiderne rett om pensjon: – Åpenbart at man ikke får den samme ytelsen for kvinner og menn livet ut

Velferdsforsker Axel West Pedersen stusser over arbeidsgivernes motvilje mot en ordning som gir like, livsvarige ytelser til menn og kvinner. – Det er vanskelig å få innskuddspensjon til å bli kjønnsnøytral, sier han.10.09.2021
10:54
15.09.2021 12:32

merete.jansen@lomedia.no

LO Stat har i flere år prøvd å få gjennomslag for en pensjonsordning i kultursektoren med en ytelse som er både livsvarig og kjønnsnøytral. De mener det da er en forutsetning med en såkalt hybridordning. Flere av de streikende medlemmene ga på første streikedag uttrykk for frustrasjon over at motparten Spekter mener innskuddsordningen også kan betraktes som kjønnsnøytral.

Erlend Tårnesvik Dreiås, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Det Norske Teatret, sa det slik:

– Fakta er at kvinner lever lengre enn menn, og når du har en pensjon som du må ta ut over et visst antall år, så kommer kvinner dårligere ut, sånn er det bare. Det er irrelevant om innbetalingen er den samme for begge kjønn, det er uttaket som betyr noe når du står der som pensjonist.

Tånesvik Dreiås støttes av Axel West Pedersen, professor ved velferdsforskningsinsituttet NOVA:

– Det er helt åpenbart at man ikke får ut den samme ytelsen for kvinner og menn livet ut, dersom innskuddet er likt for alle ansatte. Skal man få til det, må arbeidsgiver betale inn noe ekstra for de kvinnelige ansatte, men vi snakker neppe om mer enn kanskje en halv prosent i økte kostnader per ansatt.

Bergen: Plutselig er Ibsens «Et dukkehjem» brennaktuell: – Dette er en kamp for kvinners pensjon

Spekter står på sitt

Fra Spekters side forsvarer adm. dir. Anne-Kari Bratten innskuddspensjonen slik:

– En kvinne kan leve lenger enn en mann – men selvsagt også omvendt. For eksempel vil en som er født i 1994 og tjener 450.000 kroner i året – enten det er kvinne eller mann – med dagens innskuddsordning få utbetalt 114.000 kroner årlig dersom han/hun fordeler utbetalingene over 20 år fra 67 til 87 år. Ved en hybridpensjon, som LO krever, vil den årlige utbetalingen bare bli 98.000 kroner frem til man dør. Med samme lønn og samme opptjeningstid, sparer kvinner og menn med innskuddspensjon opp en nøyaktig like stor pensjonsformue.

Løst i Trondheim: Her har musikere og sangere den pensjonsordningen kulturarbeiderne streiker for

Ansatte kom arbeidsgiver i møte

De ansatte i kultursektoren viste i 2016 forståelse for at det ble for dyrt for arbeidsgiversiden å fortsette med en ytelsesordning som ligger tett opptil den gamle tjenestepensjonen. De gikk derfor med på en midlertidig overgang til innskuddspensjon, under forutsetning av at partene skulle finne fram til en ordning med «kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

West Pedersen påpeker at de ansatte tok ansvar for en overgang til en mer håndterbar ordning for arbeidsgiversiden. Han stusser over at Spekter nå ikke vil komme motparten i møte når de ønsker en hybridmodell.

Axel West Pedersen, professor ved velferdsforskningsinsituttet NOVA

Axel West Pedersen, professor ved velferdsforskningsinsituttet NOVA

Per Flakstad

– Hybridordningen vil når alt annet er likt, være litt dyrere enn innskuddsmodellen, men på langt nær så dyr og uforutsigbar som ordningen man hadde fram til 2016. Og partene avtalte jo at de skulle bli enige om en modell med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser.

Markering i Oslo: Kulturarbeidere marsjerte for pensjonen sin

Hva er kjønnsnøytralt?

Hva som er kjønnsnøytralt, kan man imidlertid diskutere, mener pensjonsekspert i Storebrand, Jon M. Hippe. Selv jobber han med å selge alle typer ordninger til virksomheter som kulturinstitusjonene og ønsker derfor ikke å ta stilling til utspillene fra partene i streiken, men bidrar gjerne med oppklaring av hva dette handler om.

– Mange offentlige utvalg, i Norge og i Europa, har diskutert kjønnsnøytralitet uten å finne en enkel løsning. Hovedprinsippet for et kjønnsnøytralt produkt er at for at man skal kunne ta det samme ut, må kvinner betaler mer inn, eller arbeidsgiver må gjøre det på deres vegne. Det kan potensielt ha en uheldig konsekvens, påpeker Hippe.

Pensjonsekspert i Storebrand, Jon M. Hippe.

Pensjonsekspert i Storebrand, Jon M. Hippe.

Martin Guttormsen Slørdal

– Det kan gjøre kvinner dyrere i arbeidslivet. Derfor kan det argumenteres for at også en innskuddsordning der man betaler det samme inn, sees på som en variant av kjønnsnøytralitet. Med andre ord bryter ikke en innskuddsordning formelt med nøytralitetsprinsippet i EU-retten.

Menn og kvinner med ulikt ståsted

Hybrid er den modellen som ligger tettest opptil ny offentlig tjenestepensjon. Den er en forsikringsordning der man betaler inn årlige bidrag og får utbetalinger så lenge man lever.

Innskuddspensjon ligner mer på en spareordning og er vanlig i privat sektor. Det beløpet man har spart opp, kan man ta ut igjen over en periode på 10 år. Dør man før alle pengene er tatt ut, kan restbeløpet arves. Men lever man lenge nok, vil kassen på et tidspunkt bli tom.

I innskuddsordningen bidrar ikke mennene i samme grad til kvinnene som de gjør via hybridordningen.

– Derfor kan det være enklere å få gjennomslag for innskuddsordninger på arbeidsplasser med mange menn, slår Hippe fast.

Ulike kostnader for arbeidsgiver

Grunnen til at valg av ordning også er noen arbeidsgiver bryr seg så sterkt om at det ender med konflikt og streik, er kostnadssiden.

– En hybridordning kan ha høyere kostnader for arbeidsgiver fordi det spares mer for kvinner, med mindre man da reduserer sparesatsen for alle, sier Hippe. I tillegg kommer også noen kostnader for de som slutter og får pensjonsbevis. I innskuddsordninger dekker de ansatte disse kostnadene selv.

Om utgiftssiden for arbeidsgiver, gir han denne illustrasjonen:

– La oss si at arbeidsgiver setter av 5 prosent av lønnen hvert år i en innskuddsordning, da må de kanskje sette av 5,5 prosent i en hybridordning for å dekke kvinnetillegget.

Styret i Spekter har frarådet hybrid

Vi har spurt Spekter hvorfor er det så vanskelig å gå med på en hybridordning og om det stemmer at de har styrevedtak på at man ikke skal inn slike ordninger. Adm. dir. Anne-Kari Bratten svarer slik:

Innskuddsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon, og en eventuell restpensjonsbeholdning går til de etterlatte hvis den ansatte dør. Spekter mener at arv av pensjonsbeholdning er et viktig ansatt-gode, men registrerer at LO ikke er opptatt av det samme. I tillegg er frilansere, som det er mange av i denne sektoren, ikke omfattet av hybridpensjonsordningen. Innskuddsordningen gir også den beste forutsigbarheten for virksomhetenes økonomi.

Våre medlemmer er opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en best mulig pensjonsordning. Ingen i Norge har en bedre innskuddspensjon enn i disse kulturvirksomhetene. Ordningen har de høyeste sparesatsene loven tillater. 1,5 millioner norske arbeidstakere har innskuddspensjon, og bare 3 prosent av dem har en like god ordning som i kulturvirksomhetene i Spekter. Styret i Spekter har vedtatt å fraråde innføring av hybrid tjenestepensjon.

Tre pensjonsordninger:

1. Ytelsespensjon: Ved denne ordningen er arbeidstaker garantert en viss andel av lønna i pensjon når hun går av med pensjon. Her bærer arbeidsgiver ansvaret for ytelsen.

2. Innskuddspensjon: Arbeidstakers pensjonsinnbetaling settes i fond, og utbetalingen avhenger av verdien av innskuddet ved pensjonsalder. Her bærer arbeidstaker ansvaret og risikoen, og er ikke garantert en viss andel av lønna.

3. Hybrid pensjon: En kombinasjon av de to over. Arbeidstakersiden mener en slik ordning vil kunne sikre en livslang og kjønnsnøytral pensjon.

10.09.2021
10:54
15.09.2021 12:32Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

Brian Cliff Olguin

Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Guro Gulstuen Nordhagen

Ukrainske flyktninger havner i kriminelle nettverk når de skal skaffe seg jobb, frykter politiet

Kommentar

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil ikke love økte bostøtte.

Leif Martin Kirknes

«Det er på høy tid å forbedre ordningen med bostøtte»

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

KRAV OG MOTKRAV: Sånn så det ut da Handel og Kontor og NHO møttes til forhandlinger om Standardoverenskomsten mandag formiddag.

André Kjernsli

Her er den nye lønna til kontoransatte

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. 

Jan-Erik Østlie

Regjeringen trekker tilbake avgiftsøkningen for handikap-drosjer


Flere saker