JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulturarbeiderne ble lovet en pensjon som skulle være like god for kvinner som for menn. Det har de ikke fått, mener de.

Kulturarbeiderne ble lovet en pensjon som skulle være like god for kvinner som for menn. Det har de ikke fått, mener de.

Eivind Senneset

Streik i kulturbransjen:

Velferdsforsker gir kulturarbeiderne rett om pensjon: – Åpenbart at man ikke får den samme ytelsen for kvinner og menn livet ut

Velferdsforsker Axel West Pedersen stusser over arbeidsgivernes motvilje mot en ordning som gir like, livsvarige ytelser til menn og kvinner. – Det er vanskelig å få innskuddspensjon til å bli kjønnsnøytral, sier han.10.09.2021
10:54
15.09.2021 12:32

merete.jansen@lomedia.no

LO Stat har i flere år prøvd å få gjennomslag for en pensjonsordning i kultursektoren med en ytelse som er både livsvarig og kjønnsnøytral. De mener det da er en forutsetning med en såkalt hybridordning. Flere av de streikende medlemmene ga på første streikedag uttrykk for frustrasjon over at motparten Spekter mener innskuddsordningen også kan betraktes som kjønnsnøytral.

Erlend Tårnesvik Dreiås, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Det Norske Teatret, sa det slik:

– Fakta er at kvinner lever lengre enn menn, og når du har en pensjon som du må ta ut over et visst antall år, så kommer kvinner dårligere ut, sånn er det bare. Det er irrelevant om innbetalingen er den samme for begge kjønn, det er uttaket som betyr noe når du står der som pensjonist.

Tånesvik Dreiås støttes av Axel West Pedersen, professor ved velferdsforskningsinsituttet NOVA:

– Det er helt åpenbart at man ikke får ut den samme ytelsen for kvinner og menn livet ut, dersom innskuddet er likt for alle ansatte. Skal man få til det, må arbeidsgiver betale inn noe ekstra for de kvinnelige ansatte, men vi snakker neppe om mer enn kanskje en halv prosent i økte kostnader per ansatt.

Bergen: Plutselig er Ibsens «Et dukkehjem» brennaktuell: – Dette er en kamp for kvinners pensjon

Spekter står på sitt

Fra Spekters side forsvarer adm. dir. Anne-Kari Bratten innskuddspensjonen slik:

– En kvinne kan leve lenger enn en mann – men selvsagt også omvendt. For eksempel vil en som er født i 1994 og tjener 450.000 kroner i året – enten det er kvinne eller mann – med dagens innskuddsordning få utbetalt 114.000 kroner årlig dersom han/hun fordeler utbetalingene over 20 år fra 67 til 87 år. Ved en hybridpensjon, som LO krever, vil den årlige utbetalingen bare bli 98.000 kroner frem til man dør. Med samme lønn og samme opptjeningstid, sparer kvinner og menn med innskuddspensjon opp en nøyaktig like stor pensjonsformue.

Løst i Trondheim: Her har musikere og sangere den pensjonsordningen kulturarbeiderne streiker for

Ansatte kom arbeidsgiver i møte

De ansatte i kultursektoren viste i 2016 forståelse for at det ble for dyrt for arbeidsgiversiden å fortsette med en ytelsesordning som ligger tett opptil den gamle tjenestepensjonen. De gikk derfor med på en midlertidig overgang til innskuddspensjon, under forutsetning av at partene skulle finne fram til en ordning med «kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

West Pedersen påpeker at de ansatte tok ansvar for en overgang til en mer håndterbar ordning for arbeidsgiversiden. Han stusser over at Spekter nå ikke vil komme motparten i møte når de ønsker en hybridmodell.

Axel West Pedersen, professor ved velferdsforskningsinsituttet NOVA

Axel West Pedersen, professor ved velferdsforskningsinsituttet NOVA

Per Flakstad

– Hybridordningen vil når alt annet er likt, være litt dyrere enn innskuddsmodellen, men på langt nær så dyr og uforutsigbar som ordningen man hadde fram til 2016. Og partene avtalte jo at de skulle bli enige om en modell med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser.

Markering i Oslo: Kulturarbeidere marsjerte for pensjonen sin

Hva er kjønnsnøytralt?

Hva som er kjønnsnøytralt, kan man imidlertid diskutere, mener pensjonsekspert i Storebrand, Jon M. Hippe. Selv jobber han med å selge alle typer ordninger til virksomheter som kulturinstitusjonene og ønsker derfor ikke å ta stilling til utspillene fra partene i streiken, men bidrar gjerne med oppklaring av hva dette handler om.

– Mange offentlige utvalg, i Norge og i Europa, har diskutert kjønnsnøytralitet uten å finne en enkel løsning. Hovedprinsippet for et kjønnsnøytralt produkt er at for at man skal kunne ta det samme ut, må kvinner betaler mer inn, eller arbeidsgiver må gjøre det på deres vegne. Det kan potensielt ha en uheldig konsekvens, påpeker Hippe.

Pensjonsekspert i Storebrand, Jon M. Hippe.

Pensjonsekspert i Storebrand, Jon M. Hippe.

Martin Guttormsen Slørdal

– Det kan gjøre kvinner dyrere i arbeidslivet. Derfor kan det argumenteres for at også en innskuddsordning der man betaler det samme inn, sees på som en variant av kjønnsnøytralitet. Med andre ord bryter ikke en innskuddsordning formelt med nøytralitetsprinsippet i EU-retten.

Menn og kvinner med ulikt ståsted

Hybrid er den modellen som ligger tettest opptil ny offentlig tjenestepensjon. Den er en forsikringsordning der man betaler inn årlige bidrag og får utbetalinger så lenge man lever.

Innskuddspensjon ligner mer på en spareordning og er vanlig i privat sektor. Det beløpet man har spart opp, kan man ta ut igjen over en periode på 10 år. Dør man før alle pengene er tatt ut, kan restbeløpet arves. Men lever man lenge nok, vil kassen på et tidspunkt bli tom.

I innskuddsordningen bidrar ikke mennene i samme grad til kvinnene som de gjør via hybridordningen.

– Derfor kan det være enklere å få gjennomslag for innskuddsordninger på arbeidsplasser med mange menn, slår Hippe fast.

Ulike kostnader for arbeidsgiver

Grunnen til at valg av ordning også er noen arbeidsgiver bryr seg så sterkt om at det ender med konflikt og streik, er kostnadssiden.

– En hybridordning kan ha høyere kostnader for arbeidsgiver fordi det spares mer for kvinner, med mindre man da reduserer sparesatsen for alle, sier Hippe. I tillegg kommer også noen kostnader for de som slutter og får pensjonsbevis. I innskuddsordninger dekker de ansatte disse kostnadene selv.

Om utgiftssiden for arbeidsgiver, gir han denne illustrasjonen:

– La oss si at arbeidsgiver setter av 5 prosent av lønnen hvert år i en innskuddsordning, da må de kanskje sette av 5,5 prosent i en hybridordning for å dekke kvinnetillegget.

Styret i Spekter har frarådet hybrid

Vi har spurt Spekter hvorfor er det så vanskelig å gå med på en hybridordning og om det stemmer at de har styrevedtak på at man ikke skal inn slike ordninger. Adm. dir. Anne-Kari Bratten svarer slik:

Innskuddsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon, og en eventuell restpensjonsbeholdning går til de etterlatte hvis den ansatte dør. Spekter mener at arv av pensjonsbeholdning er et viktig ansatt-gode, men registrerer at LO ikke er opptatt av det samme. I tillegg er frilansere, som det er mange av i denne sektoren, ikke omfattet av hybridpensjonsordningen. Innskuddsordningen gir også den beste forutsigbarheten for virksomhetenes økonomi.

Våre medlemmer er opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en best mulig pensjonsordning. Ingen i Norge har en bedre innskuddspensjon enn i disse kulturvirksomhetene. Ordningen har de høyeste sparesatsene loven tillater. 1,5 millioner norske arbeidstakere har innskuddspensjon, og bare 3 prosent av dem har en like god ordning som i kulturvirksomhetene i Spekter. Styret i Spekter har vedtatt å fraråde innføring av hybrid tjenestepensjon.

Tre pensjonsordninger:

1. Ytelsespensjon: Ved denne ordningen er arbeidstaker garantert en viss andel av lønna i pensjon når hun går av med pensjon. Her bærer arbeidsgiver ansvaret for ytelsen.

2. Innskuddspensjon: Arbeidstakers pensjonsinnbetaling settes i fond, og utbetalingen avhenger av verdien av innskuddet ved pensjonsalder. Her bærer arbeidstaker ansvaret og risikoen, og er ikke garantert en viss andel av lønna.

3. Hybrid pensjon: En kombinasjon av de to over. Arbeidstakersiden mener en slik ordning vil kunne sikre en livslang og kjønnsnøytral pensjon.

10.09.2021
10:54
15.09.2021 12:32

Tre pensjonsordninger:

1. Ytelsespensjon: Ved denne ordningen er arbeidstaker garantert en viss andel av lønna i pensjon når hun går av med pensjon. Her bærer arbeidsgiver ansvaret for ytelsen.

2. Innskuddspensjon: Arbeidstakers pensjonsinnbetaling settes i fond, og utbetalingen avhenger av verdien av innskuddet ved pensjonsalder. Her bærer arbeidstaker ansvaret og risikoen, og er ikke garantert en viss andel av lønna.

3. Hybrid pensjon: En kombinasjon av de to over. Arbeidstakersiden mener en slik ordning vil kunne sikre en livslang og kjønnsnøytral pensjon.
Mest lest

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

Foodora-ansatte vil ha budene fra konkurrenten inn i fagforeninga

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

MED STOLPESKO: Åslaug Haga har vært både energiminister og partileder, nå er hun leder i Fornybar Norge og framsnakker det grønne skiftet.

Leif Martin Kirknes

Her henger Åslaug Haga (64) i strømstolpen: – Dette er jo et yrke for framtida

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet


Flere saker