JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FØLGER MED:  Rune Aadalen, hovedillitsvalgt for FO-medlemmene i Aberia Ung, 

Her fra FOs samling for tillitsvalgte i barneverninstitusjoner i 2014.

FØLGER MED: Rune Aadalen, hovedillitsvalgt for FO-medlemmene i Aberia Ung, Her fra FOs samling for tillitsvalgte i barneverninstitusjoner i 2014.

Eirik Dahl Viggen

Medleverturnus for asylbarn:

– Jeg kunne skiftet jobb og begynt i statlig institusjon, vært mindre på jobb og tjent 100.000 mer

Aberia Ung tøyer strikken vel langt med medleverturnus for asylbarn, mener Aberia-tillitsvalgt Rune Aadalen. Han krever lønn og hviletid.24.02.2016
11:40
24.02.2016 14:54

edv@lomedia.no

Medleverturnus er i prinsippet bra, mener avtroppende hovedtillitsvalgt i Aberia Ung, Rune Aadalen.

Han selv og mange av kollegene hans valgte å jobbe i privat institusjon for å kunne gå lengre turnuser. De mener det er det faglig beste alternativet når det skal etableres en trygg, stabil arbeidsgruppe rundt barn med atferdsproblemer. Men:

– Arbeidsgiveren vår har begynt å tøye strikken vel langt når de kjører medleverturnus i boliger for enslige mindreårige asylsøkere, sier Aadalen, til fontene.no.

– Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet

Problemet er at Aberia bruker medleverturnus overfor barn uten rus- eller atferdsbakgrunn. Selskapet bruker medleverturnus i sine boliger for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Barna er plassert ut fra helt andre vurderinger enn de som bor i rus- og atferdsinstitusjon.

Arbeidstiden strekkes

– Her har de gjort noe ulovlig ved å bruke medleverforskriften overfor enslige mindreårige. Forskriften tøyes og tøyes til å omfatte flere arbeidstakere, sier Aadalen.

Slik medleverturnus praktiseres i Aberia og flere private selskaper innen barnevern, ser det ut til at de ansatte taper betydelige summer på lønn:

Med den vanligste medleverturnusen skal de i år jobbe 28 døgn mer enn sine kolleger i statens institusjoner (se nedenfor). Men de vil ikke tjene mer.

Topptillitsvalgte i statens barnevern (Bufetat) har varslet Arbeidstilsynet om selskapets mulige brudd på arbeidsmiljøloven.

Privat marked

Boligene det gjelder er for enslige mindreårige asylsøkere. Dette er barn under 15 år som søker asyl i Norge uten å være i følge med voksne. De er barnevernets ansvar. Barnevernet kjøper inn mesteparten av botilbudet for denne gruppa fra kommersielle selskaper som Aberia Ung.

• Følg oss på Facebook og Twitter

Når de setter opp vaktlistene benytterselskapene seg av et omstridt unntak i arbeidsmiljøloven. Unntaket heter Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger.

Se forskriften (Lovdata.no)

Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat, mener de private barnevernsselskapene ikke har hjemmel for å bruke medleverturnus i boligene for asylbarn.

Det er ulovlig siden det ikke er snakk om rus- eller atferdsinstitusjoner, mener Aarskog.

– Sosial dumping

– Vi opplever at dette medfører til et utidig press på våre opparbeidede rettigheter og våre lønns- og arbeidsvilkår, sa Aarskog i forrige uke til fontene.no.

– Bruk av medleverforskriften er sosial dumping, sier Aarskog.

Private jobber 30 døgn mer per år

De i private institusjoner drevet med langturnus ansatte er nemlig på jobben flere døgn per år enn det som er vanlig i statens institusjoner. Regnestykket er enkelt. Tall i fet skrift viser døgn på jobb, tynn skrift er fridøgn:

• Statens langturnus: 2-7, 2-7, 3-7

• Privates langturnus: 3-7, 4-7

Fasiten når vi teller opp dette gjennom 2016 viser at ansatte i statens egne barnevernsinstitusjoner tilbringer 84 døgn på jobben. Da er fem ukers ferie samt åtte helligdager trukket ifra. De private medleverne er på jobben hele 112 døgn.

Det er 33 prosent mer enn deres statlige kolleger.

For å kompensere for de 28 ekstra døgnene, utbetaler de private selskapene et såkalt medlevertillegg.

– Kunne jobbet mindre og tjent mer i statens institusjoner

La oss ta hovedtillitsvalgt Rune Aadalen i Aberia Ung som eksempel. Han har en treårig høgskoleutdanning og ti års ansiennitet. Likevel har han en grunnlønn på bare 380.000 kroner. I tillegg har han et årlig medlevertillegg på 70.000 kroner. Dette skal kompensere for kvelds-, natt- og helgearbeid gjennom et helt år. Det gir en årslønn på 450.000 kroner. Dette for å ha tilbragt nesten en tredjedel av året på arbeidsplassen.

– Jeg kunne skiftet jobb og begynt i statlig institusjon, vært mindre på jobb og sikkert tjent 100.000 kroner mer.

– Hva er da grunnen til at du vil gå medleverturnus for en privat arbeidsgiver?

– Noen må ta disse jobbene. Men vi krever mer lønn og mulighet til å ta ut den hviletiden vi har krav på.

AVVISER: Daglig leder i Aberia Ung, Anne Grethe Klæboe, avviser påstanden om sosial dumping.

AVVISER: Daglig leder i Aberia Ung, Anne Grethe Klæboe, avviser påstanden om sosial dumping.

Tri Nguyen Dinh

Aberia: «Sosial dumping» er en grunnløs anklage

Arbeidstilsynet sendte i forrige uke et brev til Aberia Ung. Tilsynet ber bedriften redegjøre for turnusbruken i botilbudet for enslige mindreårige asylsøkere. Uten en begrunnelse, kan de bli pålagt å legge om turnusen i tråd med arbeidsmiljølovens ordinære bestemmelser om arbeidstid.

Fontene har gjentatte ganger tatt kontakt med ledelsen i Aberia Ung for å få en kommentar på anklagene fra FO-tillitsvalgte i Bufetat. Vi spurte daglig leder Anne Grethe Klæboe:

• Hva gjør Aberia Ung etter brevet fra Arbeidstilsynet om å redegjøre for bruken av medleverskap?

• Hvis Aberia Ung må innføre ordinær turnus i barneboligene, kan dere da fortsette å drive dem?

• Hva synes du om Jan Aarskogs påstand om at dere driver sosial dumping?

Klæboe sendte oss tirsdag ettermiddag en sms hvor hun gir uttrykk for at hun ikke har noe å tilføye til kommentarene fra Erik Sandøy. Sandøy leder et konkurrerende selskap, Aleris Ungplan & BOI. Han sier til Fontene at Jan Aarskogs påstand om sosial dumping i private boliger for enslige mindreårige er respektløs og helt ubegrunnet, se:

– Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet

Hva er medleverturnus?

• Hvor: Arbeidstidsordning brukt i private selskaper og stiftelser som tilbyr institusjonsplasser for atferdsungdom eller rusavhengige.

• Lovlig: De ansatte er på institusjonen flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater. Er likevel tillatt takket være en midlertidig forskrift iverksatt under Bondevik-regjeringen, men som regel dersom institusjonen er opprettet for brukere med rus/psykiatri og/eller alvorlige atferdsproblemer.

• Hvorfor: Ble opprettet for å imøtekomme de tradisjonelle ruskollektivene. De ansatte ble beboere selv. De levde sammen med brukerne i et terapeutisk arbeidsfellesskap. Mange ansatte hadde med seg sin egen familie inn i kollektivet. Stortinget åpnet for at også institusjoner for ungdom med tunge atferdsproblemer eller psykiatriske diagnoser kunne bemannes med medleverturnus.

• Kritikk: Har lenge blitt kritisert av FO, som mener mange private selskaper bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnadene. Gjør ifølge FO at bedriften får mer arbeidstid ut av hver ansatt, uten å kompensere tilstrekkelig med økt lønn.

• Støtte: Gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe. Framheves også av barnevernsbarnas organisasjoner som positivt for barn og unge i institusjon.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.02.2016
11:40
24.02.2016 14:54Mest lest

SETTE GRENSER: – Jeg klarte ikke se mine egne grenser for hvor mye jeg kunne jobbe. Nav-veilederen så mye tydeligere enn meg at jeg ikke ville klare å jobbe fullt. Men hun så også at det var bra for meg å jobbe. Takket være personlig oppfølging fra henne, klarte jeg det, sier Wenche Reppen. Nesten mot sin vilje søkte hun, og fikk innvilget, delvis uføretrygd.

SETTE GRENSER: – Jeg klarte ikke se mine egne grenser for hvor mye jeg kunne jobbe. Nav-veilederen så mye tydeligere enn meg at jeg ikke ville klare å jobbe fullt. Men hun så også at det var bra for meg å jobbe. Takket være personlig oppfølging fra henne, klarte jeg det, sier Wenche Reppen. Nesten mot sin vilje søkte hun, og fikk innvilget, delvis uføretrygd.

Privat

Alenemor Wenche ble satt ut av spørsmålet fra Nav: – Evig takknemlig for hjelpen jeg fikk

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Debatt

Vi kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at den alminnelige aldersgrensen skal være ulik i privat og offentlig sektor, skriver Camilla Barth hos Jussformidlingen.

Vi kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at den alminnelige aldersgrensen skal være ulik i privat og offentlig sektor, skriver Camilla Barth hos Jussformidlingen.

Anna Granqvist

«Vil du jobbe så lenge sinnet og kroppen holder? Da får vi håpe du ikke er ansatt i stat eller kommune»

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker