JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Butikksjef i Nille får ikke overtidsbetaling:

– Tittelen min kan Nille tørke seg et visst sted med

Butikksjef i Nille forteller om mye gratisjobbing.
IKKE SJEF: En butikksjef i Nille mener hun ikke er sjef i ordets rette forstand, og at hun derfor har krav på overtidsbetaling.

IKKE SJEF: En butikksjef i Nille mener hun ikke er sjef i ordets rette forstand, og at hun derfor har krav på overtidsbetaling.

Martin Guttormsen Slørdal

lene.svenning@lomedia

«Heidi» er butikksjef i Nille-kjeden. Hun vil ikke stå fram med sitt eget navn og bilde i frykt for represalier fra Nille-ledelsen. HK-Nytt velger likevel å viderebringe «Heidis» historie.

Styrer ikke tiden selv

«Heidi» har en arbeidskontrakt som fastslår at hun har en ledende stilling, og derfor ikke krav på overtidsbetaling. Kriteriene for å definere stillinger som ledende etter arbeidsmiljøloven er blant annet at disse arbeidstakerne ikke skal stå på vaktliste, og selv bestemme over sin egen arbeidstid. «Heidi» bekrefter at hun ikke lenger står på vaktlista i butikken. Ikke at det spiller så stor rolle, det er uansett bare hun som er på jobb. I tillegg er to personer ansatt på deltid i butikken, de er på jobb når «Heidi» ikke er der. Butikksjefen styrer ikke sin egen arbeidstid, hun må være på plass fra butikken åpner til den stenger eller hun får avløsning. Å være alene på jobb innebærer at «Heidi» ikke kan ta lunsjpause. Hun kan heller ikke gå på do i arbeidstida. Må hun likevel gjøre sitt fornødne, er «Heidi» nødt til å stenge butikken.

Nille vil ikke gi butikksjefene overtidsbetaling

Gratisjobbing

Butikksjefen forteller om en svært travel arbeidsdag.

– Arbeidspresset er umenneskelig, med nye krav og kampanjer hele tiden. Bemanninga er så lav at vi jobber til krampa tar oss. I tillegg til at jeg skal rigge butikken slik kjeden til enhver tid vil ha den, har jeg administrative oppgaver. Og så er det kundebehandling, selvfølgelig, sier hun.

Ifølge «Heidi» har det hendt at hun har jobbet opp mot 200 timer i måneden, altså 36 timer mer enn full stilling. Uten overtidsbetaling. Heidi jobber vanligvis på søndager for å få på plass kommende ukes kampanjevarer.

– Det er jeg nødt til for å være à jour. Jeg får ikke betalt for det, og jeg kan ikke avspasere heller. Da må jeg ha inn en vikar i mitt sted, og det har jeg ikke lønnsbudsjett til. Det blir mye gratisjobbing, sier hun.

Følg oss på Facebook

Detaljstyring

«Heidi» opplever seg ikke som en butikksjef i ordets rette forstand.

– Tittelen min kan Nille tørke seg et visst sted med. Vi som er butikksjefer i kjeden bestemmer ingenting, vi blir fullstendig detaljstyrt fra sentralt hold, sier hun.

Butikksjefen forteller at hun hver tirsdag innen klokka 18.00 må sende inn bilder av ukas kampanje som dokumentasjon på at de varene er satt opp etter instruksen. Bildene må godkjennes av kjedekontoret. Det samme gjelder såkalte panikkampanjer som skal opp å stå fra en dag til en annen. Bilder må sendes inn og godkjennes.

– Hvis ikke dette er detaljstyring, vet ikke jeg, sier hun.

Arbeidsdepartementet avgjorde lønna til butikksjef

Prøvestein

Nille har de siste par årene fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å gi enkelte butikksjefer arbeidskontrakter som sikrer dem overtidsbetaling. Nå har kjeden utarbeidet nye arbeidskontrakter til butikksjefene sine, hvor det i de aller fleste tilfellene slås fast at butikksjefene har ledende stillinger. Det har Nille tidligere opplyst til HK-Nytt.

Den siste i rekken av butikker som Arbeidstilsynet har pålagt Nille å endre butikksjefens arbeidskontrakt, er den på Hamar. Arbeidstilsynet mener butikksjefens stilling ikke er ledende, og at vedkommende skal ha overtidsbetaling. Som svar har Nille sendt Arbeidstilsynet en kopi av den nye typen arbeidskontrakt og stillingsinstruks. Tilsynet har ennå ikke avgjort om den endrer saken.

Nille gir seg og betaler overtid i tre butikker

Kjenner seg ikke igjen

Personalsjef Ivar Borgen mener butikksjefens historie ikke er representativ for hvordan butikksjefene i Nille har det. I en epost til HK-Nytt skriver han følgende:

«Nille kjenner seg ikke igjen i påstandene fremsatt i HK-Nytt, og er av den oppfatning at butikksjefene våre trives godt. Det er en rekke ting som viser dette. Ved medarbeiderundersøkelsen i 2016 scorer våre butikksjefer meget høyt og er den gruppen av våre medarbeidere som gir utrykk for den høyeste tilfredsheten i hele bedriften. De gir blant annet utrykk for at de er stolte over å jobbe i Nille. Stolthet er også en av Nilles fire kjerneverdier. Verdiene har våre medarbeidere vært med på å definere og er verdier som gjenspeiler Nille og Nilles ansatte. Turnover blant butikksjefer har falt kraftig de siste årene og er per i dag på et lavt nivå, samtidig har sykefraværet blant butikksjefene har hatt en nedadgående trend. Butikksjefene våre blir lenge i bedriften, og gjennomsnittlig fartstid for en butikksjef i Nille er per i dag godt over åtte år».

Få nyhetsbrevet vårt

Vil finne løsninger

Borgen skriver videre at «butikksjefene er våre viktigste medarbeidere, og deres trivsel er avgjørende for at vi skal oppnå de målene vi setter oss. Vi har i 2016 satt ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) slik at vi jobber aktivt med forebygging. Men med over 2.500 ansatte, vil det alltid være noen som ikke er helt fornøyde. Da er det viktig at eventuelle utfordringer løftes videre, slik at man kan finne gode løsninger».

Personalsjefen vil ikke gå nærmere inn på det «Heidi» forteller, men ber henne ta kontakt:

«Det er vanskelig for oss å kommentere anonyme påstander gitt til en tredjepart, og vi oppfordrer butikksjefen til å ta kontakt med oss slik at vi sammen kan diskutere saken. Butikksjefen kan også ta kontakt med vernetjenesten i bedriften, som vil ta det anonymt videre med ledelsen i Nille hvis vedkommende skulle ønske dette. Vi har også bedriftshelsetjeneste som kan involveres hvis det er behov eller ønske om dette.»

Nå øker skatten på kjøring med egen bil i jobben

Kronikere får skatteøkning fra 1. januar

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

Warning
Annonse
Annonse

Dette sier loven:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet