JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Vi krever nulltoleranse av fysisk vold mot ansatte, og at slike forhold blir anmeldt til politiet, sier Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat.

– Vi krever nulltoleranse av fysisk vold mot ansatte, og at slike forhold blir anmeldt til politiet, sier Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat.

Eirik Dahl Viggen

Vold mot ansatte

– Vold mot politiet anmeldes alltid, hvorfor skal det være annerledes for ansatte på barnevernsinsinstitusjon?

All vold mot ansatte må anmeldes, krever FO-tillitsvalgte. Anmeldelse er ikke alltid det beste virkemiddelet, svarer arbeidsgiver Bufdir.26.02.2021
14:38
01.03.2021 10:59

solfrid.rod@lomedia.no

«Vi krever nulltoleranse av fysisk vold mot ansatte, og at slike forhold blir anmeldt til politiet. Vi krever også at grove trusler mot ansatte og deres familier skal anmeldes», skriver FO-klubben i Bufetat i en kronikk i Fontene.

Kronikken kommer i kjølvannet av flere saker om ansatte som har blitt syke av volden de har opplevd på jobb på statlige barnevernsinstitusjoner. Fontene har blir kontaktet av flere som kjenner seg igjen i historiene, roser de som står fram og understreker at det må skje endringer i hvordan arbeidsgiver håndterer volden mot ansatte. Nå krever altså de tillitsvalgte en endring: «vi krever nå en endring i arbeidsgiver sin praksis når det gjelder behandlingen av ansatte som har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen», heter det i kronikken, som er signert Jan Aarskog, Olav Borsheim, Rune Stubberud Sommerstad, Mohamad Mehdi, Solveig Gangås og Ove Solsvik.

– Politi og barnevern kan samarbeide

Virksomhetstillitsvalgt Jan Aarskog sier til Fontene at arbeidsgivers håndtering av vold mot ansatte har vært et tema blant ansatte og tillitsvalgte i lang tid.

– Vi har ikke formalisert kravet før nå i denne kronikken. Den er et svar på det ulike representanter for etaten har sagt til Fontene i disse sakene, sier Aarskog.

De sier blant annet at politianmeldelse kan skade relasjonen mellom ungdom og hjelpeapparat. Hva mener du om det?

– Jeg tenker at det handler om kreativitet. Institusjonene har flere virkemidler for å reagere på vold uten at det nødvendigvis skader relasjonen på noen måte. Politi og barnevern kan samarbeide, kalle inn til samtale og samarbeide med foreldre på en måte som gjenspeiler alvoret. Vi gjør ungdommene som bor på våre institusjoner en bjørnetjeneste om de slipper unna med voldsutøvelse, sier Aarskog.

– Hvorfor er anmeldelse viktig for ansatte?

– For det første har det med respekt for den ansatte å gjøre. Folk i andre yrker rister jo på hodet av hva vi må finne oss i. For det andre er det et viktig signal om at ingen skal tåle vold. For det tredje er anmeldelse viktig i forsikrings- og uføresaker. Når forhold ikke ble anmeldt, kan det virke som at det ikke var så alvorlig.

– Misforstått om traumer

Flere ansatte har sagt at de opplever et skifte i synet på vold, fra å se vold som uakseptabel atferd til et smerteuttrykk som ansatte må forstå. Er det noe du kjenner igjen?

– Jeg har tatt opp med arbeidsgiver at vi krever en evaluering av den trabumebaserte modellen og måten denne blir forstått på. Å snakke om vold som ungdommens smerteuttrykkmener jeg er en misforståelsen av traumebasert terapi. Vold kan være uttrykk for smerte, men det betyr ikke at du som ansatt skal tåle vold. Ingen skal tåle vold, fastslår Aarskog.

(Saken fortsetter under bildet)

Miljøterapeut Jens Petter Christnesen er en av flere som har fortalt om vold på jobben i Fontene. Han er arbeidsufør etter å ha jobbet på barnevernsinstitusjon: – Helsa mi er ofret på Bufetats budsjett, sier Christensen.

Miljøterapeut Jens Petter Christnesen er en av flere som har fortalt om vold på jobben i Fontene. Han er arbeidsufør etter å ha jobbet på barnevernsinstitusjon: – Helsa mi er ofret på Bufetats budsjett, sier Christensen.

Werner Juvik

Da Jens Petter fikk en kniv mot brystet og avverget stikket med hånda, kjørte han selv til legevakten

– Ikke barnets beste

I kronikken viser FO-klubben til en Fafo-rapport fra 2019. Den viser at ansatte på barnevernsinstitusjoner er mest utsatt for vold og trusler i jobben, dernest kom skoler og boliger for personer med utviklingshemming. Om lag halvparten av de spurte rapporterte at de hadde opplevd vold eller trusler siste 12 månedene.

De tillitsvalgte påpeker i kronikken at ansatte i Bufetat er statsansatte på lik linje med for eksempel politi, og må ha samme vern mot vold som andre yrkesgrupper.

«Det vises ofte til taushetsplikten og til barnets beste i slike saker. Det er ikke barnets beste at de lærer at vold aksepteres uten konsekvenser. Taushetsplikt hindrer ikke anmeldelse av voldshandling», skriver de tillitsvalgte.

Jurist: – Det er ikke forbudt for ansatte å anmelde vold

Bufdir: – Ikke alltid best å anmelde

Divisjonsdirektør Anders Henriksen i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) svarer på Fontenes spørsmål på epost:

– Hva tenker dere om at kravet om at all vold skal politianmeldes?

«Vi er opptatt av at vold mot ansatte skal følges opp på en god måte slik at det føles trygt å jobbe både i kommunalt barnevern og i institusjon. Som arbeidsgiver har man mange virkemidler, og det er ikke sikkert at et krav om at all vold, uavhengig alvorlighetsgrad, skal anmeldes er det beste virkemiddel for å sikre en trygg arbeidshverdag. Vi er opptatt av å legge til rette for enkel registrering av all form for skade og HMS-avvik, at det er en god kultur for melding og at det legges til rette for kontinuerlig læring og forbedring hos ledere og ansatte. Vi har også lagt stor vekt på opplæring i trygghet og sikkerhet og følger opp at grunnopplæring og vedlikeholdstrening gjennomføres i våre styringssamtaler med regionene.»

– Må vurderes mot taushetsplikt

– Hvorfor skal ansatte på barnevernsinstitusjoner tåle at vold mot dem ikke får konsekvenser for voldsutøvere, mens tilsvarende vold mot for eksempel politi og helsepersonell blir anmeldt?

«Å være ansatt i en institusjon og være omsorgsperson for barn og unge er en krevende jobb, og mange hensyn skal balanseres. Å anmelde et straffbart forhold for å sørge for at handlinger eller trusler får konsekvenser for ungdommen må vurderes opp mot reglene om taushetsplikt. Det er heller ikke slik at alle straffbare handlinger ovenfor andre yrkesgrupper automatisk anmeldes. Det er ikke uvanlig at det foretas konkrete vurderinger. Anmeldelser benyttes der dette er nødvendig og hensiktsmessig, i samarbeid med den det gjelder.»

– Representanter fra Bufetat har tidligere uttalt at anmeldelse har lite for seg fordi ungdommen uansett er barnevernets ansvar og en anmeldelse kan skade relasjonen mellom ungdom og hjelpeapparatet. De tillitsvalgte mener derimot det er skadelig for ungdom å oppleve at voldsutøvelse ikke får konsekvenser. Har de et poeng?

«Dette er en av mange vanskelige vurderinger som institusjonene må ta stilling til og dette kan være forskjellig fra ungdom til ungdom. Straff i seg selv er ikke en effektiv metode for å redusere vold, det blir derfor feil å rutinemessig bruke anmeldelse som konsekvens med begrunnelse at noe annet er skadelig for barnet.»

– Arbeidsgiver følger opp uansett

– Tillitsvalgte mener anmeldelse er viktig også som dokumentasjon i forsikringssaker og i tilfeller der ansatte blir uføre etter vold og trusler. Hva mener dere om det?

«Vi oppfatter ikke at anmeldelse er en forutsetning for at vi som arbeidsgiver følger opp det ansvaret vi har for å dokumentere skader. Dette gjør vi i vårt avvikssystem. Dersom det er skader av en alvorlighetsgrad som krever medisinsk behandling eller sykmelding og/eller kan gi rett til ytelser etter folketrygdloven, skal det sendes skademelding til Statens pensjonskasse eller Nav. Dette er også rutiner som vi sentralt følger opp kontinuerlig, blant annet gjennom vårt sentrale arbeidsmiljøutvalg.»

– Rydder opp i misforståelser

Flere ansatte har uttrykt et skifte over tid, der vold har gått fra å være uakseptabelt til et smerteuttrykk som ansatte må forstå. Tillitsvalgte kaller en slik holdning en misforståelse av traumesensitiv metode. Kommentar til det?

«Barnevernets mål er å sikre best mulige utviklingsmuligheter for barn. Vold er uakseptabelt, det ødelegger for barnets egne utviklingsmuligheter, og det er samtidig viktig å forstå hvorfor barnet tyr til vold for å kunne gi god hjelp. Det er ingen motsetning mellom grensesetting og traumebevisst omsorg, men en undersøkelse fra 2018 viste, slik tillitsvalgte påpeker, at det hadde utviklet seg en slik misforståelse blant noen ansatte på institusjon. Både Bufdir og RVTS sør som leverer for opplæringsprogrammet «Handlekraft» har arbeidet med å rydde opp i denne typen misforståelser. God kunnskap om traumebevisst omsorg hjelper ansatte å sette grenser på en god måte som bidrar til positiv utvikling for barnet».

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.02.2021
14:38
01.03.2021 10:59Mest lest

Anne Linn Lernes er en av mange kunder som nå boikotter både Postnord og netthandelgigantene som benytter transportøren.

Anne Linn Lernes er en av mange kunder som nå boikotter både Postnord og netthandelgigantene som benytter transportøren.

Stein Inge Stølen / Privat

Kunder boikotter Postnord og Zalando etter avsløringer: – Det er skammelig

Leif Martin Kirknes

– Vi skal ikke plage kundene, sier kraftsjefen. Dette strømselskapet er ikke som alle andre

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Ifølge påtalemyndigheten har de tre direktørene mottatt millionverdier i penger, oppussing av bolig, dyre biler og fri bruk av luksusbåt.

Ifølge påtalemyndigheten har de tre direktørene mottatt millionverdier i penger, oppussing av bolig, dyre biler og fri bruk av luksusbåt.

Colourbox

Tidligere velferdsdirektører tiltalt for grov korrupsjon: – Fikk penger, biler og båter, sier aktor

Tri Nguyen Dinh

Dramatisk måling: Støre og Vedum straffes knallhardt av velgerne

Kommentar

Jonas Gahr Støre var statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Jonas Gahr Støre var statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Håvard Sæbø

«Kameraderi i et lite land»

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

En handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen er nå på trappene. (Illustrasjonsfoto)

En handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen er nå på trappene. (Illustrasjonsfoto)

Stein Inge Stølen

Regjeringen til kamp mot sosial dumping: Nye regler kan berøre titusener av kjøretøy og eiere

SLITEN OG REDD: Kirsten Jakobsen jobber i en privat barnehage i Oslo. Hun har fått long covid og er livredd for ny smitterunde.

SLITEN OG REDD: Kirsten Jakobsen jobber i en privat barnehage i Oslo. Hun har fått long covid og er livredd for ny smitterunde.

Privat

Barnehagelærer Kirsten sliter med langvirkninger etter korona: – I helgene er jeg helt ødelagt

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i hjertelig samtale med eder av DEFS, europeisk fagbevegelse, Luca Vincentini. De to er enige om at det er behov for et misntelønnsdirektiv i EU. Det er de nordiske landene sterkt i mot.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i hjertelig samtale med eder av DEFS, europeisk fagbevegelse, Luca Vincentini. De to er enige om at det er behov for et misntelønnsdirektiv i EU. Det er de nordiske landene sterkt i mot.

Etienne Ansotte, EC - Audiovisual Service

Nå kommer EUs minstelønn: Her er alt du må vite

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Kommentar

Helseminister Ingvild Kjerkol vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023.

Helseminister Ingvild Kjerkol vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg fra 2023.

Nanna Aanes Wolden

«Det er positivt at Høyres prestisjeprosjekt blir skrotet»

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

Andreas Winter/KSK

Barnevernet trenger ikke flere ansatte, det trenger bedre ledere, mener tidligere leder

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere


Flere saker