JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt Oslo fengsel

Ansatte gir tommel opp for nytt Oslo fengsel på Bredtveit – men SV vil kjempe imot

Ansatte og tillitsvalgte mener valget av Bredtveit som tomtealternativ for et nytt Oslo fengsel er fornuftig. Samtidig møter forslaget massiv motstand – både hos lokalbefolkningen og i Oslo bystyre.
NEST BESTE ALTERNATIV: Leder for lokalforeningen i Oslo fengsel, Farukh Quresh støtter fullt opp om Statsbyggs tomtevalg  for Oslo fengsel. Han håper på en rask avgjørelse.

NEST BESTE ALTERNATIV: Leder for lokalforeningen i Oslo fengsel, Farukh Quresh støtter fullt opp om Statsbyggs tomtevalg for Oslo fengsel. Han håper på en rask avgjørelse.

Eirik Dahl Viggen

helge@lomedia.no

– Det beste tomtealternativet, fordi det gir både fortsatt fengsel i Oslo og bedre soning for kvinner, mener Statsbygg.

Derfor er Bredtveit fortsatt Statsbyggs anbefalte alternativ for nytt Oslo fengsel – under forutsetning av at det er mulig å få vedtatt reguleringsplanen for et eventuelt byggeprosjekt.

Siden det nye fengselet samlokaliseres med dagens kvinnefengsel, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner, mener Statsbygg.

I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet, som å ivareta store deler av friområdet på tomten, selv om dagens fengsel utvides. 

Samlokalisering: Statsbygg anbefaler å flytte Oslo fengsel til Bredtveit

– Nest beste alternativ

Leder for lokalforeningen i Oslo Fengsel, Farukh Qureshi, håper dette blir noe av.

– Slik det er nå, vil vi til Bredtveit, sier han til FriFagbevegelse.

– For tre år siden fattet vi et vedtak i styret. Vårt primære ønske var å bli der vi er i dag. Det har vært og er et fengsel i dag, og ville vært det beste alternativet, sier Farukh Qureshi.

Slik blir det ikke. Grønland er skrinlagt av Statsbygg. da er Bredtveit løsningen, mener han.

– Vi er opptatt av å ha et fengsel i nærhet til både politi og domstol, pårørende og frivilligheten. Da var Bredtveit vårt sekundære håp. Dette er viktig for både varetekt og straffegjennomføringen. Plasseringen er av betydning for den enkelte innsatt, ansatte og samfunnet. Denne saken må sees i sammenheng, og det handler om hvordan vi skal bruke fellesskapets ressurser for oppgaveløsningen. Et eksempel på dette er utnyttelsen av politiressurser hvis fengslet blir flyttet ut av byen, og samhandlingen mellom kriminalomsorg, kommune, bydel og frivilligheten, sier Qureshi.

Bredtveit fengsel og forvaltningsanstalt: Her soner kvinnene under uverdige forhold. Nå har det dukket opp en mulig løsning

Rask avgjørelse

Nå ønsker fengselsansatte ved Oslo Fengsel en rask politisk avgjørelse av beliggenheten.

– I dag er ikke fengselet i en tilstand hvor man kan drive moderne straffegjennomføring. Dette er også muligheten for å gjøre noe med kvinners situasjon. Skulle Oslo fengsel i verste fall ende opp et annet sted, er jeg redd det spøker også for en bedret soningssituasjon for kvinner, mener Farukh Qureshi.

– Vi setter vår lit at politiske ledelse vil ta en rask beslutning med hensyn til alle involverte parter og at den framtidige diskusjon kan handle om hvordan vi både kan realisere et nytt Oslo fengsel og ivareta nærmiljøet og hva et nytt fengsel skal inneholde, sier Qureshi.

– Vi har registrert motstanden fra enkelte sentrale politikere, og utfordrer de til å komme med reelle alternativer i Oslo by hvis de sier nei til anbefalingene fra Statsbygg, fortsetter Qureshi.

Hans kollega ved Bredtveit kvinnefengsel er enig.

– Dette er den beste muligheten for å få bedre soning for kvinner. Flere arbeidsplasser i Groruddalen er også positivt, sier tillitsvalgt på Bredtveit kvinnefengsel, Petter Lajord-Stillen til FriFagbevegelse.

– Det er også tatt større hensyn til nærmiljøet enn ved det opprinnelige forslaget. Det bevarer mer av grøntarealet rundt. Det gir bedre soningsfasiliteter for innsatte, legger han til.

Lønnsoppgjøret: Når får jeg ny lønn? Her er de viktigste datoene 

– Fornuftig tomtevalg

– Det er fornuftig å lande på et forslag til tomt som staten selv eier og hvor det er fengselsdrift i dag, sier leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til FriFagbevegelse.

Tomta er i realiteten statens eie og medfører derfor ingen kostnader i anskaffelsen. Og det er allerede en infrastruktur på Bredtveit. Det vil øke standarden både på bo- og fritidsfasilitetene for kvinnefengselet.

STØTTER FORSLAGET: Petter Lajord-Stillen og Asle Aase er glad for valg av belliggenhet for nytt Oslo fengsel

STØTTER FORSLAGET: Petter Lajord-Stillen og Asle Aase er glad for valg av belliggenhet for nytt Oslo fengsel

Helge Rønning Birkelund

– Kvaliteten på bygningsmassen har stor innvirkning på det individuelle rehabiliterings- og miljøarbeidet som gjøres i fengselet og vil føre til større armslag og et bredere spekter innen skole, utdanning, arbeidstrening og individuell utvikling, sier fengselsleder på Bredtveit kvinnefengsel Doris Bakken til FriFagbevegelse.

Massiv motstand

Samtidig er det et omstridt tomtevalg. Massiv motstand hos lokalbefolkningen og skepsis hos bystyret i Oslo, gjorde at Erna Solbergs regjering la forslaget på is i mai.

Allerede dagen etter at Statsbygg offentliggjorde tomtevalget, fremmet SV-representantene Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland et representantforslag i Stortinget om å bevare Bredtvetskogen.

– Bredtveit har allerede et kvinnefengsel som befolkningen lever godt med, og som ikke ødelegger et helt avgjørende viktig grøntområde for befolkningen, mener Andreas Sjalg Unneland.

Han støtter kvinnefengselets behov for oppgradering, og at soningsforholdene for innsatte må bedres vesentlig.

– Men dette er ikke noe som kan vente på eller være avhengig av et helt nytt fengselsbygg, men som må påbegynnes og prioriteres i dag, mener SVs justispolitiker.

– Alltid utfordrende

Arbeiderpartiet synes alternativet er en bra lokasjon for Oslo fengsel.

– Da får vi rustet opp for kvinnene samtidig som vi får muligheten for et fint nytt bygg for mennene. Men vi må selvsagt lytte til Oslo Arbeiderparti, med tanke på forholdet til området rundt, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Maria Aasen-Svensrud til FriFagbevegelse.

Hun mener det alltid er utfordrende å plassere store institusjoner. Og at det er mange hensyn som må tas.

Hun påpeker imidlertid at det haster å lande nybygg for Oslo fengsel.

– Fengselet trenger nye lokaler. Statsbygg har vurdert veldig mange muligheter og lander nå på dette. Skal vi beholde Oslo fengsel i Oslo er dette det eneste alternativet. Hvis ikke, havner det utenfor Oslo. Jeg mener fengsel er en del av infrastrukturen til en storby. Vi har alltid vært tydelig på nærhetsprinsippet og tilbakeføringsprinsippet. Og vi er også veldig opptatt av kvinners soningsforhold. Her treffer det på alt, mener hun. 

– Blir ivaretatt

Forbundsleder Asle Aase er trygg på at lokalbefolkningen blir ivaretatt i planene som blir lagt fram.

– Det er ikke uvanlig at det kommer motstand mot etablering av fengsel i nærområder til lokalbefolkningen. Det har vært fengsel der i mange år, og jeg kan ikke huske å ha hørt noe negativt om Bredtveit fengsel. Alle må vi gi og ta litt når viktige samfunnsinstitusjoner skal lokaliseres, sier Asle Aase.

NFF støtter fullt opp om Statsbyggs forslag og håper nå at politikerne kan enes om det beste forslaget.

Av de andre tomtealternativene, vurderes Lier som det minst egnede. De andre fire tomtene er vanskelige å rangere, da det er ulike typer fortrinn og usikkerhet knyttet til dem.

Fengselsleder på Bredtveit, Doris Bakken, er klokkeklar på hva hun ønsker seg. Hun peker på nærheten til domstolene, politiet, hjelpeorganisasjoner, og overnattingsmuligheter for besøkende som argumenter for en plassering i Oslo. Og det vil også gi muligheter for bedre soningsforhold for de kvinnelige innsatte.

Ettersom det er usikkerhet og risiko ved samtlige tomter, mener Statsbygg det vil være uheldig å låse seg til ett alternativ. Med mindre Bredtveit besluttes, bør man i lys av usikkerheten utrede de aktuelle tomtene mer før endelig tomtevalg, sier Statsbygg.

Warning
Annonse
Annonse