JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NEST BESTE ALTERNATIV: Leder for lokalforeningen i Oslo fengsel, Farukh Quresh støtter fullt opp om Statsbyggs tomtevalg  for Oslo fengsel. Han håper på en rask avgjørelse.

NEST BESTE ALTERNATIV: Leder for lokalforeningen i Oslo fengsel, Farukh Quresh støtter fullt opp om Statsbyggs tomtevalg for Oslo fengsel. Han håper på en rask avgjørelse.

Eirik Dahl Viggen

Nytt Oslo fengsel

Ansatte gir tommel opp for nytt Oslo fengsel på Bredtveit – men SV vil kjempe imot

Ansatte og tillitsvalgte mener valget av Bredtveit som tomtealternativ for et nytt Oslo fengsel er fornuftig. Samtidig møter forslaget massiv motstand – både hos lokalbefolkningen og i Oslo bystyre.02.02.2022
14:07
08.02.2022 10:17

helge@lomedia.no

– Det beste tomtealternativet, fordi det gir både fortsatt fengsel i Oslo og bedre soning for kvinner, mener Statsbygg.

Derfor er Bredtveit fortsatt Statsbyggs anbefalte alternativ for nytt Oslo fengsel – under forutsetning av at det er mulig å få vedtatt reguleringsplanen for et eventuelt byggeprosjekt.

Siden det nye fengselet samlokaliseres med dagens kvinnefengsel, er det også det eneste alternativet som bedrer soningsforholdene for kvinner, mener Statsbygg.

I tillegg mener Statsbygg det er mulig å ta viktige hensyn til nærmiljøet, som å ivareta store deler av friområdet på tomten, selv om dagens fengsel utvides. 

Samlokalisering: Statsbygg anbefaler å flytte Oslo fengsel til Bredtveit

– Nest beste alternativ

Leder for lokalforeningen i Oslo Fengsel, Farukh Qureshi, håper dette blir noe av.

– Slik det er nå, vil vi til Bredtveit, sier han til FriFagbevegelse.

– For tre år siden fattet vi et vedtak i styret. Vårt primære ønske var å bli der vi er i dag. Det har vært og er et fengsel i dag, og ville vært det beste alternativet, sier Farukh Qureshi.

Slik blir det ikke. Grønland er skrinlagt av Statsbygg. da er Bredtveit løsningen, mener han.

– Vi er opptatt av å ha et fengsel i nærhet til både politi og domstol, pårørende og frivilligheten. Da var Bredtveit vårt sekundære håp. Dette er viktig for både varetekt og straffegjennomføringen. Plasseringen er av betydning for den enkelte innsatt, ansatte og samfunnet. Denne saken må sees i sammenheng, og det handler om hvordan vi skal bruke fellesskapets ressurser for oppgaveløsningen. Et eksempel på dette er utnyttelsen av politiressurser hvis fengslet blir flyttet ut av byen, og samhandlingen mellom kriminalomsorg, kommune, bydel og frivilligheten, sier Qureshi.

Bredtveit fengsel og forvaltningsanstalt: Her soner kvinnene under uverdige forhold. Nå har det dukket opp en mulig løsning

Rask avgjørelse

Nå ønsker fengselsansatte ved Oslo Fengsel en rask politisk avgjørelse av beliggenheten.

– I dag er ikke fengselet i en tilstand hvor man kan drive moderne straffegjennomføring. Dette er også muligheten for å gjøre noe med kvinners situasjon. Skulle Oslo fengsel i verste fall ende opp et annet sted, er jeg redd det spøker også for en bedret soningssituasjon for kvinner, mener Farukh Qureshi.

– Vi setter vår lit at politiske ledelse vil ta en rask beslutning med hensyn til alle involverte parter og at den framtidige diskusjon kan handle om hvordan vi både kan realisere et nytt Oslo fengsel og ivareta nærmiljøet og hva et nytt fengsel skal inneholde, sier Qureshi.

– Vi har registrert motstanden fra enkelte sentrale politikere, og utfordrer de til å komme med reelle alternativer i Oslo by hvis de sier nei til anbefalingene fra Statsbygg, fortsetter Qureshi.

Hans kollega ved Bredtveit kvinnefengsel er enig.

– Dette er den beste muligheten for å få bedre soning for kvinner. Flere arbeidsplasser i Groruddalen er også positivt, sier tillitsvalgt på Bredtveit kvinnefengsel, Petter Lajord-Stillen til FriFagbevegelse.

– Det er også tatt større hensyn til nærmiljøet enn ved det opprinnelige forslaget. Det bevarer mer av grøntarealet rundt. Det gir bedre soningsfasiliteter for innsatte, legger han til.

Lønnsoppgjøret: Når får jeg ny lønn? Her er de viktigste datoene 

– Fornuftig tomtevalg

– Det er fornuftig å lande på et forslag til tomt som staten selv eier og hvor det er fengselsdrift i dag, sier leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til FriFagbevegelse.

Tomta er i realiteten statens eie og medfører derfor ingen kostnader i anskaffelsen. Og det er allerede en infrastruktur på Bredtveit. Det vil øke standarden både på bo- og fritidsfasilitetene for kvinnefengselet.

STØTTER FORSLAGET: Petter Lajord-Stillen og Asle Aase er glad for valg av belliggenhet for nytt Oslo fengsel

STØTTER FORSLAGET: Petter Lajord-Stillen og Asle Aase er glad for valg av belliggenhet for nytt Oslo fengsel

Helge Rønning Birkelund

– Kvaliteten på bygningsmassen har stor innvirkning på det individuelle rehabiliterings- og miljøarbeidet som gjøres i fengselet og vil føre til større armslag og et bredere spekter innen skole, utdanning, arbeidstrening og individuell utvikling, sier fengselsleder på Bredtveit kvinnefengsel Doris Bakken til FriFagbevegelse.

Massiv motstand

Samtidig er det et omstridt tomtevalg. Massiv motstand hos lokalbefolkningen og skepsis hos bystyret i Oslo, gjorde at Erna Solbergs regjering la forslaget på is i mai.

Allerede dagen etter at Statsbygg offentliggjorde tomtevalget, fremmet SV-representantene Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland et representantforslag i Stortinget om å bevare Bredtvetskogen.

– Bredtveit har allerede et kvinnefengsel som befolkningen lever godt med, og som ikke ødelegger et helt avgjørende viktig grøntområde for befolkningen, mener Andreas Sjalg Unneland.

Han støtter kvinnefengselets behov for oppgradering, og at soningsforholdene for innsatte må bedres vesentlig.

– Men dette er ikke noe som kan vente på eller være avhengig av et helt nytt fengselsbygg, men som må påbegynnes og prioriteres i dag, mener SVs justispolitiker.

– Alltid utfordrende

Arbeiderpartiet synes alternativet er en bra lokasjon for Oslo fengsel.

– Da får vi rustet opp for kvinnene samtidig som vi får muligheten for et fint nytt bygg for mennene. Men vi må selvsagt lytte til Oslo Arbeiderparti, med tanke på forholdet til området rundt, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Maria Aasen-Svensrud til FriFagbevegelse.

Hun mener det alltid er utfordrende å plassere store institusjoner. Og at det er mange hensyn som må tas.

Hun påpeker imidlertid at det haster å lande nybygg for Oslo fengsel.

– Fengselet trenger nye lokaler. Statsbygg har vurdert veldig mange muligheter og lander nå på dette. Skal vi beholde Oslo fengsel i Oslo er dette det eneste alternativet. Hvis ikke, havner det utenfor Oslo. Jeg mener fengsel er en del av infrastrukturen til en storby. Vi har alltid vært tydelig på nærhetsprinsippet og tilbakeføringsprinsippet. Og vi er også veldig opptatt av kvinners soningsforhold. Her treffer det på alt, mener hun. 

– Blir ivaretatt

Forbundsleder Asle Aase er trygg på at lokalbefolkningen blir ivaretatt i planene som blir lagt fram.

– Det er ikke uvanlig at det kommer motstand mot etablering av fengsel i nærområder til lokalbefolkningen. Det har vært fengsel der i mange år, og jeg kan ikke huske å ha hørt noe negativt om Bredtveit fengsel. Alle må vi gi og ta litt når viktige samfunnsinstitusjoner skal lokaliseres, sier Asle Aase.

NFF støtter fullt opp om Statsbyggs forslag og håper nå at politikerne kan enes om det beste forslaget.

Av de andre tomtealternativene, vurderes Lier som det minst egnede. De andre fire tomtene er vanskelige å rangere, da det er ulike typer fortrinn og usikkerhet knyttet til dem.

Fengselsleder på Bredtveit, Doris Bakken, er klokkeklar på hva hun ønsker seg. Hun peker på nærheten til domstolene, politiet, hjelpeorganisasjoner, og overnattingsmuligheter for besøkende som argumenter for en plassering i Oslo. Og det vil også gi muligheter for bedre soningsforhold for de kvinnelige innsatte.

Ettersom det er usikkerhet og risiko ved samtlige tomter, mener Statsbygg det vil være uheldig å låse seg til ett alternativ. Med mindre Bredtveit besluttes, bør man i lys av usikkerheten utrede de aktuelle tomtene mer før endelig tomtevalg, sier Statsbygg.

02.02.2022
14:07
08.02.2022 10:17Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste


Flere saker