JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LILLETORGET: Fellesforbundet har 35 ansatte som er ikke er omfattet av arbeidstidsreglene i loven: 20 personer i særlig uavhengig stilling og 15 personer i ledende stilling.

LILLETORGET: Fellesforbundet har 35 ansatte som er ikke er omfattet av arbeidstidsreglene i loven: 20 personer i særlig uavhengig stilling og 15 personer i ledende stilling.

Erlend Angelo

Særlig uavhengig eller ledende stilling:

Arbeidstid: Minst 290 ansatte i LO og forbundene har unntak fra arbeidsmiljøloven

Terskelen for å unnta arbeidstakere fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, skal være svært høy, mener LO. I de største LO-forbundene er én av fire ansatte unntatt.26.11.2019
12:15
27.11.2019 11:09

ragnhild@lomedia.no

LO-Aktuelt har spurt alle de 11 største forbundene i LO om hvor mange av deres ansatte som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ni forbund har svart. Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk har ikke ønsket å svare.

Flest ansatte med unntak fra reglene for arbeidstid finner vi i Fagforbundet, LOs desidert største forbund. Fagforbundet opplyser til LO-Aktuelt at forbundet har 343 faste ansatte. 82 av disse er unntatt arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Det betyr oppunder hver fjerde ansatt.

Målt i antall følger deretter LOs nest største forbund, Fellesforbundet. Her er 35 av 144 ansatte unntatt arbeidstidsreglene. Også her nesten én av fire ansatte.

Det er likevel en lavere andel enn i hovedorganisasjonen LO, der 104 er unntatt fra reglene.
Se oversikten for hvert forbund lenger ned i saken.

FAKTA: Hvem kan unntas lovens regler om arbeidstid?

Regelverket

Det er to typer arbeidstakere som etter loven kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. Det er arbeidstakere i «ledende stilling» og arbeidstakere i «særlig uavhengig stilling».

Med «ledende stilling» menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. «Særlig uavhengig stilling» gjelder arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Loven forutsetter at dette er arbeidstakere med stor grad av selvstendighet, som selv kan bestemme når og hvordan arbeidet skal gjøres.

Både LO og forbundene har flere ganger påpekt at unntakene knyttet til ledende og særlig uavhengig stilling blir brukt i større omfang enn det som egentlig var meningen.

I sin høringsuttalelse til Arbeidstidsutvalget påpekte LO blant annet: «Rammer for arbeidstiden er satt ut fra vernehensyn. Dersom arbeidstakere likevel skal unntas, mener LO at terskelen for å unnta stillinger fra nesten alle eller store deler av bestemmelsene må være svært høy».

Fra fem til 343 ansatte

Det er store forskjeller mellom LO-forbundene når det gjelder antall ansatte. Vår undersøkelse omfatter de ansatte i forbundene, ikke valgte medarbeidere. Tillitsvalgte i forbundene er ikke underlagt arbeidsmiljøloven på samme måte som vanlige arbeidstakere.

Færrest ansatte blant de største forbundene har Postkom, med bare fem ansatte. De øvrige som jobber på forbundskontoret, er tillitsvalgte. Flest ansatte har Fagforbundet med 343 faste ansatte. Da er ansatte i permisjon og midlertidig ansatte ikke inkludert, opplyser forbundet.

Færrest unntak i Handel og Kontor

Den største andelen ansatte som er unntatt arbeidstidsreglene, finner vi i El og IT Forbundet. Her er 15 av 24 ansatte unntatt. Alle de 15 er imidlertid forbundssekretærer, som i EL og IT Forbundet er ansatt i forbundet, opplyser hovedkasserer Odd Helge Reppe. I de fleste LO-forbund er forbundssekretærene valgt av landsmøtet.

Ole Erik (61) styrer sin egen arbeidstid i «særlig uavhengig stilling»

Deretter følger Norsk Arbeidsmandsforbund hvor mer enn hver tredje ansatte er unntatt arbeidstidsreglene. 14 regionale verneombud som alle er ansatt i særlig uavhengig stilling, trekker andelen opp. Uten de regionale verneombudene, er 13 personer ansatt i enten ledende eller særlig uavhengig stilling.

Det forbundet som har den laveste andelen som er unntatt arbeidstidsreglene, er Handel og Kontor (HK). HK hadde i 2016 en intern gjennomgang av bruken av særlig uavhengige og ledende stillinger hvor praksisen ble kraftig strammet inn. Etter dette har forbundet nå ingen ansatte i særlig uavhengige stilling, mens 11 personer er unntatt arbeidstidsbestemmelsene fordi de har ledende stilling. De fleste av dem er ansatt som regionkontorledere i HKs sju regioner.

Så mange er unntatt i forbundene

Vi har samlet inn tall over antall ansatte som er unntatt arbeidstidsreglene samlet, og hvor mange av disse som er begrunnet i henholdsvis «særlig uavhengig stilling» og «ledende stilling». Oversikten ser slik ut:

Fagforbundet

Antall ansatte totalt: 343

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 82

Antall i særlig uavhengig stilling: 56

Antall i ledende stilling: 26

Fellesforbundet

Antall ansatte totalt: 144

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 35

Antall i særlig uavhengig stilling: 20

Antall i ledende stilling: 15

Handel og Kontor

Antall ansatte totalt: 101

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 11

Antall i særlig uavhengig stilling: 0

Antall i ledende stilling: 11

Norsk Arbeidsmandsforbund

Antall ansatte totalt: 78

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 27*

Antall i særlig uavhengig stilling: 15*

Antall i ledende stilling: 12

* 14 av dem er regionale verneombud.

Fellesorganisasjonen

Antall ansatte totalt: 38

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 5

Antall i særlig uavhengig stilling: 0

Antall i ledende stilling: 5

El og IT Forbundet

Antall ansatte totalt: 24*

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 15*

Antall i særlig uavhengig stilling: 14

Antall i ledende stilling: 1

* Hvorav 15 er forbundssekretærer.

Norsk Tjenestemannslag

Antall ansatte totalt: 21

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 3

Antall i særlig uavhengig stilling: 2

Antall i ledende stilling: 1

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Antall ansatte totalt: 12

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 4

Antall i særlig uavhengig stilling: 3

Antall i ledende stilling: 1

Postkom

Antall ansatte totalt: 5

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 1

Antall i særlig uavhengig stilling: 0

Antall i ledende stilling: 1

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Har ikke ønsket å svare.

Industri Energi

Har ikke ønsket å svare fordi forbundet er midt i en omorganiseringsprosess.

Har ettergått praksisen internt

LO-Aktuelt har også spurt forbundene om de i løpet av siste fem år har hatt en gjennomgang av hvordan dette regelverket praktiseres internt. De to største forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet, svarer begge nei på dette spørsmålet. Det samme gjør NTL.

Handel og Kontor, El og IT Forbundet og Postkom er blant dem som oppgir at praksisen har vært gjennomgått.

NNN forteller at Arbeidstilsynet hadde en gjennomgang av dette i 2015 og fant at praktiseringen var i tråd med regelverket.

Norsk Arbeidsmandsforbund opplyser at forbundet hadde en gjennomgang i 2009, som førte til en nedgang i antall særlig uavhengige stillinger. Stillingene som den gangen beholdt status som særlig uavhengige, er de samme som i dag, både når det gjelder innhold og ansvar. Her er det ikke foretatt noen ny vurdering, forklarer forbundet.

Dette sier Arbeidstilsynet

Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

• har et større ansvar.

• i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten.

• selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid.

Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.11.2019
12:15
27.11.2019 11:09Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»


Flere saker