JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LILLETORGET: Fellesforbundet har 35 ansatte som er ikke er omfattet av arbeidstidsreglene i loven: 20 personer i særlig uavhengig stilling og 15 personer i ledende stilling.

LILLETORGET: Fellesforbundet har 35 ansatte som er ikke er omfattet av arbeidstidsreglene i loven: 20 personer i særlig uavhengig stilling og 15 personer i ledende stilling.

Erlend Angelo

Særlig uavhengig eller ledende stilling:

Arbeidstid: Minst 290 ansatte i LO og forbundene har unntak fra arbeidsmiljøloven

Terskelen for å unnta arbeidstakere fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, skal være svært høy, mener LO. I de største LO-forbundene er én av fire ansatte unntatt.26.11.2019
12:15
21.08.2023 17:14

ragnhild@lomedia.no

LO-Aktuelt har spurt alle de 11 største forbundene i LO om hvor mange av deres ansatte som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ni forbund har svart. Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk har ikke ønsket å svare.

Flest ansatte med unntak fra reglene for arbeidstid finner vi i Fagforbundet, LOs desidert største forbund. Fagforbundet opplyser til LO-Aktuelt at forbundet har 343 faste ansatte. 82 av disse er unntatt arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Det betyr oppunder hver fjerde ansatt.

Målt i antall følger deretter LOs nest største forbund, Fellesforbundet. Her er 35 av 144 ansatte unntatt arbeidstidsreglene. Også her nesten én av fire ansatte.

Det er likevel en lavere andel enn i hovedorganisasjonen LO, der 104 er unntatt fra reglene.
Se oversikten for hvert forbund lenger ned i saken.

FAKTA: Hvem kan unntas lovens regler om arbeidstid?

Regelverket

Det er to typer arbeidstakere som etter loven kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene. Det er arbeidstakere i «ledende stilling» og arbeidstakere i «særlig uavhengig stilling».

Med «ledende stilling» menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. «Særlig uavhengig stilling» gjelder arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Loven forutsetter at dette er arbeidstakere med stor grad av selvstendighet, som selv kan bestemme når og hvordan arbeidet skal gjøres.

Både LO og forbundene har flere ganger påpekt at unntakene knyttet til ledende og særlig uavhengig stilling blir brukt i større omfang enn det som egentlig var meningen.

I sin høringsuttalelse til Arbeidstidsutvalget påpekte LO blant annet: «Rammer for arbeidstiden er satt ut fra vernehensyn. Dersom arbeidstakere likevel skal unntas, mener LO at terskelen for å unnta stillinger fra nesten alle eller store deler av bestemmelsene må være svært høy».

Fra fem til 343 ansatte

Det er store forskjeller mellom LO-forbundene når det gjelder antall ansatte. Vår undersøkelse omfatter de ansatte i forbundene, ikke valgte medarbeidere. Tillitsvalgte i forbundene er ikke underlagt arbeidsmiljøloven på samme måte som vanlige arbeidstakere.

Færrest ansatte blant de største forbundene har Postkom, med bare fem ansatte. De øvrige som jobber på forbundskontoret, er tillitsvalgte. Flest ansatte har Fagforbundet med 343 faste ansatte. Da er ansatte i permisjon og midlertidig ansatte ikke inkludert, opplyser forbundet.

Færrest unntak i Handel og Kontor

Den største andelen ansatte som er unntatt arbeidstidsreglene, finner vi i El og IT Forbundet. Her er 15 av 24 ansatte unntatt. Alle de 15 er imidlertid forbundssekretærer, som i EL og IT Forbundet er ansatt i forbundet, opplyser hovedkasserer Odd Helge Reppe. I de fleste LO-forbund er forbundssekretærene valgt av landsmøtet.

Ole Erik (61) styrer sin egen arbeidstid i «særlig uavhengig stilling»

Deretter følger Norsk Arbeidsmandsforbund hvor mer enn hver tredje ansatte er unntatt arbeidstidsreglene. 14 regionale verneombud som alle er ansatt i særlig uavhengig stilling, trekker andelen opp. Uten de regionale verneombudene, er 13 personer ansatt i enten ledende eller særlig uavhengig stilling.

Det forbundet som har den laveste andelen som er unntatt arbeidstidsreglene, er Handel og Kontor (HK). HK hadde i 2016 en intern gjennomgang av bruken av særlig uavhengige og ledende stillinger hvor praksisen ble kraftig strammet inn. Etter dette har forbundet nå ingen ansatte i særlig uavhengige stilling, mens 11 personer er unntatt arbeidstidsbestemmelsene fordi de har ledende stilling. De fleste av dem er ansatt som regionkontorledere i HKs sju regioner.

Så mange er unntatt i forbundene

Vi har samlet inn tall over antall ansatte som er unntatt arbeidstidsreglene samlet, og hvor mange av disse som er begrunnet i henholdsvis «særlig uavhengig stilling» og «ledende stilling». Oversikten ser slik ut:

Fagforbundet

Antall ansatte totalt: 343

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 82

Antall i særlig uavhengig stilling: 56

Antall i ledende stilling: 26

Fellesforbundet

Antall ansatte totalt: 144

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 35

Antall i særlig uavhengig stilling: 20

Antall i ledende stilling: 15

Handel og Kontor

Antall ansatte totalt: 101

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 11

Antall i særlig uavhengig stilling: 0

Antall i ledende stilling: 11

Norsk Arbeidsmandsforbund

Antall ansatte totalt: 78

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 27*

Antall i særlig uavhengig stilling: 15*

Antall i ledende stilling: 12

* 14 av dem er regionale verneombud.

Fellesorganisasjonen

Antall ansatte totalt: 38

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 5

Antall i særlig uavhengig stilling: 0

Antall i ledende stilling: 5

El og IT Forbundet

Antall ansatte totalt: 24*

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 15*

Antall i særlig uavhengig stilling: 14

Antall i ledende stilling: 1

* Hvorav 15 er forbundssekretærer.

Norsk Tjenestemannslag

Antall ansatte totalt: 21

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 3

Antall i særlig uavhengig stilling: 2

Antall i ledende stilling: 1

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Antall ansatte totalt: 12

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 4

Antall i særlig uavhengig stilling: 3

Antall i ledende stilling: 1

Postkom

Antall ansatte totalt: 5

Antall unntatt arbeidstidsreglene totalt: 1

Antall i særlig uavhengig stilling: 0

Antall i ledende stilling: 1

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Har ikke ønsket å svare.

Industri Energi

Har ikke ønsket å svare fordi forbundet er midt i en omorganiseringsprosess.

Har ettergått praksisen internt

LO-Aktuelt har også spurt forbundene om de i løpet av siste fem år har hatt en gjennomgang av hvordan dette regelverket praktiseres internt. De to største forbundene, Fagforbundet og Fellesforbundet, svarer begge nei på dette spørsmålet. Det samme gjør NTL.

Handel og Kontor, El og IT Forbundet og Postkom er blant dem som oppgir at praksisen har vært gjennomgått.

NNN forteller at Arbeidstilsynet hadde en gjennomgang av dette i 2015 og fant at praktiseringen var i tråd med regelverket.

Norsk Arbeidsmandsforbund opplyser at forbundet hadde en gjennomgang i 2009, som førte til en nedgang i antall særlig uavhengige stillinger. Stillingene som den gangen beholdt status som særlig uavhengige, er de samme som i dag, både når det gjelder innhold og ansvar. Her er det ikke foretatt noen ny vurdering, forklarer forbundet.

Dette sier Arbeidstilsynet

Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

• har et større ansvar.

• i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten.

• selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid.

Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

Kilde: Arbeidstilsynet.no

26.11.2019
12:15
21.08.2023 17:14

Dette sier Arbeidstilsynet

Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

• har et større ansvar.

• i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten.

• selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid.

Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

Kilde: Arbeidstilsynet.no
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker