JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-ansatt drept på jobb i Bergen:

Arbeidstilsynet stanset arbeidet med forebygging av vold og trusler under korona

Tilsyn med smittevern har hatt høyest prioritet for Arbeidstilsynet under pandemien. Nå kan arbeidet med forebygging av vold og trusler gjenopptas.
Avdelingsleder i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, sier at innsatsen for å forebygge vold og trusler hatt høy prioritet i Arbeidstilsynet gjennom flere år.

Avdelingsleder i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, sier at innsatsen for å forebygge vold og trusler hatt høy prioritet i Arbeidstilsynet gjennom flere år.

Arbeidstilsynet

hanna@lomedia.no

Selv om det i 2017 kom en forskrift som tydeliggjorde hva arbeidsgiver skal gjøre når det er fare for å bli utsatt for vold og trusler om vold på jobb, har den ikke blitt fulgt opp godt nok i ettertid.

Det sa Fellesorganisasjonens (FO) leder, Mimmi Kvisvik i et intervju med Fontene tidligere denne uka etter at en Nav-ansatt ble drept på jobb.

Videre fortalte hun at forbundet var i gang med å følge opp arbeidet overfor Arbeidstilsynet, men at det ble prioritert bort under koronapandemien. Det bekrefter Arbeidstilsynet overfor Fontene.

Fikk konsekvenser

Tilsyn med smittevern har nemlig hatt høyest prioritet siden Arbeidstilsynet i midten av november fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å kontrollere at arbeidsgivere følger kravene til smittevern. Det skriver avdelingsdirektør i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, i en epost til Fontene.

De fikk også beskjed om å sikre at tilreisende arbeidstakere har forsvarlig innkvartering.

«Dette har vært Arbeidstilsynets bidrag i den nasjonale dugnaden for å bekjempe korona i samfunnet, og det har hatt konsekvenser for annen planlagt aktivitet», skriver Løvås.

Nav-drapet: Faren for vold og trusler er fem ganger høyere i Nav enn i arbeidslivet ellers

To hovedprioriteter

Nå som Arbeidstilsynet har kunnet gjenoppta vanlig aktivitet i tillegg til smittevern, forteller Løvås at to av hovedprioritetene deres heretter vil være:

• De psykososiale arbeidsforholdene

• Innsats mot personskader.

«Forebygging av vold og trusler vil være en del av denne innsatsen», skriver Løvås.

Styrke arbeidstakernes vern

Etter drapet på en saksbehandler ved Nav Grorud i Oslo i 2013, kom Arbeidstilsynet med forslag til tiltak som skulle bedre sikkerheten. På mandag ble en til Nav-ansatt drept. Da i Bergen.

– På hvilken måte hadde det arbeidet dere gikk inn og gjorde den gangen betydning når nok en Nav-ansatt dør på jobb?

«Det ble startet et arbeid med å sikre ansatte i helse- og sosialsektoren bedre mot vold og trusler. Det resulterte i et nytt kapittel i forskrift om utførelse av arbeid, som stiller mye mer konkrete krav til hva arbeidsgiver må gjøre også på dette feltet. Den kom som en utdyping av det generelle vernet Arbeidsmiljøloven gir. Målet med forskriften fra 2017 er å styrke arbeidstakeres vern mot å bli skadet som følge av vold og trusselhendelser».

Ønsker å fortsette samarbeidet

Løvås opplyser om at Arbeidstilsynet mellom 2017 og 2019 gjorde tilsyn og holdt veiledningsmøter for store deler av helse- og sosialsektoren. Dette gjorde de for å spre kunnskap om de nye forskriftene og kontrollere hvordan virksomhetene arbeidet med å forebygge vold og trusler.

«I 2019 gjennomførte vi i nært samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, fylkesvise samlinger med ledere og verneombud fra lokale Nav kontor. Der veiledet vi om regelverket og delte et praktisk verktøy for å kartlegge og risikovurdere forhold som er viktige for å forebygge vold og trusler».

– FO sier at de nå vil holde trykket oppe overfor deres arbeid med dette. Hva tenker dere om det og samarbeidet med forbundet?

«I innsatsen for å forebygge vold og trusler i helse- og sosialsektoren har vi hatt et nært og godt samarbeid med FO og andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette med nå som Norge åpner opp etter pandemien».

Warning
Annonse
Annonse