JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen betrakter ordningen med at reisetid er arbeidstid som en delvis seier.

Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen betrakter ordningen med at reisetid er arbeidstid som en delvis seier.

Fagforbundet Bergen

Reisetid er arbeidstid:

Bare noen av de ansatte får betalt for reisetida: – Urettferdig og smålig

Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen har i flere år kjempet for at 45–50 kommuneansatte i Bergen skal få godkjent at tiden de bruker på å kjøre til og fra kunder også er arbeidstid.10.12.2020
07:00
10.12.2020 08:36

aslak@lomedia.no

Arbeidstida for de 45–50 ansatte som driver med drift og vedlikehold av kommunale bygg i Bergen kommune, har bestandig startet først når de har kommet fram til første kunde. Fagforbundet har i to år tatt til orde for at den pålagte kjøretida for disse kommunearbeiderne også skal være arbeidstid.

Liker ikke forskjellsbehandling

På forsommeren ble de delvis hørt, og i november ble de nye særavtalene protokollført og signert. Den nye ordningen omfattet rundt 30 av de ansatte. De det gjelder benytter seg av kommunale tjenestebiler.

– Det positive er at vi har fått gjennomslag for at reisetid også er arbeidstid, men det uheldige er at ordningen ikke gjelder for alle. De ansatte er misfornøyde og synes det er trist. Det er smålig og urettferdig av kommunen å drive med forskjellsbehandling på den måten, mener Rasmussen.

Reisetid er arbeidstid: Det slår Høyesterett fast i dom som kan gjelde flere hundre tusen arbeidstakere

De ansatte utenfor ordningen har inngått en egen bilavtale med kommunen og blir derfor pålagt å kjøre opptil én time hver dag på fritiden til og fra de ulike oppmøtestedene.

Det godtar ikke hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen og Fagforbundet i Bergen. De synes arbeidsgiver får i både pose og sekk og vil kjempe videre for få samtlige med på at reisetid er arbeidstid.

– Dette er kommuneansatte som kjører direkte til ulike oppmøtesteder, har med seg nødvendig utstyr, er iført arbeidsklær og bruker enten en kommunal tjenestebil eller en privatbil med kjøreavtale. Det er en drift vi også ønsker å ha, men det er urettferdig når ikke alle får betalt for tida de bruker på å kjøre til og fra kunder, påpeker Rasmussen.

Mye lest: Almira gjemmer seg på badet hver morgen for at sønnen (6) skal tro hun har dratt på jobb

Mer enn en time av fritiden

Siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra de setter seg inn i bilen om morgenen og til bilen er parkert hjemme om ettermiddagen, står de også til arbeidsgivers disposisjon hele dagen.

– Dette må da regnes som en del av arbeidstida – uansett om de ansatte bruker en kommunal tjenestebil eller har en egen leasingavtale med kommunen, mener hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen.

– De kommuneansatte med privatbil bruker opp mot én time, og i noen tilfeller mer, av fritiden sin til å være på jobb. Arbeidstida er fra klokka 07.00-15.00, men Bergen er en stor kommune, og det tar tid å kjøre til og fra de ulike oppmøtestedene. Det er ikke uvanlig å kjøre tre-fire mil til en kunde i hver retning, forklarer Kenneth Rasmussen.

Det er ikke uvanlig at ansatte med privat kjøreavtale derfor må starte arbeidsdagen klokka 06.30 i stedet for 07.00. Om ettermiddagen kan tida strekke seg til 15.30 og 15.45 før de parkerer bilen og er ferdig for dagen.

– Arbeidstiden bør derfor strekke seg fra de ansatte setter seg i bilen om morgenen til de er hjemme om ettermiddagen, sier han.

Bilene er også innredet på den måten at de er tilgjengelige for arbeidsgiver hvis det er aktuelt med overtid og jobbing i helgene. Med andre ord: Sju dager i uka. Fagforbundet i Bergen forfekter derfor at disse bilene ikke er å anse som familiebiler, men bil nummer to.

Dette er en privat kjøreavtale

– De står i arbeidsklær med logo, har med seg arbeidsgivers utstyr i bilen, får tildelt nye oppdrag på telefon og må møte opp på ulike steder der arbeidsgiver ønsker. De er rett og slett pliktige til å være disponible for arbeidsgiver hele tida, sier Rasmussen.

Denne forskjellsbehandlingen har han gjentatte ganger sagt ifra om uten å få gehør. Bergen kommune gir ikke etter for Fagforbundets krav og insisterer på at ordningen kun skal gjelde for ansatte med kommunal tjenestebil.

En leasingavtale betyr at de ansatte leier en bil av kommunen for en lengre periode. I dette tilfellet er det fem år. Den skriftlige avtalen innebærer at bilen skal være til disposisjon for arbeidsgiver fem dager i uken.

Ansatte med denne ordningen får kilometergodtgjørelse og en årlig godtgjørelse på 14.000 kroner, men må selv sørge for drift og vedlikehold av privatbilen. Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse er i 2020 3,50 kroner per kilometer.

– Alt er helt likt, enten det dreier seg om arbeidstid eller oppdrag. Alle bilene er innredet med utstyr, og de ansatte har på seg arbeidsklær i bilen og står til disposisjon for Bergen kommune fra klokka 0700–1500. Den eneste forskjellen er at kommunelogoen på leasingbilene mangler, forklarer Rasmussen.

Kan ikke brukes privat

Bergen kommune inngått en rekke bilavtaler, eller såkalte e-avtaler, med de ansatte. Disse bilene anses for å være servicebiler, og de er blitt kjøpt til dette formålet, understreker Fagforbundet. En slik ordning er ensbetydende med at bilene må ha plass til 150 kilo eller 500 liter utstyr.

– Slike avtaler er godkjent av skattemyndighetene og er å betrakte som en tjenestebil for arbeidsgiver. Skattemyndighetene sier derfor at det er tjenestekjøring også til og fra hjemstedet, forklarer Kenneth Rasmussen.

Kommunens holdning er at de kommunale tjenestebilene ikke kan brukes til private formål i arbeidstida. Det vil si å dra til legen, kjøpe seg en pølse på bensinstasjonen eller stikke innom for å handle i en dagligvarebutikk.

– Det synes vi blir litt tynt. Så lenge du er på jobb, stiller du deg til rådighet for arbeidsgiver enten du leaser bilen eller har en kommunal tjenestebil. De ansatte kan ikke gjøre private tjenester i arbeidstida, med mindre det er avklart og godkjent av kommunen på forhånd, påpeker han.

Drahjelp fra dom

En dom fra lagmannsretten i fjor høst, som slår fast at reisetiden til serviceteknikerne i Coca-Cola er å anse som arbeidstid, har vært til drahjelp for de ansatte som jobber med drift og vedlikehold av kommunale bygg i Bergen. Det mener også LO-advokat Stig Åkenes Johnsen.

– Dommen betyr at arbeidstakere som er i samme situasjon som serviceteknikerne i Coca-Cola, kan legge til grunn at slik kjøretid skal anses som arbeidstid, har Johnsen uttalt til FriFagbevegelse.

Ny dom: Serviceteknikere vant mot Coca-Cola. Reisetid er arbeidstid

Han understreker samtidig at det kan være nyanser som er av betydning. Det kan derfor ikke sies generelt at dommen vil få virkning for alle.

– Coca-Cola-saken har utvilsomt hatt en avgjørende effekt. Vi fikk ikke gehør i det hele tatt før denne dommen. Serviceteknikernes seier betydde at det ble lettere for oss å forhandle og finne en løsning. Dette ble på en måte et vendepunkt for oss og en nødvendig drahjelp, understreker Rasmussen.

Samme problem i Bergen

– Problemene som serviceteknikerne hadde da de gikk til sak mot arbeidsgiveren sin for å få godkjent reisetid som arbeidstid, er mye av det samme som vi har hatt i Bergen kommune, føyer han til.

– Her har også de ansatte kjørt direkte til sine arbeidsplasser med utstyr og arbeidsklær uten at det er å anse som arbeidstid. Det har vært slik i ti år, og jeg har tatt dette opp med arbeidsgiver og holdt på i snart to år. Når de først skjedde noe, burde ordningen ha omfattet alle med en gang, sier han.

Rasmussen har i årevis forfektet at de kommuneansatte med ansvaret for drift og vedlikehold jobber mer enn det de får betalt for.

– Oppdragene kommer stort sett via telefon, og det betyr at de ansatte må være tilgjengelige for kommunen til enhver tid. Dette er jobbtelefoner som de tar med seg hjem. Utstyret de bruker hver dag, blir også liggende i bilen hele tida. Det er mest mulig utnyttelse av tid og drift som gjelder, sier Rasmussen.

Saken med hva kommunen svarer fortsetter under bildet.

Bjarne Mohn Olsvold er forhandlingssjef i Bergen kommune. Han minner om at reise til og fra arbeid normalt ikke å betrakte som arbeidstid.

Bjarne Mohn Olsvold er forhandlingssjef i Bergen kommune. Han minner om at reise til og fra arbeid normalt ikke å betrakte som arbeidstid.

Privat

Slik svarer kommunen

Bjarne Mohn Olsvold, forhandlingssjef i Bergen kommune, påpeker at det ikke er begrensninger for hva ansatte med en såkalt e-avtale kan bruke bilen til.

– Ansatte som leaser egen bil, eier også denne bilen selv. De står ikke til arbeidsgivers disposisjon før de møter på jobb, og de kan fritt benytte bilen utenom arbeidstid, sier Mohn Osvold til FriFagbevegelse.

At de kommuneansatte får kompensasjon fra Bergen kommune for deler av kostnadene, endrer ikke det faktum at de selv eier eller disponerer bilen.

– Hovedregelen vil være at de kjører egen bil til og fra arbeid. Dette gjelder for ansatte i alle tjenesteområder som bruker egen bil til og fra arbeid, selv om de også bruker bilen i tjeneste, understreker han.

Det samme gjelder for andre kommuneansatte som kjører egen bil til og fra jobb. Verken driftsteknikere, lærere eller sykepleiere får igangsatt arbeidstida før de har kommet fram til sin arbeidsplass.

Opptatt av riktig tolkning

Olsvold sier at denne saken har vært gjenstand for omfattende drøftinger, men at Fagforbundet ikke lagt fram standpunkter eller synspunkter som har vist at Bergen kommune tolker regelverket feil.

– Vi er imidlertid alltid opptatt av å ha en korrekt tolkning av lov- og avtaleverk, og dersom det kan vises til at vår tolkning er feil, vil vi selvsagt se på de argumentene, sier forhandlingssjefen.

Han minner om at reise til og fra arbeid normalt ikke er å betrakte som arbeidstid, uavhengig om man kjører egen bil, sykler, går eller reiser kollektivt.

Flere dommer i Arbeidsretten har vurdert om reise til og fra arbeid med arbeidsgivers bil er å betrakte som arbeidstid.

– Selv om det er nyanser i dommene, har Bergen kommune som hovedregel forholdt seg til at i de tilfellene en ansatt må ha med seg tjenestebil hjem, og dermed bruke denne bilen til og fra arbeid, så sier dommene at arbeidstiden vil starte idet du setter deg i bilen, forteller Olsvold.

Fakta om Coca-Cola-saken

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

10.12.2020
07:00
10.12.2020 08:36

Fakta om Coca-Cola-saken

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.
Mest lest

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Rune ble tilkjent millioner for sin yrkesskade. Etter 13 år får han omsider pengene

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

– Jeg er kvalifisert til alle de jobbene jeg søker på, men får dem ikke

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fjern den nye kakseskatten

Kokk Vebjørn Furuseth har mye løfting, ståing og gåing i jobben. Han vil ha uttelling for jobben han gjør i dag i form av Avtalefestet pensjon (AFP).

Kokk Vebjørn Furuseth har mye løfting, ståing og gåing i jobben. Han vil ha uttelling for jobben han gjør i dag i form av Avtalefestet pensjon (AFP).

Tormod Ytrehus

Kokken Vebjørn krever ny «sliterpensjon»

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker