JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Reisetid er arbeidstid:

Bare noen av de ansatte får betalt for reisetida: – Urettferdig og smålig

Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen har i flere år kjempet for at 45–50 kommuneansatte i Bergen skal få godkjent at tiden de bruker på å kjøre til og fra kunder også er arbeidstid.
Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen betrakter ordningen med at reisetid er arbeidstid som en delvis seier.

Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen betrakter ordningen med at reisetid er arbeidstid som en delvis seier.

Fagforbundet Bergen

aslak@lomedia.no

Arbeidstida for de 45–50 ansatte som driver med drift og vedlikehold av kommunale bygg i Bergen kommune, har bestandig startet først når de har kommet fram til første kunde. Fagforbundet har i to år tatt til orde for at den pålagte kjøretida for disse kommunearbeiderne også skal være arbeidstid.

Liker ikke forskjellsbehandling

På forsommeren ble de delvis hørt, og i november ble de nye særavtalene protokollført og signert. Den nye ordningen omfattet rundt 30 av de ansatte. De det gjelder benytter seg av kommunale tjenestebiler.

– Det positive er at vi har fått gjennomslag for at reisetid også er arbeidstid, men det uheldige er at ordningen ikke gjelder for alle. De ansatte er misfornøyde og synes det er trist. Det er smålig og urettferdig av kommunen å drive med forskjellsbehandling på den måten, mener Rasmussen.

Reisetid er arbeidstid: Det slår Høyesterett fast i dom som kan gjelde flere hundre tusen arbeidstakere

De ansatte utenfor ordningen har inngått en egen bilavtale med kommunen og blir derfor pålagt å kjøre opptil én time hver dag på fritiden til og fra de ulike oppmøtestedene.

Det godtar ikke hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen og Fagforbundet i Bergen. De synes arbeidsgiver får i både pose og sekk og vil kjempe videre for få samtlige med på at reisetid er arbeidstid.

– Dette er kommuneansatte som kjører direkte til ulike oppmøtesteder, har med seg nødvendig utstyr, er iført arbeidsklær og bruker enten en kommunal tjenestebil eller en privatbil med kjøreavtale. Det er en drift vi også ønsker å ha, men det er urettferdig når ikke alle får betalt for tida de bruker på å kjøre til og fra kunder, påpeker Rasmussen.

Mye lest: Almira gjemmer seg på badet hver morgen for at sønnen (6) skal tro hun har dratt på jobb

Mer enn en time av fritiden

Siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra de setter seg inn i bilen om morgenen og til bilen er parkert hjemme om ettermiddagen, står de også til arbeidsgivers disposisjon hele dagen.

– Dette må da regnes som en del av arbeidstida – uansett om de ansatte bruker en kommunal tjenestebil eller har en egen leasingavtale med kommunen, mener hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen.

– De kommuneansatte med privatbil bruker opp mot én time, og i noen tilfeller mer, av fritiden sin til å være på jobb. Arbeidstida er fra klokka 07.00-15.00, men Bergen er en stor kommune, og det tar tid å kjøre til og fra de ulike oppmøtestedene. Det er ikke uvanlig å kjøre tre-fire mil til en kunde i hver retning, forklarer Kenneth Rasmussen.

Det er ikke uvanlig at ansatte med privat kjøreavtale derfor må starte arbeidsdagen klokka 06.30 i stedet for 07.00. Om ettermiddagen kan tida strekke seg til 15.30 og 15.45 før de parkerer bilen og er ferdig for dagen.

– Arbeidstiden bør derfor strekke seg fra de ansatte setter seg i bilen om morgenen til de er hjemme om ettermiddagen, sier han.

Bilene er også innredet på den måten at de er tilgjengelige for arbeidsgiver hvis det er aktuelt med overtid og jobbing i helgene. Med andre ord: Sju dager i uka. Fagforbundet i Bergen forfekter derfor at disse bilene ikke er å anse som familiebiler, men bil nummer to.

Dette er en privat kjøreavtale

– De står i arbeidsklær med logo, har med seg arbeidsgivers utstyr i bilen, får tildelt nye oppdrag på telefon og må møte opp på ulike steder der arbeidsgiver ønsker. De er rett og slett pliktige til å være disponible for arbeidsgiver hele tida, sier Rasmussen.

Denne forskjellsbehandlingen har han gjentatte ganger sagt ifra om uten å få gehør. Bergen kommune gir ikke etter for Fagforbundets krav og insisterer på at ordningen kun skal gjelde for ansatte med kommunal tjenestebil.

En leasingavtale betyr at de ansatte leier en bil av kommunen for en lengre periode. I dette tilfellet er det fem år. Den skriftlige avtalen innebærer at bilen skal være til disposisjon for arbeidsgiver fem dager i uken.

Ansatte med denne ordningen får kilometergodtgjørelse og en årlig godtgjørelse på 14.000 kroner, men må selv sørge for drift og vedlikehold av privatbilen. Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse er i 2020 3,50 kroner per kilometer.

– Alt er helt likt, enten det dreier seg om arbeidstid eller oppdrag. Alle bilene er innredet med utstyr, og de ansatte har på seg arbeidsklær i bilen og står til disposisjon for Bergen kommune fra klokka 0700–1500. Den eneste forskjellen er at kommunelogoen på leasingbilene mangler, forklarer Rasmussen.

Kan ikke brukes privat

Bergen kommune inngått en rekke bilavtaler, eller såkalte e-avtaler, med de ansatte. Disse bilene anses for å være servicebiler, og de er blitt kjøpt til dette formålet, understreker Fagforbundet. En slik ordning er ensbetydende med at bilene må ha plass til 150 kilo eller 500 liter utstyr.

– Slike avtaler er godkjent av skattemyndighetene og er å betrakte som en tjenestebil for arbeidsgiver. Skattemyndighetene sier derfor at det er tjenestekjøring også til og fra hjemstedet, forklarer Kenneth Rasmussen.

Kommunens holdning er at de kommunale tjenestebilene ikke kan brukes til private formål i arbeidstida. Det vil si å dra til legen, kjøpe seg en pølse på bensinstasjonen eller stikke innom for å handle i en dagligvarebutikk.

– Det synes vi blir litt tynt. Så lenge du er på jobb, stiller du deg til rådighet for arbeidsgiver enten du leaser bilen eller har en kommunal tjenestebil. De ansatte kan ikke gjøre private tjenester i arbeidstida, med mindre det er avklart og godkjent av kommunen på forhånd, påpeker han.

Drahjelp fra dom

En dom fra lagmannsretten i fjor høst, som slår fast at reisetiden til serviceteknikerne i Coca-Cola er å anse som arbeidstid, har vært til drahjelp for de ansatte som jobber med drift og vedlikehold av kommunale bygg i Bergen. Det mener også LO-advokat Stig Åkenes Johnsen.

– Dommen betyr at arbeidstakere som er i samme situasjon som serviceteknikerne i Coca-Cola, kan legge til grunn at slik kjøretid skal anses som arbeidstid, har Johnsen uttalt til FriFagbevegelse.

Ny dom: Serviceteknikere vant mot Coca-Cola. Reisetid er arbeidstid

Han understreker samtidig at det kan være nyanser som er av betydning. Det kan derfor ikke sies generelt at dommen vil få virkning for alle.

– Coca-Cola-saken har utvilsomt hatt en avgjørende effekt. Vi fikk ikke gehør i det hele tatt før denne dommen. Serviceteknikernes seier betydde at det ble lettere for oss å forhandle og finne en løsning. Dette ble på en måte et vendepunkt for oss og en nødvendig drahjelp, understreker Rasmussen.

Samme problem i Bergen

– Problemene som serviceteknikerne hadde da de gikk til sak mot arbeidsgiveren sin for å få godkjent reisetid som arbeidstid, er mye av det samme som vi har hatt i Bergen kommune, føyer han til.

– Her har også de ansatte kjørt direkte til sine arbeidsplasser med utstyr og arbeidsklær uten at det er å anse som arbeidstid. Det har vært slik i ti år, og jeg har tatt dette opp med arbeidsgiver og holdt på i snart to år. Når de først skjedde noe, burde ordningen ha omfattet alle med en gang, sier han.

Rasmussen har i årevis forfektet at de kommuneansatte med ansvaret for drift og vedlikehold jobber mer enn det de får betalt for.

– Oppdragene kommer stort sett via telefon, og det betyr at de ansatte må være tilgjengelige for kommunen til enhver tid. Dette er jobbtelefoner som de tar med seg hjem. Utstyret de bruker hver dag, blir også liggende i bilen hele tida. Det er mest mulig utnyttelse av tid og drift som gjelder, sier Rasmussen.

Saken med hva kommunen svarer fortsetter under bildet.

Bjarne Mohn Olsvold er forhandlingssjef i Bergen kommune. Han minner om at reise til og fra arbeid normalt ikke å betrakte som arbeidstid.

Bjarne Mohn Olsvold er forhandlingssjef i Bergen kommune. Han minner om at reise til og fra arbeid normalt ikke å betrakte som arbeidstid.

Privat

Slik svarer kommunen

Bjarne Mohn Olsvold, forhandlingssjef i Bergen kommune, påpeker at det ikke er begrensninger for hva ansatte med en såkalt e-avtale kan bruke bilen til.

– Ansatte som leaser egen bil, eier også denne bilen selv. De står ikke til arbeidsgivers disposisjon før de møter på jobb, og de kan fritt benytte bilen utenom arbeidstid, sier Mohn Osvold til FriFagbevegelse.

At de kommuneansatte får kompensasjon fra Bergen kommune for deler av kostnadene, endrer ikke det faktum at de selv eier eller disponerer bilen.

– Hovedregelen vil være at de kjører egen bil til og fra arbeid. Dette gjelder for ansatte i alle tjenesteområder som bruker egen bil til og fra arbeid, selv om de også bruker bilen i tjeneste, understreker han.

Det samme gjelder for andre kommuneansatte som kjører egen bil til og fra jobb. Verken driftsteknikere, lærere eller sykepleiere får igangsatt arbeidstida før de har kommet fram til sin arbeidsplass.

Opptatt av riktig tolkning

Olsvold sier at denne saken har vært gjenstand for omfattende drøftinger, men at Fagforbundet ikke lagt fram standpunkter eller synspunkter som har vist at Bergen kommune tolker regelverket feil.

– Vi er imidlertid alltid opptatt av å ha en korrekt tolkning av lov- og avtaleverk, og dersom det kan vises til at vår tolkning er feil, vil vi selvsagt se på de argumentene, sier forhandlingssjefen.

Han minner om at reise til og fra arbeid normalt ikke er å betrakte som arbeidstid, uavhengig om man kjører egen bil, sykler, går eller reiser kollektivt.

Flere dommer i Arbeidsretten har vurdert om reise til og fra arbeid med arbeidsgivers bil er å betrakte som arbeidstid.

– Selv om det er nyanser i dommene, har Bergen kommune som hovedregel forholdt seg til at i de tilfellene en ansatt må ha med seg tjenestebil hjem, og dermed bruke denne bilen til og fra arbeid, så sier dommene at arbeidstiden vil starte idet du setter deg i bilen, forteller Olsvold.

Fakta om Coca-Cola-saken

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om Coca-Cola-saken

Bakgrunnen for saken er hvordan arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven. Loven slår fast at arbeidstid er «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver».

Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mener at siden arbeidstaker må følge arbeidsgivers instrukser fra vedkommende setter seg inn i bilen om morgen og til bilen er parkert hjemme om kvelden, står også vedkommende til arbeidsgivers disposisjon hele dagen. Dette må da regnes som en del av arbeidstida.

Coca-Cola har rundt 40 serviceteknikere spredd over hele landet. 18 av dem gikk til sak mot sin arbeidsgiver.