JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ber medlemmene stemme nei til lønnsoppgjøret: Kan bli streik i varehandelen

To lokale fagforeninger i LO-forbundet Handel og Kontor (HK) synes lønnsoppgjøret er altfor dårlig. Forbundslederen forsvarer resultatet.
Tillitsvalgte i varehandelen er ikke fornøyde med resultatet i lønnsoppgjøret. (Illustrasjonsbilde)

Tillitsvalgte i varehandelen er ikke fornøyde med resultatet i lønnsoppgjøret. (Illustrasjonsbilde)

Martin Guttormsen Slørdal

lene.svenning@lomedia.no

30. april ble Handel og Kontor (HK) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke enige i årets lønnsoppgjør for de ansatte i varehandelen.

Det økonomiske resultatet var 4 kroner timen i et generelt tillegg. Det kommer på toppen av garantilønnstilleggene som ble gitt fra 1. februar, og som ga de ansatte med mer enn seks års erfaring 8,45 kroner i tillegg.

Totalt gir det et lønnstillegg på 12,45 kroner i timen. Det utgjør drøye 24.000 kroner mer i året for en heltidsansatt.

De som har mindre erfaring, får også et mindre lønnstillegg.

– Resultatet er helt opplagt ikke bra nok. Vi har medlemmer som ikke klarer å leve av jobben sin, sier John Thomas Suhr, leder i Oslo-Akershus HK.

Bakgrunn: Enighet i lønnsoppgjøret for butikk-, kontor- og lageransatte. Dette er resultatet

Både Oslo-Akershus HK og Trøndelag HK anbefaler medlemmene å stemme nei til resultatet.

Blir det et nei-flertall i uravstemninga, blir det streik.

STEM NEI: John Thomas Suhr, leder i Oslo-Akershus HK og Sølvi Bjørnerås, sekretær i Trøndelag HK, er ikke fornøyd med resultatet i lønnsoppgjøret i varehandelen.

STEM NEI: John Thomas Suhr, leder i Oslo-Akershus HK og Sølvi Bjørnerås, sekretær i Trøndelag HK, er ikke fornøyd med resultatet i lønnsoppgjøret i varehandelen.

Leif Martin Kirknes/Privat

Suhr var også med i HKs forhandlingsdelegasjon i dette lønnsoppgjøret. Det betyr at det ikke var full enighet om resultatet i delegasjonen.

Suhr opplyser imidlertid om at han er pålagt taushetsplikt om hva som foregikk under meklingen.

Forbundsleder Christopher Beckham forsvarer resultatet i lønnsoppgjøret. Les om hva han sier lenger ned i saken.

– Åtte år uten reallønnsvekst

Suhr mener at lønnsøkningen fra 1. februar, som altså er et resultat av garantilønnsbestemmelsen i landsoverenskomsten, skal holdes utenfor forhandlingene om årets lønnsoppgjør.

– Garantilønnstillegget er et oppgjør for det vi fikk for lite i fjor. Det må bli holdt utenfor, sier han til HK-Nytt.

Det samme framholdt også HK-leder Christopher Beckham senest da forbundet brøt forhandlingene med Virke.

– Vi har hatt åtte år uten reallønnsvekst. Nå må vi ha det, sier Suhr.

Han erkjenner at dersom prisveksten blir på 4,1 prosent, som er forutsetningen for dette lønnsoppgjøret, vil forhandlingsresultatet gi en reallønnsvekst også for hans medlemmer.

Men han er slett ikke sikker på at anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) slår til.

– TBU har tatt feil i åtte år. Statistisk sett burde vi komme ut i pluss, men jeg er ikke overbevist, sier Suhr.

Nei fra Trøndelag

Trøndelag HK har gjort som Oslo-Akershus HK. Styret i fagforeninga anbefaler medlemmene sine å stemme nei til lønnsoppgjøret i varehandelen.

– Vi synes 4 kroner i generelt tillegg er for dårlig. Garantitillegget skal dekke opp fjorårets tapte lønn, sier Sølvi Bjørnerås, sekretær i Trøndelag HKs styre.

– Om det blir et neiflertall, blir det streik?

– Vi er klare for det. Vi tror at det gagner oss på sikt å vise vårt standpunkt, sier Bjørnerås.

Vil tette gapet

Også Arnstein Kolstad, leder i Nord-Trøndelag HK, anbefaler sine medlemmer til å stemme nei. Styret i fagforeninga har imidlertid ikke hatt et møte og behandlet saken.

Han mener at det ikke henger på greip å regne garantillegget inn i årets lønnsvekst.

– Garantitillegget får vi fordi arbeidsgiverne har lønnet oss for lite i fjor. Når skal vi tette gapet, spør Kolstad.

Han viser til at forbundslederen argumenterte på samme vis før lønnsoppgjøret.

– Er du klar for å streike om det blir et neiflertall i uravstemningen?

– Ja, det kan være greit.

FOR DÅRLIG: Arnstein Kolstad, leder i Nord-Trøndelag HK, synes ikke det henger på greip å regne garantilønnsøkningen inn i resultatet av lønnsoppgjøret i Virke.

FOR DÅRLIG: Arnstein Kolstad, leder i Nord-Trøndelag HK, synes ikke det henger på greip å regne garantilønnsøkningen inn i resultatet av lønnsoppgjøret i Virke.

Herman Bjørnson Hagen

Lite gjennomslag

Både John Thomas Suhr og Sølvi Bjørnerås er kritisk til at forbundet ikke fikk særlig gjennomslag for noen av sine andre krav. De peker spesielt på to av dem.

Det ene er kravet om å få full lønn under sykdom i tolv måneder. For to år siden vant HK fram med full lønn under sykdom i tre måneder. Forbundet fikk ikke utvidet ordningen i dette lønnsoppgjøret.

Det andre er kravet om å få 100 prosent tillegg for arbeid på søndager. Her ble resultatet å øke søndagstillegget fra 110 til 115 kroner i timen.

– 5 kroner ekstra i søndagstillegg er ikke nok til å skremme arbeidsgiverne til å la være å åpne flere butikker på søndager. Vi vil ha 100 prosent tillegg for søndagsarbeid, sier Bjørnerås.

HK er opptatt av at færrest mulig skal holde butikkene åpne på søndager.

Streik?

Hvis flertallet av medlemmene gjør som Oslo-Akershus HK og Trøndelag HK sier og stemmer nei til lønnsoppgjøret, blir det altså streik i varehandelen. Og for at en streik skal bli avsluttet, må forhandlingene tas opp igjen og partene må bli enige på nytt.

– Det er mange som er oppgitt og forbanna, og noen truer med å melde seg ut, sier John Thomas Suhr.

– Har du tro på et neiflertall?

– Det må jeg jo ha. Men det viktigste er at medlemmenes mening kommer fram, sier Suhr.

– Vi håper at vår anbefaling fører til at flest mulig bruker sin stemme i uravstemningen. De siste årene har valgdeltakelsen vært veldig dårlig, sier Sølvi Bjørnerås.

Fristen for å stemme er 28. mai klokka 15. Bare medlemmer omfattet av landsoverenskomsten, kontoroverenskomsten og lederoverenskomsten har anledning til å stemme.

– Et godt økonomisk oppgjør

– Jeg skjønner at folk er skuffet over at vi ikke fikk alt vi ville, sier forbundsleder Christopher Beckham til HK-Nytt.

Likevel forsvarer han resultatet i lønnsoppgjøret. Beckham framholder at det økonomisk sett er i tråd med frontfagsoppgjøret, at det er oppnådd forbedringer som økt søndagstillegg, og at HK beholdt ordningen med tre måneder med full lønn under sykdom.

Han peker også på at forhandlingsdelegasjonen sto imot mange av Virkes krav.

– Dette er et godt økonomisk oppgjør. Det kan se ut som om det er lite, men det var dette vi klarte.

– Du argumenterte selv for at garantitillegget ikke skulle regnes inn i den økonomiske ramma?

– Ja, og jeg står for det. Skal vi løfte en hel næring, må du holde det utenfor. Men det klarte vi ikke å få til. Dessuten må du jo spenne buen før et oppgjør for å mobilisere medlemmene, sier han.

Vil rette seg etter flertallet

Forbundslederen synes det er uproblematisk at fagforeningsledere går imot forhandlingsutvalgets anbefaling om å stemme ja til oppgjøret.

– Det er deres demokratiske rett. Jeg er veldig opptatt av at tillitsvalgte setter seg inn i sakene og gjør seg opp en mening. Jeg håper likevel at flertallet stemmer ja, sier Beckham.

Han peker på at hvis det blir et nei-flertall i uravstemningen, går alle medlemmene som ble tatt ut i det første streikeuttaket ganske umiddelbart ut i konflikt.

– Da blir jeg streikegeneral. Hvis et flertall av medlemmene stemmer nei, vil hele organisasjonene rette seg etter det, lover han.

Minst 50 prosent av de stemmeberettigede må avgi stemme for at avstemningen skal gjelde. Er det under 50 prosent, er det LO som godkjenner resultatet.

– Det er viktig at medlemmene bruker stemmeretten sin, understreker HK-lederen.

ET GODT OPPGJØR: HK-leder Christopher Beckham mener det økonomiske resultatet i lønnsoppgjøret med Virke er godt og håper medlemmene stemmer ja i uravstemningen.

ET GODT OPPGJØR: HK-leder Christopher Beckham mener det økonomiske resultatet i lønnsoppgjøret med Virke er godt og håper medlemmene stemmer ja i uravstemningen.

Brian Cliff Olguin

Warning
Annonse
Annonse