JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Brenna holder fast ved at det er lov å forby innleie

Regjeringen mener fortsatt at det er lov å stramme kraftig inn i bruken av bemanningsselskaper i byggenæringen. Dette er ikke i strid med EØS-retten, hevder Tonje Brenna.
Tonje Brenna (35) ble nylig ny arbeidsminister.

Tonje Brenna (35) ble nylig ny arbeidsminister.

Jan-Erik Østlie

merete.jansen@lomedia.no

Ni bemanningsbyråer leverte i begynnelsen av september et erstatningssøksmål mot staten. De krevde 35 millioner kroner i kompensasjon etter at regjeringen hadde strammet inn på bruken av utleide arbeidstakere fra bemanningsselskaper innen byggebransjen.

Saksøkerne mente at Norge opererte i strid med EØS-avtalen. Regjeringen hadde via en ny lov fjernet bedrifters mulighet for å bruke innleie fra bemanningsselskaper til midlertidige oppdrag. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Mer bakgrunn: Her er de nye innleiereglene

Søksmålet skal behandles av EFTAs overvåkingsorgan ESA, som følger med på om medlemslandene opptrer i strid med EØS-retten.

I et åpningsbrev til regjeringen i juni i år, skriver ESA at enkelte av de nye innleiereglene er uforenelige med EØS-retten. Dette brevet er første steg i en sak der ESA kan ende opp med å reise søksmål ved EFTA-domstolen. Norge er bedt om å komme med et tilsvar.

– Viktig for å sikre den norske modellen

I svaret sitt, som er lagt ut på på siden til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fastholder regjeringen at innstrammingene er i tråd med EØS-retten. Her uttaler også arbeidsminister Tonje Brenna seg om saken.

– Innstramningene i innleieregelverket utgjør en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser, sier hun og fortsetter:

– Faste ansettelser i den virksomheten hvor arbeidet utføres, gir trygghet for den enkelte arbeidstaker. Slike ansettelser (...) ivaretar fellesskapet den norske arbeidslivsmodellen er tuftet på, sier hun.

Regjeringen har, med støtte fra flertallet på Stortinget, hele tiden ment at innstramningene ligger innenfor det handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen.

Brenna konstaterer at ESA nå utfordrer Norges valg av beskyttelsesnivå for arbeidstakerne.

– Vi ønsker et høyt beskyttelsesnivå for den norske arbeidsmarkedsmodellen. Vi mener at statene selv kan velge hvordan de prioriterer legitime hensyn opp mot andre hensyn, som f.eks. fleksibilitet for næringslivet, sier hun.

De ni bemanningsselskapene som ønsker at Efta-domstolen avgjør striden, mener at staten er erstatningspliktig overfor alle som har tapt penger på restriksjonene som ble innført i april.

Advokatfirmaet de bruker, Simonsen, Vogt og Wiig, har påpekt i en e-post til NTB at hvis tapene løper over tre år, snakker vi om et samlet beløp på rundt 100 millioner kroner.

Warning
Annonse
Annonse