Line Mette Finnøy" />
LANGE DAGER: De ansatte i Extra-butikkene jobber til klokka 23 også på lørdager. Det er de tillitsvalgte HK-Nytt har  snakket med, kritiske til.

LANGE DAGER: De ansatte i Extra-butikkene jobber til klokka 23 også på lørdager. Det er de tillitsvalgte HK-Nytt har snakket med, kritiske til.

Brian Cliff Olguin

Coop-ansatte har lite de skulle ha sagt når butikkene utvider åpningstida, mener tillitsvalgte

– Noen steder har ansatte bare fått beskjed om at arbeids­planen er oppsagt, sier hoved­tillitsvalgt Anne Svendsvoll i Coop Sør-Vest.06.10.2021
12:08
06.10.2021 12:21

line.mette.finnoy@lomedia.no

Extra-butikker over hele landet utvider åpningstida til klokka 23 på lørdager. Hovedtillitsvalgt Anne Svendsvoll i samvirkelaget Coop Sørvest er oppgitt over måten det skjer på.

Ifølge Svendsvoll måtte de tillitsvalgte i hennes samvirkelag selv be om drøfting av saken. Det resulterte i at de fikk et møte med ledelsen. Møtet endte med en uenighetsprotokoll, hvor de tillitsvalgte også hevder at arbeidsgiveren har brutt drøftingsplikten, og dermed også Hovedavtalen.

– Grunnen til at vi mener det er brudd på drøftingsplikten, er at vi blir møtt med at beslutningen er tatt på et høyere nivå, og at det ikke er noe ledelsen kan gjøre med utvidelsen av åpningstida, sier Svendsvoll.

HEVDER BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN: Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, mener ledelsen ikke har drøftet utvidelsen av åpningstida med de tillitsvalgte slik de skulle.

HEVDER BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN: Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sørvest, mener ledelsen ikke har drøftet utvidelsen av åpningstida med de tillitsvalgte slik de skulle.

Lene Svenning

Ifølge Svendsvoll fikk de tillitsvalgte beskjed om at beslutningen var tatt i kjedestyret. Der sitter ingen tillitsvalgte, kun direktørene fra de største samvirkelagene.
Se hva ledelsen i Coop svarer lenger ned i saken.

Negative konsekvenser

– Dette er en vanskelig sak for oss, med svært negative konsekvenser for mange butikkansatte, sier Svendsvoll.

Hun mener at forståelsen av hva som kan begrunnes som «nødvendig» nattarbeid tøyes.

I arbeidsmiljøloven står det at nattarbeid er arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00, og at det ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det avgjørende er om nattarbeidet er nødvendig av produksjonsmessige grunner, eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Før nattarbeid iverksettes, skal arbeidsgiver drøfte med arbeidstakers tillitsvalgte om nattarbeid er nødvendig, presiserer Arbeidstilsynet som har skrevet om nattarbeid på sine nettsider.

– Er nattåpne butikker nødvendig? Jeg synes det er et betimelig spørsmål, sier Svendsvoll.

Slutt på forskjellsbehandling: Elkjøp snur og gir alle ansatte like lønns- og bonusordninger

Tungt arbeid

Det er tungt arbeid å jobbe i butikk, påpeker Svendsvoll.

– Å jobbe kveldstid er like hardt som å jobbe dagtid. Det er ikke færre oppgaver, mens det er tidspress for å bli ferdig. Mange av oss vasker butikken til neste dag, og det skal vi være ferdige med før vi går klokka 23, forteller Svendsvoll.

Hun peker også på at lange åpningstider ofte ikke er forenlig med et normalt familieliv.

Les også: 135.000 er lavtlønte i varehandelen. Slik vil tidligere HK-leder slå ned på fagforeningsknusing

– Liker ikke trenden

Ståle Simonsen, hovedtillitsvalgt i Coop Midt-Norge, forteller at ledelsen har drøftet den utvidede åpningstida med de tillitsvalgte i hans samvirkelag. De tillitsvalgte sa seg uenige med ledelsen i at det skal være langåpne lørdager i Extra-butikkene.

– Vi ønsket å si imot på generelt grunnlag. Vi liker ikke trenden i samfunnet med at alt skal være åpent «døgnet rundt», sier han til HK-Nytt.

Likevel: Åpningstida i Extra-butikkene ble utvidet til klokka 23 også på lørdager.

– Men det bør sies at Coop ikke er den butikkjeden som leder an i utvidelsen av butikkenes åpningstider. Det er det andre butikkjeder som gjør, legger han til.

HJELPER LITE: Det hjelper lite med drøftinger av en beslutning som allerede er tatt på et overordnet nivå, slik tilfellet er i denne saken, sier Ståle Simonsen, hovedtillitsvalgt i Coop Midt-Norge.

HJELPER LITE: Det hjelper lite med drøftinger av en beslutning som allerede er tatt på et overordnet nivå, slik tilfellet er i denne saken, sier Ståle Simonsen, hovedtillitsvalgt i Coop Midt-Norge.

Martin Guttormsen Slørdal

Simonsen peker på at bare en liten prosent av kundene handler mellom klokka 21 og 23, og i de fleste butikker vil ikke omsetningen forsvare de økte kostnadene.

– Det hadde vært noe annet hvis vi mistet 40 prosent av kundene til Rema eller Kiwi på grunn av åpningstida, sier han.

– Hjelper lite med drøfting

Men selv om det er gjennomført drøftinger i Coop Midt-Norge, er Simonsen ikke helt fornøyd.

– Det hjelper lite med drøftinger av en beslutning som allerede er tatt på et overordnet nivå, slik tilfellet er i denne saken, sier Simonsen.

– Hvert samvirkelag er selvstendige juridiske enheter som i prinsippet bestemmer åpningstida selv, men de vil jo følge anbefalingen til kjedestyret, påpeker han.

I Coop Midt-Norge går de tillitsvalgte igjennom åpningstida butikk for butikk sammen med ledelsen hvert år og drøfter om den er riktig, forteller han.

– Lokale drøftinger gir oss en mulighet her til å komme med innspill hvis vi mener det er argumenter for å avvike fra kjedekravet om minimumsåpningstid, sier Simonsen.

Han er opptatt av at de ansatte i samvirkelagene ikke har noen representasjon inn i Coops sentrale organer.

– Det er en svakhet, sier Simonsen.

Les også: Tone er tilbake på jobb etter 19 måneders korona-permittering

– Hårreisende

Nina Hammer Thysse, hovedtillitsvalgt i samvirkelaget Coop Gjesdal, forteller at hun innså behovet for at Coop Extra i Ålgård, der hun jobber, måtte utvide åpningstida på lørdager. Hun tok ikke til motmæle mot utvidelse av åpningstida.

IKKE ALLE: Nina Hammer Thysse, hovedtilllitsvalgt i Coop Gjesdal, har forståelse for at noen butikker må holde langåpnet for å klarre seg i konkurransen, men mener det ikke gjelder alle butikker i kjeden.

IKKE ALLE: Nina Hammer Thysse, hovedtilllitsvalgt i Coop Gjesdal, har forståelse for at noen butikker må holde langåpnet for å klarre seg i konkurransen, men mener det ikke gjelder alle butikker i kjeden.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hos oss er konkurransen knallhard, så det var dessverre nødvendig, viste en analyse av handlevanene. Men at det skal innføres lengre åpningstid ved samtlige butikker i landet, synes jeg er hårreisende. Særlig med de mange Extra-butikkene som ligger omtrent for seg selv, uten konkurranse. Det blir ikke lønnsomt, og det er en belastning for de ansatte, sier Thysse.

HK-Nytt har vært i kontakt med tillitsvalgte i flere samvirkelag. Flere svarer at Extra-butikkene har hatt langåpent en stund.

Mye lest: Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene mange ganger mer enn de butikkansatte

Coop: Vi må gjøre som konkurrentene

Extra-kjeden har anbefalt å utvide åpningstiden på lørdager til 23.00, slik at de er på linje med Kiwi og Rema, opplyser kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge SA.

– Vi har forståelse for at det for noen ansatte kan være vanskelig og lite ønskelig å jobbe til 23 på lørdager, spesielt de med barn. Men for å sikre butikkene konkurransekraft, og der igjennom trygge dagens arbeidsplasser, må vi følge konkurrentene på åpningstid for ikke miste kunder og omsetning, skriver Kristiansen i en epost til HK-Nytt.

Kan søke om avvik

Det er samvirkelagene som eier butikkene og som har personalansvaret, påpeker Kristiansen når HK-Nytt spør om det har vært reelle drøftinger om utvidet åpningstid.

– Om en butikk velger å utvide sin åpningstid, vil samvirkelaget drøfte dette med de ansatte etter gjeldende regler. Det er også anledning for samvirkelagene å søke om avvik fra anbefalte åpningstider dersom konkurransesituasjonen lokalt tilsier noe annet, skriver han.

HK-Nytt spør om det tas beslutninger i kjedestyret i Coop uten at de ansatte er representert. Til det svarer Kristiansen følgende:

– Kjedestyret i Coop Norge er et internt organ som forvalter blant annet kjedeavtalene. Det er viktig å understreke at det er samvirkelagene, som eier butikkene og har ansettelsesforholdene, som gjennomfører drøftelsesmøter med ansatte, ikke kjedestyret. Ansatte er representert i styrene i de ulike samvirkelagene.

Coop er opptatt av å følge de spillereglene som gjelder for arbeidslivet, og de oppfyller drøftingsplikten ved at de samvirkelagene som vurderer å utvide åpningstiden drøfter dette med sine tillitsvalgte før endret arbeidstid innføres, skriver Kristiansen.

Tilbakeviser

Mens Harald Kristiansen sier at utvidede åpningstider er en anbefaling, omtaler Torill Grahl-Jacobsen, HR-direktør i Coop Sørvest SA, dem også som et krav.

– Kjeden har ulike krav som er knyttet til konsept, disse kravene skal vi følge. Når det gjelder åpningstider gis det imidlertid anledning til å søke om dispensasjon fra kravet. Denne muligheten er gitt for å ivareta lokale forhold. Det er øverste leder i region som søker kjedestyret om dispensasjon på vegne av den butikken det gjelder, utdyper Grahl-Jacobsen.

Hun understreker at det er Coop Norge som eier kjedekonseptene og gir en anbefaling om åpningstider, mens det er samvirkelagene som selvstendige virksomheter og arbeidsgivere som skal drøfte og eventuelt gjennomføre endringer i sine butikker.

– Og det er gjort etter gjeldende regler for arbeidslivet, skriver HR-direktøren for Coop Sørvest.

– Har fulgt reglene

– Det er gjennomført drøftelsesmøte med de ansatte etter gjeldende regler, sier hun og viser til protokoll fra drøftelsesmøtet.

Hun avviser hovedtillitsvalgt Anne Svendsvolls påstander om brudd på Hovedavtalen.

Til påstandene om at ansatte i enkelte butikker har fått endret skiftplan uten å ha blitt informert på forhånd, sier Grahl-Jacobsen dette:

– Alle våre butikker skal følge tariffavtalen ved endringer i turnus, plutselige endinger uten informasjon og drøfting skal ikke forekomme.

Forståelse for ulempe

HR-direktøren har forståelse for at det kan være vanskelig og lite ønskelig å jobbe til klokka 23 på lørdager, skriver hun.

– Når våre konkurrenter utvider åpningstiden, må også vi gjøre lokale vurderinger på hvorvidt vi skal følge på åpningstid for ikke å miste kunder, og det vil bli gjennomført drøftelsesmøter med ansatte der hvor dette kan være aktuelt, skriver Torill Grahl-Jacobsen.

06.10.2021
12:08
06.10.2021 12:21Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker