JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette blir de mest sentrale temaene på LO-kongressen

Klima og miljø, energipolitikk, sikkerhetspolitikk og konsekvenser av pandemi er blant temaene som går igjen blant forbundslederne.
Forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord.

Forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

LO-kongressen blir avholdt fra 30. mai. For første gang på ni år skal kongressen avholdes med en rødgrønn regjering i førersetet.

Det kan gi en helt ny dimensjon for hvilke saker som vil dominere dagsorden i månedsskiftet mai/juni.

Mens EØS-spørsmålet har dominert tidligere kongresser, vil det bli andre saker som står i fokus på årets kongress. Energisituasjonen vil ta mye plass skal en dømme ut fra spådommene til LOs mange forbundsledere. Samtidig gjør krigen i Ukraina at sikkerhetspolitikk vil måtte løftes opp.

Aktuelt: LO-kongress uten EØS-strid? Det tror ikke lederen i LO i Trondheim

Energi og arbeidsliv

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, peker på energipolitikk og arbeidslivspolitikk som de to mest sentrale temaene på årets kongress.

– For oss er arbeidsliv bestandig viktig. Men i år er kongressen i en helt ny situasjon. Vår egen regjering nesten overoppfyller krav fra fagbevegelsen. Her vil kongressen få en viktig oppgave med å heie fram regjeringens arbeidslivspolitikk, som har druknet i mange andre store saker. Kongressens oppgave blir å synliggjøre alle gjennomslagene LO har fått, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Tormod Ytrehus

Samtidig er han fullstendig klar over at det alltid er noen som vil gå lenger enn regjeringen gjennom å plusse på prosenter og øke pengebeløp.

Energipolitikk blir også garantert et hett tema. Krogstad peker i så måte på koblingen mellom energipolitikk, industripolitikk og medlemmenes kostnadsside.

– Problemet i forhold til det siste er at det går et klart skille sør for Dovre, med skyhøye strømpriser sør og langt rimeligere nord for Dovre.

Krogstad mener man på den ene siden kan styrke utvekslingskapasiteten innad i Norge, men at det da kan føre til høyere priser nord for Dovre. Finland har blant annet innført samme pris i hele landet, noe også LO vedtok å gå inn for på kongressen for fem år siden.

Hvis det skal gjennomføres i Norge, mener Krogstad at det krever en overordnet prispolitikk som alternativ for dagens kompensasjonspolitikk.

Offentlig sektor og beredskap

Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet, mener dette blir de viktigste sakene på årets kongress:

– Offentlig sektor har fått en større plass i forslaget til LOs handlingsprogram, og vil dermed prege kongressen. Det er vi glade for. Det er også helt naturlig etter flere år med pandemi, der vi til fulle har sett hvor viktig det er med god beredskap og en sterk offentlig sektor. Vi vil ha en politikk mot privatisering og for en offentlig sektor som driver tjenesten selv, sier Nord.

– Likestilling er et viktig tema for oss, og må ta god plass på kongressen. Vi er ikke i mål med likestillingen i arbeidslivet. Vi vil jobbe for å løfte fram kravet om heltid og faste stillinger, legger hun til.

Nord mener også at LO må bidra til trøkk i arbeidet med det grønne skiftet.

– Nå haster det å komme i gang med den nødvendige omstillingen. Dersom Norge skal lykkes med det grønne skiftet, er vi avhengig av at vi har et trygt arbeidsliv, mener Mette Nord.

– Hva forventer du på vegne av eget forbund?

– Det grønne skiftet er blant de viktigste sakene for oss i Fagforbundet. Det er viktig for oss at LO står for en offensiv industriutvikling, også fordi dette er nødvendig for å finansiere offentlig sektor. Vi mener også at kommunene må ha en nøkkelrolle i det grønne skiftet, fordi all omstilling må skje lokalt. 

Aktuelt: Hvem skal sitte i LOs ledelse de neste tre årene? Mette Nord leder jakten på kandidatene

– Europa er viktig

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, trekker fram sikkerhets- og utenrikspolitikk som viktig tema i år.

– Europa vil bli ekstremt viktig for oss framover. Det var det allerede før Ukraina-krisen, men ikke minst etter. Nå ser vi hvor tett sammenvevd vi egentlig er med Europa. Det har gjort sikkerhetspolitikk viktigere, mener Alfheim.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

– Vi må se den internasjonale diskusjonen i et større perspektiv. Det handler om energipolitikk, handelspolitikk, oppfølging av globale klimaavtaler. Jeg håper vi kan få en samlet kongress på disse spørsmålene. Det vi får til innen dette rommet vil være nøkkelen. Vi må også finne ut av hvilket forhold vi skal ha til verdens største land i utstrekning som grenser til Norge, sier han.

Når det endelig er mulig å avholde en kongress, mener Alfheim man ikke kommer unna det faktum at LO mistet lederen sin for et drøyt år siden.

Pensjon, energi og klima

Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen tror pensjon, energi- og klimapolitikk blir blant de viktigste sakene på årets LO-kongress.

– Samt kampen for et ryddig og godt arbeidsliv, sier Jan Olav Andersen til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. 

Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. 

Leif Martin Kirknes

Når det gjelder eget forbunds viktigste sak, nevner han veien videre i kampen mot bemanningsbransjen, for et rettferdig pensjonssystem og en klima- og energipolitikk som bidrar til utslippskutt og nye jobber.

Forbundsleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham, mener kampen mot ulikhet, boligspørsmål, en rettferdig pensjon, heltid, kampen for annerledesdagen søndag, en sterk offentlig sektor samt klima og miljø blir viktige saker på årets kongress.

Forbundsleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham. 

Forbundsleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham. 

Brian Cliff Olguin

Strøm- og bensinpriser

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, tror det spesielt blir fire saker som vil prege LO-kongressen. Strømpriser, bensinpriser og forsvars- og sikkerhetspolitikk inkludert beredskap. I det siste ligger også spørsmålet om EØS-avtalen.

– Alle de tingene hører også sammen. Samtidig er det også litt avhengig av om krigen i Ukraina fortsatt pågår, eller ikke. Uansett er det et spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til Russland også etter krigen. Skal sanksjonene fortsette, eller skal vi åpne kranene for russisk olje- og gass igjen? Det vil jo også ha konsekvenser for prisene både på strøm og bensin, sier Bongo.

For hans eget forbund er selvsagt forsvars- og sikkerhetspolitikk og beredskap en svært viktig sak. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å ruste opp forsvaret. Samtidig er en totalberedskapskommisjon i gang med arbeidet, hvor LO er representert.

Forbundsleder i FO (Fellesorganisasjonen), Mimmi Kvisvik, tror likestilling og sosialpolitikk blir viktig i forhold til handlingsprogrammet som skal vedtas.

– Når det gjelder organisasjon er vi opptatt av å sikre bruk av bredden i LO og at vi klarer å skape en helhet hvor medlemmene med høyere utdanning og offentlig sektor blir en selvsagt del, sier Kvisvik.

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. 

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. 

FO/Sara Angelica Spilling

Forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok, setter utviklingen i arbeidslivet og arbeidslivslovgivningen, inkludert pensjon, som selvsagte viktige og sentrale temaer.

– Det regner jeg med at også klima (rettferdig omstilling) og nærings- og energipolitikk blir. Både den økonomiske situasjonen og krig i Europa vil selvsagt kunne prege kongressen, mener Barsok.

– Hva er viktigst på vegne av eget forbund?

– Det har gått en lang stund siden vi vedtok våre forslag og det blir derfor ekstra viktig å diskutere dette med våre delegater som vi samler i begynnelsen av mai. Men jeg ser for meg at vi må fortsette arbeidet med å konkretisere LOs politikk for offentlig sektor og mot markedsstyring inkludert tillitsreform og digitalisering, grønn og rettferdig omstilling, totalberedskap og forskning- og utdanning, sier Barsok.

Forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok. 

Forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok. 

Ole Palmstrøm

Få stridssaker

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre, synes det er vanskelig å spå hvilket saker som blir sentrale på kongressen.

– Vi har hatt to år med korona, avløst av en brutal og helt uvirkelig krig i Europa. Vi forbereder oss på å ta imot flyktninger som skal tas imot i kommunene. Jeg opplever at vi bryr oss og har blitt mer rause, også mot hverandre, sier Sæthre til FriFagbevegelse.

– Flere næringer og sektorer sliter med ettervirkninger av nedstengninger og permitteringer, mens andre driver med store overskudd. Alt har blitt dyrere, det er forventninger til lønnsøkning. Fagbevegelsen må vise vei og vilje til å ta nødvendige grep for å nå klimamålene. Det vil kreve omstilling, og vi må sikre riktig kompetanse og henge med i den teknologiske utviklingen, poengterer hun.

– Samspillet mellom offentlig og privat sektor skaper både samhold og krevende debatter. Det samme gjør meningsforskjeller og til dels interessekonflikter knyttet til framtidige utfordringer, og maktfordeling mellom forbund. Krigen i Ukraina har vist hvor sårbart det er. Europapolitikken endres, NATOs betydning og posisjon blir tydeligere, mener Sæthre.

– Som leder for et profesjonsforbund er det viktig at vi får gode rammebetingelser for kollektivtrafikken og jernbanesektoren. Med ny regjering som har invitert til samarbeid og politikkutvikling er jeg trygg på at vi får gjennomslag for flere av våre hjertesaker, sier hun.

Hun tror EØS- avtalen får en annen betydning og dypere mening.

– De innsendte forslagene viser hvor stort engasjement EØS-avtalen skaper. Deler av arbeidslivet og arbeidsfolk er sterkt preget av de fire friheter og mangel på reguleringer. Vi ser heldigvis at ny regjering viser handlekraft og at ny politikk vedtas på flere områder, mener Sæthre.

Ikke lett å se inn i glasskula

Leder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Anne Berit Aker Hansen, synes Ikke det er lett å se inn i glasskula, men tror ikke dette blir en kongress med de store stridsspørsmålene.

– Men jeg vil vel tro at både klimasaken, konsekvensene av Ukraina-konflikten og alt som har med arbeidsliv å gjøre vil være sentrale saker, sier Hansen.

– NNN er opptatt av alle spørsmål rundt lønns- og arbeidsvilkår, selvfølgelig, og en næringspolitikk som sikrer gode arbeidsplasser i norsk matindustri, sier hun til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, tror beredskap, pensjon samt klima og miljø vil prege årets kongress.

– Krigen i Ukraina påvirker oss alle og jeg regner med at det blir diskusjoner om politiske veivalg for å møte utfordringene krigen medfører, sier Aase.

Hans eget forbund er opptatt av samfunnstryggheten og vil løfte denne debatten.

– I tillegg er beredskap et viktig område for forbundet vårt, sier han.

Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund, svarer at hele fulle stillinger og seriøsitet i anbudsprosesser er viktige saker for hennes forbund.

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen.

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen.

Jan-Erik Østlie

Lønns- og arbeidsforhold

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, er opptatt av trygghet for jobb og inntekt blir viktig.

– Vi er opptatt av lønns- og arbeidsforhold og en forbedret tilskuddsordning for kyst og sokkel. Det står også skrevet i Hurdalsplattformen, og er noe regjeringen har lovet å bidra til, sier Hansen.

– For eget forbunds vegne er vi opptatt av å få flyttet godstransport over fra vei til sjø og bane, sier Johnny Hansen.

Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund.

Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund.

Tri Nguyen Dinh

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, mener sosial dumping og derav styrking av arbeidstakeres rettigheter blir viktig tema på kongressen. Likeså energikrisen, og konsekvenser av pandemien og krigen i Ukraina.

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker, tror inflasjonen og de økte kostnadene samt kraftsituasjonen blir sentrale temaer på kongressen, fordi det angår så mange.

Får sitt eget forbunds del, er innholdet i læreplanen viktig med tanke på handlingsplanen til LO.

– At vi får en bredere kompetanse inn i skolen. Læreren kan ikke bli stående alene i klasserommet med de mange utfordringene som vedkommende ikke har kompetanse til å håndtere, sier Walker.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – Forbundet for kunst og kultur – er opptatt av kunstens plass i det norske samfunnet og det norske arbeidslivet.

– Og at denne regjeringen følger opp løftet om at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, sier Rian til FriFagbevegelse.

Warning
Annonse
Annonse