JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ledelsen i LO:

Hvem skal sitte i LOs ledelse de neste tre årene? Mette Nord leder jakten på kandidatene

LO har satt ned en valgkomité i forkant av årets kongress. Det er en ny måte å jobbe på.
Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet leder valgkomiteen i LO.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet leder valgkomiteen i LO.

Leif Martin Kirknes

aslak@lomedia.no

Nå er jakten på hvem som skal være i ledelsen for nær én million medlemmer i Norges største arbeidsorganisasjon i gang. Mandag 28. mars ble LOs valgkomité satt ned på organisasjonens sekretariatsmøte.

I LO er det tradisjon for at den lengst sittende forbundslederen i LOs sekretariat også er leder av valgkomiteen. I dag er det forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

11 personer

Valgkomiteen settes sammen etter kjønn, bransjer og forbund i privat og offentlig sektor. Alle skal føle seg representert. Følgende 11 personer skal jobbe med valget til ny ledelse i LO:

· Mette Nord, leder (forbundsleder i Fagforbundet)

· Christopher Beckham (forbundsleder i HK)  

· Frode Alfheim (forbundsleder i Industri Energi)

· Kjersti Barsok (forbundsleder i NTL)

· Anita Paula Johansen (forbundsleder i Arbeidsmandsforbundet)

· Egil André Aas (leder i LO Stat)

· Dag Einar Sivertsen (forbundssekretær i Fellesforbundet)

· Ulf Madsen (forbundsleder i FLT)

· Vidar Hennum (nestleder i EL og IT Forbundet)

· Jane Brekkhus Sæthre (forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund)

· Rikke Emilie Jacobsen, Region Nordland (Fellesforbundet)

Den nye ledelsen fram til neste kongress i 2025 skal velges på sommerens LO-kongress fra 30. mai til 3. juni. Valgkomiteens oppgave er formelt å innstille kandidatene til ledervalgene.

Nå jobber LO på en ny måte for å finne dem som skal lede organisasjonen de neste tre årene.

Bedre tid til å finne

På tidligere LO-kongresser har valgkomiteen blitt satt ned under kongressen. Det nye nå er at dette gjøres før kongressen. Bakgrunnen for omgjøringen er at valgkomiteen skal få bedre tid til å finne kandidater til ledelsen.

Derfor ble det på 2017-kongressen bestemt å velge denne komiteen på siste representantskapsmøte før kongressen avholdes. 

Men fordi fjorårets kongress ble utsatt til i år på grunn av koronasituasjonen, kan ikke endringen i vedtektene fra 2017 følges fullt ut før årets kongress.

Det skyldes at kongressen, som avholdes hvert fjerde år, i en normalsituasjon sammenfaller med et mellomoppgjør. I år er det et hovedoppgjør. Representantskapsmøtet 22. februar var derfor det eneste LO avholdt i år.

Les også: LO-lederen vet nøyaktig hvilke saker det haster mest å ta fatt på i 2022

Etter 15. mars

Ettersom LO i februar ikke hadde oversikt over hvem som skulle velges til delegater fra forbund og fylker, var det for tidlig å velge en valgkomité på dette tidspunktet.

Det måtte skje først etter 15. mars. Denne datoen var fristen som ble satt for de ulike forbundene og regionene i LO til å sende inn sine fullmakter på hvem som skal være delegater på kongressen.

Det ble derfor foreslått at LOs representantskap 22. februar ville gi fullmakt til sekretariatet i LO om å sette ned valgkomiteen etter midten av mars. Når dette ble gjort på mandagens sekretariatsmøte i LO, er det lenge igjen til organisasjonens 35. ordinære kongress fra 30. mai til 3. juni.

Favoritt til å fortsette

Det er ingen tvil om at Peggy Hessen Følsvik er favoritt til å fortsette som LO-leder. Hun har et sterkt kandidatur og er godt likt.

LOs valgte ledelse vil trolig telle sju eller åtte personer, men bare de fire øverste – lederen, begge nestlederne og førstesekretæren – har stemmerett i sekretariatet og på kongressen.

Ledelsen i LO består i dag av sju personer etter at forrige leder, Hans-Christian Gabrielsen, døde 9. mars 2021 og Peggy Hessen Følsvik ble valgt til hans etterfølger på LOs representantskapsmøte 6. mai.

Endringen fra åtte til sju tillitsvalgte innebar at Roger Heimli rykket opp fra å være 2. nestleder til å bli LOs eneste nestleder. Kongressen bestemmer hvor mange som skal sitte i LOs ledelse.

Dette er dagens LO-ledelse

Det er tradisjon for at Fagforbundet har to personer i LOs ledelse.

Dette er de sju tillitsvalgte i dagens LO-ledelse:

Peggy Hessen Følsvik, leder (Handel og Kontor)

Roger Heimli, nestleder (Fagforbundet)

Julie Lødrup, førstesekretær (NTL)

Terje Olsson, LO-sekretær (EL og IT Forbundet)

Trude Tinnlund, LO-sekretær (Fellesforbundet)

Are Tomasgard, LO-sekretær (Industri Energi)

Kristin Sæther, LO-sekretær (Fagforbundet)

Fakta

Dette er vedtaket fra LO-kongressen i 2017

Representantskapets myndighetsområde:

Å velge valgkomiteen til kongressen på det siste møtet i representantskapet før kongressen avholdes.

Warning
Annonse
Annonse

Fakta

Dette er vedtaket fra LO-kongressen i 2017

Representantskapets myndighetsområde:

Å velge valgkomiteen til kongressen på det siste møtet i representantskapet før kongressen avholdes.