JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Luftfart

Elendige arbeidsforhold: Nå skal kabinansatte få bedre oppfølging

SVs Freddy Øvstegård mener det fremdeles er et stort behov for opprydning i arbeidshverdagen til de kabinansatte.
Stortinget har tatt stilling til de kabinansattes arbeidshverdag.

Stortinget har tatt stilling til de kabinansattes arbeidshverdag.

Sissel M. Rasmussen

aslak@lomedia.no

Etter at FriFagbevegelse i flere saker har skrevet om de elendige arbeidsforholdene for kabinansatte i SAS, har SV foreslått å bedre arbeidsvilkårene for luftfarten.

Partiet har reagert på at kabinansatte i ekstremtilfeller jobber sju helger på rad, har arbeidsdager på 10–13 timer og knapt får frisk luft og tid til å ta seg en skikkelig matpause.

Enige på ett punkt

SVs Freddy André Øvstegård mener at det bør være et minimumskrav at denne yrkesgruppen får samme beskyttelse mot ekstremjobbing som andre norske arbeidstakere.

Nå har partiet fått med seg flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget på noe av det det de foreslår for å bedre vilkårene i luftfarten.

– Vi har fått til en enighet om å gjøre noe med den helt uholdbare situasjonen som de kabinansatte opplever i dag, sier Øvstegård til FriFagbevegelse.

Den delen av forslaget som det er enighet om gjelder tilsyn. I forslaget er ordlyden slik:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om Luftfartstilsynets kapasitet til å gjennomføre tilstrekkelige tilsyn.

Den siste delsetningen – også med flernasjonale selskap som har en norsk avdeling – unnlot flertallet å stille seg bak. Øvstegård karakteriserer komiteens innstilling som en delseier.

– Dette bør innebære at kabinansatte har en vaktbikkje å gå til når arbeidstid og mangel på pauser går på bekostning av helse og sikkerhet, sier han.

Les også: 13 timers arbeidsdag og stående matpauser: – Kabinansatte har blitt fritt vilt

 

Nasjonalt handlingsrom

Luftfarten er underlagt strenge internasjonale regler.

Det betyr at kabinansatte er unntatt store deler av arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder arbeidstid og krav til pauser, og blir fulgt opp av Luftfartstilsynet i stedet for Arbeidstilsynet.

SV hadde håpet å få opphevet disse unntaksbestemmelsene, men fikk ikke flertallets støtte.

Selve kjernen i forslaget var nemlig å få regjeringen til å gjennomgå «arbeidslivsrettighetene til flygere og kabinansatte i samarbeid med partene i arbeidslivet og komme tilbake til Stortinget med forslag som skal gi kabinansatte regler tilsvarende arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid og pauser».

Øvstegård og de to andre forslagsstillerne fra partiet – leder Kirsti Bergstø og komitémedlem Mona Fagerås – synes de kabinansatte skal ha et vern mot det de blir utsatt for nå.

– Vi har et nasjonalt handlingsrom, og det ba vi om å få bruke. Årsaken er at det felleseuropeiske regelverket har et så svakt minimum at det ikke beskytter de ansattes grunnleggende behov for pauser og regulering av arbeidstid, mener han.

SVs Freddy André Øvstegård har kjempet for å bedre arbeidshverdagen til de kabinansatte.

SVs Freddy André Øvstegård har kjempet for å bedre arbeidshverdagen til de kabinansatte.

Sidsel Valum

Kopi av fransk modell

Øvstegård synes hverdagen for de kabinansatte er uholdbar, og han frykter at et slikt kjør vil ha en negativ påvirkning på helsen og sikkerheten til de ansatte.

Derfor har SV også tatt til orde for at Norge må kopiere en fransk modell for å skape like konkurranseforhold innen luftfarten, men uten hell.

Helt siden 2006 har et «decree» konkretisert at når et flyselskap er etablert i Frankrike, må de også forholde seg til fransk arbeidslovgivning.

– Det er skuffende at ikke de folkevalgte tar i bruk det nasjonale handlingsrommet til fordel for de ansatte i luftfarten, mener Øvstegård.

– De ansatte ender opp med å bli en kasteball mellom de nasjonale reglene og EU og de felleseuropeiske reglene der ingen påtar seg noe ansvar. Det er trist, synes han.

Aktuelt: Kabinansatte blir grovt utnytta, mener SV. Dette vil partiet gjøre

Ja til gode vilkår

Høyres Erlend Larsen var saksordfører i behandlingen av SVs forslag i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Alle som ikke støttet SVs forslag i denne saken, er også for at det er gode arbeidsvilkår i luftfarten. Å være uenig med SV betyr ikke at vi ikke vil at de ansatte skal ha anstendige forhold, sier Larsen til FriFagbevegelse.

– Det å jobbe om bord er i seg selv krevende på grunn av flybransjens natur. Det er et felleseuropeisk regelverk som styrer luftfarten, og da må man finne de beste løsningene lokalt. Det må skje mellom flyselskapene og foreningene, mener han.

Larsen er tidligere flyger i Widerøe og kjenner bransjen godt fra innsiden. Ifølge ham er det en grunn til at de ansatte er unntatt arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid og krav til pauser.

– Det går ikke an å jobbe i luftfarten og ha åtte timers arbeidsdag. Det var et tilbakeskritt for Norge å gå over til et felleseuropeisk regelverk, men samtidig bra at de søreuropeiske flyselskapene, som hadde dårligere arbeidsvilkår, ble møtt med økte krav, sier han.

Komplekst regelverk

Larsen tar til orde for en kombinasjon av gode arbeidsforhold for de ansatte og en fleksibel ordning for luftfarten og passasjerene.

– Den kompleksiteten som luftarten har, må også gjenspeiles i regelverket, sier han.  

Ifølge Høyre-politikeren blir regelverket komplisert når den første flygningen er fra Storbritannia og London til Oslo før ferden går videre til Bodø via Trondheim og tilbake.

– Det er krevende med eget norsk regelverk for flygninger som går både i inn- og utland i løpet av samme arbeidsdag, poengterer han.

Larsen har sympati med SV og tankegangen om den franske modellen for å skape like konkurranseforhold innen luftfarten.

Han nevner flyplassen i Rygge i Østfold som ble lagt ned i 2016 etter at Ryanair la ned sin trafikk derfra. 

– Det var tvisten om arbeidsrett og ikke flypassasjeravgiften som var årsaken til stengingen. Ryanair ville unngå tap i arbeidsretten og forholde seg til fagforeninger, sier Larsen.

Mye lest: Så lenge må du jobbe før du kan gå av med pensjon

Annonse
Annonse