André Kjernsli" />

Pensjon:

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

Endre Sæther koser seg på hytta uten å tape pensjonspoeng.
Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

andre.kjernsli@lomedia.no

63-årige Endre jobber i Sparebank 1 Utvikling. Der kan ansatte søke om det banken kaller 80-90-100-pakken fra fylte 62 år.

Det betyr at man jobber 80 prosent, tjener 90 prosent av full lønn, men får full opptjening av pensjonspoeng, altså 100 prosent. Det er denne løsningen Endre Sæther har valgt.

– Det er spesielt det siste punktet om full opptjening av pensjonspoeng som er gull verdt. Dette med pensjon er det mange som ikke tenker på før de er godt oppe i 50-årene, sier Endre Sæther.

Mer å gi på jobben

Motivasjonen for å velge denne løsningen henger for 63-åringen sammen med konas arbeidssituasjon. De er jevngamle, og kona hadde et langt arbeidsliv bak seg som spesialpedagog i skolen. Høyt arbeidspress gjorde at hun pensjonerte seg i en alder av 62 år. Det fikk Sæther til å vurdere sin egen arbeidssituasjon.

– Skulle jeg også pensjonere meg, eller skulle jeg ta en pakke? Jeg følte at jeg fortsatt hadde mye å gi på jobben, forteller han.

Folk som jobber i finansnæringen, slutter å jobbe tidligere enn i de fleste andre bransjer. Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i finansnæringen er 64 år, ifølge en undersøkelse gjennomført av PROBA Samfunnsanalyse.

Det er noe lavere enn gjennomsnittet for arbeidslivet samlet. Antallet ansatte over 67 år er, ifølge samme undersøkelse, relativt lavt. Hva gjøres for å få seniorene til å stå lenger i jobb?

Mer tid til overs

Sæther er sikkerhetsrådgiver i Sparebank 1 Utvikling. Avdelingen teller 15 ansatte, og mange av hans kolleger er ganske unge.

Han beundrer sine yngre kolleger som han mener er fantastisk smarte og motiverte, men samtidig har de ikke den erfaringen som eldre arbeidstakere har.

Derfor kjente han også på ansvaret for å opprettholde aldersmangfoldet i avdelingen. For egen del vet han hva han står for og hva han møter hverdagen med. Han kjenner seg tryggere og tryggere med alderen.

– Jeg valgte denne løsningen av flere årsaker. Ved å trappe ned, kan jeg ha litt mer tid sammen med kona, benytte hytta mer og være oftere sammen med barnebarna, sier han.

Orke å stå lenger

Den tidligere politimannen tror ikke han hadde valgt denne løsningen dersom kona fortsatt hadde vært i arbeidslivet. Han forteller også at det økonomiske tapet ved å gå av ved 62 års alder påvirket hans beslutning.

– Men det aller viktigste for meg er at jeg har det bra og trives så godt på jobben. Da fortsetter jeg gjerne en stund til.

Tanken er altså at de som velger denne pakken, skal kunne jobbe noen færre timer i uka, og på den måten orke å stå lenger i arbeidslivet. Forsikringsveteranen styrer mye av arbeidstiden sin selv. Men klarer han å holde seg til å jobbe 80 prosent stilling, slik avtalen er?

– Jeg fører ikke timer. Jeg nyter stor frihet på min arbeidsplass, og det er ingen som spør hva jeg driver med. Trenger jeg et par timer fri for å ordne noe, så tar jeg det.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta ved sjøen.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta ved sjøen.

Leif Martin Kirknes

Trivsel er avgjørende

Sæther klarer å samle en del av de ekstra fritimene på en slik måte at familien også får glede av dem. Han tar fri fredag og mandag annenhver helg. En seniorkollega i avdelingen har gjort det på samme måte, men motsatte helger av ham.

– På den måten får jeg en solid avkobling to ganger hver måned, samtidig med at min kollega holder et øye med mine oppgaver når jeg har fri.

Mye av fritiden tilbringes på hytta som bare ligger en kort kjøretur unna hjemmet. Her er han og kona så mye de kan.

Sæther og de andre seniorene i Sparebank 1 Utvikling har flere tilbud myntet på dem. Etter at de fyller 60 år, kan de trene inntil to timer i arbeidstida hver uke. I kjelleren på jobben har de et nytt og fint treningssenter.

63-åringen er ikke sikker på hvor mange år til han skal jobbe, men han har en avtale med kona om å ta en ny vurdering når han fyller 65 år.

– Men skal jeg fortsette å jobbe, er det alfa og omega at jeg trives i jobben. Og at jeg fortsatt gjør en god jobb.

Les også: Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Dette sier loven:

• Ferieloven § 5 (2) gir arbeidstakere rett til en uke ekstra ferie fra og med det året de fyller 60 år. 

• Arbeidsmiljøloven § 10-2, (4) gir arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

Eksempler på senior- og livsfasepolitikk:

• Redusert arbeidstid uten at det går ut over opptjening av pensjonspoeng.

• Seniorene må bli særlig hørt når det gjelder valg av kontorløsninger, og individuelle ønsker må i størst mulig grad imøtekommes.

• Individuelle opplegg for utvikling og kompetanseheving i forbindelse med innføring av nye arbeidsverktøy for de som ønsker det.

• Treningsmuligheter i arbeidstiden.

• Muligheter for hjemmearbeid.

• Muligheter for horisontale karriereveier for ledere og andre – for eksempel gjennom jobbytte og rotasjoner.

• En ekstra friuke utover den loven gir, det vil si at seniorer har mulighet til å ta ut totalt sju uker ferie i året. 

Warning
Annonse
Annonse

Dette sier loven:

• Ferieloven § 5 (2) gir arbeidstakere rett til en uke ekstra ferie fra og med det året de fyller 60 år. 

• Arbeidsmiljøloven § 10-2, (4) gir arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. 

Eksempler på senior- og livsfasepolitikk:

• Redusert arbeidstid uten at det går ut over opptjening av pensjonspoeng.

• Seniorene må bli særlig hørt når det gjelder valg av kontorløsninger, og individuelle ønsker må i størst mulig grad imøtekommes.

• Individuelle opplegg for utvikling og kompetanseheving i forbindelse med innføring av nye arbeidsverktøy for de som ønsker det.

• Treningsmuligheter i arbeidstiden.

• Muligheter for hjemmearbeid.

• Muligheter for horisontale karriereveier for ledere og andre – for eksempel gjennom jobbytte og rotasjoner.

• En ekstra friuke utover den loven gir, det vil si at seniorer har mulighet til å ta ut totalt sju uker ferie i året.