JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Unios klimakonferanse

Færre mener fagbevegelsen har et ansvar for å løse klimaproblemene

LO-sekretær Are Tomasgard er forundret over resultatene av undersøkelsen.
Folk flest har blitt mindre opptatt av at fagbevegelsen skal løse klimaproblemene.

Folk flest har blitt mindre opptatt av at fagbevegelsen skal løse klimaproblemene.

Colourbox

helge@lomedia.no

Det viser en fersk undersøkelse som Respons Analyse har utført for hovedorganisasjonen Unio.

Hovedorganisasjonens leder, Ragnhild Lied, mener likevel det er all grunn til å fortsette jobben med å øke kunnskapen samt å få opp engasjementet for klima og bærekraft. Derfor arrangerer blant annet Unio for første gang en klimakonferanse i Oslo torsdag.

Flest offentlige ansatt

For tre år siden gjennomførte Respons Analyse en tilsvarende undersøkelse for Unio, hvor seks av ti mente at fagbevegelsen har et stort ansvar for klimakutt. Desidert størst andel som mente dette, fantes innen offentlig sektor og blant kvinnene.

Nå er det gjennomført en ny, tilsvarende undersøkelse. Hensikten har vært å måle holdninger knyttet til klima og bærekraft, og sammenligne resultatene nettopp med tilsvarende undersøkelse i 2021.

1037 respondenter har deltatt i undersøkelsen, som viser at det er en tendens til at litt færre mener fagbevegelsen har ansvar for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

– Helt avgjørende

Unio-lederen mener trepartssamarbeidet er helt avgjørende for å skape legitimitet i klimapolitikken.

– Overgangen til lavutslippssamfunnet må skje på en rettferdig måte. Det må ta hensyn til fordelingsvirkningene og ikke skape større ulikhet. Det er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet, sier Ragnhild Lied til FriFagbevegelse.

Ragnhild Lied, leder i Unio.

Ragnhild Lied, leder i Unio.

Ole Palmstrøm

LO-sekretær Are Tomasgard, på sin side, er forundret over resultatene av undersøkelsen. Han mener vi ikke har noen sjanse til å løse klimakrisen på en god måte uten fagbevegelsen og de ansatte.

Han skal selv delta på klimakonferansen torsdag.

– Det er utenkelig å gjennomføre store endringer som berører arbeidsplasser uten at fagbevegelsen er inne i bildet. Det må gjøres med gode prosesser og trepartssamarbeid. Uten det kommer vi rett og slett ikke i mål, mener Tomasgard.

Krig og dyrtid

Han mener oppfatningen til folk i forhold til klimakrisen svinger fra dag til dag, og er avhengig av spørsmålene som blir stilt.

Han tror den litt synkende interessen for klima skyldes at verdenssamfunnet ser annerledes ut i dag enn for tre år siden.

– Med det som skjer i Ukraina, på Gaza og med dyrtiden, er det kanskje ikke overraskende at fokuset på klimasaken blir litt mindre. Krig og dyrtid tar fokuset. Men det er ikke dermed sagt at økosystemet er mindre viktig av den grunn, poengterer han.

Tomasgard advarer mot at vi glemmer klimakrisen. Han mener det er enda viktigere at vi bruker tid og ressurser til å holde dette høyt oppe på dagsorden.

Are Tomasgard mener krig i Ukraina, Gaza og dyrtid har tatt oppmerksomhet fra klimaspørsmålene.

Are Tomasgard mener krig i Ukraina, Gaza og dyrtid har tatt oppmerksomhet fra klimaspørsmålene.

Leif Martin Kirknes

Her er tallene

Andelen som mener fagbevegelsen i svært stor grad har et ansvar for klimakuttene, går ned fra 22 i 2021 til 18 prosent nå.

• 57 prosent mener fagbevegelsen i svært stor eller noen grad har et ansvar på dette feltet, mot 62 prosent i 2021.

Det er fortsatt kjønnsforskjeller.

• Andelen kvinner som mener fagbevegelsen har et viktig ansvar, er omtrent det samme nå som i 2021, mens det er en klarere nedgang blant mennene på dette spørsmålet.

• Andelen menn som mener fagbevegelsen har et ansvar, går ned fra 60 til 52 prosent.

• Jo eldre aldersgruppene er, jo færre mener at fagbevegelsen har ansvar. 

• Andelen er høyere blant offentlig ansatte (seks av ti) – enn blant privat ansatte (rundt fem av ti).

Denne forskjellen var imidlertid større i 2021 (henholdsvis 70 og 55 prosent).

• Engasjementet for klima er noe synkende, men altså fortsatt høyere blant ansatte i offentlig sektor enn i privat sektor, og høyere hos kvinner enn hos menn.

Endre atferden

Undersøkelsen viser at viljen til selv å endre atferd for å bidra til lavere klimautslipp, ser ut til å avta noe.

• Andelen som svarer at de i svært stor grad er villig til dette, gå fra 19 til 13 prosent. Mens andelen som svarer i nokså stor grad, går opp fra 44 til 46 prosent.

• Til sammen går andelen som i svært eller nokså stor grad er villige til å endre atferd fra 63 til 59 prosent.

Forskjellen mellom menn og kvinner på dette spørsmålet er fortsatt tydelig.

Mens 70 prosent av kvinnene er villige til å bidra, er andelen blant mennene 49 prosent. For begge er det en liten nedgang fra 2021.

Til Unios klimakonferanse kommer blant andre klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), Cicero-direktør Kristin Halvorsen i tillegg til fagforeningstopper som Are Tomasgard (LO), Ragnhild Lied (Unio) og Lise Lyngsnes Randberg (Akademikerne). Samt ledere fra arbeidsgiversiden, blant annet viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.

Meningsmåling om klima

Oppdragsgiver: Unio.

Gjennomført som webintervju.

Undersøkelsen er gjennomført blant et utvalg i befolkningen over 16 år.

1037 respondenter svarte.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 5. mars og 13. mars 2024.

Feilmargin: +/-1,3 til 3,1 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Større feilmarginer for undergruppene.

Warning
Annonse
Annonse