JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Follobanen-rapport avdekker tidspress og svikt

Bane Nor fryktet enda en utsettelse og omdømmetap.
Det ble opplevd som udiskutabelt at Follobanen måtte åpne som planlagt 11. desember i fjor, viser en intern gransking.

Det ble opplevd som udiskutabelt at Follobanen måtte åpne som planlagt 11. desember i fjor, viser en intern gransking.

Nicolas Tourrenc, Bane Nor

anne.marjatta.goystdal@ntb.no

Svikt på flere områder lå bak da Follobanen måtte stenge etter bare få dager i drift i desember i fjor.

Det viser den interne analyserapporten fra Bane Nor, som ble lagt fram mandag.

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann ned på en isolator, noe som endte med å skape varmegang i kabelskjøter.

Granskingen finner også andre funn som ikke knyttes direkte til stengningen av banen.

* Tidspress.

* Mangel på ansvarsfordeling.

* Mangel på opplæring.

* Uenighet, manglende forståelse og samspill internt mellom de som var ansvarlige for prosjektet og de som skulle drifte banen.

Fryktet omdømmetap

Byggingen av jernbanestrekningen hadde vært gjennom flere forsinkelser allerede. Da åpningsdatoen ble satt – 11. desember 2022 – opplevde prosjektledelsen at dette var den endelige datoen.

Datoen ble opplevd som «udiskutabel» i Follobaneprosjektet, ifølge granskingsrapporten. Det skyldes delvis at en ny ruteplan for togtrafikken skulle innføres samme dag.

– Men også fordi Bane Nor var bekymret for at enda en utsettelse ville føre til store forsinkelser og et stort tillitstap hos myndigheter, togselskaper og de reisende, heter det i rapporten.

Det var press rundt åpningsdatoen og usikkerhet om hvor lang tid entreprenøren faktisk kom til å bruke hvis ny avtale ikke kom på plass, skriver analyseenheten.

Follobanen var stengt i 76 dager mellom 19. desember 2022 og 5. mars 2023. Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner.

Ingen hadde ansvar for å sjekke alarmer

Det sviktet også når det gjaldt ansvarsfordeling. Natten før åpningen pågikk det sortering av alarmer og falske alarmer, beskriver rapporten. Dette var blant annet falske alarmer om feil som varslet om åpne dører.

– Uklare ansvarsforhold førte til at ingen tok ansvar for enkelte av alarmene. Bane Nor manglet en klar strategi for hvem som skulle følge opp hva, går det fram av rapporten.

Dette svarer Bane Nor

Målet med den interne analyse er å lære av hva som gikk galt og finne ut hva som kan gjøres bedre i framtiden.

Fungerende Bane Nor-sjef Henning Bråtebæk sier gjennomgangen skal bidra til en åpen og god sikkerhetskultur.

– Vi har flere forbedringspunkter. Særlig gjelder dette internt samarbeid og kvalitetssikring av våre prosjekter. Rapporten peker på både direkte tekniske feil og organisatoriske forhold. Nå er vi i gang med å få på plass tiltak som skal svare på anbefalingene. Noen har vi satt i gang og andre er i planleggingsfasen, sier Bråtebæk.

Rapporten inneholder 13 forslag til forbedringer og foreløpige tiltak. Blant annet:

* Sette krav til å kontrollere arbeid som gjøres med kabler.

* Formalisere krav til hva som skal testes før åpningen av en ny jernbane.

* Tydelige føringer av hvilke alarmer vi trenger i en tunnel – og hvem som skal håndtere dem.

* Bedre samarbeid internt i Bane Nor. Styrke kompetansen til dem som skal drifte nye anlegg.

* Se om å styringsdokumenter bør utvides med ytterligere sjekkpunkter eller kriterier som må være på plass før overtakelse.

Mye frustrasjon

Follobanen handlet om å bygge dobbeltspor mellom Oslo S og Ski i to tunnelløp. Reisetiden ville bli halvert fra 22 til 11 minutter.

Prosjektet var organisert i fire ulike delprosjekter med ansvar for hver sin totalkontrakt. Forholdet til entreprenører er viet et eget kapittel i rapporten.

Det anbefales å se på mer spesifikke tekniske og kvalitetsmessige krav til entreprenør, og at dette legges inn i kontrakten.

– Flere informanter undersøkelsesgruppen har snakket med, uttrykte frustrasjon over manglende detaljnivå og krav stilt til tekniske løsninger i kontrakten. Samtidig oppleves teknisk regelverk mindre egnet i sammenheng med bygging av nye anlegg, heter det.

Eksterne granskinger på vei

Den interne analyserapporten var ferdig i slutten av april. Bane Nor har i etterkant jobbet med å se på tiltakene og svare ut anbefalingene.

Dette er den første av granskingene i kjølvannet av stengningen av Follobanen. Styret i Bane Nor har bedt PwC gjennomføre en ekstern gransking, mens Samferdselsdepartementet har engasjert Implement Consulting Group til å gjøre det samme.

Begge disse rapportene er ventet i slutten av juni.

Warning
Annonse
Annonse