JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regionreformen:

For mye flyttes til Tromsø på bekostning av gamle Finnmark, mener Fagforbundet

Sammenslåingen av regioner har ført til en flukt av ansatte i Finnmark. Tromsø forfordeles på bekostning av gamle Finnmark, mener Bjørg Tapio, leder av Fagforbundet Finnmark.
Bjørg Tapio er leder av Fagforbundet i Finnmark, og kritisk til styringen av den nye regionen. I bakgrunnen leder i Troms og Finnmark Ap, Kristina Hansen.

Bjørg Tapio er leder av Fagforbundet i Finnmark, og kritisk til styringen av den nye regionen. I bakgrunnen leder i Troms og Finnmark Ap, Kristina Hansen.

Helge Rønning Birkelund

helge@lomedia.no

På et rødgrønt folkemøte om regionreformen og sammenslåing av Troms og Finnmark nylig, kom Fagforbundets leder, Bjørg Tapio, med sterk kritikk mot den nye regionledelsen.

– Det vi fryktet har skjedd. Resultatet er blitt en sentralisering av makt i Tromsø. Vi fryktet at regionreformen ville gå hardt utover Øst-Finnmark. Men det har gått enda verre enn vi fryktet, la hun til.

Den skjeve maktbalansen mellom øst og vest og det Fagforbundet kaller nedbyggingen av Finnmark, er tydelig kommunisert til administrasjon og politisk ledelse i regionen, som også var til stede på folkemøtet.

– Finnmark er den store taperen

Tapio mener det på ingen måte har vært en likeverdig sammenslåing av administrasjonene fordelt på Tromsø og Vadsø.

– De som har stått i det er i ferd med å gi opp. Mange får andre jobber fordi de ikke orker mer. Prosessen har medført tap av ansvar og arbeidsoppgaver og en ny ledelseskultur som ikke oppleves som lydhør, tilstedeværende eller inkluderende, hevder Tapio.

– Dette var ikke intensjonen. Dette er også med på å gjøre det veldig vanskelig å splitte fylkene etter neste valg, legger hun til.

Hun mener denne sentraliseringen er med på å svekke tilliten fra innbyggerne, ikke minst fra deres egne velgere, poengterer hun.

Fagforbundet mener blant annet at fylkeskommunens avdeling i Vadsø ikke blir tatt hen til i sammenslåingsprosessen, til tross for politikernes tydelige lovnader om ikke å bygge ned kompetanse i øst.

Reportasje: Fra 0 til 48 prosent på 10 måneder. Sp har tatt kampen mot Ap i Finnmark

Fagforbundet er tydelige på hvilke grep som må tas for å endre en retning som er ødeleggende for Finnmark.

– Det er helt uakseptabelt at Vadsø og Finnmark til stadighet taper interne fylkeskommunale maktkamper med Troms. Sammenslåingsprosessen skjer ikke i henhold til fylkesrådets politiske plattform. Situasjonen er uholdbar og det er Finnmark som er den store taperen i et maktpolitisk spill om ressurser, kompetanse og midler, mener Fagforbundet-toppen i Finnmark.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) møtte kritikken fra Fagforbundet.

– De andre fylkene som er slått sammen har hatt langt bedre tid på seg til å få strukturer på plass. De brukte tre år på å forberede sammenslåing. Vi fikk et år. Vi har ikke en komplett organisasjon på plass ennå. Vi holder fortsatt på med dette, sa han.

– Samtidig har vi en krevende utfordring økonomisk. Vi må kutte samtidig som vi må opprettholde både drift og kompetanse både i øst og vest, sa Mo.

– Det er en krevende situasjon, poengterte han.

– Samtidig har partssamarbeidet i storfylket nå kommet inn i gode rutiner, sier Mo.

Geografien spiller akkurat ikke på lag med regionen som strekker seg over to gale fylker med lange avstander. Det rødgrønne flertallet i fylket har allerede søkt Stortinget om å dele opp fylket igjen i den hensikt å ivareta lokaldemokratiet og imøtekomme befolkningens ønske.

Uro i Båtsfjord: For mye fisk blir fisket for tidlig på året – det får June og kollegene i fiskeindustrien svi for

Vedum advarer mot interne angrep

Deltakerne i paneldebatten var krystallklare. De lot det være klinkende klart at regjeringsskifte etter valget til høsten vil gi en reversering av sammenslåingen.

– Den nye regionen Troms og Finnmark er et symbol på arrogansen til høyreregjeringen. Til og med statsministeren selv har skjønt det og misliker det veldig. Løsningen som ble spikret på Stortinget er politikk på sitt verste. Det endte med en løsning ingen vil ha. Det har blitt dyrt og dårlig. Målet er å få «en dag i måra med blanke farjestifter tel», sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mente det samme gjelder for Viken fylke.

– At Viken også vil splittes opp igjen er en styrke for Troms og Finnmark. Blir det skifte kommer både Troms og Finnmark, samt Viken, til å splittes opp igjen, lovte Vedum.

SV-nestleder Kirsti Bergstø mener valget i 2021 blir helt avgjørende for hvordan Finnmark vil ende opp.

– Vi vil sikre Finnmark en framtid og oppheve sammenslåingen. Regjeringen viser en arroganse der de tror at kartet tegnes bedre fra et kontor i Oslo enn ute i distriktene. En oppsplitting er helt nødvendig for å få nærhet til tjenestene, og en politisk ledelse som er tett på folk, mener Bergstø.

Trygve Slagsvold Vedum advarte partene om å diskutere prosessen og angripe hverandre internt, i stedet for å fokusere på at dette i bunn og grunn er statsministerens ansvar.

– Regionreformen ble både dyr og dårlig fordi alt skulle gå så raskt. Det går ut over dem som sitter igjen og skal styre regionen, sa Trygve Slagsvold Vedum.

Reiselivet i Finnmark: Turistene forsvant – på 24 år har Sonia aldri sett maken i hjembyen

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø er klar i sin tale: Regionen skal splittes opp etter valget.

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø er klar i sin tale: Regionen skal splittes opp etter valget.

Helge Rønning Birkelund

Warning
Annonse
Annonse