JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jernbanedirektoratet fraråder å bygge jernbane fra Fauske og nordover til Tromsø.

Jernbanedirektoratet fraråder å bygge jernbane fra Fauske og nordover til Tromsø.

Per-Inge Johnsen / NTB

Jernbane

Forkjempere nekter å gi opp Nord-Norgebanen

Selv om Jernbanedirektoratet slakter planene om toglinje til Tromsø.

28.09.2023
11:11
04.10.2023 08:24

marius.helge.larsen@ntb.no

– Det er forskjell på politikk og faglige innspill. Dette har vi hørt før, sier Cecilie Myrseth, som er stortingsrepresentant for Ap for Troms.

Onsdag la Jernbanedirektoratet fram en utredning som er nedslående lesning for alle som ønsker Nord-Norgebanen, en toglinje som forlenger det norske jernbanenettet helt opp til Tromsø.

Direktoratet slår fast at en full utbygging vil koste 281 milliarder kroner, at den vil være svært ulønnsom og skadelig for klimaet. Dermed frarådes hele prosjektet.

– Dette har fagmyndighetene også ment tidligere. Jeg er ikke så veldig overrasket over at de mener det nå. Det er flere grunner til at det er riktig å se på mulighetene for jernbane i nord, blant annet beredskap, sier hun.

Myrseth kommer til å jobbe på framover for at banen skal bli en realitet. Hun er tydelig på at man ikke bare kan se på økonomien i prosjektet.

– Skal man bare vekte det slik, så er det ikke så veldig mye som er lønnsomt i Nord-Norge. Det er politisk villet at det skal bo folk i Nord-Norge og at vi skal utvikle landsdelen, påpeker hun.

Sp: Vil ikke legge banen død

Senterpartiets Erling Sande, som leder transportkomiteen på Stortinget, er noe mer lunken etter å ha kikket på rapporten.

– Jeg skal ikke gravlegge noen Nord-Norgebane, men det tegner seg et bilde av at det er andre ting som kanskje må prioriteres ført, og som er viktigere for Nord-Norge som landsdel enn Nord-Norgebanen, sier han.

Han peker på at utredningene som er gjort av transportsektoren i Nord-Norge også viser store behov for å satse på blant annet havner og fylkesveier.

– På kort sikt framstår dette som viktigere å få på plass, sier han til NTB.

SV: Må se på samfunnsutviklingen

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har vært en av forkjemperne for Nord-Norgebanen. Han mener at spørsmålet handler om nedbygging eller bygging i den nordligste delen av landet.

– I framtida kommer alt som trenger mye energi eller krever mye CO₂-utslipp til å bli veldig dyrt, og den delen av landet som ikke har jernbane kommer til å forvitre uten, sier han.

Han er ikke overrasket over konklusjonen i utredningen.

– Dette er Jernbanedirektoratet på autopilot. De har alltid ment dette, sier han.

Til tross for den klare frarådingen fra direktoratet, forventer han at arbeidet med å realisere Nord-Norge-banen fortsetter, slik Stortinget har vedtatt.

– Vi må se på samfunnsutvikling av landsdelen. Altså, hva vil vi med Nord-Norge i en verdenssituasjon som mer enn på lenge krever nasjonale grep i nord. Jeg mener altså at dette på langt nær er siste ord om Nord-Norge-banen, sier Fylkesnes.

Høyre vil ikke prioritere jernbane øverst

Høyres Erlend Svardal Bøe, som er innvalgt på Stortinget fra Troms, mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt store forventninger i landsdelen når det gjelder utbygging av Nord-Norge-banen.

– De må ta ansvar for løftene som de har gitt til velgerne, men jeg ser at utredningen ikke anbefaler en ny utbygging, sier han.

Han er selv tilhenger av jernbane i nord, men mener at det ikke skal være førsteprioritet.

– Vi har fylkesveier som er i dårlig forfatning, lokalsamfunn som trenger utbedring av fiskerihavner og flypriser som må ned. Vi må ikke se oss blinde på enkeltprosjekter, sier han.

Nygård: For tidlig å konkludere

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) varslet onsdag at utredningen fra Jernbanedirektoratet langt ifra er spikeren i kisten for Nord-Norgebanen.

Nygård viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen at har sagt at de har som mål å bygge togtraseen.

– Det målet forsvant ikke fordi vi fikk en konseptvalgutredning, sier Nygård til NTB.

Han påpeker at utredningen nå skal kvalitetssikres og ut på høring.

– Det er for tidlig å sette to streker under svaret i den ene retningen eller det andre, sier han.

Fakta om Nord-Norgebanen

* Den videre forlengelsen av jernbaneforbindelsen har vært planlagt og foreslått helt fra Nordlandsbanen sto ferdig i 1962. Allerede på 1970-tallet forelå det planer om Nord-Norgebanen helt til Tromsø.

* I mars 1989 vedtok Arbeiderpartiet, som da hadde regjeringsmakten, en programformulering om å gjennomføre planleggingen av Nord-Norgebanen i kommende periode. Anleggsarbeidet skal settes i gang når planleggingen gir grunnlag for det, het det i programposten. Samme år vedtok også Senterpartiet at Nord-Norgebanen skulle bygges.

* Da jernbanemeldingen for perioden 1990 til 1993 ble diskutert i juni 1989, sa Ap, KrF og Sp at det burde være grunnlag for å legge fram en plan for Nord-Norgebanen innen 1993. Den gang ville man dessuten utrede jernbaneforbindelse fra Kirkenes via Nikel til Murmansk i daværende Sovjet.

* I april 1990 opplyste Samferdselsdepartementet at en utbygging av Nord-Norgebanen ville koste 15 milliarder kroner. Dette skulle imidlertid også inkludere elektrifisering av Nordlandsbanen og nytt jernbanemateriell.

* I 1993 vedtok et flertall på LO-kongressen å gå inn for at Nord-Norgebanen skulle bygges, med oppstart i løpet av 1997.

* 25. februar 1994 la daværende samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) planene om utvidelse av Nord-Norgebanen ned for godt etter at det ble fastslått at kostnadene ved å forlenge banen ville blitt ti ganger høyere enn nytten.

* I 2009 ble Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt fram med formuleringen «Regjeringen legger i planperioden ikke opp til planlegging eller bygging av jernbane på strekningen Fauske-Tromsø».

* I Nasjonal transportplan for perioden 2019–2029 ble det bestemt at en mulig utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, med påkobling til Ofotbanen i Narvik, skulle utredes.

* 1. juli 2019 la Jernbanedirektoratet fram en kostnadsutredning om mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø. I kostnadsanslaget står det at banen vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

* Onsdag får samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) rapporten fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket om grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. Rapporten omhandler transport på vei, jernbane, sjøfart og luftfart i Nord-Norge fram til 2060.

(Kilde: NTB)

28.09.2023
11:11
04.10.2023 08:24

Fakta om Nord-Norgebanen

* Den videre forlengelsen av jernbaneforbindelsen har vært planlagt og foreslått helt fra Nordlandsbanen sto ferdig i 1962. Allerede på 1970-tallet forelå det planer om Nord-Norgebanen helt til Tromsø.

* I mars 1989 vedtok Arbeiderpartiet, som da hadde regjeringsmakten, en programformulering om å gjennomføre planleggingen av Nord-Norgebanen i kommende periode. Anleggsarbeidet skal settes i gang når planleggingen gir grunnlag for det, het det i programposten. Samme år vedtok også Senterpartiet at Nord-Norgebanen skulle bygges.

* Da jernbanemeldingen for perioden 1990 til 1993 ble diskutert i juni 1989, sa Ap, KrF og Sp at det burde være grunnlag for å legge fram en plan for Nord-Norgebanen innen 1993. Den gang ville man dessuten utrede jernbaneforbindelse fra Kirkenes via Nikel til Murmansk i daværende Sovjet.

* I april 1990 opplyste Samferdselsdepartementet at en utbygging av Nord-Norgebanen ville koste 15 milliarder kroner. Dette skulle imidlertid også inkludere elektrifisering av Nordlandsbanen og nytt jernbanemateriell.

* I 1993 vedtok et flertall på LO-kongressen å gå inn for at Nord-Norgebanen skulle bygges, med oppstart i løpet av 1997.

* 25. februar 1994 la daværende samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) planene om utvidelse av Nord-Norgebanen ned for godt etter at det ble fastslått at kostnadene ved å forlenge banen ville blitt ti ganger høyere enn nytten.

* I 2009 ble Nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019 lagt fram med formuleringen «Regjeringen legger i planperioden ikke opp til planlegging eller bygging av jernbane på strekningen Fauske-Tromsø».

* I Nasjonal transportplan for perioden 2019–2029 ble det bestemt at en mulig utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, med påkobling til Ofotbanen i Narvik, skulle utredes.

* 1. juli 2019 la Jernbanedirektoratet fram en kostnadsutredning om mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø. I kostnadsanslaget står det at banen vil koste mellom 113 og 120 milliarder kroner. Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom med et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

* Onsdag får samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) rapporten fra Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket om grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. Rapporten omhandler transport på vei, jernbane, sjøfart og luftfart i Nord-Norge fram til 2060.

(Kilde: NTB)
Mest lest

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved  Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at  det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

Håvard Sæbø

Nå dropper bedrifter å ta inn elever på byggeplassen

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Halvparten av 7500 ansatte oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

peopleimages/colourbox

Ansatte setter barn, elever og pasienter foran seg selv


Flere saker