JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siden mars har saksbehandlingstida i klagesaker for flere ytelser økt med mange måneder hos Nav. (Illustrasjonsfoto)

Siden mars har saksbehandlingstida i klagesaker for flere ytelser økt med mange måneder hos Nav. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Arbeidsavklaringspenger:

Forventet saksbehandlingstid i AAP-klagesaker hos Nav nær doblet siden mars

Koronasituasjonen har ført til at saksbehandlingstida i klagesaker hos Nav har økt dramatisk.02.10.2020
09:19
02.10.2020 14:42

Hvert år mottar Navs klageinstans flere titalls tusen klager. Målet er at ingen sakstyper skal ha en klagebehandlingstid på mer enn tre måneder, men de siste årene har ikke Nav vært i nærheten av å nå dette målet for mange av ytelsene.

Lang saksbehandlingstid kan få dramatiske konsekvenser for den enkelte fordi mange blir gående helt uten inntekt mens klagesaken behandles.

For noen ytelser har klageinstansen operert med en forventet saksbehandlingstid som har vært dobbelt så lang som Navs egne mål i lange perioder – og det var også tilfellet før koronapandemien brøt ut i mars.

Vinner man ikke fram med sin sak hos klageinstansen i Nav, ender den i Trygderetten, som også har hatt svært lang saksbehandlingstid over flere år. Per i dag tar det i gjennomsnitt over ni måneder å få behandlet en sak som omhandler uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trygderetten.

Men før saken eventuelt ender der, er det mange stopp på veien i Navs eget klagesystem – og for hvert stopp må den som klager belage seg på å vente i mange måneder på svar.

Spørsmål og svar: Nav har stanset arbeidsavklaringspengene – hva gjør jeg?

Slik er gangen i en klagesak

Det er først Nav-enheten som har gjort et vedtak som vurderer en klagesak. Hvis du ikke får medhold i klagen, blir saken sendt videre til Nav Klageinstans, som er en selvstendig enhet som skal vurdere saken på nytt. Hvis klageinstansen heller ikke gir medhold, kan vedtaket ankes til Trygderetten, men anken skal sendes til Nav Klageinstans som først gjør en ny vurdering av saken. Hvis anken avvises av klageinstansen, sender Nav et brev til Trygderetten, som nå skal behandle saken.

I 2019 behandlet Navs klageinstans nesten 6.000 klager på vedtak om AAP. Etter AAP var det trygdeytelsene dagpenger og uføretrygd, som flest klagde på.

En ti år lang kamp: Nav nektet alenepappa Rune AAP: – Det knekte økonomien min

Saksbehandlingstida nær doblet

På Navs hjemmeside oppgis det nå at det er en forventet behandlingstid i AAP-saker på fire og en halv måned hos enhetene som fatter vedtak. Får du ikke medhold, sendes saken til klageinstansen. Forventet klagebehandlingstid her er nå åtte måneder.

Det er nesten en dobling av forventet saksbehandlingstid sammenlignet med tida rett før koronapandemien brøt ut i mars. Da var den oppgitte saksbehandlingstida hos klageinstansen 4,5 måneder.

Om en person heller ikke får medhold hos klageinstansen og anker AAP-vedtaket, er det nå oppgitt en forventet behandlingstid på åtte måneder i ankesaker hos Nav, som også er nær en dobling fra mars.

Om en AAP-sak går gjennom hele klageløpet med de forventede saksbehandlingstidene som oppgis nå, kan det derfor ta nærmere to år før saken er avgjort i Nav-systemet. Går saken til Trygderetten må det legges på 9 måneder til.

Det er viktig å understreke at saksbehandlingstidene hele tida oppdateres. Den forventede saksbehandlingstida som oppgis i dag, kan derfor være en helt annen om noen måneder. Men selv før koronapandemien brøt ut, var altså saksbehandlingstida svært lang, og trygdeadvokater har lenge etterlyst at noe må gjøres.

– Mange drives fra gård og grunn fordi de nektes stønad mens klagesaken behandles, uttalte trygdeadvokat Lene Wallem til Dagsavisen i fjor.

Christer (54) mistet AAP-en: Nav mener det er hans eget problem om Nav ikke rekker å vurdere ham før støtten kuttes

Skulle være i mål i 2020

Tallene fra Nav viser også at det har vært en kraftig økning i behandlingstida når det gjelder uføresaker hos Nav Klageinstans.

I dagpengesaker står det ikke oppgitt noen forventet saksbehandlingstid, noe som skyldes den enorme økningen i dagpengesøknader som rant inn etter at regjeringen innførte kraftige koronatiltak.

Da Dagsavisen skrev om denne tematikken i januar i fjor, beklaget Nav den lange saksbehandlingstida.

Direktøren i Nav Klageinstans uttalte da at målet var at Nav i løpet av 2020 skulle være i mål med å nå en saksbehandlingstid på tre måneder i gjennomsnitt på alle saksområder.

Saksbehandlingstida gikk noe ned gjennom 2019, men trygdeskandalen førte til at den gikk opp igjen mot slutten av fjoråret.

Pandemiforsker: – Det er alltid de som har minst fra før, som rammes hardest under kriser

– Selvsagt ikke bra

Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i Nav, forklarer den dramatiske økningen i behandlingstida siden mars med at mange av dem som til daglig jobber med klagesaker, ble satt til å behandle søknader om dagpenger da flere hundre tusen ble permittert som følge av koronapandemien.

– Etter den massive inngangen av over 530.000 søknader om dagpenger, var vi nødt til å prioritere å behandle dagpengesøknadene for å sikre permitterte og arbeidsledige penger til livsopphold. Vi satte alle kluter til for å klare det. Nå skal vi jobbe så hardt vi bare kan for å bli ferdig med klagesakene som er sendt Nav, skriver ytelsesdirektøren i en e-post.

Han har ikke noe klart svar på hvor lang tid det vil ta å få saksbehandlingstida i klagesaker ned.

– Vi er nå à jour med dagpengesøknadene og kan heretter også prioritere å få ned den voksende bunken med klagesaker. Det er dessverre for tidlig å si nå hvor lang tid det vil ta. Vi jobber nå med å organisere dette arbeidet best mulig.

– Det er selvsagt ikke bra at mange må vente lenge på svar på klagen sin. Det er heller ikke bra at de som har klaget på dagpenger ikke vet når de kan forvente å få svar på klagen sin, skriver Lien.

Nye regler for AAP: – Politikerne stempler oss som snyltere, sier «Oda» (19)

Flere krevende saker

Dagsavisen har også spurt Trygderetten om hva de gjør for å få saksbehandlingstida ned. Trine Fernsjø, leder i Trygderetten, har svart at grunnen til at saksbehandlingstida har gått opp i 2020, skyldes at de har fått flere saker som krever «vurdering av fagkyndig i tillegg til jurist». Hun skriver også at koronasituasjonen med medarbeidere på hjemmekontor, har ført til forsinkelser.

– Trygderetten øker bemanningen og er i prosess med å fulldigitalisere saksbehandlingen, skriver Fernsjø.

Elin mistet AAP-en etter 13 år: – Jeg måtte velge mellom medisiner og mat

Reportasje: Allison (51) er for syk til å jobbe, men for frisk til å motta trygd fra Nav

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.10.2020
09:19
02.10.2020 14:42Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Lønnstillegg og sykepenger i hotell og restaurant: Nå skal medlemmene bestemme om oppgjøret er godt nok

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?


Flere saker